Відоме й невідоме про Марка Вовчка

(до 100-річчя від дня смерті)
Європейський Союз Найкраще в її писаннях, то без сумніву її мова.
При всій своїй простоті й популярності
вона дуже багата лексиконом і незрівнянно
мелодійна... З простою красою і ніжністю її
мови й стилю в'яжеться нерозривно її ніжна
любов до всіх нещасних і страждущих,
а особливо до найбідніших між бідними, до жінок.
І. Франко


 • Україна. Верховна Рада Про вшанування пам'яті видатної української та російської письменниці Марка Вовчка ( Марії Олександрівни Віленської ) : Пост. вiд 12.04.2007р. № 925-V // Голос України. - 2007. - 25 квіт. - С. 7.
 • Вітошинська Л. Відоме й невідоме про Марка Вовчка // Визвольний шлях. - 1958. - Кн. 9. - С. 106.
 • Гаєвська Л. В моїм садочку айстри білі...: [Окремі факти із життя видатної української письменниці Марко Вовчок] // Чумацький шлях. - 2005. - № 5. - С. 20-24.
 • Енциклопедія українознавства / Наук. тов-во ім. Шевченка; Ред.-упоряд. В. Кубійович. - Л., 1993. - Т.1. - С. 296.
 • Енциклопедія українознавства для школярів і студентів / Авт.-уклад. В. Оліфіренко. - Донецьк : Сталкер, 1999. - С. 65.
 • Історія української літератури. ХХ століття : Кн.. 1 / За ред. В.Дончика. - К., 1993. - 784 с.
 • Короненко С. Названа чи блудна дочка української літератури? : (Про М. Вовчок) // Літ. Україна. - 2004. - 2 груд. - С. 8.


  Лобач-Жученко Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка - К.: Дніпро, 1983. - 464 с.
 • Лобач-Жученко Б.Б. О Марко Вовчок:Воспоминания, поиски, находки. - К.: Днипро, 1987. - 399 с.

  Книга литературоведа, правнука классика украинской литературы Марко Вовчок, строго документальна. На основе найденных материалов автор рассказывает о малоизвестных страницах жизни писательницы. • Леськів Б. Велика драма великого таланту: (Марко Вовчок) // Літ. Україна. - 2005. - 29 груд. - С. 7.


 • Лобач-Жученко Б. Літопис життя і творчості Марка Вовчка - К.: Дніпро, 1983. - 464 с.

  Автор, внук класика української літератури Марка Вовчка, на основі документальних та архівних даних розповідає про життя і літературно-громадську діяльність письменниці, про людей, які її оточували.

 • Молодіжне лобіювання / Ред.-упоряд. Г. Бежнар, Н. Демчук, Л. Кудіна; Відпов. за вип. Г. Бежнар. - К., 2003. - 43 с.


 • Логвиненко О. Віч-на-віч з минулим: Історія української Жанни д'Арк очима сучасників ХХ ст.: [Про книжку "Три долі. Марко Вовчок в українській, російській та французькій літературі"] // Київ. - 2003. - № 6. - С. 169-171.
 • Луговий Ол. (Олександр Овруцький-Швабе) Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи. - К.: Ярославів Вал, 2004. - С. 144


  Марко Вовчок статті і дослідження: Збірник наукових праць. - К.: Наукова думка, 1985. - 312 с.
 • Марко Вовчок статті і дослідження: Збірник наукових праць. - К.: Наукова думка, 1985. - 312 с.

  Аналізуються повісті, оповідання, листи Марка Вовчка в історико-літературному контексті, розкриваються важливі аспекти її художнього мислення. Висвітлюються малодосліджені грані діяльності письменниці як фольклориста й перекладача. • Омельянов М. Марко Вовчок. - Нальчик: Ельбрус, 1987. - 18 с.
 • Сюндюков И. "Обличитель людей несытых" : (Марко Вовчок - штрихи у портрету) // День. - 2002. - 7 марта. - С. 8.


 • Марко Вовчок. Записки причетника: Роман. - К.:Дніпро, 1985. - 343 с.
 • Марко Вовчок. Записки причетника: Роман. - К.:Дніпро, 1985. - 343 с.


 • Українські письменники : Біобібліографічний словник. Т. 2. - К., 1963. - С. 108-138.
 • Улюблені книги українських письменників: Бібліографічні розвідки. - К., 1996. - С. 46-51.


  Марко Вовчок. Народні оповідання. Повісті Інститутка, Три долі. - К.: Наук. Думка, 2001. - 252 с.
 • Марко Вовчок. Народні оповідання. Повісті "Інститутка", "Три долі". - К.: Наук. Думка, 2001. - 252 с.


 • УСЕ. 2003: Універсальний словник енциклопедія / Ред. рада: М. Попович (голова), І. Дзюба, Н.Корнієнко та ін. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К., 2003. - С. 830.
 • Фурсова Л. "Воля - це право бути людиною": Урок за романом Гаррієт Бічер-Стоу "Хатинка дядька Тома" та повістю Марка Вовчка "Інститутка" 9 клас // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 2. - С. 27-32.
 • Хоменко Б. Ясна зоря української літератури: (Марко Вовчок). - К., 1983. - 47 с.
 • Шудря М. Класика духовності // Книжковий клуб. - 2006. - № 7-8. - С. 14-17.


 • Тарнавська М. Марко Вовчок (1833-1907 рр.)// Українки в історії. - К.: Либідь, 2004. - С. 168-171.
 • Тарнавська М. Марко Вовчок (1833-1907 рр.) // Українки в історії. - К.: Либідь, 2004. - С. 168-171.  Марко Вовчок Казки. - К.</b>: Веселка, 1988. - 383 с.
 • Марко Вовчок Казки. - К.: Веселка, 1988. - 383 с.

  До книги класика української літератури увійшли казки українською та російською мовами.


 • Посилання по темі:  http://rulex.ru/01130244.htm

  http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le6/le6-8111.htm

  http://www.ukrcenter.com/library/read.asp?id=1245

  http://www.chl.kiev.ua/bibliograf/geroyi2/Geroyi%20file/Vovchek.html

  http://www.umka.com.ua/rus/catalogue/classical-2/marko-vovchok-instytutka-mp3-schoolmiss.html