Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2022-05-12
271.4(477.87)
М 15
Макарій (ієромонах). Цегольнянський іконостас у Сторожниці та три ікони від Рошковича в Ужгородському кафедральному соборі / Макарій ; фото: З. Бакош, М. Бартош [та ін.]. – Ужгород : РІК–У, 2021. – 184 с. : кол. іл.
 
Книга – не тільки про іконостас із Цегольні та ікони Рошковича, але також – про глибшу історію парафії в Ужгороді на Цегольні, парафії при Хрестовоздвиженському кафедральному соборі в Ужгороді, сторожницької парафії, про художників, єпископів та священників.
 
784(477.87)
М 29
Мартон, Іштван Ференцович. Карпатська рапсодія : партитура для хору, оркестру та солістів / І. Ф. Мартон ; комп. І. Ф. Мартон ; лірик Ю. В. Шкробинець ; упоряд. Н. Й. Петій-Потапчук ; вступ. ст.: Т. І. Росул, Н. Й. Петій-Потапчук ; нотна графіка М. В. Рибалко ; Закарпат. нар. хор. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 120 с. : кол. іл, портр. – (Бібліотека «Закарпатського народного хору»)
 
Кантата «Карпатська рапсодія» для хору, солістів та оркестру – один із кращих творів видатного закарпатського композитора І. Мартона, написаний ним у співпраці з поетом Ю. Шкробинцем у 1988 р. спеціально для Закарпатського народного хору. Твір є мистецькою посвятою одному з корифеїв закарпатського живопису, народному художнику України Федору Манайлу. Кантата складається з чотирьох контрастних частин. Жанр кантати – лірико-філософський.
У 1991 р. Закарпатський народний хор з успіхом виконав «Карпатську рапсодію», про що свідчить запис з концерту на місцевому телебаченні. Твір поновлено в репертуарі колективу в 2010 р. з нагоди 90-річчя від дня народження Ф. Манайла. Але досі партитура кантати, як і більшість творів корифея закарпатської композиторської школи, не була опублікована й зберігалася у вигляді рукопису в бібліотеці колективу.
Виданням цієї книги Заслужений академічний Закарпатський народний хор починає знайомити найширше коло поціновувачів високого музичного мистецтва з перлинами хорової спадщини І. Мартона.
 
784(477.87)
М 29
Матій, Петро Петрович. Вічність музики / П. П. Матій, В. С. Габорець ; комп. П. П. Матій ; лірик В. С. Габорець. – Ужгород : ФОП Ребрик А. І., 2022 . – 128 с.
 
До видання увійшло 62 музичних творів на слова В. Габорця та музику П. Матія.
821.161.2(477.87)
М 42
Меденці, Маргарита Василівна. Добрі казки та правдиві історії : для мол. та серед. шк. віку / М. В. Меденці. – Ужгород : Патент, 2021. – 144 с. : кол. іл.
 
У творах М. Меденці уява набуває реальних обрисів, оживає і стимулює уважного читача мріяти і діяти, сприяє розвитку його інтелекту, примноженню знань, надає духовні та практичні поради, підказує, як зрозуміти себе, відкрити незвідані резерви і знайти нові можливості для досягнення мети.
У сюжети казок з реалістичним відтворенням життя авторка майстерно «вплітає» фантастичні припущення й пригоди, часто пожвавлюючи твір позитивними образами міфічних, а чи вигаданих нею істот. Відтак у цих казках відбувається оригінальне пізнання світу.
 
821.161.2(477.87)
М 42
Меденці, Маргарита Василівна. Цуценя вибирає друзів : оповідання : [для дітей мол. шк. віку] / М. В. Меденці. – 2-ге вид., без змін. – Ужгород : Патент, 2020. – 24 с. : кол. іл.
 
Сьогодні, любий читачу, ти познайомишся з пригодами милого цуценятка, з його друзями. Оповідання, як і інші твори М. Меденці, вчать добру і любові до всього живого на землі. Книга може зацікавити будь-кого, хто є небайдужим до тварин — братів наших менших.
 
784.4(477.87)
М 90
Мулеса, Василь Васильович. Калинове намисто. Зарічово, ти моя пісне / В. В. Мулеса. – Ужгород : Патент, 2021. – 136 с.
 
Пісня... Ніжний крик душі, незбагненна радість буття, солодкий біль серця... Страждання, звитяга, біль втрат й неповторна мить зустрічі з невідворотним.
Щастя – все сплелося в одне калинове намисто, зв’язане з пам'яті минувшини й сьогодення. З піснею Людина народжується, пісня виряджає Людину у Вічність, коли вона стає перед Богом, аби сказати Йому всю Правду...
Ось про що ця книжка. Тут тільки пісні. Авторські й народні, пісні лемків-українців. Співайте...
 
