Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Реклама:


"Веселий мудрець- Іван Котляревський"

(до 240-річчя від дня народження класика нової української літератури)

"Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люди,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть."
Т.Г. Шевченко

Іван Котляревський... Ім'я це викликає у кожного низку асоціацій : і безсмертний парубок Еней, і невмируща Наталка-Полтавка - героїня однойменної п'єси, п'єси, що стала праматір'ю нового українського театру, і рядки "Будеш, батьку, панувати..." Т.Г. Шевченка, який перший передбачив світову славу І. Котляревського, оцінив значення творчості поета для розвитку української літератури, становлення українського національно-культурного середовища на всій території України, в усі часи.

Безумовно, така яскрава особистість хвилювала серця майстрів художнього слова. Свої поезії І. Котляревському присвятили М. Рильський ("Іванів гай"), В. Сосюра ("І. Котляревський"), С. Олійник ("Поважна причина"), П. Усенко ("Іванів гай"), М. Нагнибіда ("Вітання"), В. Коломієць ("Слово на вінок І. Котляревському"), Я. Шутько ("Слава Енеїди") та ін.
Так Котляревський у щасливий час
Вкраїнським словом розпочав співати,
І спів той виглядав на жарт не раз.
Та був у нім задаток сил багатий,
Вогник, ним засвічений, не згас,
А розгорівсь, щоб всіх нас огрівати.
І.Франко
Він перший розпочав писати мовою,
якою розмовляло населення цілого краю...
Він зробив цю м'яку, виразну, сильну,
багату мову мовою літературною...
В. Короленко


Котляревський, І. Твори [Текст] / І. Котляревський ; вступ. ст. М. Яценка. - К. : Наук. думка, 1982. - 318 с.

До видання увійшли поетичні та драматичні твори І.П. Котляревського, а також листи.
Котляревський, І.П. Енеїда [Текст] : поема / І.П. Котляревський ; іл. І.Ф. Будза. - К. : Книга, 2008. - 384 с. : кольор. іл.

Поема Івана Петровича Котляревського з ілюстраціями відомого художника-постановника анімаційних фільмів, члена спілки кінематографістів України Івана Будза.
Котляревський, І.П. Енеїда. Наталка Полтавка [Текст] : поема, п'єса : для мол. та старш. шк. віку. / І. П. Котляревський ; передм. та приміт. О. Гончара ; післямова В. Шевчука. - К. : Веселка, 2000. - 328 с. - (Шкільна бібліотека).

Котляревський, І.П. Енеїда [Текст] / І.П. Котляревський - К. : Дніпро, 1983. -334 с.

"Енеїда" за жанром - ліро-епічна, травестійно-бурлескна поема (епічна - бо в ній події подаються в розповідній формі; травестійна - бо античні герої "перевдягнені" в українське вбрання, перенесені в історичні умови українського життя; бурлескна - бо події і люди змальовуються в основному в жартівливо-знижувальному тоні). Проте гумор "Енеїди" - не розважальний. Ніби жартуючи, Котляревський відтворив минуле України, сучасне (другу половину XVIII ст. і початок XIX ст.) і заглянув у майбутнє. Засобами соковитого гумору він зумів оспівати героїзм українського козацтва, його побратимство, нестримну жадобу народу до волі. Автор української "Енеїди" ставить ряд суспільно важливих для нашого народу проблем: соціальної нерівності, захисту рідної землі від ворогів, громадянського обов'язку, честі сім'ї, виховання дітей, дружби, кохання та інші.
Котляревський, І.П. Енеїда. Наталка Полтавка [Текст] / І.П. Котляревський. - Донецьк : БАО, 2007. - 384 с.

До книжки ввійшли бурлескно-травестійна поема "Енеїда" та п'єса "Наталка Полтавка", що належать перу видатного класика української літератури І.П. Котляревського.
Нахлік, Є. Творчість Івана Котляревського [Текст] : замовчувані інтерпретації, дискусійні проблеми, спроба нового прочитання (з погляду літературних напрямів і течій) / Є. Нахлік. - Львів : ОЛІР, 1994. - 68 с.

