"Славетна козацька республіка"

(до 515-річчя українського козацтва)

Козацтво

А ми тую козацьку славу збережемо,
А ми нашу славну Україну підіймемо.Неможливо знайти у минулому України якесь інше явище, яке б так глибоко і різнопланово вплинуло на історичну долю всього українського народу. З початків козацтва і до сьогоднішнього дня, а, вочевидь, і на майбутнє, життя українців - "і мертвих, і живих, і ненароджених", усієї нації з її минулим, сучасним і майбутнім, - було, є і, поза сумнівом, буде нерозривно пов'язане з козацтвом. Козацтво - це не лише суспільний стан з особливим способом життя, не лише самобутнє військове формування з тільки йому притаманним плетивом дипломатичних відносин з близькими і далекими сусідами. Козацтво було неповторною моделлю суспільного розвитку з оригінальним соціально-політичним устроєм, своєрідним побутом, традиціями, етичними і правовими нормами та інститутами, культурою, фольклором.

Козаччина - доба небаченого піднесення народного духу, доба видатних державних, військових, церковних та культурних діячів - будівничих національної державності, які уславили Україну, зробили її знаною у всьому світі.

Як гартувалась козацька слава


Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні.
 • Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. - К.: Дніпро, 1991. - 238 с.
  Книга про славетну історію Запорозької Січі - од витоків і до зруйнування її російським царатом. А також в книзі вміщено біографічні портрети гетьманів України. • Антонович В.Б. Коротка історія Козаччини. / Передм. І.І. Глизя. - К.: Україна, 2004. - 304 с.: іл.
  Спираючись на значний фактичний матеріал, автор доводить, що український народ завжди був демократичною, свободолюбивою спільнотою, що героїчне минуле козацтва - це і є справжня історія нашого краю.
 • Антонович В.Б. Коротка історія Козаччини.  Вілсон Е. Українці: несподівана нація.
 • Вілсон Е. Українці: несподівана нація. / Пер. з англ. - К.: "К.І.С.", 2004. - 552 с.

  Оригінальне видання книжки відомого британського дослідника Ендрю Вілсона ставило за мету ознайомити з минулим і сучасним України західного читача. Книжка присвячена українській історії: виникнення держави Київської Русі, трипільську ультра, козаччину, Українсько-Російські відносини, а також сучасним аспектам життя незалежної України: політиці, економіці, релігійному життю, культури й мистецтву тощо.
  Для українського читача ця книжка поза всіма її вартостями стане яскравою ілюстрацією того, якою бачать Україну західні інтелектуали.


 • Гетьман В. Захистимо Хортицю: [ХVІ -ХVІІІ ст., перша козацька республіка -Запорізька Січ (із столицею - Хортиця)]. // Урядовий кур'єр. - 2006. - 10 серп. - С. 12.


 • Голобуцький В.О. Гомін, гомін по діброві: історичні розповіді про запорозьких козаків. - Дніпропетровськ: Січ, 2003. - 207 с.
 • Голобуцький В.О. Гомін, гомін по діброві  Голобуцький В.О. Запорозька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.).
 • Голобуцький В.О. Запорозька Січ в останні часи свого існування (1734-1775 рр.). - Дніпропетровськ: Січ, 2004. - 421 с.
  Одному з найбільш захоплюючих періодів історії запорозького козацтва, так званої Нової Січі (1734-1775 рр.), присвячена книга відомого українського історика В.О. Голобуцького. В книзі використано численні архівні матеріали та інші джерела. Тут описується участь запорозького козацтва в російсько-турецькій війні 1768-1774 рр., а також епізоди ліквідації царизмом Запорозької Січі у 1775 р.


 • Горобець. В. Зовнішня політика Гетьманату другої половини 50- рр.. ХVІІ ст.: впливи суспільно-політичного протистояння в Україні та трансформацій регіональних геополітичних процесів. // Український історичний журнал. - 2005. - № 2. - С. 16-48.


