Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2022-01-17
94(477.87)"1938/1939"
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Августин Волошин - будівничий української державності за Карпатам / М. М. Вегеш, С. В. Віднянський ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса, Центр іст. політології. – Вид. 2-ге. – К. : Парлам. вид-во, 2021. – 472 с. : іл. – (Політичні портрети). 
 
У книзі висвітлюється життєвий шлях і багатогранна діяльність Августина Волошина (1874–1945) – Героя України (2002), президента Карпатської України (1939), видатного культурного, громадсько-політичного і державного діяча, загальновизнаного лідера українського національно-культурного напряму в міжвоєнному Закарпатті, з іменем якого цілком закономірно пов’язують національне відродження закарпатських українців у першій половині XX ст. Розповідається про історичні умови формування світогляду, національно-культурної орієнтації та політичних поглядів А. Волошина, його церковно-релігійну, культурно-освітню, педагогічну і громадсько-політичну працю та діяльність на чолі автономного уряду Підкарпатської Русі – Карпатської України і внесок у розбудову карпато-української державності напередодні Другої світової війни, а також про життя в еміграції і останні дні президента Карпатської України, закатованого 75 років тому в радянських в’язницях. Автори акцентують увагу на дискусійних питаннях, пов’язаних насамперед з політичною діяльністю Волошина та оцінкою Карпатської України як одного з етапів українсько¬го державотворення і феномену української історії.
Розрахована на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією України, роллю і місцем у ній політичних постатей.
 
821.161.2
З-86
Зоря Шевченка над Карпатами : зб. : поезія / упоряд. В. П. Густі ; О. С. Ігнатович ; передм. В. Густі. – Ужгород : TIMPANI, 2021. – 208 с. : іл. 
 
До збірника, ініційованого учасниками Міжнародних літературних фестивалів "Карпатська ватра", що відбулися на Закарпатті (2008–2018 pp.), увійшли твори українських поетів Карпатського регіону попередніх поколінь і тих, які тепер живуть у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій областях України, у прикордонних регіонах Словаччини, Польщі, Угорщини, Румунії. На ці землі слово Шевченка прийшло тяжкими дорогами, щоб прорости у душах людей вірою, надією, любов'ю до України. Воно надавало снаги у боротьбі за національне визволення, пробудження національної свідомості, утвердження українського національного духу у думці, слові й ділі грядущих поколінь.
 
016:821.161.2.09(477.87)
К 37
Дмитро Кешеля : до 70-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Департамент культури, національностей та релігій Закарпат. облдержадмін., КЗ "Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка" Закарпат. облради ; уклад. М. Б. Бадида ; відп. за вип. О. А. Канюка ; вступ. ст. О. С. Ігнатович. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 140 с. : іл., фото. – (Культура краю в особах).
 
У серії "Культура краю в особах" вийшов бібліографічний покажчик, присвячений 70-річчю від дня народження уродженця Мукачівщини Дмитра Михайловича Кешелі.
Видання представляє різножанровий творчий доробок знаного сучасного письменника, драматурга, журналіста, публіциста та автора низки документально-публіцистичних фільмів.
Видання розраховане на широке коло читачів, передусім – бі¬бліотечних працівників, журналістів, дослідників та шанувальників історії та літератури Закарпаття.
 
821.161.2(477.87)
К 59
Козак, Іван Юрійович. Передзвін : драм. твори / І. Ю. Козак ; передм. С. Д. Федака. – Ужгород  : Ужгородська міська друкарня, 2021. – 250 с. : іл.
 
У колі сучасних письменників Закарпаття голос Івана Козака звучить неповторно. Він автор багатьох різножанрових творів, у тому числі п'єс.
До книги "Передзвін" увійшли драматичні твори автора. Героїв не довелося вигадувати, вони жили, а частина з них і досі живе на Турянщині.
 
821.161.2(477.87)
Л 64
Літературне Закарпаття : [альманах] / упоряд. В. Кузан. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2021. – 320 с.
 
Альманах знайомить із творчим життям Закарпатського осередку Національної спілки письменників України, пропонуючи читачеві сучасні поетичні, прозові, драматичні твори, переклади, нариси та публіцистику, літературу для дітей, сторінки сатири й гумору, доробок молодих авторів, а також літературну спадщину незабутніх майстрів художнього слова.
 
821.161.2(477.87)
М 19
Малик, Галина Миколаївна. Мандри і подвиги : вибране / Г. М. Малик ; фото К. Черкай. – К. : Знання, 2021. – 338 с. : кольор. іл, портр.
 
У виданні представлено творчий доробок відомої дитячої письменниці Галини Малик у різних жанрах (проза, поезія, драматургія, переклади) для всіх вікових категорій читачів – і для тих, хто вперше відкриває для себе магію художнього слова; і для тих, хто шукає чарівних пригод; і тих, хто замислюється над найболючішими проблемами сучасності.
 
821.161.2(477.87)
М 19
Малишка, Василь. Інтимний сад : кн. віршів / В. Малишка. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2021. – 60 с.: іл.
 
