Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2010-01-23
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2043

календарное планирование по немецкому языку

Андронаки Нина
2010-01-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Пропонуємо переглянути наступні сайти:

ОСВІТНІ ПОРТАЛИ
Міністерство освіти і науки України
посилання 1
Освіта та наука України: нормативні акти, база даних ВУЗів та шкіл, новини.

Загальна середня освіта в Україні
посилання 2
Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення. Державні стандарти. Навчальні плани. Навчальні програми. Навчальна література. Засоби навчання. Педагогічні програмні засоби.

Освіта-UA
посилання 3
Новини. ВНЗ. Тестування. Школа: школа сьогодні, управління, технології навчання, виховання школярів, психологія, позашкільна робота, підвищення кваліфікації, теорія, навчальні програми, оцінювання, законодавство, журнали.2010-01-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2042

характеристика трастових послуг

Солдатова Ганна
2010-01-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Радимо використати наступні джерела:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-01-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2041

Добрий вечір.Допоможіть будь-ласка знайти відповідь на питання Система вищої освіти Великобританії

Олена Іванівна
2010-01-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними інтернет-ресурсами:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 72010-01-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2039

Добрий вечір.Допоможіть будь-ласка знайти відповідь на питання Болонський процес в Україні.Якщо можна то обширену відповідь.

Маряна
2010-01-25
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
Скористайтесь наступними джерелами:
74.58
Ж91
Журавський, Віталій Станіславович. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти [Текст] : научное издание / В.С. Журавський, М.З. Згуровський ; М-во освіти і науки України, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". - К. : Політехніка, 2003. - 200 с. + Додатки: с. 173-189. - Бібліогр.: с. 191-192.

Вернигора, О. І. Український підручник зарубіжної літератури в контексті Болонського процесу [Текст] : методический материал / О.І. Вернигора // Зарубіжна література. - 2006. - №7-8. - С. 49-50.

Данилишин, Б. Освіта, наука і виробництво у контексті вимог Болонської декларації [Текст] / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник Національної академії наук України. - 2007. - № 3. - С. 14-22. - Бібліогр.: 11 назв.

Жованик, В. І. Болонський процес: зміст, підходи і завдання "академічної безпеки" навчального закладу, її моделювання та рівні [Текст] : общественно-политическая литература / В.І. Жованик, Г.В. Жованик // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №12. - С. 112-120.

Згуровський, Михайло Захарович. Болонський процес і його вплив на вищу технічну освіту [Текст] : научное издание / М.З. Згуровський, Ю. Якименко // Наука та інновації. - 2006. - Т.2, №1. - С. 15-20.

Луцик, Д. Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу та про дещо інше [Текст] : болонський процес / Д. Луцик // Українська література в загальноосвітній школі. - 2006. - №10. - С. 14-16.

Якименко, Юрий Иванович. Бакалавр европейского уровня [Текст] : [Базовое квалификационное образование: от теории - к практике] / Юрий Иванович Якименко; Інт. Марина Касумова // Сучасна освіта. - 2007. - № 1-2. - С. 12-13. : фото

Короткий термінологічний словник чинного законодавства: Вища освіта і Болонський процес [Текст] // Урок української. - 2007. - №1. - С. 27-29

Слова, про які сперечаємося: Болонський процес [Текст] : серія статей / В. Брюховецький, А. Павко, К. Шумик // Урок української. - 2007. - №1. - С. 57-61

Полонський , В. Г. Українській освіті - європейський стандарт: входження України у світовий освітній простір [Текст] / В. Г. Полонський // Актуальні проблеми
економіки. - 2007. - № 5. - С. 76 - 81. - Бібліогр.: с. 81 ( 10 назв)

Охременко О. Вчені ступені і Болонський процес: проблеми і перспективи розвитку вітчизняної науки [Текст] / Охременко О.// Персонал. - 2007. - № 8. - С. 65- 69. - Бібліогр.: 4 назви

Рожок, В. І. Освіта і Болонський процес [Текст] : научно-популярная литература / В.І. Рожок// Музика. - 2006. - №1. - С. 18-20.

Дмитриченко, Николай Федорович. Болонский процесс [Текст] : принципы едины, пути реализации различны / Н.Ф. Дмитриченко; Інт-ю М. Касумова // Сучасна освіта. - 2007. - № 11. - С. 10 - 12. : фото

Чепорнюк Є. Болонський процес очима студента [Текст] / Чепорнюк Є. // Персонал. - 2007. - № 9. - С. 73- 75. - Бібліогр.: 7 назв

Степко, М. Ф. Проблеми вищої освіти в контексті Болонського процесу [Текст] / М.Ф. Степко // Педагогіка і психологія. - 2008. - № 1. - С. 75-81

Калмикова, Л. Психолінгвістика у ВНЗ України і Болонський процес: проблеми реалізації європейського змісту освіти і компетентнісного підходу [Текст] / Л. Калмикова // Рідна школа. - 2008. - № 10. - С. 61-63. - Бібліогр.: 11 назв.

Яновський , Михайло. Деякі психологічні аспекти впровадження "болонської системи" [Текст] / М. Яновський , Л. Яновська // Соціальна психологія. - 2008. - № 6. - С. 108-112. - Бібліогр. в кінці ст.

Швець, Віктор. Бухгалтерська освіта в Україні в контексті Болонського процесу [Текст] / В. Швець // Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - № 7. - С. 4-7. - Бібліогр. с. 7 (5 назви)

Інтернет – ресурси:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 42010-01-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2038

Доброго дня. Скажіть будь-ласка де можна знайти звітність комерційних банків, а такж інфлрмаціє про кількість і структуру банків в УКраїні станом на 2009 рік.

