Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5988
2009-02-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=312
Где найти в электронном варианте лекции Бочелюка Юридическая психология КЕП
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-02-02

Відповідь:

На жаль, потрібна Вам книга в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.

2009-02-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=313
де знайти розробки уроків християнсько етики?
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-02-02


Відповідь:

Зверніть увагу

Лаптєва, Людмила. Етика: духовні засади [Текст] : методичні розробки уроків / Л. Лаптєва, В. Ремізова // Початкова школа. - 2006. - №5. - С. 46-50.

Барильник, Алла. Людська душа дорожча над усе... [Текст] : [Етика як навчальний предмет: особливості та актуальність] / А. Барильник // Рідна школа. - 2006. - №11. - С. 63-64

Данилевська, О. У чому сила любові Урок етики. 6 клас [Текст] : (за підручником О. Данилевської, О.Пометун "Етика 6 клас") / О. Данилевська // Історія України. - 2006. - №44. - С. 9-13.

Майданець, Іріаїда. Добрий день! Урок ввічливості [Текст] : методические рекомендации / І. Майданець // Шкільний світ. - 2007. - №1. - С. 10-11.

Хабайлюк, Л. А. Про дружбу і товаришування [Текст] : [Розробка уроку] / Л.А. Хабайлюк // Позакаласний час. - 2007. - №2. - С. 58-61.-


Смага, Олена. Як розрізняють добро і зло? [Текст] : урок етики для 5- го класу / О. Смага // Шкільний світ. - 2007. - № 15 (383). - квітень. -. 8 - 9.

Пономарьова, Т. В. Уроки етики [Текст] / Т. В. Пономарьова // Виховна робота в школі. - 2008. - № 1. - С. 51-55
Содержание:
З чого починається дружба і вміння дружити. Кого ми називаємо другом
Що означає бути здоровою людиною

Ставлення людини до інших людей "Я-Ти" : (Добірка статей) // Класний керівник. - 2008. - № 13-14 (липень). - С. 36-57
Пономарьова, Т. Уроки етики / Т. Пономарьова // Виховна робота в школі. - 2008. - № 1. - С. 51-55
Ополоніна, Л. Урок етики ( 6 клас) / Л. Ополоніна // Виховна робота в школі. - 2007. - № 12. - С. 49-53

Подлевська, Неля. Формування вмінь і навичок культурного спілкування в учнів 5-6 класів / Н. Подлевська // Українська мова і література в школі. - 2006. - № 1. - С. 2-6. - Бібліогр.: 23 назв.Посилання 1
Посилання 2


2009-02-01 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=315
допоможить знайти книги *история Латинской америки* в електоронному вигляді дякую! fazich
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-02-02

Відповідь:

Ознайомтесь з наступними Інтернет – ресурсами:


Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

Посилання 42009-01-31 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=309
Розробка шляхів вдосконалення надання психіатричної допомоги в Україні(в порівнянні з іншими країнами) Альона
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-02-02

Відповідь:
Ваше питання потребує детальної відповіді. Радимо Вам звернутися в спеціалізовану медичну бібліотеку або на сайт – http://www.library.gov.ua/index.html - Державна медична бібліотека.

2009-01-31 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=310
Вільні підприємці як виробники мед.послуг.Дякую за допомогу Ігор Іванович
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-02-02

Відповідь:

Шановний Ігор Іванович!
На Ваш запит ми можемо запропонувати Вам ознайомитися з наступним Інтернет – ресурсом. http://www-ki.rada.crimea.ua/kd/2005/36/medicina.html – АВТОНОМІЗАЦІЯ МЕДИЦИНИ

Для більш детальної інформації Вам треба звернутися в спеціалізовану медичну бібліотеку або на сайт – http://www.library.gov.ua/index.html - Державна медична бібліотека.

2009-01-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=308
Підкажіть будь ласка, де можна знайти інформацію для реферату на тему: "У чому полягає психологічна готовність керівника до управлінської діяльності" Оксана Вікторівна
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2009-02-02

Відповідь: Радимо Вам переглянути наступні джерела, які є у фондах нашої бібліотеки.

