Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2023-03-07
908(477.87)
А 56
Альбом-каталог Ужгородського району = Album catalog of Uzhhorod district / упоряд., пер. англ. Г. Цімболинець, відп. за вип. В. Химинець, фото С. Денисенко, фото О. Богданов [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 200 с. : кольор. іл. – Текст укр., англ. мовами.
 
Альбом-каталог вміщує цікаву інформацію про природні, історико-культурні та соціально-економічні ресурси Ужгородського району.  Матеріал книги проілюстрований фотороботами закарпатських фотографів: Сергія Денисенка, Олександра Богданова, Сергія Гудака, Тимофія Шмайди та Ганни Пономаренко.
271.222(477.87)
Д 13
Давні монастирі Мукачівської єпархії (1800-1900) : звед. предм.-темат. кат. док. Держ. архіву Закарпат. обл. : фонд № 64, описи №№ 2, 3, 4, 5 : описи фонд № 151, описи №№ 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25 / Мукачів. Православна Єпархія, Богосл.-іст. наук.-дослід. центр ім. архімандрита Василія (Проніна) [та ін.] ; упоряд. О. Монич. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 360 с. : іл. – (Джерела з історії Мукачівської єпархії ; т. 2). – Назва : Зведений предметно-тематичний каталог документів Державного архіву Закарпатської області. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Геогр. покажч.: с. 345-348. – Імен. покажч.: с. 349-355.
 
Зведений предметно-тематичний каталог містить архівні документи Державного архіву Закарпатської області, які відтворюють історію давніх монастирів Мукачівської єпархії.
Проект є спробою індексації, кодифікації та систематизації наявних документів, чим суттєво сприяє комунікації та верифікації, передусім у пошуковій дослідницькій роботі за вказаною тематикою. Каталог знайомить читача з оригіналами та копіями архівних справ з історії давніх монастирів єпархії.
Видання рекомендується широкому колу читачів – науковцям, історикам-краєзнавцям, докторантам та аспірантам, студентам духовних і гуманітарних вишів, а також дослідникам, які цікавляться автентичною церковно-історичною спадщиною Православної Церкви Закарпаття.
 
94(477)
І-29
Ідентичності в умовах пограниччя : матеріали міжнар. наук. конф. (Ужгород, 27-28 січ. 2021 р.) / В. Анісімова, Ю. Артимишин [та ін.] ; за заг. ред. П. Леньо ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 280 с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. 
Авт. зазнач. на с. 278-279.
 
До збірника увійшли статті підготовлені на основі доповідей презентованих на міжнародній конференції «Ідентичності в умовах приграниччя», яка відбулася в Ужгороді 27-28 січня 2021 року. Видання розраховане на широке коло осіб зацікавлених у історії, соціокультурній антропології, політології та філософії.
 
630(477.87)
К 46
Кічура, В. П. 
Оцінка господарювання в лісах ДП "Довжанське лісомисливське господарство" : підходи, методи, досягнуті результати : навч. посіб. / В. П. Кічура, А. В. Кічура ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2022. – 82 с. : кольор. іл., табл. – Бібліогр.: с. 55.
 
У книзі, базуючись на результатах наукових досліджень із комплексного застосування стратегічних підходів і методів при вирощуванні високопродуктивних деревостанів, надана оцінка ведення лісового та мисливського господарства в Довжанському лісомисливгоспі. З’ясовано, як фактичні результати вирощування насаджень відповідають вимогам прийнятої підприємством стратегії з ведення лісового та мисливського господарства. Вказано на рівень раціональності використання лісових ресурсів підприємством та природоохоронне спрямування його діяльності в цілому.
Викладена у посібнику теоретична, методична й практична інформація буде корисною не тільки для студентів, практичних спеціалістів і науковців лісогосподарського та природоохоронного спрямування, а насамперед широкої громадськості, котра дістане можливість прозоро й об’єктивно дізнатись про ліси Довжанського лісомисливгоспу та про ведення лісового і мисливського господарства в них. Книга, в якості навчально-методичного порадника може знадобитися студентам магістерського рівня підготовки за спеціальністю 205 – лісове господарство при поглибленому вивченні ними дисципліни «Управління лісогосподарським виробництвом» та виконанні дипломних проектів за тематикою оцінки господарювання в лісах.
 
57
М 34
Матеріали 76-ї підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ "УжНУ". Серія "Біологія". Матеріали VI міжнародної конференції молодих учених та студентів "Актуальні проблеми біологіних та агроеологічних досліджень у Карпатському регіоні" : [(26 лют. 2022 р., Ужгород)] / Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Біолог. ф-т ; редкол.: Я. С. Гасинець, Л. М. Фельбаба-Клушина [та ін.]. Т. 1. – Ужгород : УжНУ, 2022. – 123 с.
 
У збірнику представлено наукові праці учасників 76-ї підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ «УжНУ» (Ужгород, 26 лютого 2022 p.). Матеріали відображають сучасний стан та напрями досліджень, які охоплюють спектр питань різних галузей від теоретичних розробок до конкретних досліджень.
 
615(477.87)
С 99
Михайло Лукович Сятиня : він виконував важливу місію на землі : життєв. шлях та проф. спадщина Михайла Луковича Сятині у спогадах, світлинах, комент. / авт.-упоряд.: А. Л. Сятиня, В. А. Сятиня [та ін.]. – К. : Фенікс, 2018. – 352 с. : кольор. іл., портр. – (Видатні організатори фармації).
 
Присвячується світлій пам’яті Михайла Луковича Сятині. Це розповідь про життєвий та професійний шлях талановитого організатора фармації – професора кафедри організації та економіки фармації НМАПО ім. П. Л. Шупика, завідувача кафедри організації і економіки фармації Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, доктора фармацевтичних наук, професора, науковця і практика, державного діяча, людини, що зробила значний внесок у становлення та розвиток фармації нашої країни і української державності.
 
378.4(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет – 75 років поступу і зростання : [ювіл. вид. до 75-річчя ун-ту] / редрада: В. І. Смоланка, І. П. Студеняк [та ін.] ; відп. ред. В. І. Ільницький ; фото: В. Завадяк, В. Ільницький [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2022. – 216 с. : кольор. іл.
 
Ілюстрована розповідь про становлення, сучасну добу та перспективи розвитку Ужгородського національного університету – одного з провідних класичних університетів України та Центральної Європи.
 
728.8(477.87)
Ц 60
Цільо, Олександр Іванович. 
Мукачівський замок "Паланок" : іст. нариси / О. І. Цільо ; упоряд., текст О. І. Цільо ; Мукачів. міськрада, Мукачів. іст. музей. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2022. – 148 с. : кольор. іл. – Текст укр., англ., угор., нім. мовами. – Бібліогр.: с. 145.
 
У книзі подані коротка інформація про місто Мукачево чотирма мовами, історичні нариси про Мукачівський замок та відомості про найбільш відомих його власників. Виклад матеріалу базується на власних дослідженнях та дослідженнях багатьох відомих авторів з історії міста та замку, починаючи від раннього середньовіччя до кінця XIX століття. Видання ілюстроване старовинними гравюрами та світлинами. Історія замку подається у поєднанні із народними переказами та легендами про нього. Книга розрахована на широке коло читачів.

 


Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день