 • Запорожці: До історії козацької культури. / Упорядк. тексту І. Кравченка. - К.: Мистецтво, 1993. - 400 с.: іл.
  У збірнику зібрано найрізноманітніші матеріали з питань історії козацтва, зокрема з питань культури козаків, які створили багато високохудожніх історичних дум, пісень, літописів, творів живопису та архітектури, козаків, котрих називають "лицарями Бароко".
 • Запорожці: До історії козацької культури


 • Полюх М.В, Судочинство на Запорозькій Січі. // Історія та правознавство. - 2004. - № 19. - С. 3-6.
 • Прийдак Л. Господарство українських козаків: Виникнення українського козацтва та Запорозької Січі. // Історія України. 2002. - № 35. - С. 7-8.
 • Ромащенко Л. Доба Руїни: погляд істориків та письменників. // Київська старовина. - 2002. - № 4. - С. 57-66.
 • Селезньов В. Реконструкція долі: Гетьман Куницький: маловідома сторінка з історії українського козацтва. // День. - 2005. - 1 квіт. - С. 8.
 • Сенченко Н. Козацтво в боротьбі з унією. // Персонал. - 2005. - № 2. - С. 6-7.


  Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького
 • Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького / Передм. та коментарі Г.К. Швидко. - Дніпропетровськ: Січ, 1994. - 678 с.
  В книзі приділена увага походженню козацтва, формуванню Запорозького низового війська, подано цікаві подробиці про його склад, управління, військову готовність, судочинство, церковний устрій, громадське й домашнє господарство, торгівлю, звичаї. Вміщено документи про воєнні походи, взаємини з сусідніми державами.


 • Снігир В. Славетна Запорозька республіка: 14 жовтня - День українського козацтва. // Урядовий кур'єр. - 2006. - 13 жовт. - С. 13.
 • Сокирко О. Муштрові стату гетьманського війська 1756 р. // Київська старовина. - 2005. - № 5. -С. 67-81.
 • Сокульський А. До питання про виникнення та локалізацію першої Запорозької Січі. // Київська старовина. - 2002. - № 6. - С. 40-45.
 • Стороженко І. Відродження Запорізької (Чортомлицької) Січі Б. Хмельницьким у 1652 р. // Київська старовина. - 2005. - № 3. - С. 14-36.
 • Стороженок І. Великий кордон і українське козацтво кінця XV - середина ХVІІ ст. // Київська старовина. - 2006. - № 1. -С. 31-45.
 • Стороженко І. Лицарська гіпотеза утворення Запорозької Січі. // Київська старовина. - 2003. - № 5. - С.29-46.
 • Стороженко І. Перша Запорозька (Базавлуцька) Січ кінця ХVІ - пер. пол. ХVІІІ ст. // Київська старовина. - 2005. - № 1. -С. 35-60.
 • Ступак Ф. Доброчинність епохи козаччини // Київська старовина. - 2003. - № 4. - С. 17-23.
 • Тищенко Л. Козацькі клейноди. // Чумацький шлях. - 2002. - № 4. - С. 18-20.
 • Тоїчкин Д. Козацькі шаблі в зображальних джерелах України ХVІІ-ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 180-191.


 • Українське козацтво: Мала енциклопедія. - К.: Ґенеза; Запоріжжя: Прем'єр, 2002. - 568 с.: іл., карти.
  Видання комплексно представляє один із найяскравіших феноменів вітчизняної історії - українське козацтво. Тут відображено обставини виникнення і становлення козацтва та його роль в історії, військове мистецтво, громадський устрій, судочинство, господарська діяльність, побут, звичаї, духовність, міжнародні контакти. Серія біографічних статей розповідає про найвизначніші постаті козацької історії, висвітлюються питання розвитку козацьких традицій у ХІХ - ХХ століттях.
 • Українське козацтво: Мала енциклопедія.


 • Халебський П. Україна - земля козаків. // Дзвін. - 2005. - Ч. 1. - С. 91-105.