88.4
Ц 61

Цимбалюк, Іван Миколайович.
Психологія управління : навч. посіб. / І. М. Цимбалюк. - К. : Професіонал, 2008. - 624 с.

88.5
Д84
Дуткевич, Тетяна Вікторівна.
Конфліктологія з основами психології управління : Навч. посіб. / Т.В. Дуткевич ; Кам'янець-Подільський держ. ун-т, Ін-т соціальної реабілітації та розвитку дитини. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 456 с.

88.4
О63
Орбан - Лембрик, Лідія Ернестівна.
Психологія управління : Посіб. / Л.Е. Орбан -Лембрик; Л.Е.Орбан-Лембрик. - К. : Академвидав, 2003. - 568 с.

Васильченко О.
Принятие управленческих решений в работе с персоналом. / О. Васильченко // Справочник кадровика. - 2002. - №6. - С. 68-71.

Дмитренко Г., Ріктор Т.
Стратегія формування управлінської еліти в Україні в сучасних умовах / Дмитренко Г., Ріктор Т. // Персонал. - 2007. - № 6. - С. 64-69.

Нагаєв В.
Мистецтво управлінської діяльності і лідерство / Нагаєв В. // Персонал. - 2007. - № 7. - С. 65-70.

Назаренко Н. С.
Моніторинг програмного забезпечення оптимізації управлінських процесів на підприємтві / Н. С. Назаренко // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. - С. 202 – 210.

Пунько Б.М.
Методологічні та функціональні аспекти визначення психолого-управлінського профілю та інтелектуального рівня фахівця / Б.М. Пунько // Регіональна економіка. - 2008. - № 1. - С. 84-91.

Сіленко А.
Сучасні інформаційні технології як чинник ефективності керування підприємством / А. Сіленко // Віче. - 2007. - № 11. - С. 27-28.

Шурпенкова Р. К.
Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством / Р. К. Шурпенкова, І. І. Демко // Регіональна економіка. - 2008. - № 3. - С. 161-166.

Юр’єва , Ірина.
Ефективність управлінських рішень в контексті психології управління / Ірина Юр’єва // Соціальна психологія. - 2007. - № 6. - С. 102-110.

2009-01-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=304
допоможіть будь ласка знайти матеріал на курсову роботу: "соціально-економічні та державно -політичні перетворення в Україні у другій половині 19 ст" САМОЙЛЕНКО ІВАН
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2009-01-29

Відповідь:

Зверніть увагу!

63.3(4УКР)
Грушевський, Михайло Сергійович. Твори : У 50-ти томах / Михайло Сергійович. Грушевський; НАН України; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім.М.С. Грушевського. - Львів : Світ. - 2002
Т.5 : Серія " покаж.: с. 559Історичні студії та розвідки" 1888-1896. - 2003. - 592 с. - Алф. -588

63.3(4УКР)4
П64
Потульницький В.А.
Україна і всесвітня історія : Історіософія світової та української історії ХVII-ХХ століть. / В.А. Потульницький. - К. : Либідь, 2002. - 480 с.

63.3(4УКР)5
С24
Cвітленко, Сергій Іванович.
Суспільний рух на Катеринославщині у 50-80-х роках ХІХ століття : монографія / С.І.Світленко . - Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту , 2006. - 268 с. - Бібліогр.: с.224-241 . - Предм. покаж.: с. 258-265

Одонік О.
Повчальний досвід вітчизняної історії : Політичні партії і організації в Україні ХІХ-поч. ХХст. / О. Одонік // Історія України. - 2003. - №10. - С. 12-16.

Мазурок О.
Эконимические связи городов на Западноукраинских землях с городами Надднепрянской Украины и России во второй половине ХіХ-нач. ХХвв. / О. Мазурок // УжНУ. Науковий вісник. Сер. Історія. - 2002. - №7. - С. 148-152.

