Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


"Пам'ять століть, відтворена у слові"

(До Дня української писемності та мови)
В землі віки лежала мова
І врешті вибилась на світ.
О мово, ночі колискова!
Прийми наш радісний привіт.
Навік пройшла пора безславна.
Цвіти і сяй, моя державна...
О. Олесь

9 листопада, у день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця, наша держава відзначає День української писемності та мови, свято, яке гуртує усіх нас - на шляху відродження духовності, зміцнення державності, формування громадянського світогляду. Кожен народ відбувся тоді, коли усвідомив себе у рідному слові. Свято встановлено 6 листопада 1997 року на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства відповідно до президентського Указу N1241/97 "Про День української писемності та мови".

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про День української писемності та мови

На підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства п о с т а н о в л я ю:

Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 листопада 1997 року
N 1241/97


Щороку, в День української писемності та мови у навчальних закладах України проводиться Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика.

Ця акція уже добре відома в Україні та за її межами. Започаткований конкурс Міністерством освіти і науки України, Лігою українських меценатів та Освітньою фундацією Петра Яцика (Канада) із залученням центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також громадськості на підтримку ініціативи Петра Яцика.

Мета Конкурсу - сприяння утвердженню державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської та студентської молоді, виховання шанобливого ставлення до культури і традицій українського народу.

9 листопада 2009 року у м. Миколаєві відбудеться урочисте відкриття X Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Пропонуємо Вашій увазі виставку літератури з нагоди Дня української писемності та мови.


Україна. Президент (2005 - ; В.Ющенко). Про день української писемності та мови : указ від 6.11.1997 р. №1241/97 // Уряд. кур'єр. - 1997. - 11 листоп. - С. 4.

Україна. Президент (2005 - ; В.Ющенко). Про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика : указ вiд 09.11.2007 р. № 1078/2007// Уряд. кур'єр. - 2007 - 10 листоп. - С. 3.

Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки : пост. від 2.10.2003 р. № 1546 // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 40. - С. 37-46.


81.411.1
У 45
Українська мова : енциклопедія / Національна академія наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; редкол. В. М. Русанівський та ін. - Вид. 3-тє., зі змінами і доп. - К. : Укр. енцикл. ім. М.П. Бажана, 2007. - 856 c.

В енциклопедії "Українська мова" на основі досягнень сучасного мовознавства подано відомості про українську мову та українське мовознавство. Багато статей присвячено мовознавцям, письменникам, які зробили істотний внесок у розвиток української мови філологічної науки тощо. Книга містить 2027 статей, карту, ілюстративний матеріал і таблиці. Розрахована як на філологів, так і на широке коло читачів.
84(4УКР)5
П42
Повість минулих літ : літописні оповіді / переказ В.С. Близнець ; худ. Г.В. Якутович. - 3-е вид. зі змінами. - К. : Веселка, 2002. - 227 с. : іл..

Повість минулих літ - не просто літопис, пам'ятка української писемності ХІ-ХІІ ст.., а й високохудожня поетична книга. Вона є букварем нашої національної свідомості, глибоких патріотичних почуттів, пронесених народом крізь тисячоліття. У 1982 р. видання було нагороджене срібною медаллю на Міжнародному виставці-ярмарку в Лейпцигу.
83.3(4УКР)4
О-36
Огієнко, І.(митрополит Іларіон). Слово про Ігорів похід / І.Огієнко ; Фундація ім. митрополита Іларіона (Огієнка). - К. : Наша культура і наука, 2005. - 316 c.

Дослідження про вершинний твір української літератури - "Слово о полку Ігоревім". Смислова домінанта Огієнкового дослідження концентрується на особливо актуальній нині проблемі єдності українських земель. Особливістю цього видання є те, що приходить воно до читача в Україні рівно через шістдесят літ з часу написання. Для студентів, учителів і викладачів, усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.
63.5(4УКР)
Л72
Лозко, Г.С. Українське народознавство / Г.С. Лозко. - 2-е вид., доп. та перероб. - Х. : Див, 2005. - 472 c.

Книга буде цікавою для всіх, хто любить і шанує рідну минувшину та дбає про майбутнє збереження нашого етносу. Про зародження української мови та писемності, перші українські словники, поняття "рідна мова" йдеться в окремому розділі "Генеза української національної мови".
811.161.2
О-36
Огієнко, І. Історія української літературної мови / І. Огієнко ; упоряд., авт. передм. і комент. М. Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2004. - 436 с.

Це одна із етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків і обмежень, дослідив феномен незнищенності її як "душі нації", "найціннішого скарбу" народу. Для усіх, кому не байдужий процес ствердження української мови як державної.
811.161.2
І-90
Історія української мови в конспектах Юрія Кузьменка : навч. посібник. - 2-е вид., доп. - К. : Пульсари, 2003. - 124 с.

