"Рівні можливості для всіх"

(Європейський рік рівних можливостей)


2007 рік у Європі проголошено "Роком рівних можливостей".
Рішення Європейської Ради та Парламенту стосовно цього підтримала 1 червня Європейська комісія. Мета заходу полягає в тому, щоб підвищити правову свідомість європейських громадян, розвинути рівні у різноманітних галузях, від роботи до охорони здоров'я, і показати, як різноманітність робить Європу сильнішою.
Рік рівних можливостей зосередиться на боротьбі з дискримінацією на ґендерному, етнічному, релігійному, віковому ґрунті. Велику увагу буде присвячено рівним можливостям інвалідів та сексуальних меншин.
 • Дробуш І.В. Конституційно-правові гарантії політичних прав громадян України. // Часопис Київського університету права. - 2004. - № 4. - С. 52-57.
 • Дубей В. Заборона дискримінації у сфері праці: теоретичні питання і нормативне забезпечення. // Право України. - 2005. - № 11. - С. 33-36.


  Вибрані справи Європейського суду з прав людини.
 • Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Стаття 10 Європейської конвенції з прав людини. -К.: Фенікс. 2004. - 96с.
  В цьому виданні вміщено переклади українською мовою декількох рішень Європейського суду з прав людини, що були ухвалені з посиланням на статтю 10 Євррпейської конвенції з прав людини, в якій гарантується право на свободу вираження поглядів. • Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини. - К.: Український Центр Правничих Студій, 2001. - 194 с.
  У збірці дається аналіз практики Європейського суду з прав людини щодо тлумачення та застосування положень статті 3 "Заборона катування" Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Друкуються приклади рішень Суду у справах, що стосуються порушення права людини не бути підданим катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.
 • Заборона катування. Практика Європейського суду з прав людини.

 • Загальна декларація прав людини. // Людина і влада. -1999. - № 8-10. - С. 109-114.
 • Зейкан Я.П. Права особи і проблеми, що виникають при її затриманні. // Вісник Верховного Суду України. - 2005. - № 9. - С. 35-40.
 • Карпачова Н. І. На варті прав і свобод людини. // Україна-НАТО. - 2005. - № 1. - С. 26-33.
 • Миланко О. Стан дотримання прав та свобод громадян в Україні. // Юр. вічник України. - 2005. - № 28. - С. 5.
 • Околіт Т. Юридичні гарантії прав людини як обов'язок держави. // Юридичний вісник. - 2005. - № 5. - С. 28-32.
 • Олефіренко Е. адміністративно-правові гарантії реалізації та захисту прав і свобод громадян. //Підприємництво, господарство і право. - 2005. - № 3. - С. 40-43.
 • Панчук О.В. Експлуатація дітей, а зокрема сексуальна експлуатація як одна з найжорстокіших форм насильства для дітей. // Наше право. - 2004. -№ 4. - С. 5-7.
 • Права та свободи людини в Україні. // Укр. журн. про права людини. - 2005. - № 3-4. - С. 100-183.

  Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні
 • Посилення співпраці між Україною та ЄС щодо утвердження верховенства права в Україні: Аналітична доповідь та рекомендації. - К., 2006. - 160 с.


 • Рабинович П. Соціальна сутність прав людини. // Юр. вісник України. - 2005. - № 14. - С.12.
 • Слюсар К. Методи гарантування і захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина. // Право України. - 2006. № 4. - С. 35-39.
 • Соколенко Ю. Поняття культурних прав і свобод людини та громадянина. // Право України. - 2005. - № 2. -С. 27-32.
 • Черв'якова О. Актуальні питання забезпечення прав громадян, підданих адміністративному арешту. // Право України. - 2006. - № 2. - С. 35-37.
 • Чубар Л. Права жінок в Україні. // Право України. - 2000. - № 5. - С. 12-14.
 • Шелепа А.П. Порушення конституційного права людини на свободу та особисту недоторканість. // Адвокат. - 2005. -№ 5. - С. 25-30.
 • Шумак І. Духовні права і свободи людини - права людини нового покоління. // Право України. - 2005. - № 2. - С. 84-88.

  Посилання по темі

  http://www.echr.coe.int Європейський суд з прав людини
  http://www.ids.org.ua/news/rubrikator.php?region=31
  http://www.viche.org.ua/4046
  http://www.helsinki.org.ua/index.php?id=1149680385
  http://www.coe.kiev.ua/uk/2002.htm
  http://www.delukr.ec.europa.eu/press_releases_uk.html
  http://www.delukr.ec.europa.eu/press_releases_uk.html#42128
  http://www.expres.ua/articles/2007/01/30/14241/
  http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article;jsessionid=7EFD1A1ED0282467489BC491D0F02843?art_id=70501&cat_id=65520
  http://www.youthspace.org.ua/index.php?go=News&file=print&id=22
  http://www.greenparty.ua/?p=news&id=14049&ln=3&cats=5