  Гетьмани України


  Гетьмани України: Історичні портрет
 • Гетьмани України: Історичні портрет: Зб. - К.: Журн. Україна, газ. Веч. Київ, 1991. - 216 с.: іл.
  Книга містить історичні портрети гетьманів України, опис їх життя та їх діяльності. • Історія України в особах: Козаччина. -К.: Україна, 2000. - 302 с.: іл.
  Книга містить нариси про найвидатніших державних, громадських, церковних та культурних діячів України середини XVII - ХVІІІ ст.
 • Історія України в особах: Козаччина.


 • Логвин Ю. Гетьмани України. // Слово Просвіти. - 2005. - Ч. 14. - С. 12.
 • Сергійчук В. Вишневецький Дмитро Іванович. //Чумацький шлях. - 2004. - № 2 .- С. 11-14.
 • Луців В. Князь Дмитро Вишневецький - Байда: Творець і провідн. Козацького Ордену - Запорозької Січі. // Визвольний шлях. - 1958. - Кн. 3. - С. 277-284.
 • Сергійчук В. Дмитро Вишневецький // Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. - К.: Варта, 1997. - С. 7-26.
 • Згурень Г. "Умів мудро тим сильним військом керувати…": До 375-річчя від дня смерті Петра Конашевича-Сагайдачного. // Дзвін. - 1997. - № 9. -С. 107-118.
 • Сергієнко Г. Той легендарний Сагайдачний. // Віче. - 1995. - № 10. - С.129-141.


  Гуржій О.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний.
 • Гуржій О.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. - К.: Україна, 2004. - 192 с.: іл.
  У книжці висвітлюється політична і військова діяльність славетного гетьмана реєстрового козацтва кінця ХVІ -перших десятиліть ХVІІ ст. Петра Конашевича-Сагайдачного. Показано роль запорозького війська у боротьбі з Османською імперією, у походах на Кафу, Москву, знаменитій битві під Хотином. • Голобуцький В. Богдан Хмельницький - великий син українського народу. - К., 1953. - 48 с.
 • Голобуцький В. Богдан Хмельницький - великий син українського народу.


 • Хлибова Л.В. Богдан Хмельницький та формування української національної державності. // Наука. Релігія. Суспільство. - 2004. - № 3. - С.92-93.
 • Пінчук А.С. Богдан Хмельницький - історія духовного скарбу (до проблеми висвітлення історичної постаті). // Наука. Релігія. Суспільство. - 2004. - № 1. - С. 73-76.
 • Заклинський М. Хмельницький як полководець. // Хроніка 2000. - В. 45-46. - С. 359-372.
 • "Де відбулася інавгурація Богдана Хмельницького?" // Українська культура. - 2006. - № 7. - С. 28-29
 • Губський Б. Богдан Хмельницький: від державної ідеї до Української козацької держави. // Хроніка 2000. - В. 45-46. - С. 33-46.


  Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький.
 • Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2003. - 400 с.: іл.
  У книзі на широкому фактологічному матеріалі, із залученням численних маловідомих рукописних джерел, відтворено цілісний портрет одного з найвидатніших державних діячів, політиків, полководців і дипломатів української та європейської історії ХVІІ ст. гетьмана Богдана Хмельницького.


 • Яковлєва т. Іван Виговський: Істина та вимисел. // Київська старовина. - 1998. - № 8. - С. 141-143.
 • Апанович О. Гетьман Іван Виговський - тактик і стратег. // Наука і суспільство. - 1995. - № 9. - С. 54-58.
 • Пінчук С. Видатний полководець і дипломат: [Іван Виговський]. // Українське слово. - 1998. - 20 серпня. - С. 12.
 • Аркас М. Із спогадів про Д.І. Дорошенка. // Визвольний шлях. - 1956. - Кн. 1. - С. 96-102.
 • Колодницький С. Гетьман Дорошенко під Підгайцями: Важка битва гетьмана Петра Дорошенка. // Дзвін. - 2000. - № 4. - С. 109-116.
 • Фігурний Ю. Українознавчі аспекти державотворчої діяльності гетьмана Івана Мазепи. // Пам'ять століть. - 2004. - № 6. - С. 4-15.
 • Павленко С. Чи зраджував І. Мазепа Карла ХІІ7 // Пам'ять століть. - 2005. - № 1. - С. 90-94.


