Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Нові надходження до бібліотеки

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2019-03-12
72(477.87)
А 87
Архітектурна спадщина Ужгорода = Uzhhorod Architectural heritage = Ungvár Építészeti öröksége : альб.-кат. / уклад., передм. П. Сарваш ; упоряд. О. Гаркуша. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. – 356 с. : іл. – Текст укр., угор., англ. мовами.
 
Видання містить близько п’ятисот світлин, зібраних архітекторами-ентузіастами, членами колишньої архітектурно-реставраційної майстерні, на початку 90-х років минулого століття. Діяльність майстерні була спрямована на обстеження архітектурних об’єктів міста та збереження історичних пам’яток архітектури. Унікальні світлини дають можливість побачити місто, яке вже частково втрачене.
У фотоматеріалах зафіксовані будівлі найстарішої частини міста – Замкової гори та її околу, будівлі адміністративно-житлових районів Малий Ґалаґов, Великий Ґалаґов, особняки і вілли.
Будівлі, відмічені архітекторами, вражають різноманіттям архітектурних форм, якістю виконання будівельних робіт, високим художнім смаком, широким застосуванням декоративних елементів. Довершені споруди стали окрасою міста і сформували унікальне архітектурне обличчя Ужгорода.
 
821.161.2(477.87)
Б 91
Бурмек-Дюрі, Микола Миколайович. Мама казали правду : оповідання, етюди, щоденник / М. М. Бурмек-Дюрі ; передм. Є. Навроцька. – Ужгород : Ґражда, 2018. – 164 с. 
 
Повчальне чи напутнє слово матері має особливе місце і значення, виїмкову цінність в житті людини не залежно від національної, соціальної чи будь-якої іншої приналежності. Цю непросту тему взявся розробити молодий ромський письменник М. Бурмек-Дюрі. У його літературному доробку вже є роман «Щоденник молодого рома-мандрівника», де тема матері також присутня.
У пропонованій книзі автор із ромською спостережливістю описує навколишній світ із його протиріччями і вадами, добрими і поганими сторонами. Це – пошуки можливості реально вижити у наш бурхливий час. Ось тут саме і проявлялась здатність жити родиною і громадою, шанувати батька-матір. Особливо – матір.
 
745.5.071(477.87)
В 68
Волосянський, Йосип. Йосип Волосянський: художник і різьбяр : альбом / Й. Волосянський. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. – 48 с. : кольор. іл.
 
Альбом містить твори сакрального різьбярства закарпатського митця Й. Волосянського, для якого найдавніший і найблагородніший матеріал – дерево, стало засобом і змістом творчості. Його роботам властивий високий професійний рівень.
 
821.161.2(477.87)
Г 12
Габорець, Василь Степанович. Зоряні світанки : поезії, культурологічні ст. / В. С. Габорець. – Ужгород : Ґражда, 2018. – 160 с. 
 
Нова книжка автора пропонує читачеві відчути пульс нашого динамічного і драматичного сьогодення, запрошує до серйозних роздумів про духовний світ сучасної людини, обстав¬леної технізованими й комп’ютеризованими конструкціями та системами, але полишеної сам на сам перед вибором життєвих цінностей і орієнтирів, власне – особистої долі. Чотири тематичні блоки охоплюють і гостро-публіцистичні, й глибоко-ліричні, і щиро-шанувальні поетичні, й професійно-місткі культурологічні тексти. Книжка вчергове засвідчує непогамовну активну позицію та творчу натуру автора.
 
784(477.87)
Г 12
Габорець, Василь Степанович. Тобі, рідний край : пісні / В. С. Габорець, П. П. Матій ; вступ. ст. В. П. Густі ; Департамент культури Закарпат. облдержадмін., КЗ «Обл. орг.-метод. центр культури» Закарпат. облради. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 212 с. + ноти.
 
