Січень 2007 р.

Шановні користувачі!
Ознайомтесь з найбільш цікавими виданнями, які надійшли до Центру європейської інформації.

Свобода П. Вступ до європейського права / Пер. з чеської. - К., 2006. - 280 с.
Грицяк І. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр.- К., 2006. - 398 с.

Роузфілд С. Порівнюємо економічні системи / Пер. з англ. - К., 2005.- 370 с.

Державні фінанси в розвиткових та перехідних країнах / Пер. з англ. - К., 2006. - 400 с.

Грицяк І. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посібник. - К., 2004.- 260 с.


Дайнен Д. Дедалі міцний союз. Курс європейської інтеграції / Пер. з англ. - К., 2006. - 696 с.
Контроль в органах виконавчої влади в сучасних умовах / Пер. з англ.. - К., 2006 .- 274 с.

Молодіжна політика Європейського Союзу. Перспективи та шляхи запровадження в україні. Тренінговий посібник. - Донецьк, 2006. - 104 с.

Моніторинг візової політики Європейського союзу. Аналіт. звіт/Я. Баратинські, Л. Хаєвські, П. Хермелінські та ін. - Варшава: Фундація ім. Стефана Баторія, 2006.- 80 с.

Жуано Д. Світова організація торгівлі / Пер. з франц. - К., 2006. - 120 с.
Публічна політика Європейського Союзу. Перспективи та шляхи запровадження в україні. Тренінговий посібник. - Донецьк, 2006. - 88 с.

Рябчук М. "Четверта свобода": вільний рух людей між Україною та Європейським Союзом - проблеми і перспективи. - К., 2006.- 84 с.

Соціальна політика Європейського Союзу. Перспективи та шляхи запровадження в україні. Тренінговий посібник. - Донецьк, 2006. - 128с.

Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Пер. з англ. - К., 2005. - 466 с.
Сушко І. Український погляд на візову політику країн Європейського Союзу. - К., 2006. - 56 с.

Шкільні Європейські Клуби: Посіб./Підготовка та редагування Д. Шостек; Переклад А. Зельвака . - Варшава: Фонд ім. Р. Шумана, 2002. - 32 с.

Європейський Союз. Словник-довідник/ Ред. М.Марченко. - К., 2006.- 140 с.