Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2022-05-12
271.4(477.87)
М 15
Макарій (ієромонах). Цегольнянський іконостас у Сторожниці та три ікони від Рошковича в Ужгородському кафедральному соборі / Макарій ; фото: З. Бакош, М. Бартош [та ін.]. – Ужгород : РІК–У, 2021. – 184 с. : кол. іл.
 
Книга – не тільки про іконостас із Цегольні та ікони Рошковича, але також – про глибшу історію парафії в Ужгороді на Цегольні, парафії при Хрестовоздвиженському кафедральному соборі в Ужгороді, сторожницької парафії, про художників, єпископів та священників.
 
784(477.87)
М 29
Мартон, Іштван Ференцович. Карпатська рапсодія : партитура для хору, оркестру та солістів / І. Ф. Мартон ; комп. І. Ф. Мартон ; лірик Ю. В. Шкробинець ; упоряд. Н. Й. Петій-Потапчук ; вступ. ст.: Т. І. Росул, Н. Й. Петій-Потапчук ; нотна графіка М. В. Рибалко ; Закарпат. нар. хор. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 120 с. : кол. іл, портр. – (Бібліотека «Закарпатського народного хору»)
 
Кантата «Карпатська рапсодія» для хору, солістів та оркестру – один із кращих творів видатного закарпатського композитора І. Мартона, написаний ним у співпраці з поетом Ю. Шкробинцем у 1988 р. спеціально для Закарпатського народного хору. Твір є мистецькою посвятою одному з корифеїв закарпатського живопису, народному художнику України Федору Манайлу. Кантата складається з чотирьох контрастних частин. Жанр кантати – лірико-філософський.
У 1991 р. Закарпатський народний хор з успіхом виконав «Карпатську рапсодію», про що свідчить запис з концерту на місцевому телебаченні. Твір поновлено в репертуарі колективу в 2010 р. з нагоди 90-річчя від дня народження Ф. Манайла. Але досі партитура кантати, як і більшість творів корифея закарпатської композиторської школи, не була опублікована й зберігалася у вигляді рукопису в бібліотеці колективу.
Виданням цієї книги Заслужений академічний Закарпатський народний хор починає знайомити найширше коло поціновувачів високого музичного мистецтва з перлинами хорової спадщини І. Мартона.
 
784(477.87)
М 29
Матій, Петро Петрович. Вічність музики / П. П. Матій, В. С. Габорець ; комп. П. П. Матій ; лірик В. С. Габорець. – Ужгород : ФОП Ребрик А. І., 2022 . – 128 с.
 
До видання увійшло 62 музичних творів на слова В. Габорця та музику П. Матія.
821.161.2(477.87)
М 42
Меденці, Маргарита Василівна. Добрі казки та правдиві історії : для мол. та серед. шк. віку / М. В. Меденці. – Ужгород : Патент, 2021. – 144 с. : кол. іл.
 
У творах М. Меденці уява набуває реальних обрисів, оживає і стимулює уважного читача мріяти і діяти, сприяє розвитку його інтелекту, примноженню знань, надає духовні та практичні поради, підказує, як зрозуміти себе, відкрити незвідані резерви і знайти нові можливості для досягнення мети.
У сюжети казок з реалістичним відтворенням життя авторка майстерно «вплітає» фантастичні припущення й пригоди, часто пожвавлюючи твір позитивними образами міфічних, а чи вигаданих нею істот. Відтак у цих казках відбувається оригінальне пізнання світу.
 
821.161.2(477.87)
М 42
Меденці, Маргарита Василівна. Цуценя вибирає друзів : оповідання : [для дітей мол. шк. віку] / М. В. Меденці. – 2-ге вид., без змін. – Ужгород : Патент, 2020. – 24 с. : кол. іл.
 
Сьогодні, любий читачу, ти познайомишся з пригодами милого цуценятка, з його друзями. Оповідання, як і інші твори М. Меденці, вчать добру і любові до всього живого на землі. Книга може зацікавити будь-кого, хто є небайдужим до тварин — братів наших менших.
 