016:378.4(477.87)
Н 34
Наукова бібліографія кафедри політології і державного управління УжНУ : бібліогр. покажч. / Ужгород. нац. ун-т, Ф-т суспіл. наук, Каф. політології і держ. упр. ; за впоряд.: М. М. Вегеш, М. Ю. Токар. – Ужгород : Аутдор–Шарк, 2021. – 216 с. : іл.
 
У бібліографічному покажчику подано наукові, навчально-методичні га науково-популярні публікації викладачів кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук Ужгородського національного університету. Проаналізовано історію розвитку кафедри та її наукові здобутки. Покажчик містить й іншомовні наукові праці вчених, і також перелік авторефератів захищених дисертацій на здобуття заукових ступенів доктора і кандидата наук.
 
37(477)
Н 53
Неперервна освіта: актуальні дискурси : зб. матеріалів 15 Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : (до 75-ї річниці Закарпат. ін-ту післядиплом. пед. освіти), 18 листоп. 2021 р. / Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: Я. М. Сивохоп, В. В. Химинець [та ін.]. – Ужгород : РІК-У : ЗІППО, 2021. – 212 с. : іл.
 
Пропоноване видання містить матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Неперервна освіта: актуальні дискурси», що відбулася 18 листопада 2021 р. в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти і в рамках якої урочисто відзначено 75-у річницю від дня заснування закладу. До збірника ввійшли наукові дослідження в галузі педагогіки, освіти та культурології, що розкривають методологічні засади післядипломної педагогічної освіти України та ближнього зарубіжжя, знайомлять з сучасними науково-педагогічними розробками у педагогічній практиці, порушують питання філософії, історії, соціології, культурології освіти, освітнього права, освітньої політики, управління освітою, економіки освіти, занурюють у сучасне дискусійне поле теорії педагогіки, популяризують наукові дослідження в галузі освітології.
Видання адресовано керівникам освітніх закладів усіх рівнів, науковцям, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти, усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти.
 
94(477.87)
О-91
Офіцинський, Роман Андрійович. Закарпаття віддавна : іст. есе / Р. А. Офіцинський. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 380 с.
 
Пропоноване видання продовжує цикл зібрань есе Р. Офіцинського, започаткованих книжкою «Карпатська Україна» (Ужгород, 2020. Наразі охоплено давніші періоди закарпатської історії – до появи Карпатської України. Водночас довготривалі аспекти розглядаються в усій часовій протяжності – від середньовіччя до сьогодення.
Для найширшого кола шанувальників минулого України та її найзахіднішого регіону, а надто вчителів й учнів, викладачів і студентів, учених й аматорів, зацікавлених у поглибленому вивченні багатогранної спадщини рідного народу.
 
502.2(477.87)
П 77
Природа Карпат = Nature of the Carpathians: Annual Scientific Journal of CBR and the Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine : наук. щоріч. Карпат. біосфер. заповідника та Ін-ту екології Карпат НАН України. № 1 (6) / Карпат. біосфер. заповідник, Ін-т екології Карпат НАН України ; редкол.: Ф. Д. Гамор, О. О. Кагало [та ін.]. – Рахів, 2021. – 122 с. : табл., рис.
 
 
502(477.8)
П 77
Природно-ресурсний та етнокультурний транскордонний потенціал Гуцульщини в Україні та Румунії: проблеми збереження та сталого розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Україна, м. Рахів, 25 листоп. 2021 р.) / Н. Ф. Андрійчук, Л. І. Піпаш [та ін.] ; відп. ред.: Ф. Д. Гамор, О. В. Червякова ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2021. – 300 с. : іл, табл.
 
У матеріалах збірника розглянуто питання збереження та сталого розвитку природно-ресурсного та етнокультурного транскордонного потенціалу Гуцульщини в Україні та Румунії. Подано матеріали про вплив екологічного стану навколишнього середовища на збереження феномену гуцульської етнокультури; дослідження специфічних гірських умов соціально-економічної діяльності, зайнятості та культурної діяльності в умовах глобалізаційних викликів. Звернуто особливу увагу на підготовку номінаційного досьє для включення до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини людства, із робочою назвою «Культурні практики та унікальність гуцульського фольклору в Україні та Румунії через транскордонну співпрацю»; взаємодію між об'єктами, що охороняться Конвенцією про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини та Конвенцією про охорону нематеріальної культурної спадщини; створення транскордонного українсько-румунського біосферного резервату у Марамороських горах.
Для науковців і фахівців з охорони природи, культури, екологічної освіти, рекреації, працівників органів влади, студентів та широкого кола читачів.
 
271.4(477.87)
С 47
Славець, Олександр (о.). З історії Студеного – села у лоні Греко-Католицької Церкви / О. Славець ; пер. Л. І. Філіп. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 408 с. : іл.
 
У книзі читач може ознайомитися з історичними миттєвостями у житті та діяльності мешканців даного села у різні періоди з часу заснування Студеного. Але найбільше звертається увага з історії Греко-Католицької Церкви с. Студений.
Для широкого кола читачів – науковців, істориків-краєзнавців, усіх, хто цікавиться церковно-історичною спадщиною.
 