У книжці робиться спроба повернути українському літературознавству замовчувані інтерпретації "Енеїди" і "Наталки Полтавки" О. Кониським, С. Смаль-Стоцьким, Д. Антоновичем, Л. Білецьким, Е. Маланюком та інш., порушуються дискусійні проблеми. Уперше детально розкриваються характерні особливості сентименталізму в драматургії І. Котляревського.
Хропко, П.П. Іван Петрович Котляревський [Текст] : літературний портрет / П.П. Хропко. - К. : Держлітвидав УРСР, 1958. - 94 с.

Іван Петрович Котляревський - класик нової української літератури - автор перших, справді національних творів - нев'янучої "Енеїди" і безсмертної "Наталки Полтавки", поява яких знаменувала собою початок нової доби в історії нашої культури. В книзі докладно розглянуто найбільш визначні твори твори І.П. Котляревського, розкрито їх тему ідею, художні особливості.
Шаблиовский, Е.С. И.П. Котляревский [Текст] : к 200-летию со дня рожд. писателя / Е.С. Шаблиовский. - М. : Знание, 1969. - 48 с.

Книга про життя та діяльність І.П. Котляревського - українського письменника, поета, драматурга, засновника жанру бурлеску та травестії в українській літературі.

Шаров, І. 100 видатних імен України [Текст] / І. Шаров ; відпов. за вип. М.І. Шпаковатий. - К. : Вид. Дім "Альтернативи", 1999. - 496 с.

Унікальна книга, в якій автор репрезентує сто славетних імен України, які є гордістю, славою, духовним надбанням нації. У книзі наведено інформацію про найбільш видатних українців, серед яких і Котляревський Іван Петрович (1769-1838), письменник, драматург, перший класик нової української літератури.
Корницька, Г.Г. І. Котляревський. "Енеїда. "Наталка Полтавка" [Текст] : посіб. для 9 кл. / Г.Г. Корницька, Л.Г. Морозова. - Харків : Ранок, 1999. - 64 с.

Мета даного посібника - допомогти учням у вивченні творчості І. Котляревського, вчителям - у доборі матеріалу до уроків.

Кирилюк, Є. Іван Котляревський [Текст] : життя і творчість / Є. Кирилюк. - К. : Дніпро, 1981. - 288 с.

На основі цікавих документальних, художньо-літературних матеріалів і фактів розповідається про життєвий і творчий шлях першого класика нової української літератури І. Котляревського.
Творчість Івана Котляревського в контексті сучасної філології [Текст] : зб. наук. праць / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. Потебні. - К. : Наук. думка, 1990. - 206 с.

У збірнику розглянуто питання стилістичного використання лексико-фразеологічних засобів мови художніх творів І. Котляревського, реалізм письменника, боротьбу навколо його творчої спадщини.
Сторінками періодичних видань::

` Літературно-меморіальний музей І.П. Котляревського [Текст] // Музеї України. - 2005. - № 5. - С. 26-27.