 • Крупницький Б.Д. Гетьман Іван Мазепа та його доба. - К.: Україна, 2001. - 240 с.: іл.
  У книзі розкривається життя і діяльність Івана Мазепи на фоні бурхливих політичних подій кінця ХVІІ - початку ХVІІІ ст. У додатках вміщено листи гетьмана до різних осіб, його універсали, донесення російському царю тощо.
 • Крупницький Б.Д. Гетьман Іван Мазепа та його доба.


 • Ступак Ф. Доброчинна діяльність гетьмана І. Мазепи. // Український історичний журнал. - 2005. - № 1. - С. 138-148.
 • Горак В. Таємний план українського гетьмана:[До 365-річчя з дня народження І. Мазепи]. // Пік. - 2004. - № 9. - С. 33-34.


  Павленко С. Іван Мазепа.
 • Павленко С. Іван Мазепа. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2003. - 416 с.: іл.
  Книга С. Павленка присвячена одній з найзагадковіших і найдраматичніших постатей в історії України, відомому політичному, військовому діячу-державнику - гетьманові Івану Мазепі (1639-1709). На основі маловідомих архівних, мемуарних та епістолярних документів ХVІІ -поч. ХVІІІ ст. автор по-новому трактує його вчинки, діяльність, спростовує численні історичні фальсифікації, вигадки, пов'язані з цією історичною постаттю.


 • Татаринов Н.В. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція. // Історія та правознавство. - 2004. - № 2. - С. 11-14.
 • Замлинський В. Пилип Орлик. // Віче. - 1994. - № 3. - С. 122-136.
 • Апанович О. На чужині. Але - з Україною: [Про п. Орлика]. // Політика і час. - 1998. - № 3. - С. 68-80.
 • Мельник Л. Скарби Полуботка. // Історія Україна. - 2001. - № 37. - С. 1-4.
 • Мельник Л.Г. маєтності та скарби Полуботків. // Український історичний журнал. - 2000. - № 5. - С. 57-68.
 • Гробець В. Гетьман Павло Полуботок. // Історія України. - 1997. - № 23. - С. 1-3.


 • Гурій О. Іван Скоропадський. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 2004. - 312 с.: іл.
  Постать Івана Скоропадського донині залишається мало дослідженою у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Вперше розглянуто питання про формування державної ідеї у свідомості вищої посадової особи в Гетьмананщині поч. ХVІІІ ст. Характеризується міжнародна діяльність гетьмана, участь у війнах і походах на чолі козацьких загонів, висвітлено трагічні сторінки взаємовідносин І. Скоропадського та Петра І.


 • Полянська-Василенко Н.Д. Гетьманство Данили Апостола. // Наука і суспільство. - 1995. - № 3-4. - С. 34-39.
 • Герасименко Н. Данило Апостол. // Історія України. - 2000. - № 5. - С. 1-3.


 • Крупницький Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба. - К.: Україна, 2004. - 288 с.: іл.
  Книга присвячена гетьману Данилу Апостолу (1654-1734), непересічній постаті у вітчизняній історії, відважному воїнові, розумному адміністраторові, тямущому господареві.


 • Посилання по темі


  http://litopys.narod.ru/coss1/shch.htm
  http://kozak.donetsk.ua/displ.html
  http://kozatstvo.org.ua/novyny_u.php
  http://www.cossackdom.com/indexu.html
  http://www.cossackdom.com/cossack21/timchina_ncossack.htm
  http://observer.sd.org.ua/news.php?id=10295
  http://www.cossacks.kiev.ua/
  http://www.zsu.zp.ua/euk/
  http://afisha.dn.ua/descript/event492/
  http://www.epochtimes.com.ua/articles/view/3/6085.html
  http://ter-a.com.ua/kms_news+stat+cat_id-9+page-1+nums-9788.html
  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/news_article?art_id=62497768&cat_id=35884
  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/news_article?art_id=54793252&cat_id=35882