784.4(477.87)
М 90
Мулеса, Василь Васильович. Калинове намисто. Зарічово, ти моя пісне / В. В. Мулеса. – Ужгород : Патент, 2021. – 136 с.
 
Пісня... Ніжний крик душі, незбагненна радість буття, солодкий біль серця... Страждання, звитяга, біль втрат й неповторна мить зустрічі з невідворотним.
Щастя – все сплелося в одне калинове намисто, зв’язане з пам'яті минувшини й сьогодення. З піснею Людина народжується, пісня виряджає Людину у Вічність, коли вона стає перед Богом, аби сказати Йому всю Правду...
Ось про що ця книжка. Тут тільки пісні. Авторські й народні, пісні лемків-українців. Співайте...
 
016:378.4(477.87)
Н 34
Наукова бібліографія кафедри політології і державного управління УжНУ : бібліогр. покажч. / Ужгород. нац. ун-т, Ф-т суспіл. наук, Каф. політології і держ. упр. ; за впоряд.: М. М. Вегеш, М. Ю. Токар. – Ужгород : Аутдор–Шарк, 2021. – 216 с. : іл.
 
У бібліографічному покажчику подано наукові, навчально-методичні га науково-популярні публікації викладачів кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук Ужгородського національного університету. Проаналізовано історію розвитку кафедри та її наукові здобутки. Покажчик містить й іншомовні наукові праці вчених, і також перелік авторефератів захищених дисертацій на здобуття заукових ступенів доктора і кандидата наук.
 
37(477)
Н 53
Неперервна освіта: актуальні дискурси : зб. матеріалів 15 Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : (до 75-ї річниці Закарпат. ін-ту післядиплом. пед. освіти), 18 листоп. 2021 р. / Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: Я. М. Сивохоп, В. В. Химинець [та ін.]. – Ужгород : РІК-У : ЗІППО, 2021. – 212 с. : іл.
 
Пропоноване видання містить матеріали Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Неперервна освіта: актуальні дискурси», що відбулася 18 листопада 2021 р. в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти і в рамках якої урочисто відзначено 75-у річницю від дня заснування закладу. До збірника ввійшли наукові дослідження в галузі педагогіки, освіти та культурології, що розкривають методологічні засади післядипломної педагогічної освіти України та ближнього зарубіжжя, знайомлять з сучасними науково-педагогічними розробками у педагогічній практиці, порушують питання філософії, історії, соціології, культурології освіти, освітнього права, освітньої політики, управління освітою, економіки освіти, занурюють у сучасне дискусійне поле теорії педагогіки, популяризують наукові дослідження в галузі освітології.
Видання адресовано керівникам освітніх закладів усіх рівнів, науковцям, науково-педагогічним та педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти, усім, хто цікавиться проблемами розвитку сучасної освіти.
 
94(477.87)
О-91
Офіцинський, Роман Андрійович. Закарпаття віддавна : іст. есе / Р. А. Офіцинський. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 380 с.
 
Пропоноване видання продовжує цикл зібрань есе Р. Офіцинського, започаткованих книжкою «Карпатська Україна» (Ужгород, 2020. Наразі охоплено давніші періоди закарпатської історії – до появи Карпатської України. Водночас довготривалі аспекти розглядаються в усій часовій протяжності – від середньовіччя до сьогодення.
Для найширшого кола шанувальників минулого України та її найзахіднішого регіону, а надто вчителів й учнів, викладачів і студентів, учених й аматорів, зацікавлених у поглибленому вивченні багатогранної спадщини рідного народу.
 