Пісні В. Габорця та П. Матія мають велике пізнавальне і виховне значення, несуть у собі емоційну наснагу, проймають душу високими і чистими почуттями, сприяють пробудженню і зростанню в душі молодих поколінь любові до історії і теперішнього життя, незламності духу нинішніх поколінь і продовжувачів кращих національно-патріотичних традицій.
Новий доробок цих майстрів зможуть прочитати й використати у своїй роботі шанувальники щедрого таланту, активні учасники розбудови незалежної Української держави.
 
630*2(477.87)
Г 18
Гамор, Федір Дмитрович. Еталон європейських лісових екосистем та природоохоронної справи : про деякі іст. аспекти створення та розвитку Карпат. біосфер. заповідника з нагоди його 50-річчя / Ф. Д. Гамор. – Л. : Растр-7, 2018. – 128 с. : кольор. іл. 
 
У зв’язку із відзначенням п’ятдесятиріччя організації Карпатського заповідника розглядаються деякі історичні аспекти його заснування та розвитку.
Подається коротка історична довідка про створення урядами колишніх Австро-Угорщини та Чехословаччини, перших лісових резерватів у Карпатах, які стали родоначальниками окремих заповідних масивів, та передумови прийняття Урядом Української РСР Постанови про організацію Карпатського заповідника та наступні розширення його території.
Увазі читача пропонуються аналітичні матеріали щодо створення на базі Карпатського природного заповідника Карпатського біосферного заповідника, нагородження останнього Радою Європи Європейським дипломом, занесення букових пралісів Карпат до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини та прийняття Президентом і Урядом України рішень про їх збереження та сталий розвиток гірських населених пунктів у зоні розташування пралісів.
Ідеться також про важливу роль багаторічних українсько-швейцарських фундаментальних досліджень, лобіювання проектів для поглиблення українсько-румунської прикордонної співпраці, реалізацію розробленого, у рамках українсько-німецького проекту, стратегічного менеджменту для Карпатського біосферного заповідника, вдосконалення гірського та природоохоронного законодавства тощо.
 
502.2(477.87)
Г 18
Гамор, Федір Дмитрович. Україна-Румунія: мости народної дипломатії : нотатки з нагоди 20-річчя участі Союзу українців Румунії та Карпат. біосфер. заповідника в процесі розвитку укр.-румун. транскордон. співпраці на Мараморощині / Ф. Гамор. – Л. : Растр-7, 2018. – 364 с. : іл.
 
У книжці розглядається двадцятирічний досвід участі Союзу українців Румунії та українського Карпатського біосферного заповідника у процесі розвитку українсько-румунської співпраці на Мараморощині. У контексті Договору про Асоціацію України із Європейським Союзом, який у числі перших підписали Україна та Румунія, подаються матеріали, спрямовані на відновлення історичних, традиційних культурних та торгово- економічних відносин між українськими населеними пунктами в Україні та Румунії, по обидва боки річки Тиси на Мараморощині. Велика увага приділяється питанням відбудови зруйнованого автомобільного моста через Тису в Діловому–Валя Вишеулуй, відновленню руху історичних пасажирських потягів через місто Рахів до Румунії, Будапешта та Праги, творенню траскордонного українсько-румунського біосферного резервату в Марамороських горах тощо.
 
730.071(477.87)
К 66
Корж, Богдан Васильович. Скульптура. Графіка : альбом / Б. В. Корж ; передм. М. В. Сирохмана ; Закарпат. облдержадмін., Департамент культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. орг. Нац. спілки письм. України. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші , 2018. – 32 с. : кольор. іл. 
 
Роботи скульптора Богдана Коржа дивують жанровим розмаїттям – медалі, скульптурні портрети, монументальні твори, графічні серії. Митець отримав визнання своєї високої професійної вправності, якої він досягнув наполегливою працею.
 
069(477.87)
З-18
Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту. – Вип. 5 : Матеріали І Етнографічних читань «Збереження та популяризація культурної спадщини» (Ужгород, 15 грудня 2017 р.) / Департамент культури Закарпат. облдержадмін., КЗ «Закарпат. музей нар. архіт. та побуту» Закарпат. облради; редкол. : В. В. Коцан, М. І. Мегела [та ін.]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші. – 2018. – 280 с. : іл.
 
