Украина онлайн

Курси валют:

finance.ua finance.ua


Закарпатська ОДА

Закарпатська облрада
Бажаєте, щоб про Вас дізнався Світ? Долучайтесь до партнерства з бібліотекою!


Реклама:


Віртуальна довідка


Для бібліотекарів
Правила користування віртуальною довідкою
Задати питання
Пошук
2018-02-14
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7620

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:"Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури як складова структурної модернізації регіону"

Вірван Діана Юріївна
2018-02-14
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

К75.8 П 47
Пойда-Носик, Н. Н. Інвестиції в туристично-рекреаційну галузь України: теорія та практика регулювання : монографія / Н. Н. Пойда-Носик, Р. Й. Бачо, І. І. Січка; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород: Видавництво ФОП Бреза А. Е., 2014.-210 c.

26.82 С 45
Скрипник, Н. Я. Рекреаційна географія : навч. посіб. / Н. Я. Скрипник, А. М. Сердюк. - К.: Центр учб. л-ри, 2013.-296 c.

53.5 Ф76
Фоменко, Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія : навч. посіб. / Н.В.Фоменко; Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія". - К.: Центр навчальної літератури, 2007.-312 c.

Уварова, Г. Рекреаційно-туристичний потенціал України / Г. Уварова // Географія та основи економіки в школі. - 2008. - № 2. - С. 29-36.

Мігущенко, Юліана Валеріївна. Локальні туристично- рекреаційні комплекси як альтернативна модель активізації інвестиційної діяльності у туристичній галузі / Ю. В. Мігущенко // Стратегічні пріоритети. - 2008. - № 3. - С. 163 - 169.

Іляшенко, А. Х. Державна політика у сфері туристичних послуг / А. Х. Іляшенко // Держава та регіони. - 2010. - № 2. - С. 93 - 99.

Лендєл, О. Д. Маркетингове стратегічне планування розвитку туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні / О. Д. Лендєл, Ж. Ф. Магурська // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2012. - Вип. 35, ч. 1. - С. 129-137.

Кінаш, І. П. Формування туристично-рекреаційної інфраструктури як напрям розвитку екологічних послуг / І. П. Кінаш // Екологічний вісник. - 2012. - № 6. - C. 25-26.

Волошенко, С. С. Стимулювання розвитку рекреаційно-туристичної сфери та сільського туризму / С. С. Волошенко // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2013. - Вип. 1 (38). - С. 81-84.

Лендєл, М. А. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційно-туристичної сфери України та її регіонів / М. А. Лендєл // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2013. - Вип. 1 (38). - С. 196-199.

Лендєл, О. Д. Шляхи оптимізації управління розвитком туристично-рекреаційного комплексу регіону / О. Д. Лендєл // Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород, 2013. - Вип. 1 (38). - С. 200-207.

Карбівничий, Олег. Еколого-економічні аспекти розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Дунайського регіону України / Олег Карбівничий // Економіст. - 2013. - № 12. - С. 61-63.

Дмитрук, О. В. Структура маркетингу - резерв підвищення ефективності діяльності підприємств рекреаційно-туристичної сфери / О. В. Дмитрук // Держава та регіони. - 2013. - № 4. - С. 64-68.

Лебедев, К. Маркетинговые технологии стимулирования рекреационно-туристического потенциала регионов / К. Лебедев // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 11. - С. 186-190.

Федонюк, В. В. Економічне оцінювання рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків України / В. В. Федонюк, О. Ф. Картава, В. В. Іванців // Актуальні проблеми економіки. - 2016. - № 1. - С. 209-216.

Котенко, Тетяна. Діагностика соціальної результативності національної сфери рекреації та туризму / Тетяна Котенко // Економіст. - 2016. - № 3. - С. 16-22.

Головня, Олена Михайлівна. Туристично-рекреаційна сфера Вінницької області як передумова формування соціально орієнтованої економіки / О. М. Головня // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 7. - С. 41-43.

Сірик, А. Є. Особливості прийняття стратегічних рішень щодо розвитку ринку туристичних послуг України / А. Є. Сірик // Держава та регіони. - 2017. - № 2. - С. 9-13.

Іванова, Кристина Олександрівна. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів (показники оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів) / Кристина Олександрівна Іванова // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 10. - С. 18-23.

