Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


"Знав і казки, і життя"


( до 100-річчя від дня народження Петра Лінтура)


Казка - велике диво людської культури. Казка - один з найцікавіших жанрів фольклору, який чи не найважче шукати і записувати серед народу, особливо зараз, коли засоби масової інформації витісняють побут фантастичних оповідань про неймовірні пригоди людей та тварин. Та відчути її принадливу чарівність можна тільки при щасливій зустрічі із зачарованим нею казкарем. Немало сил і часу для запису казок віддав славетний закарпатський фольклорист Петро Лінтур, сторічний ювілей якого громадськість краю відзначатиме 4 травня 2009 року.

Петро Васильович Лінтур народився 4 травня 1909 р. в с. Горонда в селянській родині. Його багаторічний творчий шлях - це яскравий приклад безмежної відданості рідній національній культурі. Він завжди відзначався цілеспрямованістю та самовідданістю у справі запису пропаганди. Збереження нематеріальної культурної спадщини нашого народу.

Фольклорист Петро Лінтур, збираючи на Закарпатті у 1940-1960-х роках усну народну творчість, спілкувався з понад вісімдесятьма казкарями, записав від них біля 1500 сюжетів. Він виділив кілька типів носіїв народної казкової прози: казкарі-епіки, у репертуарі яких переважають фантастичні сюжети; казкарі-філософи, які чільне місце відводять повчальним легендам і притчам; казкарі-гумористи із сімейно-побутовими й соціально-побутовими проблемами; казкарі-універсали, які з однаковою майстерністю розповідають чарівні, легендарні й новелістичні казки.

К82.3-44
К 14
Казки одного села: [Текст] / Запис текстів, післямова та примітки П.В. Лінтура; упоряд. Ю.Д.Туряниця. - Ужгород: Карпати, 1979. - 368 с.

У книзі обнародувано репертуар 9-ти казкарів закарпатського села Горінчева на Хустщині. Книга видана в Ужгороді, містить біля 300-сот текстів казок. Доповнює видання післямова Петра Лінтура під назвою "Казкова традиція закарпатського села", у якій Петро Васильович визначає роль казки у житті людей, а також розповідає історію села Горінчева і короткий огляд казок, вміщених у книгу. Цікавим для читачів стане словник маловживаних слів та виразів, де можна знайти знайти значення багатьох закарпатських слів.


К82.3-44
З-39
Зачаровані казкою 6 українські народні казки Закарпаття в записах П.В. Лінтура [Текст]. - Ужгород: Карпати, 1984.-528 с.

Книга "Зачаровані казкою" представляє репертуар 18 казкарів зі всього Закарпаття вміщує коротку біографію кожного з них. Передмову до книги написав Іван Сенько. Як і в попередній книзі, так і тут вміщено словник із закарпатськими термінами. Аналогічною є і післямова Петра Лінтура "Казкарі Закарпаття і їх репертуар".
К82.3
Н 30
Народні балади Закарпаття [Текст] . - Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1966.- 284 с.

Пропоноване видання стане цікавим для філологів і тих, хто займається фольклором і являє собою найповніший збірник народних балад Закарпаття. Вміщується записи рідкісних за своєю художньою виразністю творів фольклору, що відбивають побут і звичаї жителів одного з найсвоєрідніших куточків нашої країни. Закарпатські народні балади являють собою винятковий інтерес не тільки для українських, а й для зарубіжних - польських, чехословацьких, угорських , румунських - фольклористів тому, що вони побутували й побутують в суміжній етнографічній області, яка об'єднала багатство усної творчості слов'янських і неслов'янських народів. На матеріалі цих балад можна ставити й вирішувати проблеми сучасної фольклористики. У вступній статті Петро Лінтур порушує важливі проблеми сучасної науки про народну творчість.
К82.3-44
К14
Казки зелених гір [Текст] .-Ужгород: Карпати, 1965.-232 с.