502.2(477.87)
П 77
Природа Карпат = Nature of the Carpathians: Annual Scientific Journal of CBR and the Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine : наук. щоріч. Карпат. біосфер. заповідника та Ін-ту екології Карпат НАН України. № 1 (6) / Карпат. біосфер. заповідник, Ін-т екології Карпат НАН України ; редкол.: Ф. Д. Гамор, О. О. Кагало [та ін.]. – Рахів, 2021. – 122 с. : табл., рис.
 
 
502(477.8)
П 77
Природно-ресурсний та етнокультурний транскордонний потенціал Гуцульщини в Україні та Румунії: проблеми збереження та сталого розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Україна, м. Рахів, 25 листоп. 2021 р.) / Н. Ф. Андрійчук, Л. І. Піпаш [та ін.] ; відп. ред.: Ф. Д. Гамор, О. В. Червякова ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права [та ін.]. – Вінниця : Твори, 2021. – 300 с. : іл, табл.
 
У матеріалах збірника розглянуто питання збереження та сталого розвитку природно-ресурсного та етнокультурного транскордонного потенціалу Гуцульщини в Україні та Румунії. Подано матеріали про вплив екологічного стану навколишнього середовища на збереження феномену гуцульської етнокультури; дослідження специфічних гірських умов соціально-економічної діяльності, зайнятості та культурної діяльності в умовах глобалізаційних викликів. Звернуто особливу увагу на підготовку номінаційного досьє для включення до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини людства, із робочою назвою «Культурні практики та унікальність гуцульського фольклору в Україні та Румунії через транскордонну співпрацю»; взаємодію між об'єктами, що охороняться Конвенцією про охорону Всесвітньої культурної і природної спадщини та Конвенцією про охорону нематеріальної культурної спадщини; створення транскордонного українсько-румунського біосферного резервату у Марамороських горах.
Для науковців і фахівців з охорони природи, культури, екологічної освіти, рекреації, працівників органів влади, студентів та широкого кола читачів.
 
271.4(477.87)
С 47
Славець, Олександр (о.). З історії Студеного – села у лоні Греко-Католицької Церкви / О. Славець ; пер. Л. І. Філіп. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 408 с. : іл.
 
У книзі читач може ознайомитися з історичними миттєвостями у житті та діяльності мешканців даного села у різні періоди з часу заснування Студеного. Але найбільше звертається увага з історії Греко-Католицької Церкви с. Студений.
Для широкого кола читачів – науковців, істориків-краєзнавців, усіх, хто цікавиться церковно-історичною спадщиною.
 
378.4(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет: реалії та перспективи : виступ ректора УжНУ д-ра іст. наук, проф. М. М. Вегеша на конф. трудового колективу 31 серп. 2007 р. – Ужгород : Говерла, 2007. – 48 с.
 
 
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет.  Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Ужгородський національний університет; редкол.: М. М. Маляр, Г. І. Сливка-Тилищак, Ю. В. Андрашко [та ін.] : Говерла. – 1994
Серія : Математика і інформатика. Т. 39. № 2. – [б. м.]. – 2021. – 176 с. : рис., табл.
 
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет.  Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгород. нац. ун-т, М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т»; редкол.: В. Різак, П. Пуга [та ін.]. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ. – 1997
Серія : Фізика. Вип. 49 / за ред. В. М. Різак. – 2021. – 68 с. : рис., іл.
 
 
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет.  Науковий вісник Ужгородського університету : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ужгородський національний університет; редкол.: З. Адамія, А. Архангельська [та ін.] ; гол. ред. М. Номачі. – Ужгород : ПП Данило С. І. – 1996
Серія : Філологія. Вип. 1 (45) / ред.-пер. О. Миголинець. – 2021. – 594 с.
 
 
94(477)
У-45
Україна і Центральна Європа: історія, політика, культура : матеріали 6 міжнар. наук.-практ. конф. «Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, вибор. процесів, прав нац. меншин та пандемії Covid-19», м. Ужгород, 24 верес. 2021 р. : [наук. зб.] / Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпат. облдержадмін., Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т» [та ін.] ; відп. за вип.: В. І. Гиря, М. М. Вегеш. – Ужгород : РІК–У, 2021. – 396 с. : іл, табл.
 
