Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2022-11-24
027(477.411)
Д 30
Деменко, Людмила Михайлівна. "Supplementum": додаткові відділи бібліотек польського короля Станіслава Августа Понятовського "Collectio Regia" та Волинського ліцею в Кременці : каталог / Л. М. Деменко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства, Від. бібл. зібр. та іст. колекцій. – К., 2021. – 380 с. : іл. – Покажч.: с. 346. – Бібліогр.: с. 347-353.
Каталог розкриває склад і зміст додаткових відділів двох історичних книгозбірень, час формування яких припадає на другу половину XVIII ст. – початок ХІХ ст.: «Collectio Regia. Supplementum» бібліотеки останнього польського короля Станіслава Августа Понятовського та «Supplementum ad Bibliothecam» бібліотеки Волинського ліцею в Кременці. Наразі вони є частиною фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. У передмові на документальній основі за хронологією подається історія формування, опису і переміщення цих фондів. Видання містить алфавітні каталоги, покажчики: хронологічні, місць друку, видавців і друкарів, топографічні, провенієнцій; список джерел і літератури, які сприяли атрибуції. Наприкінці каталогу – фотододаток. Каталог стане в нагоді книгознавцям, бібліотекарям, історикам і всім, хто цікавиться історією книги.
016:80(477)"19/20"
З-86
Роксолана Зорівчак : біобібліогр. покажч. : 2011-2017 / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; уклад.: Г. М. Домбровська, М. Мазепа, В. Хасхачик ; редкол.: В. Кметь, В. Сулим [та ін.] ; передм.: Н. Клименко, О. Грабовецька, Т. Шмігер. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2018. – 348 с. : портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 34. Біобібліографія вчених університету). – Назва на звороті тит. арк. : Роксолана Зорівчак (2011-2017). – Покажч.: с. 247-321.
Біобібліографічний покажчик є продовженням видання “Роксолана Зорівчак” (Львів, 2004). Містить інформацію про науково-методичний доробок Роксолани Петрівни Зорівчак, заслуженого працівника освіти України, відмінника освіти України, доктора філологічних наук, професора і завідувача кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка, академіка Академії наук Вищої школи України, члена Національної спілки письменників України, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка. Покажчик подає літературу про життєвий і творчий шлях науковця. Зібрані матеріали відображають багатогранну діяльність Р. П. Зорівчак як дослідника, педагога та громадського діяча в контексті соціально-культурного та наукового життя України початку ХХІ ст.
 
 
025(477)
М 70
Міцан, Тетяна Володимирівна. Архів Петра Панча з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії української літератури XX ст. : наук. кат. / Т. В. Міцан ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : ІР НБУВ, 2021. – 860 с. : іл. – Покажч.: с. 795-857.
Представлене наукове видання репрезентує рукописну спадщину видатного українського письменника П.Й Панча, яка зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. В ньому проаналізовано структуру особового архівного фону видатного українського письменника, висвітлені основні напрями його літературної та громадської діяльності, підкреслено, що документи особового походження у своїй сукупності є віддзеркаленням творчого та наукового потенціалу письменника. Архівні джерела дозволяють зупинитися на ролі однієї окремої особи в контексті історичної епохи та надають можливість по новому оцінити внесок письменника в розвиток української літератури ХХ століття. Структура каталогу обумовлена видовим наповненням та складом документів творчого доробку митця. Видання складається з передмови, в якій окреслено життєвий і творчий шлях письменника, та власне Каталогу, основу якого складають археографічні описання документів особового архівного фонду П.Й. Панча: біографічних документів, творчого доробку, документів службової та громадської діяльності, епістолярної спадщини, фотодокументів, матеріалів інших осіб тощо. Представлений каталог має за мету репрезентацію та введення у науковий обіг архівної рукописної спадщини видатного українського письменника П.Й.Панча та стане джерелом для науковців, які вивчають проблеми збереження, відновлення, використання рукописної спадщини та досліджують історію розвитку українського літературного процесу ХХ століття.
 
016:39 
Н 30
Народна культура, фольклор і мова українців Канади : анот. бібліогр. покажч. вид. із фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського/ Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства, Від. зарубіж. україніки; уклад.: Н. Г. Солонська, Г. О. Борисович ; наук. ред. Т. Д. Антонюк. -К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2021.-520 c. :a-іл. -Покажч.: с. 412-516. 
У покажчику, який презентує літературу із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського із заявленої теми, представлено бібліографічні описи книг і статей, в яких відображено історію, стан і проблеми народної культури, мови, фольклору канадських українців, що набули дещо відмінних від культури історичної батьківщини рис; подано також бібліографічні описи опублікованих досліджень вітчизняних та канадсько-українських учених із зазначених проблем. Допоміжні покажчики: іменний, назв, алфавітно-предметний; періодичних та продовжуваних видань, географічних назв; видавництв і видавничих організацій Канади, які друкували праці з пропонованої теми.
Видання призначене для мовознавців, етнологів, фольклористів, культурологів, політологів, емігрантологів, працівників інформаційно-бібліотечної сфери, педагогів та широкого кола читачів.
Календар знаменних і пам’ятних дат : 2022, № 4, ІV кв. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова" ; уклад. О. Аврахова ; відп. ред. Н. В. Жданова. – К. : Кн. палата України, 2022. – 112 c. – Бібліогр. наприкінці ст.
Щоквартальне видання містить довідки про знаменні й пам’ятні дати наукового, суспільно-політичного та культурно-мистецького життя України і світу. Подано також рекомендаційні списки літератури до ювілейних і пам’ятних дат.  У цьому номері календаря наведено пам’ятні та знаменні дати подій, які відбувалися у січні-березні різних років. Під час підготовки статей використано документи Державного архіву друку Книжкової палати України та інших джерел.
Адресовано науковцям, працівникам бібліотек, навчальних закладів, широкому загалу читачів.
 

Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день