Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


"Мазепа: погляд крізь століття"


(до 370-річчя від дня народження Івана Мазепи)Іван Мазепа - державний діяч і політик найвищого гатунку, найвправніший дипломат тодішньої Європи, полководець і водночас поет, у поезії якого найсильнішими були патріотичні мотиви, уболівання за долю України. Різноманітна природна обдарованість поєднувалася в ньому з високою освіченістю. Він учився в Києво-Могилянській академії і в Падуанському університеті, відвідав кілька європейських країн, міг порозумітися з багатьма співрозмовниками, оскільки володів вісьмома мовами. Історична ерудиція Івана Мазепи викликала захоплення тих державних і військових діячів, із якими він спілкувався. Він був знавцем літератури, власником найкращої в Україні великої і цінної бібліотеки з інкунабулами, старовинними рукописами, раритетними виданнями на багатьох мовах.

Естет, він цінував і розумів високе мистецтво, схилявся перед красою жінок. Навіть у старшому віці міг закохатися пристрасно, сильно й глибоко, наче юнак. Майстер епістолярного жанру, він був незрівнянним красномовцем. його розумна, змістовна розмова або виступи й висловлювання втілювалися в елегантну, яскраву, образну, емоційну форму. Іван Мазепа володів особливими чарами. Може, це була якась концентрована внутрішня енергія, високої напруги біополе, але він, людина залізної волі, умів впливати на людей, не тільки не пригнічуючи їх своєю перевагою, а й викликаючи симпатію й безмежну довіру.

63.3(4УКР)4
П12
Павленко, Сергій.
Іван Мазепа як будівничий української культури [Текст] / С.О. Павленко. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2005. - 304 с. + Додатки.

Доба Івана Мазепи - це не стільки злет до певного рівня культурного життя, скільки не бачений до того розквіт на теренах України творчості. Духовних набутків. Актуальність дослідження активного впливу гетьмана на духовне життя в Україні періоду його правління дає можливість глибше зрозуміти як розвиток культурного життя наприкінці XVII - початку XVIII ст., так і діяльність зверхника Гетьманщини у вирішенні найголовніших проблем тогочасного буття. Показати доброчинну позицію і роль гетьмана у церковно-духовних, культурницьких процесах - головна мета студії.
63.3(4УКР)4
П 12
Павленко, Сергій Олегович.
Іван Мазепа [Текст] / С. О. Павленко. - К. : Вид. Дім Альтернативи, 2003. - 416 с. : іл. - (Особистість і доба).

Книга С.Павленка присвячена одній з найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історії України, відомому політичному, військовому діячу-державнику - гетьманові Івану Мазепі (1639-1709). На основі маловідомих архівних, мемуарних та епістолярних документів XVII- початку XVIII ст. Автор по-новому трактує його вчинки, діяльність, спростовує численні історичні фальсифікації, вигадки, пов'язані з цією неординарною постаттю.
63.3(4УКР)4
Ж 91
Журавльов, Денис Володимирович.
Мазепа: людина, політик, легенда [Текст] / Д. В. Журавльов ; відп. за вип. Л. І. Вакуленко. - Х. : Фоліо, 2007. - 384 с. - (Історичне досьє).

Іван Мазепа - одна з тих знакових постатей української історії, життя та вчинки котрих і сьогодні викликають гарячі суперечки як фахових істориків, так і аматорів, а також людей, взагалі далеких від історичних перипетій. Політичний діяч, військовий, дипломат, меценат... Мало кому випала така цікава й непроста доля за життя та після смерті. То хто, зрештою, такий Іван Степанович Мазепа? Приятель царя Петра, один із перших кавалерів найвищого російського ордену Андрія Первозванного - і борець за інтереси Української козацької держави; будівничий величних соборів, що дотепер є окрасою багатьох українських міст, - і "Юда", відлучений від церкви, підданий анафемі, що нерідко виголошувалася з амвонів тих самих соборів; зазвичай неймовірно обережний майстер складних дипломатичних ігор - і людина, що зуміла поставити на карту все і, зрештою, програла найризикованішу і найголовнішу гру свого життя; блискучий світський кавалер у дусі розкішного, неповторного 17 століття, улюбленець жіноцтва і чи не єдиний справді обдарований поет і музикант-аматор серед усіх українських гетьманів...