378.4(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет: реалії та перспективи : виступ ректора УжНУ д-ра іст. наук, проф. М. М. Вегеша на конф. трудового колективу 31 серп. 2007 р. – Ужгород : Говерла, 2007. – 48 с.
 
 
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет.  Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Ужгородський національний університет; редкол.: М. М. Маляр, Г. І. Сливка-Тилищак, Ю. В. Андрашко [та ін.] : Говерла. – 1994
Серія : Математика і інформатика. Т. 39. № 2. – [б. м.]. – 2021. – 176 с. : рис., табл.
 
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет.  Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгород. нац. ун-т, М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т»; редкол.: В. Різак, П. Пуга [та ін.]. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ. – 1997
Серія : Фізика. Вип. 49 / за ред. В. М. Різак. – 2021. – 68 с. : рис., іл.
 
 
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет.  Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ужгородський національний університет; редкол.: З. Адамія, А. Архангельська [та ін.] ; гол. ред. М. Номачі. – Ужгород : ПП Данило С. І. – 1996
Серія : Філологія. Вип. 1 (45) / ред.-пер. О. Миголинець. – 2021. – 594 с.
 
 
94(477)
У-45
Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали 6 міжнар. наук.-практ. конф. «Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, вибор. процесів, прав нац. меншин та пандемії Covid-19», м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. : [наук. зб.] / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. облдержадмін., Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т» [та ін.] ; відп. за вип.: В. І. Гиря, М. М. Вегеш. – Ужгород : РІК–У, 2021. – 396 с. : іл, табл.
 
До наукового збірника увійшли матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав національних меншин та пандемії Covid-19», співорганізаторами якої виступили кафедра політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», фонд «Scire» (Варшава, Польща), Інститут Центральної Європи (Люблін, Польща) та ГО «Асоціація випускників політологів та міжнародників Ужгородського національного університету».
 
821.161.2(477.87)
Ф 32
Федишин, Володимир Омелянович. Стрибок без парашута : (збірник) : [повісті] / В. О. Федишин. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 112 с. : іл.
 
У збірник входять три повісті, об’єднані геологічною темою. І хоча події відбуваються у далекому Забайкаллі, головні герої творів до останньої миттєвості свого життя залишаються українцями.
Разом з певною часткою автобіографічності автор у своїх розповідях відштовхується від натуралістичних описів геологічного життя. На тлі звичайних геологорозвідувальних робіт у творах цього збірника відтворюються фантастичні пригоди з перекиданням літературних героїв у часі та просторі. Ці переходи являються природним філософським підґрунтям подій. Вони змушують читача задуматися над існуючими зв'язками і впливами між теперішнім і минулим.
 
821.161.2(477.87)
Ш 63
Шип, Юрій Васильович. Вертоград християнина : духовна поезія / Ю. В. Шип. – Ужгород : Патент, 2021. – 192 с. : кол. іл.
 
У короткометражних та обсяжніших благовійних віршах книжки письменника Ю. Шипа виражено світоглядну екзистенцію моральних, суспільних, соціальних прав та повинностей людини згідно з Божим Законом та Нагірною Проповіддю Спасителя про блаженства, благословення, осуд і помилування.
Розмаїті промовисті вислови, роздуми, констатації, спонуки, перестороги репрезентують і висвітлюють дидактичну суть богословського змісту в художньому калейдоскопі навколишніх овидів життя з інтригою: хто як поводиться у ньому.
Видання корисне кожному небайдужому до актуальних освітньо-виховних потреб духовності.
 

 


Новини

2024-02-27
Цього четверга, 29 лютого, о 18:00 щиро запрошуємо Вас до читальної зали нашої бібліотеки для участі у 4-х “Молодіжних вечорницях” - спільній творчій ініціативі команди ТатоНub та УжМолРади для молоді Ужгорода. В програмі передбачені творчі виступи. Зокрема, зможемо поринути в чарівну атмосферу завдяки римованим рядкам молодих талановитих поетів та поеток міста, як і відчути додаткове натхнення під час музичних виступів наших гостей.
2024-02-26

Шановні користувачі, до вашої уваги бібліографічний покажчик "Закарпаття на сторінках преси" за IV квартал 2023 р.

2024-02-13

17 лютого відзначає своє 65-річчя сучасна українська письменниця і перекладачка Євгенія Кононенко, творчість  якої заслуговує на увагу, бо є віддзеркаленням життя української інтелігенції 90-х років, західної культури, погляду звичайної пересічної людини та долі сучасної української жінки. Творчий доробок Євгенії Кононенко відзначено багатьма літературними та книжковими преміями. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку „Королева короткої прози”, присвячену творчості Євгенії Кононенко.

2024-02-13

До вашої уваги нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день