Донік О.
Благодійність в Україні (ХІХ-початок ХХст.) : общественно-политическая литература / О. Донік // Український історичний журнал. - 2005. - №4. - С. 159-177

Копилов А.
Вплив визвольної боротьби балканських слов"ян на трансформацію слов"янської ідеї в суспільно-політичній думці України другої половини ХІХ ст. : общественно-политическая литература / А. Копилов // Український історичний журнал. - 2005. - №1. - С. 148-164.

Реєнт О.
Історичні події в Україні ХІХ - початку ХХст: сучасний дослідницький інтерес / О. Реєнт // Історія України (Шкільний світ). - 2003. - №12. - С. 2-5.


Ткаченко В.
Комунітарні ідеї в українському суспільстві останньої чверті ХІХ - початку ХХ ст. : историческая литература / В. Ткаченко // Український історичний журнал. - 2005. - №3. - С. 111-120.2009-01-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=305
Допоможіть буддьласка знайти книги про податкову систему України 2008 року, щоб можна було б їх скачати. Яна Николаевна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-01-28

Відповідь:

На жаль, потрібна Вам книга в електронному варіанті в доступному секторі мережі нами не знайдено.

2009-01-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=306
шляхи ы форми пыдвищення ефективносты державноъ служби
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-01-29

Відповідь:


Зверніть увагу!


67.9(4УКР)301
М19
Малиновський, Валентин Ярославович.
Державна служба: теорія і практика [Текст] : навч. посібник / В.Я. Малиновський. - К. : Атіка, 2003. - 160 с.

67.9(4УКР)301
К 38
Ківалов, Сергій Васильович.
Державна служба в Україні [Текст] : підручник / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла. - Одеса : Юридична л-ра, 2003. - 368 с.

67.9(4УКР)301
Р 64
Розвиток ефективності і професіоналізму у державній службі [Текст] : общественно-политическая литература / Українська Академія державного управління при Президентові України, Центр досліджень адміністративної реформи ; Пер. укр. С.М. Озірська, Відп. за вип. Н.А. Гегеля. - К. : УАДУ, 2000. - 84 с. + Додаток с. 72-82.

67.9(4УКР)301
Ф61
Фіолевський, Дмитро Петрович.
Державна виконавча служба в Україні [Текст] : навч. посіб. / Д.П. Фіолевський, С.Ю. Лобанцев, Є.І. Мєзєнцев; Під заг. ред. Д.П. Фіолевський ; Міністерство освіти і науки України. - К. : Алерта, 2004. - 564 с.2009-01-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=307
допоможіть знайти сайти, де б були розміщені розробки уроків в електронному вигляді по хімії та географії Вікторія
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-01-29

Відповідь:

cіty.tomsk.net/~chukov/chem/.
Посилання 1

Посилання 2
Для вчителя хімії та біології розробки уроків поурочні плани ...

Посилання 3
Розробки уроків, сценарії шкільних свят, методичні рекомендації на ...Розробки уроків з хімії. ... Додано 30 розробок уроків з хімії (7 клас).


Посилання 4
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків хімії. 7 клас
2009-01-27 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=303
допоможіть,будь ласка,знайти інформацію про розвиток україни у другій половині 19 століття (відміна кріпосного права,реформи,розвиток закарпаття у складі австроугорщини) форс карина
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2009-01-28

Ваш запит стосується двох різних тем, тому нам не зрозуміло якій більше потрібно було надати перевагу. Радимо Вам преглянути наступні джерела.

К 63.311
Ілько В.
Закарпатське село на початку ХХ ст. ( 1900 - 1919 рр. ) / Ілько В. - Лвів : Вид-во Лвів. ун-ту, 180 с. - 180 с. (Шифр К 63.311-088716)

К 63.3
К 26

CARPATIKA-КАРПАТИКА : Проблеми вітчизняної і зарубіжної історії з найдавніших часів до наших днів. Вип. 14 / Ювіл.зб. на пошану д-р іст. наук, проф. В. І. Худанича. - Ужгород, 2002. - 344 с.