Ситник О. С.
2010-01-22
ВІДПОВІДАЄ

Стрічик Віта Михайлівна
зав. відділу наукової інформації та бібліографії


Відповідь:

Зверніть увагу!

Інтернет – ресурси:

посилання 12010-01-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2037

Доброго дня!
Скажіть будь ласка в яких підручниках иожна знайти про встановлення та розвиток проектного фінансування в Україні.

Семенюк Т. Л.
2010-01-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР


Доброго дня!
Радимо використати наступні джерела:

65.9(4УКР)26
Б24
Бардиш, Григорій Олексійович.
Проектне фінансування [Текст] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. О. Бардиш ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Львів. банк. ін-т. - 3-є вид., переробл. та допов. - К. : Хай-Тек Прес, 2008. - 464 с. : іл, табл. - Бібліогр.: с.399-403 та наприкінці розд.

65.26
К 93
Куриленко, Тамара Платонівна.
Проектне фінансування [Текст] : підручник / Т.П. Куриленко ; М-во освіти і науки України, Київський ун-т ринкових відносин, Міжнар. ун-т фінансів. - К. : Кондор, 2006. - 208 с.

Сєріков , А. В.
Економіко-математичне моделювання необхідних умов участі банку в проектному фінансуванні підприємства [Текст] / А. В. Сєріков , О. В. Марченко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 1. - С. 186 - 190. - Бібліогр.: 12 назв. - Форм., рис.

Куклік, К. А.
Фінансові можливості вітчизняних банків у сприянні розвитку проектного фінансування в Україні / К. А. Куклік // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 173- 183 : табл., схеми, графіки. - Бібліогр.: 26 назв.

Сєріков, А. В.
Управління ризиками в проектному фінансуванні на основі обернених розрахунків / А. В. Сєріков, О. В. Марченко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 5. - С. 272-277 : форм., рис., табл. - Бібліогр.: 14 назв.

Куклік, К. А.
Макроекономічні ризики проектного фіфнансування у контексті фінансово-економічної кризи / К. А. Куклік // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 6. - С. 29-37 : табл., рис. - Бібліогр.: 24 назви.

Куклік, Крістіна.
Банки як учасники проектного фінансування [Текст] / Крістіна Куклік // Банківська справа. - 2009. - № 4. - С. 44-55 : табл.

Гончаров, Ю. В.
Управління проектним фінансуванням комерційного банку (за матеріалами ЗАТ КБ "Приватбанк") / Ю. В. Гончаров // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 9. - С. 196-208 : рис. - Бібліогр.: 10 назв.2010-01-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=2036

Прошу надати бібліогр.опис Книг Скорботи загиблих у роки війни. Дякую.

Ігор Леонідович Комаровський
2010-01-22
ВІДПОВІДАЄ

Канюка Олена Анатоліївна
зав. відділом ВІБР

Доброго дня!
У фондах нашої бібліотеки є наступні документи:

К.63.362.2
К 53
Книга скорботи України. Закарпатська область [Текст] / редкол.: І. О. Герасимов [та ін.]. - Ужгород : Карпати, 2002 -
Т. 1 : м.Ужгород, м.Берегово, м.Мукачево, м.Хуст / редкол.: В. М. Керечанин [та ін.]. - 2002. - 480 с.

К 63.362.2
К 53
Книга скорботи України. Закарпатська область [Текст] / редкол.: І. О. Герасимов [та ін.]. - Ужгород : Карпати, 2002 -
Т. 2 : м.Ужгород, м.Берегово, м.Мукачево, м.Хуст, м. Чоп / редкол.: В. М. Керечанин [та ін.]. - 2004. - 688 с.

К 63.362.2
К 53
Книга скорботи України. Закарпатська область [Текст] / редкол.: І. О. Герасимов [та ін.]. - Ужгород : Карпати, 2002 -
Т. 3 : Берегівський район. Великоберезнянський район. Виноградівський район. Воловецький район / редкол.: В. М. Керечанин [та ін.]. - 2005. - 504 с.

К 63.362.2
К 53
Книга скорботи України. Закарпатська область [Текст] / редкол.: І. О. Герасимов [та ін.]. - Ужгород : Карпати, 2002 -
Т. 4 : Іршавський район. Міжгірський район. Мукачівський район / редкол.: В. М. Керечанин [та ін.]. - 2006. - 536 с.

К 63.362.2
К53
Книга скорботи України. Закарпатська область [Текст] / редкол.: І. О. Герасимов [та ін.]. - Ужгород : Карпати, 2002 -
Т. 5 : Перечинський район. Рахівський район. Свалявський район / редкол.: О. Д. Довганич [та ін.] ; відп. за вип. Б. О. Гвардіонов ; ред.-упоряд. Б. О. Гвардіонов ; Н. І. Цомпель. - 2007. - 600 с.

К 63.362.2
К53
Книга скорботи України. Закарпатська область [Текст] / гол. редкол. І. О. Герасимов [та ін.]. - Ужгород : Карпати, 2002 -
Т. 6 : Тячівський район / обл. редкол. О. Д. Довганич [та ін.]. - 2008. - 632 с.

К 63.362.2
К53
Книга скорботи України. Закарпатська область [Текст] / гол. редкол.: І. О. Герасимов [та ін.]. - Ужгород : Карпати, 2002 -
Т. 7 : Ужгородський район. Хустський район / обл. редкол.: О. Д. Довганич [та ін.]. - 2009. - 552 с.<<<     << ... 560 | 561 | 562 | 563 | 564| 565 | 566 | 567 | 568 | ... >>     >>>