2018-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7619

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить:газетні та журнальні публікації про будівництво за всі роки. Дякую

Аліна
2018-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! Просимо конкретизувати запит.2018-02-08
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7618

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить чи є у Вас статті про фандрейзингу?

Люда
2018-02-08
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! У фондах бібліотеки є наступна література по вашій темі:

Башун, О. В. Фандрейзингова діяльність бібліотек / О. В. Башун // Шкільна бібліотека. - 2016. - N 2(лютий). - С. 20-21.

Гайшенець, Анастасія. Не бюджетом єдиним / А. Гайшенець // Український театр. - 2012. - № 6. - С. 28-31.

Жерліцин, Дмитро. Фандрейзинг як інструмент забезпечення якості послуг органів місцевого самоврядування / Д. Жерліцин // Розвиток взаємодії і громадянського суспільства в контексті впровадження європейських принципів належного врядування : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2012р., м. Київ) / упоряд. В. М. Яблонський, О. А. Корнієвський, П. Ф. Вознюк. - К. : НІСД, 2013. - С. 442-444.

Коротун, Н. І. Проста формула успіху бібліотеки: роздуми директора / Н. І. Коротун // Бібліотечна планета. - 2015. - № 4(жовт.-груд.). - С. 20-21.

Кривобок, О. Фандрейзинг - джерело додаткового фінансування бібліотек / О. Кривобок // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - К. : Плеяди, 2015. - № 7/8. - С. 47-48.

Мельник, Сергій. Результат реформи - понад 100 міліардів гривень додаткових ресурсів на місяць / С. Мельник // Голос України. - 2017. - 1 квіт. - С. 9.

Осецький, В. Л. Особливості використання ендавменту та фандрейзингу в освітній практиці / В. Л. Осецький, І. Л. Татомир // Фінанси України. - 2016. - № 3. - С. 86-100.

Шеина, Ирина. Фандрейзинг - поиск средств для общественных инициатив : рекомендации по составлению грантовых заявок / И. Шеина // Библиотека. - 2013. - № 3. - С. 16-19.

2018-02-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7617

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить вся література яка є у вашій бібліотеці про Ужгородський замок. Якщо можна, будь-ласка, то з анотаціями. Буду дуже вдячна)

Катя
2018-02-02
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
Пропонуємо Вашій увазі:
К 85.11
Б 27
Басараб, Михайло. Ужгородський замок = Uzhhorod castle hill : фотоальбом / М. Басараб, В. Браславець ; пер. на англ. О. Драган. - Ужгород : Вид-во ПП Басараб М.М., 2006. - 24 с. : фот. кольор. - (Наш рідний край).

К 55
Кобаль, Й. История Ужгородского замка / Й. Кобаль ; пер. Л. Грицик. - Ужгород : Ґражда, 2002. – 6 с. : іл.

К 85.11
П 57
Поп, Дмитрий. Архитектурные памятники Подкарпатской Руси. Замки и дворцы : научно-популярная литература / Д. Поп, И. Поп ; Карпато-рус. Этнологич. Исследовател. Центр США. - Ужгород, 2007. - 48 с. : цв.ил.

К 85.11
П 57
Поп, Дмитрий. Замки Подкарпатской Руси. Ужгородский замок / Д. Поп ; Карпато-русский этнолог. исследоват. центр США. - Ужгород : Роман Повч, 2002. - 15 с. : ил.

К 85.113
С 56
Сова, Петро. Ужгородський замок / П. Сова ; пер. на слов. мову Є. Митнік. - Ужгород : Карпати, 1972. - 17 с. : іл.
***
Алдон, Марина. Де блукають сорок привидів Ужгородського замку : велич. Ужгород. замок таїть у собі чимало загадок / М. Алдон // Наш Ужгород. - 2017. - 15-21 верес. - С. 8 : фот.

Біланич, Михайло. Флора території Ужгородського замку / М. Біланич // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. - Ужгород : ІВА, 2015. - Вип.14-15. - С. 20-33 : іл. - Бібліогр. наприкінці ст.

Місце, де починалася історія Ужгорода. Місце, де зупинився час... : [про Ужгород. замок] // Perspective. - 2012. - черв.-серп. - С. 54-55 : фот. кольор.

Тимко, Людмила. Ужгородський замок - відбиток древньої історії / Л. Тимко // Унікум. - 2013. - № 2. - С. 23-25 : кольор. іл.