К 63.311
Д 55
До історії національних меншин Австро-Угорщини (ХІХ- поч. ХХ ст.) / Упорядкув. та пер. текстів Й. Кобаля; Передм. В. Худанича. - Ужгород : Карпати, 2001 . - 89 с.


К 63.311
М30
Марченко Г., Гранчак І.
Угорська радянська республіка 1919 року та її міжнародне значення : Матеріали до лекцій / Марченко Г., Гранчак І. - Ужгород, 1959. - 32 с.


К 63.311
К61

Коломиец И.
Социально-єкономические отношения и общественое движение в Закарпатье во второй половине ХІХ ст. : Сельск. хозяйство и аграр. отношения. Т. 1 / Коломиец И. - Томск : Из-во Томск. ун-та, 1961. - 404 с.

К 63.311
Т76
Троян М.
З історії західноукраїнських земель. Революційно-визвольна боротьба трудящих Закарпаття наприкінці 1918 - на початку 1919 рр. / Троян М.; Окремий відбиток. - К. : Вид-во Академії наук Україн. РСР, 1958. - 113 с.

.


Зінченко, Арсен.
Реформа 1861 р. в Україні як дискусійне поле історичної науки : общественно-политическая литература / А. Зінченко // Київська старовина. - 2006. - №2. - С. 33-45.
Довгань, Галина Віталіївна.
Правова охорона авторських прав на західноукраїнських землях у складі Австро - Угорщини з 1772 по 1918 рр. / Г. В. Довгань // Держава і право. - 2007. - Вип. 38. - С. 196 - 202. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.

2009-01-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=300
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, подготовить доклад ученице 6 класса по Этике на тему "Бережімо світ - довкола і в собі" (если возможно на основе интернет-ресурсов). Заранее благодарна. Ломова Наталия Николаевна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-01-28

Відповідь:

Зверніть увагу

Лаптєва, Людмила. Етика: духовні засади [Текст] : методичні розробки уроків / Л. Лаптєва, В. Ремізова // Початкова школа. - 2006. - №5. - С. 46-50.

Барильник, Алла. Людська душа дорожча над усе... [Текст] : [Етика як навчальний предмет: особливості та актуальність] / А. Барильник // Рідна школа. - 2006. - №11. - С. 63-64

Данилевська, О. У чому сила любові Урок етики. 6 клас [Текст] : (за підручником О. Данилевської, О.Пометун "Етика 6 клас") / О. Данилевська // Історія України. - 2006. - №44. - С. 9-13.

Майданець, Іріаїда. Добрий день! Урок ввічливості [Текст] : методические рекомендации / І. Майданець // Шкільний світ. - 2007. - №1. - С. 10-11.

Хабайлюк, Л. А. Про дружбу і товаришування [Текст] : [Розробка уроку] / Л.А. Хабайлюк // Позакаласний час. - 2007. - №2. - С. 58-61.-


Смага, Олена. Як розрізняють добро і зло? [Текст] : урок етики для 5- го класу / О. Смага // Шкільний світ. - 2007. - № 15 (383). - квітень. -. 8 - 9.Пономарьова, Т. В. Уроки етики [Текст] / Т. В. Пономарьова // Виховна робота в школі. - 2008. - № 1. - С. 51-55
Содержание:
З чого починається дружба і вміння дружити. Кого ми називаємо другом
Що означає бути здоровою людиною

Ставлення людини до інших людей "Я-Ти" : (Добірка статей) // Класний керівник. - 2008. - № 13-14 (липень). - С. 36-57
Пономарьова, Т. Уроки етики / Т. Пономарьова // Виховна робота в школі. - 2008. - № 1. - С. 51-55
Ополоніна, Л. Урок етики ( 6 клас) / Л. Ополоніна // Виховна робота в школі. - 2007. - № 12. - С. 49-53

