Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Нові надходження до відділу краєзначої літератури 
за квітень 2009

Кухта, Василь Васильович. Лотоси і лотоки [Текст] : есе / В. В. Кухта. - Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2008. - 240 с. : іл, кол. іл.

Маргінали чи творці непроминаючих цінностей? – це контроверсійні запитання у центрі нової книги письменника Василя Кухти із Закарпаття. Автор досліджує глибинні пласти духовної і матеріальної культури своїх земляків, привідкриває небуденні сторінки минувшини і сучасності рідного краю.
Для широкого читацького загалу.
Шандор, Федір. Там за дверима – подорож Закарпатським краєм [Текст] = Transcarpathia: Sightseeing and Touring : путівник / Ф. Шандор, В. Ньорба. - Ужгород : Краєвиди Карпат, 2007. - 96 с. : кол. іл. - Текст укр., англ. мовами.

Коли розпочинаєш подорож – завжди чекаєш на щось нове, оригінальне і несподіване. Так само і автори відкривають нам двері Закарпатського краю, за якими багата історія, неповторні події, нові враження.
Закохатися у Закарпатський край після авторської подорожі – ось головна мета цього путівника.
Корзо [Текст] : альманах сучасної літератури Закарпаття / упоряд. М. М. Рошко. - Ужгород : "Поліграфцентр "Ліра", 2008. - 358 с. : іл. - (Джинсове покоління ; вип. 2).

Літературний альманах “КОРЗО: Джинсове покоління – 2” – це збірка нових творів сучасних закарпатських літераторів, уже знайомих читачеві з першого “Джинсового покоління”, яке зібрало безліч схвальних відгуків. Твори, вміщені у книзі, демонструють розширення творчих обріїв митців, їх невтомні пошуки свого Слова і свого шляху в літературі.
“КОРЗО: Джинсове покоління – 2” дає можливість читачеві познайомитись з творами тих, що увійшли в літературу у 1990-2000-ні роки і продовжують працювати на ниві красного письменства.
Закарпатські митці - лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка [Текст] : бібліогр. посіб. / Управління культури Закарпат. облдержадміністрації, Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. О. А. Канюка ; М. Б. Бадида ; упоряд. Л. О. Ільченко ; відп. за вип. Л. З. Григаш. - Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2008. - 256 с. : кол. іл. - Імен. покажч.: с. 245-253.

У бібліографічному покажчику “Закарпатські митці – лауреати Національної премії ім. Т. Шевченка”, який продовжує започатковану бібліотекою серію “Корифеї Закарпаття: бібліографія”, вперше зібрано найповнішу бібліографію всіх лауреатів цієї премії – уродженців нашого краю, що представляють різні жанри мистецтва.
Бібліографія кожного з митців доповнена статтею про його життя і творчість.
Видання адресується краєзнавцям, культурологам, викладачам та студентам гуманітарних і мистецтвознавчих спеціальностей, бібліотечним та культосвітнім працівникам.
Балог, Клара Федорівна. Танці Закарпаття [Текст] : репертуарний зб. / К. Ф. Балог. - Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2008. - 168 с. : іл., мал., кол. іл.

До книги увійшли кращі народні та сюжетні танці, хореографічні картинки, поставлені народною артисткою України Кларою Федорівною Балог у державному заслуженому Закарпатському народному хорі (м. Ужгород).
Видання розраховане на керівників та учасників танцювальних колективів.
Збереження та відродження історико-духовної, культурної спадщини гуцулів, бойків, лемків Закарпаття: витоки і сьогодення [Текст] : матеріали круглого столу 15 травня 2008 року, м. Ужгород / Центр культур нац. меншин Закарпаття [та ін.] ; за ред. В. І. Сивохоп ; відп. за вип. В. Копинець ; С. І. Ігнатович. - Ужгород : "Поліграфцентр "Ліра", 2008. - 260 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

У даному збірнику представлено матеріали доповідей, виступів та повідомлень учасників круглого столу “Збереження та відродження історико-духовної, культурної спадщини гуцулів, бойків, лемків Закарпаття: витоки і сьогодення”, 15 травня 2008 року, м. Ужгород, Україна.
Поп, Василь. Речник духовності [Текст] : Дмитро Попович : життя і творчість / В. Поп ; М-во освіти і науки України, Закарпат. угор. ін-т ім. Ф. Ракоці. - Ужгород : Ліра, 2008. - 168 с. : портр, іл. - Бібліогр.: С. 162-165.

Дмитро Михайлович Попович (1899-1968) знаний як письменник, педагог, громадсько-культурний та релігійний діяч Закарпаття 20-40-х років ХХ століття, який зазнав тортур радянських ГУЛАГів. Наснажені гуманізмом та патріотизмом, його старання на ниві літератури, журналістики, освіти, науки залишили помітний слід у справі примноження традицій, духовності, слугують відродженським змаганням краю.
У нарисі на основі аналізу друкованих, архівних матеріалів широко осмислено багатогранну діяльність Дмитра Поповича, зроблено спробу вписати його в загальноукраїнський культурно-літературний контекст.
Бронтерюк, Петро Іванович. На передньому краї [Текст] : начальники районних і міських відділів внутрішніх справ Закарпатської області / П. І. Бронтерюк, І. В. Сабов. - Ужгород : ВАТ "Видавництво "Закарпаття", 2008. - 352 с. : портр, фото.