Можливо, той, хто прочитає цю книгу, зможе створити свій власний варіант образу Мазепи - одного з найколоритніших, найцікавіших українців.
63.3(4УКР)4
М 31
Мицик, Юрій.
Іван Мазепа [Текст] / Ю. Мицик. - К., 2007. - 72 с. - (Великі українці).

У книзі в науково-популярному стилі йдеться про визначного українського гетьмана Івана Мазепу. Простежено родовід, життєвий шлях, непересічні людські якості цього Великого Українця. Розгорнуто описано його політичну програму, діяльність на посаді гетьмана як адміністратора, господарника, полководця, мецената, покровителя православної Церкви. Зясовано мотиви антиросійського повстання І.Мазепи, спростовано численні фальсифікації, які зображали гетьмана як "зрадника".

Для всіх, хто цікавиться українською історією.
63.3(4УКР)4
Д55
Доба гетьмана Івана Мазепи в документах [Текст] : [Зб. док.] / Чернігівський історичний музей ім. В.В. Тарновського, Канадський ін-т українських студій Альбертського ун-ту , Інститут рукопису Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського ; Упоряд., передм. С.О. Павленко, Відп. ред. І. Ситий. - К. : Києво-Могилянська академія, 2007. - 1144 с.

У книзі вміщено універсали, накази гетьмана, листи, спогади генеральної старшини, російських високопосадовців, іноземців та інші матеріали, що допоможуть краще відчути епоху, в якій зароджувався вибух-протест проти царизму, Петра І. Уперше подається цілісний масив допитів старшин, козаків, які брали участь у повстанні 1708-1709 рр.

Загалом збірник документів ознайомить читача з 900 документами, які висвітлюють спосіб життя, економічні, політичні інтереси провідної верхівки Гетьманщини та гетьмана Івана Мазепи. Видання буде корисним як для істориків, так і для економістів, правників, дипломатів, літературознавців, культорологів

63.3(4Укр)4
М 13
Іван Мазепа і Москва. Історичні розвідки і статті. - К. : Рада, 1994. - 174 с.

Збірник містить низку досі невідомих в Україні статей, присвячених одній з найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історії нашої держави, видатному полководцю, політичному діячу - гетьманові І.Мазепі. Серед авторів цього видання такі відомі вчені й дослідники з українського зарубіжжя, як Ол.Оглоблин, Т. Мацьків, Ол. Вінтоняк. М.Небелюк, Т. Залеський, а також Д. Донцов.

Тексти друкуються із збереженням лексичних, морфологічних і синтаксичних особливостей мови авторів.

63.3(4УКР)4
П12
Павленко, Сергій.
Оточення гетьмана Мазепи : соратники та прибічники [Текст] / С.Павленко. - К. : Києво-Могилянська Академія, 2005. - 604 с.

Сергій Павленко вперше ґрунтовно знайомить українського читача з членами команди гетьмана І.Мазепи, його соратниками та прибічниками, показує їхню роль у контексті подій 1687-1709 рр. Дослідження про найзначніших діячів оточення зверхника України містить багато важливого фактажу для розуміння причин поразки мазепинців під час повстання за визволення Гетьманщини з-під опіки Москви.
63.3(4УКР)4
П12
Павленко, Сергій.
Загибель Батурина 2 листопада 1708 р. [Текст] / С. Павленко. - 2-е вид. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - 268 с. : іл.

Пропоноване видання - дослідження завершального періоду гетьманування Івана Мазепи. Автор звертає увагу читача на один з найцікавіших і водночас найтрагічніших моментів нашої історії - загибель Батурина 2 листопада 1708 року. Дослідник розглядає цей період як реакцію російського самодержавства на спробу українців вибороти незалежність за складних умов російсько-шведської війни.