В одному з мальовничих куточків Полтави, на колишньому Келінському, а нині Першотравневому проспекті у старовинному будинку, що, за переказами, належав відомому поету Василю Капністу, розташований Полтавський літературно-меморіальний музей І.П. Котляревського, відкритий у вересні 1952 року. Більш ніж півстоліття він гостинно зустрічає відвідувачів - шанувальників творчості Івана Котляревського з багатьох куточків світу, адже слава Котляревського невмируща, а внесок його в розвиток української культури неоціненний. Саме І.П. Котляревський безсмертною "Енеїдою" започаткував історію нової української літератури, вивів її на європейські шляхи розвитку, за що справедливо величаємо його з Т.Г. Шевченком батьком української літератури.
 • Андрухович, Ю. Виклик провінціала [Текст] : [про поему Котляревського "Енеїда"] / Ю. Андрухович // День. - 1998. - 9 берез. (№ 171). - С. 7.
 • Андрущенко, М. Іван Котляревський на тлі української культури XVIII ст. [Текст] / М. Андрущенко // Київ. старовина. - 1998. - № 5. - С.60-67.
 • Бенько, Л. "Бути!" - відповіла "Енеїда" [Текст] : урок узагальнення, закріплення та застосування знань, умінь і навичок у 9 кл. / Л. Бенько // Укр. мова й л-ра в середніх шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2009. - № 3. - С. 24-32.
 • Гуць, М. Символ відродження Соборної України [Текст] : [творчість І. Котляревського] / М. Гуць // Нар. творчість та етнографія. - 2003. - № 5 - 6. - С. 38 -46.
 • Дорошенко, П. Полтава. Рік 1903... [Текст] : урочисте відкриття у Полтаві пам'ятника Івану Котляревському / П. Дорошенко // Образотв. мистецтво. - 2003. - № 4. - С. 50-52.
 • Єрмоленко, С.Я. Мовно-естетичні знаки культури в історії літературної мови [Текст] / С.Я. Єрмоленко // Мовознавство. - 2007. - № 4-5. - С. 3-12.
 • Єфремов, С. Зорав цілину і зерном добірним засіяв [Текст] : [до 225-річчя від дня народж. І. Котляревського] / С. Єфремов // Дивослово. - 1994. - № 9. - С. 3-6.
 • Зарівна, Т. Історія Непокірної між музеєм і часом : "Наталка Полтавка" Івана Котляревського на сцені Національного театру ім. І. Франка [Текст] / Т. Зарівна // Укр. театр. - 2006. - №1. - С. 2-4.
 • Зарудний, Є. Вергілій та Котляревський: два Енеї [Текст] : [честь і гідність, патріотизм і націоналізм - ось що визначає і споріднює твори та їхніх авторів] / Є. Зарудний // День. - 2005. - 17 верес. (№ 169). - С. 7.
 • І.П. Котляревський [Текст] : [бувальщини] / підгот. І. Артемчук // Укр. театр. - 2007. - № 3. - С. 21.
 • Кудрявцев, Л. Батько української літератури [Текст] : [до 235-річчя від дня народж. І. Котляревського] / Л. Кудрявцев // Демокр. Україна. - 2003. - 7 листоп. - С. 11.
 • Могильницька, Г. Дозвольмо возному любити Наталку! [Текст] : [п'єса І. Котляревського "Наталка Полтавка"] / Г. Могильницька // Дивослово. - 2007. - № 8. - С. 26-28.
 • Новиков, А. Національні пріоритети Івана Котляревського [Текст] : до 240-ї річниці від дня народж. укр. письм. / А. Новиков // Укр. л-ра в загальноосвітній шк. - 2008. - N 10. - С. 8.
 • Погребенник, Ф. Берлінські видання творів Івана Котляревського, споряджені Богданом Лепким [Текст] / Ф. Погребенник // Слово і час. - 2000. - № 10. - С. 28-30.
 • Погребенник, Ф. На святі Івана Котляревського в Полтаві [Текст] : [про рідкісне фото з колекції Ф. Погребенника / Ф.Погребенник // Слово і час - 1993. - № 7. - С. 67.
 • Руднєв, Є. Іван Котляревський [Текст] : знане й незнане / Є. Руднєв // Слово і час. - 1997. - № 1. - С. 59-69.
 • Сивокінь, Г. Іван Котляревський на тлі сучасної йому європейської літературної думки [Текст] / Г. Сивокінь // Дивослово. - 2003. - № 12. - С. 2-4.
 • Скриль, В. Довічна слава генієві духу і слова [Текст] : [музей в Полтаві І.П. Котляревського] / В. Скриль // Культура і життя. - 2003. - № 36 (12 листоп.). - С. 2.
 • Снігир, В. Котляревський сміється!. [Текст] : [до 205-ліття виходу в світ "Енеїди"] / В. Снігир // Уряд. кур'єр - 2003. - 15 лют. - С. 13.


 • Посилання по темi:
  http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=825-17
  http://www.oblrada.pl.ua/index.php?do=static&page=kotl
  http://uk.wikipedia.org/
  http://www.personal-plus.net/318/4773.html
  http://www.personal-plus.net/318/4773.html
  http://litopys.org.ua/ohukr/ohu11.htm
  www.bookland.net.ua/author.php?id=190
  http://welcome-to-poltava.com.ua/read/ua/ap_item/id/34717
  http://www.nplu.kiev.ua/ua/events/calendar/2008/text/year/Enejda.htm
  http://slovoichas.in.ua/_private/avtory/j/j15.htm
  http://www.pisni.org.ua/persons/152.html
  http://www.histpol.pl.ua/person/pers-11/pers11-035.htm
  http://www.histpol.pl.ua/culture/museum/i369-06.htm
  http://www.nplu.kiev.ua/ua/events/calendar/2008/text/year/Enejda.htm