Василь Малишка – напрочуд цілісний, природний, а водночас і несподіваний, вибуховий автор. Тому нові твори цього автора чекаєш з особливою цікавістю. Нові вірші Василя – чергове тому свідчення. "Інтимний сад" є за тематикою та різноманітністю художнього вираження доробком зрілого автора, який, тим не менше, не втрачає певної самоіронії та зв'язку з дитинством. Ця книжка зацікавить широку аудиторію любителів поезії.
 
821.161.2(477.87)
П 42
Повх, Лідія Петрівна. Вірші про школу : вірші для мол. шк. віку / Л. П. Повх. – Ужгород : Карпати, 2021. – 88 с. : кольор .іл. 
 
Знана українська поетка Лідія Повх, яка пише про дітей і для дітей, цьогоріч іде до них з новою збіркою, яка вкотре засвідчує незрадливу письменницьку манеру: писати цікаво, з гумором, пізнавально, захоплююче. У цій книзі веселі шкільні історії переплітаються з цікавими спостереженнями за природою та людськими стосунками і характерами.
Книжку адресовано учням молодшого шкільного віку.
 
355(436+439)
Ф 27
Фатула, Юрій Михайлович. "Я ще гадав ґаздувати, але мушу воювати...": бойовий шлях 66-го Унгварського піхотног полку австро-угорської армії, 1914–1918 / Ю. М. Фатула ; передм. М. М. Вегеш ; пер. віршів з угор. В. Тимчук. – Ужгород : Патент, 2021. – 368 с. : табл., фот. кольор.
 
Військово-історичне дослідження, в якому на основі маловідомих ар¬хівних і бібліографічних матеріалів описаний бойовий шлях у Першій світовій війні 66-го Унгварського піхотного полку австро-угорської армії, до якого мобілізовували солдатів різних національностей з території нинішніх Словаччини, Угорщини та Закарпатської області України. Вперше в українській документальній літературі описані бої цього військового підрозділу на Російському, Сербському, Італійському та Румунському фронтах та перебування у складі експедиційного корпусу в Україні (1918 p.); наведені військові кладовища, де були поховані воїни 66-го, сини комітатів Унг та Земплін. На підставі опрацьованих автором архівних документів Праги і Будапешта представлений мартиролог, який містить 854 прізвища воїнів із Закарпаття з інформацією про обставини, місце загибелі та місце поховання кожного солдата.
Видання стане у нагоді історикам, краєзнавцям, військовим, всім, хто не байдужий до історії рідного краю, кому важливий і дорогий свій родовід.
 
73/76.071(477.87)
Х 98
Художники Закарпаття : [альбом] : [до 75-річчя Закарпат. орг. Нац. спілки художників України] / Закарпат. облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. спілки художників України [та ін.] ; ідея, упоряд., вступ. ст. Б. І. Кузьма, вступ. ст. О. Приходько, вступ. ст. Г. Рижова. – Ужгород : Карпати, 2021. – 216 с. : кольор. іл.
 
Альбом представляє широкому загалу шанувальників образотворчого мистецтва творчий доробок усіх тих художників Закарпаття, які продовж 75 літ народжували, утверджували і гідно представляли Україні і світові нетлінні традиції, глибині джерела духовних скарбниць Срібної Землі, об’єднані життєстверджуючим прагненням бути гідними представниками талановитого народу.
 
821.161.2.09(477.87)
Щ 92
Щоденники Івана Чендея : (1953–1973 рр.). Кн. 1 / упоряд. М. І. Чендей-Трещак. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 640 с. : іл, портр.
 
821.161.2.09(477.87)
Щ 92
Щоденники Івана Чендея : (1974–1981 рр.). Кн. II / упоряд. М. Чендей-Трещак. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 688 с. : іл, портр.
 
Книжки становлять не тільки унікальну цінність для розуміння письменника, який став однією з ключових постатей літературного процесу на Закарпатті у XX ст., його думок і почуттів, секретів творчої кухні. Ці нотатники є фіксацією культурного і політичного життя краю у час з 1953-го до 1973 року (Книга І) та з 1974-го до 1981 року (Книга ІІ), показують життя Закарпаття у радянську добу, письменницький труд в умовах, коли все підлягало суворій цензурі. Тут маємо можливість побачити невідцензурований погляд спостережливого і вдумливого митця на те, що відбувалося довкола. Це унікальний документ тоталітарної доби, добутий на Боже світло вже в демократичні часи, після смерті автора. Сотні імен, подій, фактів, про які мало відомо або й невідомо загалу постають на сторінках цього життєвого літопису, веденого півстоліття. Літературне Закарпаття не знає більше подібних прецедентів.
Ця книжка має загальноукраїнське значення, буде цікавою для широкого кола читачів, особливо для тих, хто вміє аналізувати, вивчати минуле, досліджувати його через проникання в долю окремої людини небуденного таланту та інтелекту, яким був Іван Чендей.

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".