Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2013-06-19

 

91.9: 63.3(4УКР)

Т 44

1000 джерел про бойків : матеріали до бібліографії Бойківщини / уклад. Н. О. Кляшторна. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 48 с.

Це перша спроба зібрати та систематизувати наукову та науково-популярну літературу присвячену Бойківському краю та його мешканців.

Збірник розрахований на широкий загал користувачів: науковців, краєзнавців, працівників бібліотек, вчителів, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією, матеріальною і духовною культурою, народним мистецтвом бойків на рідних землях та за їхніми межами.

91.9 : 63.3(4УКР)6
С 40

Степан Онисимович Сірополко (1872-1959) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біограф. дослідж. ; уклад., життєпис, хронологія Т. І. Ківшар. – К., 2012. – 200 с. : портр. – Імен. покажч.: с. 164-182. – Геогр. покажч.: с. 183-187. – Покажч.: с. 188-197.

Біобібліографічний покажчик містить бібліографію праць Степана Онисимовича Сірополка, а також відомості про життєвий і творчий шлях визначного українського вченого, громадського й політичного діяча. У хронологічній послідовності подано бібліографічну інформацію про масштабний і багатоаспектний науковий та публіцистичний доробок історика освіти, педагога. Книгознавця, бібліотекознавця, бібліографа, біографі ста, журналіста, редактора.

Видання підготовлено до 140-річчя від дня народження С. О. Сірополка. Адресовано науковцям, фахівцям освітньої та бібліотечної справи, викладачам і студентам вузів, дослідникам української історії.

63.3(4УКР)6 
К52
Кляшторна, Н. О. Бойківське сузір’я : словник персоналій Бойківщини : народилися бойками, мешкали на Бойківщині, прислужилися бойкам / Н. О. Кляшторна. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. – 80 c. : фото. – Імен. покажч. : с. 77-79.

Бойківське сузір’я – словник з короткими відомостями про 300 видатних осіб, котрі своїм походженням чи діяльністю пов’язані з бойками і Бойківською землею. Словник розповідає про знаних осіб бойківського походження та акцентує увагу на їхньому внеску на благо рідного краю. Також подані відомості про представників інших етнічних груп та національностей, котрі кожен у своїй царині допомагали бойкам, популяризували їхню культурну спадщину та в цілому сприяли розвою Бойківщини.Видання розраховане на широке коло читачів та користувачів на Бойківщині та поза її межами.

67.9(4УКР)301
У-45

Україна. Адміністративно-територіальний устрій : станом на 1 січ. 2012 р. : [довідник] / Верховна Рада України ; за заг. ред. В. О. Зайчук ; упоряд. В. І. Гапотченко. – К. : Парлам. вид-во, 2012. – 785 c. : іл.

      Довідник містить відомості про області, райони, та міста республіканського, обласного і районного значення, про селища міського типу, села, а також про області, районні, міські, селищні, сільські ради і підпорядковані їм населені пункти станом на 1 січня 2012 року. У довіднику зазначено дати утворення областей, чисельність населення, розміри територій, коди КОАТУУ, адміністративне значення того чи іншого населеного пункту.

Призначений для працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науковців, а також для широкого кола читачів.

66.4(0)6

І-71

Інститути ЄС і НАТО : глосарій основних термінів та понять : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. Ін-т філос. та євроінтеграційних дослідж. ; уклад. І. В. Артьомов [и др.]. – Ужгород : Ліра, 2007. – 220 с. – (Євроінтеграція: український вимір ; вип. 4). – Текст укр., рос. мовами. – Бібліогр. : с. 206-215. – Покаж. : с. 176-199.

 У довіднику, адаптованому до навчального процесу з урахуванням методики викладання дисциплін з державного управління і міжнародних відносин розглянуті інформаційні матеріали, що безпосередньо стосуються структури НАТО, інституцій цієї організації, а також структури й інституцій Європейського Союзу, впливових міжнародних організацій, громадських організацій України тощо. Здійснена спроба узагальнення та поєднання довідкової інформації з різноманітних сфер діяльності Організації Північноатлантичного договору, Європейського Союзу, Організації Об`єднаних Націй, що стосуються як специфічних, так і загальних питань. Надаються деякі загальні поняття та терміни з політології, державного управління, міжнародних відносин, правознавства тощо. 

Навчальний посібник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, всіх, хто цікавиться питаннями європейської та євроатлантичної інтеграції України.

 

91.9: 83.3(4УКР)6

Г 69

Василь Горинь : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Шашкевич. коміс. ; редкол. М. Ільницький, редкол. М. Литвин, редкол. Ф. Стеблій, редкол. Б.  Якимович, упоряд., ред. М. Дубас, уклад. Л. Кужель. – Львів, 2008. – 118 с. : фото. – Абет. покажч. : с. 86-92. – Імен. покажч. : с. 93-98.

Висвітлено основні етапи життя та наукової праці вченого, подано бібліографічний опис книг, статей, рецензій. Охоплено науковий доробок В. Гориня за 1967 - 2008 рр., описано літературу про його науково-організаційну та редакторську діяльність. Розкрито творчий ужинок ученого в галузі україністики, зокрема таких її ділянок як шашкевиче- та грушевськознавство.

Видання розраховане для наукових працівників та всіх, хто цікавиться проблемами українознавства.

74.58(4УКР)

Н 34

Наука в НаУКМА / Нац. ун-т "Києв.-Могил. акад.". – [Київ] , 2008. – 56 с.

Стратегічним планом розвитку НаУКМА до 2015 року визнано потребу трансформації НаУКМА в науково-навчальний заклад відповідно до принципової засади органічного поєднання навчання та наукової роботи в системі вищої освіти, що її сповідує університет.

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".