П’ятий випуск Наукового збірника Закарпатського музею народної архітектури та побуту сформований за результатами І Етнографічних читань «Збереження та популяризація культурної спадщини», які були проведені на базі Закарпатського музею народної архітектури та побуту 15 грудня 2017 р. До участі у читаннях були залучені етнологи, мистецтвознавці, фі¬лологи, музейні співробітники, студенти-історики Ужгорода, Мукачева, Львова, Києва, Чи¬гирина. Їх наукові розвідки присвячені традиційним господарським заняттям, ремеслам та промислам, традиційній родинній та календарній обрядовості, народній магії та світоглядним уявленням, музейній справі, культурно-просвітницькій діяльності як важливій формі збере¬ження культурної спадщини, ролі міграційних процесів у формуванні етнічної ідентичності та культурно-побутових рис.
 
398.8(477.87)
П 17
Пап, Віллі. Музичний фольклор ромів Закарпаття / В. Пап, Е. Пап. – Ужгород : РІК-У, 2018. – 156 с. : іл. + ноти.
 
Видання вперше зібрало матеріали про багату ромську музичну культуру нашо¬го краю за останні сто років. У книзі можна дізнатись про участь ромів у становленні Закарпатського обласного народного хору та філармонії, про ромські музичні родини Закарпаття, про обряди і традиції ромів, про ром¬ську школу Ужгорода, про ромський джаз та багато іншої цікавої інформації. Окремим розділом опубліковані 32 ромські народні пісні, які досі звучать у виконанні ромських музикантів та співаків.
 
75.071(477.87)
С 15
Сакалош, Анатолій Михайлович. Живопис. Різьблення по дереву / А. М. Сакалош. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші , 2018. – 24 с. : кольор. іл.
 
Закарпатський художник А. Сакалош плідно працює в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві. Його живописні роботи приваблюють ліричним настроєм, щирістю, проникливим відтворенням закарпатських краєвидів, у яких найповніше розкриваються обдаровання та майстерність художника.
 
 
 
821.161.2(477.87)
Х 69
Ходанич, Петро Михайлович. Віденське дзеркало : монодрама / П. М. Ходанич. – Ужгород : ТІМРАNІ, 2018. – 64 с. 
 
Нова драма П. Ходанича за літературним жанром – моноп’єса. Це хвилююча історія неординарної жінки, яка шукає своє місце у житті, кохання і порозуміння, але вона, як людина на зламі історичних епох, змушена при-стосовуватися до обставин, поступатися принципами, шукати компроміси у пошуках власного щастя.
 
 

 Новини

2021-01-01
Шановні користувачі, до вашої уваги "Календар краєзнавчих па'ятних дат Закарпаття на 2020 рік".
Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2020 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2020 році громадськість світу та України.
 

 

2020-02-17
Запрошуємо всіх на вечір пам'яті до Дня Героїв небесної Сотні, який відбудеться 20 лютого о 17 год. в читальній залі бібліотеки.

 

2020-02-17

Дискусія про переклади художньої літератури на Закарпатті.
У п’ятницю, 21 лютого, о 17.00 у Закарпатській обласній науковій універсальній бібліотеці відбудеться круглий стіл на тему “Закарпатська школа перекладу: є чи нема?” - з нагоди сторіччя відомого закарпатського письменника і перекладача Семена Панька.
Учасниками дискусії стануть сучасні перекладачі художньої літератури – Сергій Панько (Київ), Микола Зимомря (Дрогобич), Віктор Мотрук, Галина Малик, Андрій Любка, Василь Густі, письменники Сергій Федака та Михайло Рошко, літературознавець  Олег Хававчак. 

Зустріч відбудеться в рамках літературного клубу “Читаємо разом!” (І поверх).  Модератор  – Олександр Гаврош.

 

2020-02-04

Шановні користувачі! Для вас нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за січень 2020 р.".

2020-01-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Бій під Крутами - героїчна сторінка історії", присвячена Дню пам'яті Героїв Крут.

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".