Федака, Сергій. Як Ужгородський замок загартував свій незламний дух : [історія замку] / С. Федака // Наш Ужгород. - 2017. - 14-20 лип. - С. 3 : портр.

За більш детальною інформацією звертайтесь до відділу краєзнавства нашої бібліотеки!2018-02-01
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7616

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить які є у вас історичні романи? Дякую


Люда
2018-02-01
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До вашої уваги наступна література:

821.161.2 Б 61
Білик, Іван Іванович. Дикі білі коні : іст. роман / І. І. Білик. - К. : А.С.К., 2007. - 320 с.

821.133.1 Б 92
Буссенар, Луї. Капітан Зірвиголова : [іст. повість] / Л. Буссенар. - Х. : Septima, 2006. - 352 с. - (У світі пригод).

84(4УКР)6 І-19
Іваничук, Роман Іванович. Вода з каменю ; Саксаул у пісках : романи / Р. І. Іваничук ; . - Х. : Бібколектор, 2015. - 416 с.

821.161.2 К 59
Кокотюха, Андрій Анатолійович. Червоний : роман / А. А. Кокотюха ; передм. В. Кіпіані. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 320 с.

84(4УКР)6 М 93
Мушкетик, Ю. М. Гетьман, син гетьмана : повісті / Ю. М. Мушкетик. - Х.: Фоліо, 2013. - 224 c. - (Історія України в романах).

84(4УКР)6 Р 59
Рогожа, Віталій Дмитрович. Запороги : роман-трилогія / В. Д. Рогожа. - К. : Самміт-Книга, 2015 - 2016
Ч. 1 : Петро Сагайдачний. - 2015. - 392 с. : іл.

84(4УКР)6 Р 59
Рогожа, Віталій Дмитрович. Запороги : роман-трилогія / В. Д. Рогожа. - К. : Самміт-Книга, 2015 - 2016
Ч. 2 : Богдан Хмельницький. - 2015. - 568 с. : іл.

84(4УКР)6 Р 59
Рогожа, Віталій Дмитрович. Запороги : роман-трилогія / В. Д. Рогожа. - К. : Самміт-Книга, 2015 - 2016
Ч. 3 : Іван Мазепа. - 2016. - 400 с. : іл.

84(4УКР)6 С 51
Смоленчук, Микола Кузьмич. Білі бланкети : іст. роман / М. К. Смоленчук. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. - 452 с. - (Програма "Українська книга").

84(4ЛИТ) Ц 14
Цайтлер, Валентина. Забуті гріхи : іст. роман / В. Цайтлер ; пер. з лит. В. Журба. - К. : Балтія-Друк, 2014. - 216 с.

84(4УКР)6 Ш 78
Шовкошитний, Володимир Федорович. Білий кречет : іст. роман / В. Шовкошитний. - К. : Український пріоритет, 2015. - 250 с.

84(4УКР)6 Ш 78
Шовкошитний, Володимир Федорович. Кров - свята : іст. трилогія / В. Шовкошитний. - К. : Український пріоритет, 2015. - 864 с.

84(4УКР)6 Я 73
Яріш, Ярослав Іванович. Сповідь з того світу : іст. трилер / Я. І. Яріш. - Х. : Бібколектор, 2016. - 288 с.


2018-01-25
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7615

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить, чи є у бібліотеці карпатська періодика міжвоєнного періоду? Дякую.


Марія Поп
2018-01-28
ВІДПОВІДАЄ

Шмайда Олександра Василівна
бібліотекар ІІ-ї категорії відділу краєзнавства

Доброго дня!
На жаль видання за дані роки відсутні у фонді нашої бібліотеки, найстаріше періодичне видання, що наявне у фонді Закарпатська правда за 1944 рік!2018-01-22
ПИТАННЯ
Постійна адреса питання:
http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/show.php?id=7614

Доброго дня! Допоможіть будь ласка. Мене цікавить: інгібітори матричного синтезу білків.

Голяк Світлана
2018-01-23
ВІДПОВІДАЄ

Балаж Тетяна Григорівна
провідний бібліограф

Доброго дня! До вашої уваги наступні посилання:

посилання 1
посилання 2
посилання 3
посилання 4
посилання 5
посилання 6
посилання 7


<<<     1 | 2 | 3 | 4 | ... >>     >>>