Роль мови у визначенні національної ідентичності народу. Мова і формування національної самосвідомості. Ці та інші проблеми, що в час розбудови незалежної України поруч з економічними проблемами набули першорядного значення, є темою конспектів.
811.411.1
Р88
Русанівський, В. Історія української літературної мови : підручник / В. Русанівський. - К. : АртЕк, 2002. - 424 с.

Якою була функціонально перша українсько-руська літературна мова? Звідки вона прийшла? Які були в ній стилі і яка була між ними відмінність? Ви знайдете відповіді на ні питання в пропонованому підручнику. Далі ви довідаєтесь, як старослов'янська мова, що нею починалася українсько-руська писемність, поступово перетворюється в староукраїнську і дістанете відповідь на таке непросте запитання: чому староросійська літературна мова, яка живилася тими ж джерелами, що й старослов'янська, утвердилася як літературна, а староукраїнська занепала. Висвітлюються тут і початки зародження нової української літературної мови, і боротьба за розширення її функціональних меж у XX ст.
Для студентів-філологів, викладачів вищих навчальних закладів, може бути корисним учителям, письменникам, старшокласникам, усім, хто цікавиться
81.0
Б 61
Білецький, А.О. Про мову і мовознавство / А. О. Білецький. - К., 1996. - 222 с.

У пропонованому посібнику в доступній для широкого читача, жвавій і цікавій формі викладено основне коло проблем загального мовознавства. Книжка, без сумніву, зацікавить студентів гуманітарних факультетів університетів, фахівців філологів, викладачів, а також усіх, хто серйозно цікавиться мовними проблемами.
81.411.1
Ю99
Ющук, І.П. Мова наша українська : статті, виступи, роздуми / І.П. Ющук. - 2-е вид., доп. - К. : Просвіта, 2003. - 168 c.

До книжки увійшли вибрані статті, виступи, роздуми відомого мовознавця, громадського діяча, одного із фундаторів відродженої "Просвіти" про історичні корені, роль та значення української мови в житті сучасної України.
81.411.1
О 74
Осипов, П.І. Чому ми так говоримо : наук.-етимол. довід. / П.І. Осипов ; М-во освіти і науки України. - К. : Видав. Дім "Ін Юре", 2008. - 248 c.

У довіднику наведені відомі фразеологізми, а також окремі лексичні одиниці, що знаходяться в активному обігу, а тому потребують ідентифікації й додаткового тлумачення.
81.411.1
У45
Українська мова у ХХ сторіччі : історія лінгвоциду : документи і матеріали / за ред. Л.Т. Масенко ; упоряд. Л.Т. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2005.- 400 c.

У збірнику вміщено документи і матеріали, що стосуються мовної політики радянського керівництва на теренах України. Вони проливають світло на підступне втручання у внутрішній розвиток української мови, спрямоване на штучне зближення її з російською і знищення як незалежного мовного утворення. Працю призначено гуманітаріям - філологам, історикам, політологам, викладачам відповідних дисциплін і всім, тим, кому не байдужа доля рідної мови. історією рідної мови.
83.3(4УКР)
С71
Спадщина поколінь. Прадавні українські літературні пам'ятки : навч. посіб. / упоряд., передм. і комент. О.Г. Мукомела. - К. : Грамота, 2005. - 592 с.

До хрестоматії ввійшли прадавні українські літературні пам'ятки дохристиянського періоду та часів Київської Русі : "Велесова книга", "Повість минулих літ", "Київський літопис", "Галицько-Волинський літопис".
83.3(4УКР)
Т13
Таємниці віків : Українські народні думи, легенди, перекази, пісні, казки... : навч. посіб. / упоряд. О.Г. Мукомела. - К. : Грамота, 2005. - 512 с.

Книга є збіркою творів. Які український народ напрацював упродовж майже тисячоліття. Книга зацікавить усіх шанувальників номадної творчості.
83.3(4УКР)5
П27
Перлини духовності : Твори української світської літератури від часів Київської Русі до ХVII століття : навч. посібник. Кн. 1 / упоряд., передм. і комент. В.В. Різун. - К. : Грамота, 2003. - 560 с.

До хрестоматії ввійшли літературні твори-провісники історичного становлення духовності українського народу від часів Київської Русі до ХVІІ ст.
81.411.1
Г56
Гнатюк, Л.П. Українська мова : Особливості практичного застосування / Л.П. Гнатюк, О.В. Бас-Кононенко. - К. : Знання - Прес, 2006. - 264 с.