Автори книги все своє трудове життя віддали міліцейській службі, Петро Іванович Бронтерюк з березня 1949-го, Іван Васильович Сабов з 1958-го. П.І. Бронтерюк досі явив у світ 9 книг про будні міліції Закарпаття, серед яких поважне видання про історію міліції Закарпаття “І серце болить”, книга пам'яті “Чорнобильський біль” про померлих та загиблих 490 земляків, ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, в тім числі 36 працівників міліції, книжки “Разом з народом” про службу дільничих інспекторів міліції та “Життя моє – моє багатство” про прожите й пережите автором з нагоди 80-річчя від дня народження. В новій книзі про закарпатську міліцію її ветерани, які тривалий час працювали начальниками районних і міських відділів, ведуть оповідь про начальників районних і міських відділів внутрішніх справ області, їх оперативно-службову діяльність.
Закордонне українство: утвердження української присутності в світі [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Реалізація в Закарпатській області державної політики співпраці із закордонними українцями: стан, проблеми, перспективи" 14-15 травня 2008 року, м. Ужгород, Україна / Закарпат. облдержадмін., Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; відп. за вип. Л. В. Петришина ; : В. Копинець, С. І. Ігнатович. - Ужгород : Ліра, 2008. - 380 с. - Бібліогр. наприкінці ст.

У даному збірнику представлено матеріали доповідей, виступів та повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції “Реалізація в Закарпатській області державної політики співпраці із закордонними українцями: стан, проблеми, перспективи”, 14-15 травня 2008 року, м. Ужгород, Україна.
Сабадош, Іван Васильович. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району [Текст] / І. В. Сабадош. - Ужгород : "Поліграфцентр "Ліра", 2008. - 480 с. - Бібліогр.: С. 11-13.

Словник уміщує понад 15,9 тисяч діалектних слів (не враховуючи переважної більшості фонетичних варіантів), записаних автором протягом останніх 20-25 років у говірці марамороського типу закарпатського діалекту. Більшість реєстрових слів супроводжується ілюстраціями із зв'язного мовлення, а також прислів'ями, приказками, загадками, уривками з народних пісень та зразками інших видів усної народної творчості. До Словника додані діалектні тексти, записані в говірці села Сокирниця на магнітофонну стрічку в 2004-2005 роках.
Для мовознавців, фольклористів, етнографів, учителів, письменників, журналістів і всіх, хто цікавиться живою народною говіркою.
Орос, Олександр Михайлович. Грушівський монастир і початки книгодрукування в Європі [Текст] / О. М. Орос. - Ужгород : Закарпаття, 2008. - 392 с. : рис. - Бібліогр.: С. 387-390.

У книзі про початки європейського книгодрукування кандидат технічних наук, автор праці “Грушівський монастир і початки кириличного слов'янського книгодрукування” (2001), на основі вивчення двох євангелій-першодруків, що зберігаються у бібліотеці Ужгородського національного університету, дійшов висновку, що вони виготовлені ксилографічним друком у Грушівському та Угольському (Занівському) монастирях на Закарпатті. Перша у 1380-1400, друга у 1400-1415 рр. Вони заглиблюють започаткування книгодрукування у Європі та в товщу часу на кілька десятиліть глибше, ніж нині вважається.
Тарахонич, Михайло Федорович. Вивчення історії рідного краю в школі [Текст] : уроки, тести, пошукова робота, кросворди, вікторини, ігри: метод. посіб. / М. Ф. Тарахонич ; Закарпатський ін-т післядипломної пелагогічної освіти. - Ужгород : Ліра, 2008. - 176 с. : іл., табл. - Бібліогр.: С. 131.

В методичному посібнику вміщено традиційні та інноваційні форми роботи при вивченні історії рідного краю, розроблено ряд ігор, кросвордів, вікторин, тестів, які сприятимуть закріпленню навчального матеріалу.
Як форму вдосконалення вивчення історії рідного краю показано наслідки роботи історико-краєзнавчого гуртка “Пошук”, який діє в загальноосвітній школі.
Посібник розрахований для вчителів історії та учнів 7-11 класів.
Концепція комплексного використання біомаси у Закарпатті [Текст] : научное издание / О. І. Бедя [та ін.] ; заг. ред. М. В. Чернявський ; В. Ю. Чопак ; пер. англ. І. О. Конопльова ; Закарпат. облдержадмін., Агентство Регіон. Розв. та Транскордон. співробітництва "Закарпаття". - Ужгород : [б. и.], 2008. - 204 с. : табл., кол. іл. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

Викладено засади Концепції комплексного використання біомаси у Закарпатті: опрацювання теоретичних засад для сприяння розвитку альтернативних джерел енергії, зокрема біомаси. Наведено опис та аналіз окремих технологій використання біомаси, як у сільському, так і в лісовому господарстві; здійснено опис технологій виробництва теплової енергії з біомаси; проведено аналіз затрат, доходів та економічної ефективності використання біомаси. Опрацьовані загальні рекомендації щодо використання біомаси в Закарпатській області.