Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2021-09-21
016:014(477)
П 48
Покажчики змісту українських часописів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : метабібліогр. посіб. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Т. В. Добко, В. А. Шкаріна, В. Ю. Радченко ; за участю А. М. Колесніченко ; наук. ред. Т. В. Добко. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. – 212 с. – Бібліогр. у тексті та у підрядк. прим. – Покажч.: с. 188-209.
 
У метабібліографічному посібнику представлено окремо видані друковані, а також електронні ретроспективні покажчики змісту українських серіальних видань (періодичних та продовжуваних). Відображено публікації в українських часописах, які виходили українською та російською мовами на території України і поза її межами з 1844 по 2018 р. Хронологічні рамки видання покажчиків – з 1870 по 2019 р. На допомогу науковцям, історикам, бібліотечно-інформаційним працівникам.
027(477.411)
Н 35
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2000-2019) : [монографія] / В. І. Попик, Т. В. Добко [та ін.] ; відп. ред. В. І. Попик ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2019. – 252 с. : іл. – Бібліогр.: с. 211-236 та у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 237-247. 
 
У монографії досліджено розвиток біографістики, національної бібліографії та науково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського упродовж 2002–2018 років.
Проаналізований досвід НБУВ – науково-інформаційного центру національної бібліографії України та української бібліографістики. Розкрито багатоаспектну довідково-бібліографічну діяльність у сфері обслуговування широкого кола користувачів. Увага приділяється теоретико-методологічним засадам формування бібліографічного та біографічного ресурсу, основним концепціям національної бібліографії, виданню фундаментальних праць, що розкривають основні напрями бібліографічної інформації з актуальних питань сучасного соціокультурного, освітнього та наукового процесу.
Для істориків, бібліотекознавців, бібліографів, бібліотекарів та всіх, хто цікавиться історією української біографістики, національної бібліографії та науково-бібліографічної діяльності.
027(477.411)
С 68
Сохань, Світлана Валентинівна. Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 1 : Акти і документи Михайлівського Золотоверхого монастиря (1522-1785) : археол. дослідж. : наук. кат. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. – 380 с. : іл.  
 
Даним виданням розпочато серію каталогів, що репрезентуватимуть актові документи з історії власницьких прав на землеволодіння київських монастирів з унікальної рукописної колекції Київської казенної палати, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Запропоноване джерелознавче дослідження зумовлене посиленням суспільного інтересу до різних історико-культурних аспектів функціонування Церкви на українських теренах.
У першому випуску видання представлено комплекс актових документів XVI–XVIII ст. У першому випуску видання представлено комплекс актових документів XVI–XVIII ст. Михайлівського Золотоверхого монастиря, до якого ввійшли 314 археографічних описання. Це – оригінали та копії королівських привілеїв, царських грамот, універсалів гетьманів, судових позовів, купчих та замінних записів, духівниць тощо. У Додатках міститься каталог документів Михайлівського Золотоверхого монастиря з колекції Київської казенної палати, відсутніх у фондах ІР НБУВ і відтворених за описами 1786 р. та 1837 р., та фотокопія рукопису «Опись краткая имений монастыря Золотоверхого Михайловского Киевского…». Науково-довідковий апарат складається з іменного та географічного покажчиків, покажчика інституцій, списку скорочень літератури й архівних джерел.
Видання розраховане на істориків, правознавців, культурологів, а також на широке коло всіх, кого цікавить історія України.
016:02(477)
С 76
Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні станом на 1.11.2019 р.) : анот. бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. І. В. Соколова ; відп. ред. О. М. Василенко. – К. : НБУВ, 2019. – 72 с. – Покажч.: с. 62-69.
 
Покажчик містить відомості про національні стандарти з бібліотечної, інформаційної, архівної та видавничої справи в Україні, чинні станом на 1 листопада 2019 р.
Покажчик призначений для наукових працівників та фахівців бібліотек, інформаційних установ, архівів і видавництв, викладачів, аспірантів, студентів спеціальних навчальних закладів, широкого кола користувачів.
 
 
 

Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".