У пропонованому посібнику послідовно висвітлено основні розділи курсу сучасної української мови. Книга буде корисною всім, хто прагне досконало володіти сучасною українською літературною мовою.
81.411.1-61
К61
Колоїд, Ж.В. Сучасна українська літературна мова / Ж.В. Колоїд, Н.М. Малюга, В.В. Явір. - К. : Знання, 2006. - 360 с.
81.411.1
О-54
Олійник, О. Світ українського слова / О. Олійник. - К., 1994. - 416 с.

Навчальний посібник розрахований на вчителів, студентів, учнів, лекторів, на всіх, хто цікавиться питаннями культури української мови.
81.411.1
М 31
Масенко, Л.Т. Мова і політика / Л.Т. Масенко ; мал. І. Роздобудько. - К. : Соняшник, 1999. - 100 с.

Пристрасті навколо мовних проблем в Україні. Книга відомого мовознавця Лариси Масенко присвячена проблемам стану й функціонування української мови у двомовному соціумі. Автор аналізує наслідки тривалого процесу русифікації в історичному, політичному і соціальному аспектах.
81.411.1
Т 48
Ткаченко, О.Б. Українська мова і мовне життя світу / О.Б. Ткаченко ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. - К. : Спалах, 2004.

Працю присвячено розвиткові й сучасному станові української мови в усіх труднощах їїстановлення, що дістають всебічне висвітлення в зацікавленні з відповідними ситуаціями інших мов світу. Написанов популярній формі книга призначається всім шанувальникам української мови, насамперед представникам суспільних наук.
84(4УКР)6
С-47
Слабошпицький, М. Українець, який відмовився бути бідним (Петро Яцик) / М. Слабошпицький. - К. : Ярославів Вал, 2004. - 270 c., іл.