Не менш багатою на казки є книга "Казки зелених гір", що вміщує казки одного з найталановитіших казкарів Закарпаття Михайла Галиці, з села Дулова, на Тячівщині. Обрій його уяви широченний, поетичне світосприйняття - багате, майстерність оповідача - висока. Михайло Михайлович вражає монументальністю сюжетів і образів, вмінням відгукуватись на актуальні події. Особливе місце в творчості казкаря посідають сюжети новелістичні як своєю майстерністю, так ідейною і художньою спрямованістю. Науковий та літературний інтерес викликають казки-легенди. Вихід книги казок М.М. Галиці став подією культурної ваги, прекрасним доказом того, що народ є господарем духовних скарбів, які створив, які до нього повертаються у вигляді книги.
Дане видання - збірка казок для дітей молодшого шкільного віку "Майстер Іванко", надрукована угорською мовою у 1995 році видавництвом "Карпати".
К82.3
Т 62
Три золоті слова: закарпатські народні казки Андрія Калини, Михайла Галиці, Василя Короловича в записах Петра Лінтура [Текст]. - Ужгород: Закарпаття, 2008.- 262 с.

В минулому році видавництво "Закарпаття" випустило "Три золоті слова": закарпатські народні казки Андрія Калини, Михайла Галиці, Василя Короловича в записах Петра Лінтура. Дане видання гідно поповнило серію "Письменство Закарпаття". Воно покликане актуалізувати творчість видатних гомерів ХХ століття - казкарів Закарпаття, - що стала письменами лише завдяки невтомному збирачеві безцінних народних перлин Петрові Лінтуру. Книга нагадає нинішнім поколінням співвітчизників, що без імен цих казкарів та людини, що вивела їхню казкову прозу на обшири світу, наше уявлення про культуру українського народу було би значно біднішим.
К 82.3
Н30
Народні казки Закарпаття у записах Петра Лінтура [Текст] / вступ.ст., прим. та сл. І. В. Хланта. - Ужгород : "Карпати", 2007. - 232 с. : іл.

Це справді дуже цінне видання, бо на своїх понад 200 сторінках вміщає воістину живу скарбницю народної творчості, оригінального мислення та мудрості закарпатців - 45 казок.
"Найбільше уваги приділяв Петро Лінтур казкам як одному з найпопулярніших жанрів народнопоетичної творчості. У той час, коли ще не було ні радіо, ні телевізора, ні книжок, казка розраджувала людину, підтримувала в ній віру в себе, закликала до пізнання невідомого - і водночас навчала. Вона переконувала: щоб мати щось, треба долати всілякі перешкоди, докладати великих, часом неймовірних зусиль, виявляти неабиякий розум, кмітливість, наполегливість, треба боротися з неправдою і злом", - каже Іван Хланта, доктор філологічних наук, який упорядкував, підготував тексти, вступну статтю, примітки та словник до згаданого видання. За тематикою казки, записані Петром Лінтуром, можна поділити на такі групи: казки про тварин, соціально-побутові, героїко-фантастичні. Усі вони - плід народної фантазії, але сама суть має глибокий реалістичний і філософський підтекст.
Статті:

1. Чендей І.
Лінтур- живий і неповторний [Текст] // Новини Закарпаття. - 1994. - 30 квіт. - С.12 <
STRONG>2. Хланта І.
Петро Лінтур [Текст] // Народознавство. - 1995. - №20. - С.6
3. Про Лінтура:
Опуб. Статті І. Сенька "Люди на тлі поезії" [Текст] // Карпатський край. - 1999. - С.128-129.
4. Сенько, Іван.
Прославив Горінчово, Закарпаття, Україну (До 90-річчя від дня народження Петра Лінтура) [Текст] : [фольклориста] / І. Сенько // Календар "Просвіти" на 1999 рік. - Ужгород : Закарпат. край. т-во "Просвіти", 1999. - С. 128-129.
5. Сенько, Іван.
Славіст із Горонди [Текст] : [до 90-річчя від дня народження Петра Лінтура] / І. Сенько // Дукля. - 1999. - №2. - С. 45-47.

Посилання по темі:


http://who-is-who.com.ua

http://uk.wikipedia.org

http://h.ua/

http://www.ua-reporter.com/