Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2022-02-14
329(477)"1917/1925"
Р 41
Репресії проти учасників антибільшовицького руху в Україні (1917-1925 рр.) : анот. покажч. архів. крим. Справ "Основного" фонду архівів тимчасового зберігання регіон. органів СБУ / Служба безпеки України, Галуз. держ. арх. [та ін.] ; упоряд. В. М. Василенко ; кол. співупоряд. : Г. О. Алексашкіна, О. Г. Балакін [та ін.]. – Харків : Права людини, 2015. – 232 с. : табл., іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 213-222. – Геогр. покажч.: с. 223-231.
У покажчику подано анотації архівних кримінальних справ 1919–1948 років провадження, що зберігаються в архівних підрозділах регіональних органів СБУ. Фігурантами анотованих справ є репресовані учасники антибільшовицького руху в Україні 1917–1925 рр. національно-визвольної, анархо-махновської, проросійської і пропольської орієнтацій, а також опозиційного руху національних меншин.
019.94(477)
Н 35
Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань 2020 / упоряд. : М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. – К. : Академперіодика, 2021. – 336 с. – Текст укр., англ. мовами. – Покажч.: с. 327-334.
Шістнадцятий щорічний анотований каталог книжкових видань Національної академії наук України традиційно сформований на підставі річних звітів наукових установ НАН України та контрольних примірників видань, що їх подають до Науково-видавничої ради НАН України академічні установи. До каталогу включено бібліографічні описи книжкових видань, випущених протягом 2020 року, – наукових монографій, неперіодичних збірників наукових праць, словникових, довідкових, енциклопедичних, науково-популярних, навчальних видань. Описи згруповано у 29 тематичних розділи. Наприкінці каталогу вміщено допоміжні покажчики: перший – установ Національної академії наук України, видання яких наявні в каталозі, із зазначенням порядкових номерів цих книжкових видань; другий – установ, які не належать до структури Національної академії наук України, але беруть участь у підготовці та випуску друкованих праць спільно з академічними установами.
016:1(477)"19/20"
Г 93
Губерський Леонід Васильович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд.: І. І. Тіщенко, Л. Є. Герасименко ; за наук. ред. О. О. Сербін. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2019. – 608 с. – Абет. покажч.: с. 507-551. – Імен. покажч.: с. 552-606.
Покажчик представляє науковий доробок відомого українського вченого-філософа, академіка НАН України та НАПН України Л. В. Губерського у науково-дослідній, науково-педагогічній та адміністративній діяльності. Матеріали видання систематизовано за розділами: «Передмова», «Хронологічний покажчик друкованих праць Л. В. Губерського», «Публікації та згадки про Л. В. Губерського на сторінках друкованих видань». Довідково-пошуковий апарат складається з алфавітного покажчика праць та іменного покажчика.
Перший розділ включає наукові, публіцистичні, навчально-методичні, довідкові праці та видання, упорядником яких є вчений, а також роботи за його редакцією. Другий розділ упорядкований аналогічно до першого розділу за хронологією. Для розширення інформативного поля бібліографічні описи супроводжуються цитатами та анотаціями довідкового, уточнювального змісту. До іменного покажчика увійшли прізвища авторів, співавторів, укладачів, редакторів, рецензентів публікацій та осіб, згаданих у назвах статей і анотаціях. Усі видання, які внесено до біобібліографії, переглянуто de visu.
Бібліографія охоплює період з 1965 до 2019 рр. Загальна кількість описів становить 2714 позицій: праць – 1192, література про науковця – 1522. 
061.1ЄС
Є 24
Європейський Союз : посіб. для журналістів. – К. : Представництво Європейського Союзу в Україні, 2016. – 104 с. : іл.
Посібник створено для сприяння більш професійному висвітленню тематики Європейського Союзу в українських ЗМІ. Він допоможе розібратись в офіційних джерелах інформації, контактах інституцій ЄС, як зв’язатись з українськими аналітичними центрами та спеціалізованими веб-порталами й ресурсами. Посібник було створено за підтримки Представництва Європейського Союзу.
Посібник можна завантажити тут  https://bit.ly/3HOaXi3
030(477)
Е 64
Енциклопедія Сучасної України. Т. 23 : Нґ – Ня / Нац. акад. наук України, Наук. т-во ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. Нац. акад. наук України ; голов. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський [та ін.]. – К. : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2021. – 832 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
23 том ЕСУ на літери «Нґ» – «Ня», продовжує висвітлювати Україну й українців 20–21 століття. Низка статей про діячів культури й мистецтва, науки, спорту тощо засвідчують в постатях здобутки українського народу. У статтях цього тому описано населені пункти на зазначені літери – «Ніжин», «Нетішин», «Нікополь», «Нова Каховка», «Нова Одеса», «Нью-Йорк» Донецької обл. тощо; надбання давньої історії – «Нобель» (одне з найбільших в Україні скупчень стоянок свідерської культури фінального палеоліту),«Ницаха» (археологічний комплекс роменської культури та доби Київської Русі) тощо; природні ландшафти – «Нижньопсільський заказник», «Нижньодніпровський національний природний парк», «Низькі бескиди», «Нікітський ботанічний сад», «Новгород-сіверське Полісся», філософські категорії – «Небуття», Несвідоме, «Негативізм», «Нігілізм», «Нірвана», «Номіналізм», «Нонконформізм» тощо; наукові галузі – «Нейрогенетика», «Нейролінгвістика», «Нейтринна астрономія», «Неорганічна хімія» тощо.
23 том ЕСУ містить 2665 статей, 2711 чорно-білих та 385 кольорових ілюстрацій, 32 карти, 3 рисунки та 1 таблиця.
 
 
 
 
 
 

Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".