Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     >  Краєзнавча література >

Електронна бібліотека з власних матеріалів

       Науковий збірник товариства “Просвіта” в Ужгороді за 1938 рік присвячений пам’яті багаторічного автора видання, отця каноніка і протоієрея Д-ра Василя Гаджеги. Видання вміщує цінні матеріали з краєзнавства відомих науковців – Івана Панькевича, Філарета Колеси, Франтішека Тіхого, Августина Волошина та інших. Зокрема, тут опубліковано фольклорну розвідку Ф. Потушняка, мистецтвознавчу статтю В. Січинського, соціологічні матеріали О. Мицюка та М. Лелекача тощо.
       На жаль, відсутні перші сторінки з матеріалами про діяльність В. Гаджеги.

ЗМІСТ:
Августин Волошин: Прелат-протоєрей Др. Василь Гаджеґа                                  5-9

Др. Іван Панькевич: Др. Василь Гаджеґа і перші початий
організації наукового руху на Підкарп. Русі                                              10-13

Franti?ek Tichy : Prv? podkarpatorusk? um?leckу? projev liter?rni                        14-20

Проф. Олександер Мицюк : З еміграції угро-русинів
перед світовою війною                                                                      21-32

Федір Потушняк: Душа в народнім повірю села Осій                                      33-44

Др. Іван Панькевич: Нові історичні дані до висвітлення
деяких українських діялектичних явищ в був. жупі Уґоча                                      45-48

Др. Філарет Колесса: Народні пісні з Підк. Руси                                           49-149

Володимир Сочинський: Деревляна церква в Трочанах                                         150-159

Микола Лелекач: Нові причинки до політичної діяльности
Адольфа Добрянського                                                                      160-164

о. Гліб Кінах: Населення сіл Лавок і Бобовище на початку XVIII. ст.    165-170

        Юліян Андреевич Яворський                                                       171
 

UA

       Науковий збірник товариства “Просвіта” в Ужгороді за 1938 рік присвячений пам’яті багаторічного автора видання, отця каноніка і протоієрея Д-ра Василя Гаджеги. Видання вміщує цінні матеріали з краєзнавства відомих науковців – Івана Панькевича, Філарета Колеси, Франтішека Тіхого, Августина Волошина та інших. Зокрема, тут опубліковано фольклорну розвідку Ф. Потушняка, мистецтвознавчу статтю В. Січинського, соціологічні матеріали О. Мицюка та М. Лелекача тощо.
       На жаль, відсутні перші сторінки з матеріалами про діяльність В. Гаджеги.

 

EN

The scientific collection of the “Prosvita” company in Uzhhorod dated 1938 is devoted to the memory of the long-time author of the publication, the father of the canon and archpriest Dr. Vasil Hadzheha. The publication contains valuable materials of local history known scientists - Ivan Pankevych, Filaret Koles, Frantishek Tikhyi, Avhusstyn Voloshyn and others. In particular, here is published the folklore research of F. Potushniak, the art critic's article by V. Sichynskyi, sociological materials by O. Mytsiuk and M. Lelekach.
Unfortunately, there are no first pages with material about the work of V. Hadzheha.
 

RU

Научный сборник общества "Просвита" в Ужгороде за 1938 год посвящен памяти многолетнего автора издания, отца каноника и протоиерея д-ра Василия Гаджеги. Издание содержит ценные материалы по краеведению известных ученых – Ивана Панькевича, Филарета Колесы, Франтишека Тихого, Августина Волошина и других. В частности, здесь опубликовано фольклорную разведку Ф. Потушняка, искусствоведческую статью В. Сочинского, социологические материалы А. Мицюка и М. Лелекача тому подобное.
К сожалению, отсутствуют первые страницы с материалами о деятельности В. Гаджеги.
 


Новини

2020-10-19

Запрошуємо вас приєднатись до сприйняття світу фантастики разом з нами на літературному вечорі "Лабораторія фантастики", присвяченому 100-річчю від дня народження корифеїв жанру Рея Бредбері та Айзека Азімова. В програмі не лише розповіді про авторів фантастичного жанру, але і відео від наших читаів, в якому вони зізнаються в любові до фантастики. А таокж думки фахівців-літературознавців та перегляд фрагменту фільму.
Чекаємо вас 22 жовня о 17 год. в читальній залі нашої бібліотеки.

2020-10-16

Друзі! Наступного тижня матимемо цілих два кінопокази! Не пропустіть:
21.10 о 16:00 - Перегляд фільму "Додому"
23.10 о 15:00 - Перегляд фільму "Мої думки тихі"
Покази відбудуться в рамках фестивалю «Нове українське кіно», який проводиться компанією
Arthouse Traffic за підтримки ДержКіно України.
Чекаємо вас!

 

2020-10-12

Нещодавно фонд нашої електронної бібліотеки поповнився двома виданнями Юрія Фатули "Полеглих ми так і не поховали" та "Неси мамці жалість мою".
Щиро вдячні автору за подаровані книги, всі охочі можуть з ними ознайомитсь у розділі "Електронна бібліотека".

2020-10-08

"Знати все не можливо! Але дуже важливо знати, де знайти необхідну інформацію!"

Генрі Форд

Працівниками відділу наукової інформації та бібліографії підготовлено ґрунтовні видання, які допоможуть вам швидко зорієнтуватися в інформаційному потоці і знайти потрібну літературу.

До ваших послуг:

Серія "Корифеї Закарпаття: бібліографія"

 

Серія "Культура краю в особах"

Серія "Закарпатська публіцистика в іменах: бібліографія"

 

2020-10-05

Шановні користувачі, для вашого користування нова "Хроніка культурного життя Закарпатської області за вересень 2020 р.".