У книзі мовою документів відтворено передумови, мотиви та наслідки повстання на чолі з Іваном Мазепою, проаналізовано організаційні прорахунки, ідеологічні, історичні та суспільно-політичні причини поразки.

Дослідження містить також додатки, в яких подано біографічні відомості про гетьмана івана Мазепу, наукову розвідку про походження герба та долю портрета з колекції Бутовичів. Також автор простежує подальшу долю гетьманської столиці - Батурина - від часів Кирила Розумовського і до кінця ХХ століття.

Книжку адресовано історикам, політологам, викладачам, студентам, аспірантам, усім тим, кому не байдужа славна історія України.
Статті

 • 1.Борисенко, В. Міжнародна науково-теоретична конференція "Доба гетьмана І. Мазепи в європейській історії: міфи і реалії" [Текст] / В. Борисенко, К. Тищенко // Пам'ять століть. - 2008. - № 5-6. - С. 271-273.
 • 2.Брехуненко, В. "Дії гетьмана Івана Мазепи відповідали українським інтересам" (Актуальне інтер"ю) [Текст] : методичний матеріал / В. Брехуненко // Історія в школах України. - 2008. - № 3. - С. 39-41
 • 3.Іванко, А. Культурницька політика Івана Мазепи в українській історіографії [Текст] / А. Іванко // Історія України. - 2003. - №37. - С. 1-7.
 • 4.Коломієць, Володимир. Образ Івана Мазепи у фольклорі та літературі [Текст] : литературный обзор / В. Коломієць // Дивослово . - 2006. - №2. - С. 8-13.
 • 5.Лавренчук, В. Постать Івана Мазепи у світовому письменстві [Текст] : художньо-естетичне освоєння життя й діяльності гетьмана в українській літературі / В. Лавренчук // Дивослово. - 2008. - № 1 . - С. 39-43
 • 6.Малаш, М. Гетьман Іван Мазепа: Довгоочікуване побачення [Текст] : до 300-річчю перебування гетьмана на західних землях України: виставка у Львівській картинній галереї / М. Малаш // Україна. - 2003. - №7-8. - С. 46-48.
 • 7.Павленко, С. Гетьман Іван Мазепа. Стаття перша "Отчий поріг" [Текст] / С. Павленко // Історія в школах України. - 2008. - № 10. - С. 54-56.
 • 8.Пінчук, Юрій. Монографія М. Костомарова "Мазепа" як чинник формування самоусвідомлення української нації [Текст] / Ю. Пінчук // Історичний журнал. - 2009. - № 1. - С. 3-18.
 • 9.Ступак, Ф. Доброчинна діяльність гетьмана І.Мазепи [Текст] / Ф. Ступак // Український історичний журнал. - 2005. - №1. - С. 138-148.
 • 10.Теленчі, О. Мазепа: погляд крізь століття [Текст] : до організації виставки Львівської галереї мистецтв / О. Теленчі // Голос України . - 2003. - 14 серп. - С. 21.
 • 11.Філоненко, С. Невідомий Іван Мазепа: в пошуках історичної об'єктивності [Текст] / С. Філоненко // Віче. - 2008. - № 3. - С. 73-76
 • Інтернет ресурси:


  http://pravyteli.us.org.ua/lib/mazepa_2.html

  http://www.dt.ua/3000/3150/31973/

  http://www.mazepa.name

  http://www.ukrop.com/ua/encyclopaedia/100names/6127.html

  http://5.ua/newsline/184/0/58346/

  http://litopys.org.ua/coss3/ohl.htm

  http://www.day.kiev.ua/196946/

  http://litopys.org.ua/coss3/ohl30.htm

  http://exlibris.org.ua/apanowicz/mazepa.html

  http://maidan.org.ua/static/news/2009/1238048684.html