Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2022-02-15
811.521
Е 28
Еґава, Х. Японська мова: ґендерний аспект : навч. посіб. для читання / Х. Еґава ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. - 140 с. : іл. 
 
Навчальний посібник містить два розділи: «Японські історичні фрагменти ґендерного характеру» і «Феномени ґендерного характеру в сучасній японській мові». Кожен із розділів має підрозділи, які відображають багатосторонні явища з цієї проблематики. Кожний підрозділ ділиться на певні «етапи для читання», які спрямовані на підвищення зацікавленості з боку студентів до конкретної теми. Кожний етап має свій «словник», «текст», «базові» і «додаткові завдання», які дозволяють вдосконалити та поглибити тему на цьому етапі. Посібник торкається різноманітних як соціальних, так і мовних феноменів ґендерного характеру в діахронічному та синхронічному плані і адресується студентам, які володіють японською мовою на середньому (中級) та вищому (上級) рівнях, певною мірою обізнані із засадничими основами функціонування японського суспільства, а також мають необхідні практичні навички японського писемного та усного мовлення.

 

811.521
Е 28
Еґава, Х. Японська ієрогліфіка : навч. посіб. / Х. Еґава, О. І. Кобелянська ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2020. - 208 с. : іл, табл. 
 
Навчальний посібник з японської ієрогліфіки призначений для широкого кола користувачів різних вікових груп, включаючи учнів середніх та старших класів шкіл, студентів університетів, а також для самостійного вивчення японського письма. Ідеально підходить для початківців, проте рекомендується також для середнього і просунутого етапів опанування японської мови. Незалежно від того, чи ви перебуваєте на стаціонарному навчанні, чи навчаєтесь самостійно, ви можете успішно використовувати цей посібник для вдосконалення своїх практичних знань у галузі японського письма.

 

342.7(477+100)
Ч-57
Чечерський, В. І. Право на репродукцію (відтворення) у системі основоположних прав людини: конституційно-правове дослідження : монографія / В. І. Чечерський. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 416 с. 
 
Монографія присвячена праву на репродуктивне відтворення, як окремому фундаментальному праву людини. У ній проаналізовано поняття, зміст, принципи реалізації та захисту зазначеного природного права, а також джерела витоку. Обґрунтовано наявність у кожної людини вроджених потреб, у тому числі потреби на продовження роду, специфіку їх втілення у репродуктивній поведінці людини, як особливої біосоціальної істоти. Розкрито місце вищезазначеного права серед інших прав людини. Значну увагу виділено проблематиці нормативного врегулювання репродуктивних прав у міжнародному праві та в національних законодавствах. Особливе місце займають питання щодо особливостей врегулювання у зарубіжних країнах застосування допоміжних репродуктивних технологій, донації гамет і ембріонів, права на вибір статі дитини та штучне переривання вагітності, використання новітніх технологій біоінженерії, а також державної політики у сфері народонаселення.

 

821.161.2.09
З-15
Задорожна, Л. М. Мистецтво портретування в історії української літератури першої половини XIX століття (прозова сторінка) : монографія / Л. М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид. допов. і перероб. - К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2018. - 460 с. : іл. 
 
У книзі розглядається своєрідність та основні здобутки образного і тематичного багатства прозової сторінки української літератури нової доби в період її зародження і становлення. Прочитання творів здійснено згідно наукових вимог та відповідно до провідного типу творчості розглянутого періоду літератури.  

 

821.161.2.09"18"
З-15
Задорожна, Л. М. "І все то, все то в Україні!." : картини укр. природи в поезії Т. Шевченка періоду заслання : монографія / Л. М. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., допов. - К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2020. - 259 с. 
 
У книзі розглянуто особливості поетичної творчості Т.Шевченка періоду заслання, що виявляють у його баченні світу одночасно поета і художника. Визначено, як у зображенні картин української природи поет являє свою нерозривну єдність із Україною та новий рівень української поезії. 

 

930(477)"18/19"
С 76
Ставнюк, О. В. Микола Петров: українознавець, краєзнавець, києвознавець / О. В. Ставнюк, В. В. Ставнюк. - К. : Саміт-книга, 2020. - 352 с. : іл, портр, табл.
 
Книгу Оксани та Віктор Ставнюків присвячено Миколі Івановичу Петрову, більша і найпродуктивніша частина життя якого пройшла у Києві. Тут він навчався і працював у Київській духовній академії; тут він зростав як учений і був обраний до першого складу Української академії наук. У своїй науковій і суспільно-політичній діяльності Микола Петров особливу увагу приділяв історії Києва, стану збереження його історико-культурних пам’яток, які ще й сьогодні є «візитівкою» столиці України.

 

94(4)"19"
С 53
Снайдер, Т. Чорна земля : голокост як історія і застереження / Т. Снайдер ; пер. з англ.: П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова ; наук. ред. В. Склокін. - К. : Медуза, 2017. - 400 с. : іл.
 
Ґрунтовне дослідження історика Тімоті Снайдера, що вже встигло стати світовим бестселером, пропонує новий погляд на великий злочин ХХ століття й водночас розкриває ризики, з якими ми стикаємося в ХХІ столітті. На основі нових джерел зі Східної Європи і забутих свідчень вцілілих, «Чорна земля» визначає Голокост як подію, яка є нам ближчою і зрозумілішою, ніж здається на перший погляд - і від того ще страшнішою. Голокост постав в уяві Гітлера як стратегія відновлення балансу на планеті та отримання необхідних німцям ресурсів через ліквідацію євреїв. Такий сценарій можна було реалізувати лише у випадку повного знищення Німеччиною інших держав. Тому мета Гітлера полягала у веденні колоніальної війни в самій Європі. У зонах бездержавності майже всі євреї загинули. Переосмислюючи уроки Голокосту, автор «Чорної землі» підсумовує: ми не зрозуміли сучасність і поставили під загрозу майбутнє. На початку нового століття доводиться оглядатися на початок минулого: боротьба за ресурси, продовольча криза супроводжуються ідеологічними викликами світового порядку. Тож Голокост - це не лише історія, але й застереження.

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".