До наукового збірника увійшли матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формат розвитку відносин України та країн Центральної Європи у контексті впливу гібридної війни, виборчих процесів, прав національних меншин та пандемії Covid-19», співорганізаторами якої виступили кафедра політології і державного управління ДВНЗ «Ужгородський національний університет», фонд «Scire» (Варшава, Польща), Інститут Центральної Європи (Люблін, Польща) та ГО «Асоціація випускників політологів та міжнародників Ужгородського національного університету».
 
821.161.2(477.87)
Ф 32
Федишин, Володимир Омелянович. Стрибок без парашута : (збірник) : [повісті] / В. О. Федишин. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 112 с. : іл.
 
У збірник входять три повісті, об’єднані геологічною темою. І хоча події відбуваються у далекому Забайкаллі, головні герої творів до останньої миттєвості свого життя залишаються українцями.
Разом з певною часткою автобіографічності автор у своїх розповідях відштовхується від натуралістичних описів геологічного життя. На тлі звичайних геологорозвідувальних робіт у творах цього збірника відтворюються фантастичні пригоди з перекиданням літературних героїв у часі та просторі. Ці переходи являються природним філософським підґрунтям подій. Вони змушують читача задуматися над існуючими зв'язками і впливами між теперішнім і минулим.
 
821.161.2(477.87)
Ш 63
Шип, Юрій Васильович. Вертоград християнина : духовна поезія / Ю. В. Шип. – Ужгород : Патент, 2021. – 192 с. : кол. іл.
 
У короткометражних та обсяжніших благовійних віршах книжки письменника Ю. Шипа виражено світоглядну екзистенцію моральних, суспільних, соціальних прав та повинностей людини згідно з Божим Законом та Нагірною Проповіддю Спасителя про блаженства, благословення, осуд і помилування.
Розмаїті промовисті вислови, роздуми, констатації, спонуки, перестороги репрезентують і висвітлюють дидактичну суть богословського змісту в художньому калейдоскопі навколишніх овидів життя з інтригою: хто як поводиться у ньому.
Видання корисне кожному небайдужому до актуальних освітньо-виховних потреб духовності.
 

 


Новини

2023-03-21
!Увага! !Безготівкова лотерея! !30 квитків – 30 віршів! !Спробуйте свою вдачу! !Якого вірша витягнете – такою і буде ваша доля! !100-відсоткові шанси на виграш! !Сучасна і класична українська поезія! !Виграш з лотереї не потрібно оподатковувати! Запрошуємо усіх охочих на поетичну лотерею «На ліричних струнах душі»! Най фортуна вам всміхнеться!
2023-03-21
Шановні користувачі! Запрошуємо на ресурсну зустріч "Жінки, що змінюють Ужгород", яка відбудеться 23 березня о 15:30  у нашій бібліотеці (пр.Свободи,16). Поговоримо, як активне жіноцтво втілює різноманітні ініціативи та змінює Ужгород на краще.
2023-03-20

21 березня святкує своє 85-річчя професор, народний художник України, академік НАМУ, лауреат Шевченківської премії Андрій Андрійович Бокотей. Із ім’ям Андрія Андрійовича Бокотея пов’язаний розвиток сучасного світового руху в художньому склі – так званого studio glass movement. Словосполучення «скло Бокотея» стало означенням мистецького явища найвищого ґатунку та, безумовно, своєрідним фірмовим знаком львівської гутної школи. З цієї нагоди пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Маестро художнього скла".

2023-03-16

Пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу зберігання бібліотечних фондів.

2023-03-14

22 березня о 16.00 в читальній залі нашої бібліотеки відбудеться літературний вечір "Витоки національного відродження" з нагоди 225-річчя видання "Енеїди" Івана Котляревського.
Запрошуємо всіх охочих. Вхід вільний.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день