Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2018-11-06
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [зб. наук. пр.]. Вип. 47 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол. : В. І. Попик, Г. В. Боряк [та ін.]. – К. : НБУВ, 2017. – 380 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
До збірника увійшли статті, у яких висвітлюються актуальні проблеми формування національного інформаційного простору в контексті діяльності бібліотечно-інформаційних установ через поглиблення інтеграційних процесів наукових бібліотек із закладами науки, освіти та культури; досліджуються теоретичні та прикладні аспекти книгознавства та книжкової культури України, розкриття науково-інформаційного потенціалу історико-культурної архівної спадщини; визначаються сучасні тенденції розвитку наукових бібліотек, зокрема маркетингової комунікаційної діяльності. представлено результати науково-історичних розвідок, присвячених пам’яті професора М.С. Слободяника.
Видання адресоване фахівцям бібліотечно-інформаційної сфери, викладачам, аспірантам і студентам вишів, усім, хто цікавиться історією, теорією та практикою бібліотечної справи.
347.77/.78(4)
К 20
Капіца, Юрій Михайлович. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку : [монографія] / Ю. М. Капіца. – К. : Академперіодика, 2017. – 664 с. – Бібліогр.: с. 595-644 та у підрядк. прим. 
 
У монографії досліджується становлення, інститути та розвиток права інтелектуальної власності Європейського Союзу, особливості гармонізації законодавства держав-членів ЄС та практики застосування законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, охорони винаходів, корисних моделей, промислових зразків, торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань, сортів рослин, інтегральних мікросхем, комерційної таємниці, а також цивільно-правові та митні способи захисту прав інтелектуальної власності в ЄС.
Наведені результати порівняльного аналізу законодавства України та ЄС у сфері інтелектуальної власності. 
Для фахівців, що працюють у сфері охорони прав інтелектуальної власності, авторів, винахідників, науковців, викладачів вищих навчальних закладів, працівників органів державного управління.
019.94(477)
Н 35
Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань. 2017 / упоряд. : М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. – К. : Академперіодика, 2018. – 406 с. – Покажч.: с. 397-403. 
 
Чотирнадцятий щорічний анотований каталог книжкових видань Національної академії наук України традиційно сформований на підставі річних звітів наукових установ НАН України та контрольних примірників видань, що їх подають до Науково-видавничої ради НАН України академічні установи. До каталогу включено бібліографічні описи книжкових видань, випущених протягом 2017 року, — наукових монографій, неперіодичних збірників наукових праць, словникових, довідкових, енциклопедичних, науково-популярних, навчальних видань.
У каталозі представлено 919 бібліографічних описів, супроводжуваних анотаціями мовою оригіналу (найчастіше — українською, російською або англійською) та у перекладі відповідно на українську або російську (англійську) мови.
Описи згруповано у 29 тематичних розділи. Наприкінці каталогу вміщено допоміжні покажчики: перший — установ Національної академії наук України, видання яких наявні в каталозі, із зазначенням порядкових номерів цих книжкових видань; другий — установ, які не належать до структури Національної академії наук України, але беруть участь у підготовці та випуску друкованих праць спільно з академічними установами.
Електронна версія анотованого каталогу за 2017 рік, як і попередніх каталогів 2004—2016 рр., представлена на веб-ресурсі Науково-видавничої ради НАН України.
94(477)"1941/1945"
Б 12
Бабин Яр: пам’ять на тлі історії = Babyn Yar: memory against history’s background : альб.-кат. мультимед. вист. до 75-річчя трагедії / Музей історії м. Києва, Укр. ін-т нац. пам’яті "Укр.-єврей. зустріч", Громад. ком. "Бабин Яр" ; упоряд. В. Нахманович. – К. : Laurus, 2017. – 252 с. : кольор. іл., фот. – Текст укр., англ. мовами. – Парал. тит арк. англ. мовою.
 
Видання презентує матеріали заходів до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру: мультимедійної виставки "Бабин Яр: пам'ять на тлі історії", що демонструвалася восени 2016 р. у Музеї історії м. Києва, та Міжнародного архітектурного конкурсу ідей створення меморіального парку "Бабин Яр Дорогожицький некрополь", що відбувся в 2015-2016 pp.
Розраховано на науковців, журналістів, державних чиновників, студентів, усіх, кому небайдужа пам'ять про трагічну історію XX сторіччя.
016:336.71(477)
В 53
Вісник Національного банку України : бібліогр. покажч. змісту, 1994-2016 / авт.-уклад. Д. І. Крохмалюк. – К. : ДВНЗ "Ун-т банк. справи", 2017. – 480 с. : фот. кольор. – Покажч.: с. 395-431. – Бібліогр.: с. 465-467. 
 
Бібліографічний покажчик розкриває повний зміст журналу “Вісник Національного банку України” за 1994—2016 рр., містить 7538 записів журнальних публікацій за вказаний період, покажчик імен. У допоміжних матеріалах подано перелік усіх 247 поточних і спеціальних випусків журналу за 1994—2016 рр., що увійшли до описів покажчика, дані про їхній обсяг, уміщено перелік інших періодичних та неперіодичних видань Національного банку України, над підготовкою до друку яких працювала Редакція періодичних видань НБУ, тощо.
Матеріали до історії журналу підготувала незмінний завідувач Редакції періодичних видань НБУ - головний редактор журналу “Вісник Національного банку України” із січня 1995 року до травня 2015-го Людмила Миколаївна Патрікац.
Для банкірів-практиків, учених-економістів, науково-педагогічних працівників та студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, дослідників фінансово- банківської сфери України.

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-01-14
Шановні колеги та користувачі, до вашої уваги у розділі "Електронна бібліотека" електронна версія покажчика.

 

2019-01-03

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатскої області за грудень 2018 р".

2018-12-20

Шановні користувачі. До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2018-12-13

Шановні користувачі! До вашої уваги нова віртуальна виставка "Бібліогурманіка - апетитне читання".

2018-12-11

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Розстріляне Відродження. Євген Плужник" (до 120-річчя від дня народження українського поета, драматурга, перекладача).

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".