Подлевська, Неля. Формування вмінь і навичок культурного спілкування в учнів 5-6 класів / Н. Подлевська // Українська мова і література в школі. - 2006. - № 1. - С. 2-6. - Бібліогр.: 23 назв.Посилання 1
Посилання 2


2009-01-26 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=302
на каком сайте можна узнать про детские годы ивана нечуя левидцкого денис пивнюк викторович
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-01-28

2009-01-25 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=299
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти завдання з математики в системі розвивального навчання, а також конспекти уроків з елементами розвивального навчання. Щиро дякую! Ткаченко Людмила
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-01-28

Скористуйтесь наступними джерелами:
74.262.21
Б 73
Богданович Михайло Васильович та ін.
Методика викладання математики в початкових класах: Навч. посіб / М.В.Богданович, М.В. Козак, Я.А. Коваль. – К.: «А. С. К.», 1998. – 352с., іл..

74.262.21
Б 73
Богданович М.В.
Методика розв`язування задач у початкових класах. – К.: Вища школа, 1984.–102с.

74.262.21
Б 73
Богданович, М.В.
Методика вивчення нумерації і арифметичних дій в початковій школі.– К.: Вища шк..,1991.– 208с.

Щербакова, К.
Арифметичні моделі для розв'язання задач [Текст] / К. Щербакова, Л. Зайцева
// Дошкільне виховання. - 2008. - № 4. - С. 22-24.

Гришко, В.
Мій досвід викладання математики в системі розвивального навчання [Текст] : методические рекомендации / В. Гришко // Завуч. - 2006. - №33. - С. 13-16.

Дудко, Л.
Розв'язування задач з пропорційними величинами [Текст] / Л. Дудко, В. Московченко
// Початкова школа. - 2006. - № 11 . - С. 14-17. ; Початкова школа. - 2007. - № 2. - С. 20-24

Труш, Н.
Принципи науковості і доступності в процесі навчання шкільної математики [Текст] / Н. Труш // Рідна школа. - 2007. - № 2. - С. 51-53.

Городецька, І.
Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики [Текст] / І. Городецька // Початкова школа. - 2007. - № 7. - С. 41-42.

Коберник, Г.
Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках математики [Текст] / Г. Коберник // Початкова школа. - 2007. - № 9. - С. 13-16.

Пироженко, Л.
Урок-подорож з математики у 1 класі [Текст] / Л. Пироженко // Початкова школа. - 2007. - № 9. - С. 19-20.

Коберник, Г.
Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках математики [Текст] / Г. Коберник // Початкова школа. - 2007. - № 9. - С. 13-16. ; Початкова школа. - 2007. - № 10. - С. 21-37

Хворостіна, Наталія Олександрівна.
Нестандартний урок з математики [Текст] / Н.О. Хворостіна // Початкова школа. - 2007. - № 12. - С. 29-31.

Дудко, Людмила.
Система задач з пропорційними величинами для вдосконалення знань, умінь і навичок учнів з математики [Текст] / Л. Дудко, В. Московченко // Початкова школа. - 2008. - № 6. - С. 22-23.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3

2009-01-23 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=296
Відпуск сталі Боці Нанома Бд.імш.ім.і
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2009-01-23

Пропонуємо скористатись наступними джерелами:

34.32
П46
Поживанов, М. Внепечная металлургия чугуна [Текст] / М.А. Поживанов ; Национальная академия наук Украины, Физико-технологический ин-т металлов и сплавов. – К. : ФТИМС НАН Украины, 2006. – 80 с. : ил, табл.

34.2
П46
Поживанов, М. Выплавка стали для автолиста [Текст] / М.А. Поживанов, Е.Х. Шахпазов, А.Г. Свяжин. – М. : Интерконтакт Наука, 2006. – 166 с.

34.2
М 34
Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів : навч. посібник. – К., 2002. – 328 с.

34.2
М 54
Металловедение: учеб. пособие. – М., 1990. – 416 с.

34.2
М54
Металловедение и термическая обработка стали: справочник. – М., 1991. – 330 с.

Посилання 1


Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день