Ця книжка відкрила Україні рідкісно привабливий і яскравий образ чоловіка на ім'я Петро Яцик., видатного чоловіка, який зумів створити себе. Книга зацікавить не лише молодих честолюбців, що з грандіозними планами кидаються у вир бізнесу, чи політиків, соціологів і філософів, а й усіх читачів біографій славетних людей, оскільки в ній яскраво змальовано подвижницьке життя однієї з найвизначніших особистостей сучасного українського світу.
Статті:
 • Артемчик, Г. Про сучасний стан української мови в Україні / Г. Артемчик // Рідна школа. - 2007. - № 5. - С. 8-11.
 • Бідюк, І. Неуважність чи байдужість : [про чистоту і культуру укр. мови] / І. Бідюк // Культура і життя. - 2006. - 18 жовт. - С. 32.
 • Брезіцька, О. Писемність без міфів : день української писемності та мови : [історія укр. писемності] / О. Брезіцька // Слово Просвіти. - 2003. - Ч. 45. - 5-11 листоп. - С. 9.
 • Власенко, Н. Хто є автором "Повісті врем'яних літ" : [дослідження проблеми авторства літописного зведення "Повісті врем'яних літ"] / Н. Власенко // Наука і суспільство. - 2002. - № 5-6. - С. 10-14.
 • Дзюба, І. Животворча сила мови / І.Дзюба // Уряд. кур'єр. - 2007. - 1 берез. (№ 39). - С. 11.
 • Жук, Ю. Мова - захисник добробуту громадян кожної держави : за класифікацією ЮНЕСКО, українська за влучністю передачі образу, дії, мелодійністю посідає третє місці в світі... // Молодь України. - 2007. - 8-14 берез. (№ 10). - С. 8.
 • Гвоздь, М. Мовна ситуація в Україні : історія української літературної мови / М. Гвоздь // Укр. слово. - 2007. - 7-13 лют. (№ 6). - С. 12.
 • Грабінська, М. Мово моя материнська!.. : сценарій свята / М. Грабінська // Шкільний світ. - 2007. - № 38. - С. 11-13.
 • Гурець, М. Батько українського правопису : [про Олексія Павловського, автора першої в українському мовознавстві друкованої граматики народної української мови, "Грамматики малороссийського наречия" (1805р., 1818р.)] / М. Гурець // Освіта України. - 2007. - 2 лют. (№ 9). - С. 12.
 • Дондик, С. Невід'ємне від серця : [до відкриття першого музею Історія української мови] / С. Дондик // Літ. Україна. - 2004. - 24 черв (№24). - С. 4.
 • Дорошенко, С.І. Як парость виноградної лози плекайте мову / С. І. Дорошенко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 19-20. - С. 6-8.
 • Корюненко, М. Мово! Пресвята Богородице мого народу! / М. Корюненко // Освіта України. - 2002. - 22 листоп. - С. 2.
 • Котлярова, О. Бринить, співає наша мова… : свято до Дня писемності / О. Котлярова // Шкільний світ. - 2007. - № 38. - С. 14-17.
 • Кривда, М. Нація є тоді, коли є мова / М. Кривда // Голос України. - 2006. - 9 листоп. (№ 210). - С. 1, 3.
 • Крижанівська, І. Мова - це віконце, крізь яке людина бачить світ / І. Крижанівський // І сценарист, і режисер : зб. сценарії. - Вінниця, 2004. - С. 31-40.
 • Куценко, О. Наш скарб - рідна мова : [стаття присвяч. Дню укр. писемності та мови] / О. Куценко // Вісн. Кн. палати. - 2004. - № 12. - С. 31-39.
 • Липник, С. Слово наше рідне!.. : до Дня укр. писемності та мови/ С. Липник // Шкіл. світ. - 2005. - Лип. (№ 25/28). - C. 27-28.
 • Маленко, О.О. День української писемності та мови / О.О. Маленко // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2008. - № 33. - С. 34-35.
 • Мацько, Л. "Любіть її, як я люблю її" : [інтерв'ю завідувача кафедри стилістики укр. мови Нац. педагогічного ун-ту ім. М. Драгоманова / розмову вела М. Кривда] / Л. Мацько // Голос України. - 2007. - 21 лют. (№ 32). - С. 1,7.
 • Мисик, Ю. Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах / Ю. Мицик // Історія в школах України. - 2008. - № 1. - С. 47-48.
 • Мова і писемність у цікавих фактах / підгот. О.В. Літвінюк, Г.Г. Шот, Я.Д. Шевчук // Вивчаємо укр. мову та літературу. - 2008. - № 3. - С. 33-35.
 • Мовчан, П. "Національне слово подібне генові" : [9 листопада - День укр. писемності та мови] / П. Мовчан // Слово Просвіти. - 2004. - 4-10 листоп. (ч. 45). - С. 1.
 • Мовчан, П. Павло Мовчан : "Мова і писемність - категорії вічні" : [погляд укр. письменника на свято Дня укр. писемності та мови] / П. Мовчан // Слово Просвіти. - 2007. - 8-14 лист. (№ 45). - С. 1, 7.
 • Мовчун, А. Про міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика / А. Мовчун // Початкова школа. - 2005. - № 2. - С. 1-3.
 • Мосенкіс, Ю. Трипільська культура й українська мова / Ю. Мосенкіс // Дивослово. - 2007. - № 2. - С. 47-49.
 • Надоша, О. Мова як чинник формування людини і нації : [національно-мовні питання сьогодення] / О. Надоша // Україна Business. - 2007. - 29 квіт. - С. 8.
 • Павлова, Н. Цвіти й сяй, моя державна! : [сценарій свята рідної мови] / Н. Павлова // Все для вчителя. - 2005. - Січ. (№ 1/2). - C. 76-77.
 • Подранецька, Н. Мово рідна, слово рідне... / Н. Подранецька // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 10. - С.49-53.
 • Прискока, О.В. Кирило-мефодіївські традиції в мові давньоруської писемності / О. В. Прискока, В. Ю. Франчук // Мовознавство. - 2008. - № 2-3. - С.111-123.
 • Романцов, В. Як населення України користувалося рідною мовою : [історичне дослідження процесу поширення та заборони української мови у XIX ст.] / В. Романцов // Дзеркало тижня. - 2006. - 18-24 лют. - С. 22.
 • Рясная, Т. Пам'ятки давньоруської писемності на стінах Святої Софії / Т. Рясная // Чумацький шлях. - 2005. - № 3. - С. 2-7.
 • Снігир, В. Уславлений давньоукраїнський книжник : до 950-річчя від дня народження Нестора-літописця / В. Снігир // Уряд. кур'єр. - 2006. - 9 листоп. (№ 211). - С. 7.
 • Соколовська, К. Українська мова у відродженні духовності нації / К. Соколовська // Персонал. - 2009. - № 2. - С. 80-86.
 • Стрільмо, В. Без мови і дзвони мовчазні : [розмова з головою "Конгресу захисту української мови" / вів В. Тютюн] / В. Стрільмо // Голос України. - 2005. - 9 листоп. (№ 212). - С. 8-9.
 • Чикін, О. Загадки мови / О. Чикін // Персонал. - 2009. - № 2. - С. 104-112.
 • Ющук, І. Якщо хочемо вижити: [про мовне питання в Україні] / І. Ющук // Літ. Україна. - 2007. - 20 верес. (№ 36). - С. 3.
 • Ющук, І. Велесова книга : за і проти : [про унікальний твір укр. письменства, його автентичність та значення для укр. та світової культури] / І. Ющук // Українська мова. - 2006. - № 1. - С. 3-12.
 • Яворівський, В. На майдані : [публ. роздуми з приводу мовної проблеми в Україні] / В. Яворівський // Літ. Україна. - 2006. - 22 черв. - С. 3.
 • Посилання по темі: