Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5948
2009-01-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=262
Допоможіть знайти матеріали по такій темі "Дослідження та розробка методики розрахунку параметрів пасивної оптичної мережі".Дякую! Куракін Максим Дмитрович
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-01-12

Відповідь:
Зверніть увагу!
Пропонуємо наступні джерела:
1. http://www.netwkacad.net/index.php?library.html
2. http://my.elvisti.com/katok/Article3.htm
3. http://my.elvisti.com/katok/Book.htm
4. http://www.comm-serv.ru/pfiles/zooyev-1.htm
5. http://www.telesputnik.ru/archive/42/article/50.html
6. http://www.teralink.ru/?do=prints&id=42
7. http://www.osp.ru/nets/2002/16/147298/
8. http://www.comnews.ru/index.cfm?id=14063
9. http://necneva.com/telecom/wide_access/gepon_me2000/
10. http://www.lightwave-russia.com/magazines/07/20-23.pdf
11. http://planetadisser.com/see/dis_22988.html
12. http://www.booksgid.com/science/20347-.html

2009-01-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=263
Допоможіть знайти інформацію на тему: "Синергетичний підхід до навчання з охорони праці" . Дякую. sheffmax@ukr.net Куракін Максим Дмитрович
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-01-12

Відповідь:

Зверніть увагу!

65.9(4УКР)24
Г58
Гогіташвілі, Георгій Григорович.
Основи охорони праці [Текст] : навч. посіб. / Г.Г.Гогіташвілі, В.М.Лапін. - Львів : Новий Світ- 2000, 2004. - 232 с. + Додатки: с. 215-230. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с.213-214


65.9(4УКР)24
Ж 69
Жидецький, Валерій Цезарійович.
Основи охорони праці [Текст] : підручник / В.Ц. Жидецький; Мін. освіти і науки України науково-методичний центр вищої освіти. - Львів : Афіша, 2002. - 320 с.

65.9(4УКР)24
Г85
Грищук, Микола Володимирович.
Основи охорони праці [Текст] : підручник / М.В. Грищук; Нац. ун-т "Острозька академія" ; Нац. ун- т "Острозька академія". - К. : Кондор, 2005. - 240 с. + Додатки: с.105-238.


Варення, Г. А.
Синергетичний підхід до навчання з охорони праці [Текст] :/ Г. А. Варення. //Безпека життєдіяльності. – 2007 . – №4. – С.13-16.

2009-01-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=266
Підскажіть будь ласка, я пишу диплом на тему Податкові платежі як обєкт обліку та економічного аналізу, але не знаю що запропонувати в третьому розділі, а саме шляхи покращення податкових платежів не тільки в Україні а іна підприємтсві? Селіванова Ірина Олексіївна
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2009-01-12

Відповідь:

65.9(4УКР)26
В 19-563687
Василик, О. Державні фінанси України [Текст] : підручник / О.Д. Василик; К.В. Павлюк; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Центр навчальної л-ри, 2004. – 608 с.

65.9(4УКР)26
О58
Онисько, С. Податкова система [Текст] : підручник / С.М. Онисько, І.М. Тофан, О.В. Грицина. – Львів : Новий Світ–2000, 2004. – 310 с.

65.9(4УКР)29
С42
Скіб'як, А. Ю. Податкова система та порядок оподаткування громадян і суб`єктів підприємницької діяльності [Текст] : інформ.-метод. посіб. / А.Ю. Скіб'як, І.Г. Діус; Упоряд. О.А. Ткаченко, І.Г. Діус ; Закарпатська облдержадміністрація, Управління у справах сім'ї та молоді, Держ. податкова адміністрація у Закарпатській області, Закарпатський обл. молодіжний центр праці. – Ужгород : [б. и.], 2003. – 64 с.

65.26
Я49
Якушик, І. Податки в країнах світу [Текст] : довідник / І.Д. Якушик, Я.В. Литвиненко. – К. : " МП Леся", 2004. – 480 с.

65.9(4УКР)26
І 20
Іванов, Ю. Податкова система [Текст] : підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, О.М. Десятнюк. – К. : Атіка, 2006. – 920 с.

65.9(4УКР)26
Д58
Довгалюк, В. І. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / В.І.Довгалюк, Ю.Ю.Ярмоленко ; Міністерство освіти і науки України. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 320 с. : табл.


65.9(4УКР)26
Г12
Гавриленко, Н. В. Податкова система [Текст] : навч. посіб. / Н.В.Гавриленко. – Львів : Новий Світ – 2000, 2007. – 328 с.

Еш, С. Податкова система України [Текст] : наочний посібник / С. М. Еш. – К. : Кондор, 2008. – 108 с.

Гавриленко, Н. Податкова система [Текст] : практикум / Н. В. Гавриленко. – Львів : Новий Світ – 2000, 2008. – 352 с.

Огліх, В. Шляхи реформування податкової системи України у напрямку забеспечення сталого економічного розвитку [Текст] / В. Огліх, О. Шаповалов // Економіст. – 2007. – N 11. – С. 26-29 .

Борейко, В. Шляхи підвищення ефективності податкового та соціального законодавства / В. Борейко // Економіка України. – 2007. – N 9. – С. 30-37. – Бібліогр.: с. 30-34, 36

Василькова Т. Удосконалення планування податкових платежів // Фінанси України. – 2003. – № 6. – С. 36- 39.

Флісак Н. Шлях реформування податкової системи України // Вісн. податк. служби України. – 2007. – № 1-2. – С.7-10.


Лаба М. Складний процес реформування: Запрошення до громадського обговорення проблем податкової системи // Вісн. податк. служби України. – 2005. – № 45. – С.10-11.

Сторожук О. Облік та оптимізація оподаткування // Вісн. податк. служби України. – 2006. – № 6. – С. 58-60.

Горохов В. Проблемні питання та перспективи розвитку справляння місцевих податків і зборів // Вісн. податк. служби України. – 2004. – № 40. – С. 59-64.2009-01-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=267
Будьте ласкаві чи у вас не знайдется підручника Богданович "Методика викладання математики в початкових класах" Костєніч Ольга Сергіївна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-01-12

Відповідь:

У фондах нашої бібліотеки є така книга:

74.262.21
Б 73
Богданович, Михайло Васильович та ін.
Методика викладання математики в початкових класах: Навч. посібник / М.В.Богданович, М.В. Козак,Я.А. Коваль. – : «А. С. К», 1998. – 352с.,іл.

2009-01-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=269
Добрий день. підкажіть де знайти матеріали (статті, книги) щодо української народної ікони.
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2009-01-12

Відповідь:

Зверніть увагу!


85.14
О-34
Овсійчук, В. Оповідь про ікону [Текст] / В.А. Овсійчук; Ред. М. Горбаль. – Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2000. – 396 с.


85.143(4УКР)
С49
Степовик, Д. Історія української ікони Х-ХХ століть [Текст] : альбом / Д.В. Степовик. – 2-е вид., стер. – К. : Либідь, 2004. – 440 с. : кол.іл.

85.143(4УКР)
С79
Степовик Д. Сучасна українська ікона / Д.Степовик –К. : Мистецтво, 2005. – 304 с. : кол.іл.

86.3
Л43
Лекс, Н. Тайны креста и икон [Текст] / Н. Лекс. – Изд. 2-е, с доп. и изменениями. – К. : МедНа, 2007. – 92 с. : ил.


71.03(4УКР)
К90
Культурологія: українська та зарубіжна культура [Текст] : навч. посіб. / М.М. Закович та ін.; За ред. М.М. Закович. – К. : Знання, 2006. – 568 с.


71.0
А-61
Абрамович, С. Культурологія [Текст] : навч. посібник / С.Д. Абрамович, М.С. Тілло, М.Ю. Чікарькова; Київський нац. торговельно-економ. ун-т ; Чернівецький торговельно-економ. ін-т. – К. : Кондор, 2005. – 352 с.


Степовик Д. Українська ікона крізь віки. [Текст] : Українська ікона Х1Х ст. / Д. Степовик // Українська культура. – 1994.– N1, 2-3,N5-6. – С. 39-40,С.18-23.

Українська ікона [Текст] // Основа. – 1996. – N 30(8). – С.162-168.

Кримський, С. Ікона та світло софійності [Текст] / С. Б. Кримський // Філософська думка. – 2007. – N 3. – С. 119-127.

Кодра В. Образ Божої Матері в іконах музейної колекції [Текст] / В. Кодра, Г. Заславець // Мистецтво та освіта. – 2008. – № 4.– С.61-62.

Колос О. Образ Преподобної Марії Єгипетської в українському малярстві [Текст] / О. Колос // Пам'ятки України: історія та культура. – 2008. – № 2. – С. 18-23.

Гелитович М. "Страсті Господні" з Жогатина [Текст] / М. Гелитович // Пам'ятки України: історія та культура. – 2008. – № 2. – С. 64-67.

Рибарук О. Забута ікона Параски Плитки-Горицвіт [Текст] / О. Рибарук // Українська культура. – 2008. – № 1. – С. 48-49.

Александрович В. Найдавніша київська ікона – "Богородиця зі святими Антонієм та Феодосієм Печерськими" зі Свенського Успенського монастиря поблизу Брянська / В. Александрович // Історія в школах України. – 2008. – № 4 . – С. 53-56.

Величко В. Богородична ікона [Текст] / В. Величко // Персонал. – 2007. – № 11-12. – С. 65.

Степовик Д. Краса ікони. Чи вона лише духовна? [Текст] / Д. Степовик // Пам'ять століть. – 2007. – № 3. – С. 193-211.

Колос О. Ікона "Марія Єгипетська" з Войнилова: іконографія та мистецтвознавчий аналіз [Текст] / О. Колос // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 2.– С. 100 -101.

Кримський, Сергій. Ікона та світло софійності [Текст] / С. Кримський // Філософська думка. – 2007. – № 3. – С.119-127.

Українська ікона в доброчинному інтер’єрі [Текст] / за матер. "Арт менеджмент" підгот. О.Успенська // Науковий світ. – 2007. – № 8. – С. 20 - 21.

Коваленко В. Чи діждеться ікона "Благовіщення" відбудови рідної церкви? / В. Коваленко // Українська культура. – 2007. – № 5. – С. 14.


Ознайомтесь також з наступними Інтернет – ресурсами:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6

2009-01-09 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=260
В яких підручниках можна знайти інформацію про історію (розвитку) бухгалтерського обліку Сивак Олена Миколаївна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-01-12

Відповідь:


Зверніть увагу!


65.052(4УКР)
Д 19
Даньків, Йосип Якимович.
Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посібник / Й.Я. Даньків, М.Р. Лучко, М.Я. Остапюк. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 206 с.


65.052
П 91
Пушкар, Михайло Семенович.
Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посібник / М.С. Пушкар, Н.В. Гавришко, Р.В. Романів. - Тернопіль : Карт-бланш, 2003. - 223 с.


65.052
Л 67
Лишиленко, Олександр Васильович.
Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / О.В. Лишиленко. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 632 с. : табл. + Додатки с. 593-627.

65.052.9(4УКР)
Д19
Даньків, Йосип Якимович.
Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Й.Я.Даньків, М.Я.Остап`юк . - К. : Знання, 2007. - 472 с. : іл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с.381-384 . - Алф. покаж.: с.405-409 . - Предм. покаж.: с. 392-404.65.052(4УКР)
Б93
Бутинець, Франц Францович
Теорія бухгалтерського обліку [Текст : підручник/ Житомирський інтерн.-технолог. Ін-т.-2-ге вид., доп. І перероб.- Житомир: ПП «Рута» , 2000. ¬– 640 с.

2009-01-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=256
Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти відповдь на питання: - "Показники технічної озброєності праці, їх обчислення" з дисципліни "Економіка праці та соціально-трудові відносини" Зенова Олена Петрівна
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2009-01-09

Сподіваємось, що наступні джерела допоможуть Вам у відповіді:
65.9(4УКР)24
З-13
Завіновська, Г. Економіка праці [Текст] : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Г.Т. Завіновська; Київський нац. економ. ун-т. – К. : [б. и.], 2001. – 158 с.


65.9(4УКР)24
М36
Махсма, М. Економіка праці [Текст] : посіб. для розв'язування задач : сб. задач / М.Б. Махсма; Європейський ун-т. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 73 с.


65.9(4УКР)24
Є 83
Єсінова, Н. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Єсінова. – К. : Кондор, 2004. – 432 с. : іл, табл.


65.9(4УКР)24
З-13
Завіновська, Г. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Г.Т.Завіновська ; М-во освіти і науки України, Київський нац. економ. ун-т. – К. : КНЕУ, 2003. – 300 с.


65.9(4УКР)24
К17
Калина, А. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / А.В. Калина; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2004. – 272 с.


65.24
Б74
Богоявленська, Ю. Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посіб. / Ю.В. Богоявленська, Є.І. Ходаківський. – К. : Кондор, 2005. – 332 с. : табл.

65.9(4УКР)24
М36
Махсма, М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Б.Махсма ; Європ. ун-т. – 2-е вид. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 188 с.Войнаренко М.П. Організація соціально-економічного управління умовами праці в системі забезпечення якості праці [Текст] / М. П. Войнаренко, А. С. Тельнов // Економіка та держава. – 2008. – № 3. – С. 100-103.

Сай І.А. Особливості формування трудових ресурсів в економіці [Текст] / І. А. Сай // Економіка та держава. – 2008. – № 2. – С. 103-104.

Сай І.А. Показники формування та ефективності використання трудових ресурсів [Текст] / І. А. Сай // Економіка та держава. – 2008. – № 1. – С. 101-103.

Корчевська Л. О. Прогнозування рівня використання трудового потенціалу як складова управління його розвитком / Л. О. Корчевська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 3. – С. 136 – 140.

Шевчук Л.Т. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз [Текст] / Л.Т. Шевчук // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 291-293.

Баланда, А. Ринок праці як економічна категорія [Текст] : общественно-политическая литература / А. Баланда // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 5. – С. 21-25.

Лавріненко О.В. Поняття, ознаки та порядок установлення змісту трудової функції працівника: теоретичні аспекти сучасного вчення [Текст] / О.В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – №10. – С. 35-39.

Матюх С.А. Інноваційні форми та системи заробітної плати в механізмі стимулювання розвитку підприємництва [Текст] / С.А. Матюх // Легка промисловість. – 2005. – № 3. – С. 50-51.

Люткевич В. Методологічні основи досліджень розвитку інфраструктури ринку праці [Текст / В. Люткевич // Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С. 51-56.

Посилання 1

Посилання 2

2009-01-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=258
добрий день! Допоможіть мені знайти книгу Русаловського по безпеці життєдіяльності! Оксана
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2009-01-05

На жаль у нашій бібліотеці книги цього автора не має.
Радимо звернутися за адресою: http://ruthenia.info/cgi-bin/find.pl
Посилання 1
2009-01-05 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=259
Добрий день, скажіть де можна знайти "Белорусский сборник" , вип 2, 2002 рік?
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2009-01-09

На жаль нічим не можемо Вам допомогти.
2009-01-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=253
як написати план - конспект уроку на тему життєвий шлях та заг. х - ка творчості П.Загребельного
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2009-01-05

Радимо ознайомитись з наступною літературою:


Слабошпицький М. Три варіації на тему Павла Загребельного : [Текст] / М. Слабошпицький // Дивослово. – 2002. – № 10. – С. 7-12.

Загребельний П. Я обирав великі душі, які сяють нам тисячоліття [Текст] : розмову з письменником вела Л. Голота / П. Загребельний // Вітчизна. – 2004. – № 7-8. –С. 90-98.

Мушкетик Ю. Гіркий досвід Стовполандії [Текст] : про нову книгу П. Загребельного "Стовпо-Творіння" / Ю. Мушкетик // Вітчизна. – 2004. – № 7-8. – С. 99-101.

Бондаренко, Ю. Феномен історичності в романі Павла Загребельного "Диво" [Текст] / Ю. Бондаренко // Дивослово. – 2006. – № 2. – С. 2-8.

Караванський, С. Читаючи "Роксолану" Загребельного [Текст] / С. Караванський // Визвольний шлях. – 2006. – Кн. 4. Річник 59. – С. 90-99.

Марко В. Особливості внутрішнього монологу у творах Павла Загребельного [Текст] : "Я, Богдан", "Тисячолітній Миколай", "Гола душа" / В. Марко // Дивослово. – 2007. – № 1. – С. 53-56.

Морозюк Н. П'єса І. Кочерги "Ярослав Мудрий" та роман П. Загребельного "Диво": образ Ярослава Мудрого [Текст] / Н. Морозюк // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2007. – № 2. – С. 32-33.

Сергієнко А. Організація групової діяльності учнів на уроці за романом П. Загребельного "Я, Богдан": 11 клас / А. Сергієнко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 6. – С. 33-36.

Загарчук О. Храм і соціум у романі О. Гончара "Собор" та в романі П. Загребельного "Диво" [Текст] : (урок-семінар за матеріалами двох романів) / О. Загарчук // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 2. – С. 31-36.

Шпиталь А. Диво від Загребельного: [мандрівка лабіринтами творчості] // Українська мова та література. – 1999. – 37(148), жовт. – С.1-4.2009-01-04 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=255
Добрый день ! С праздником ! Помогите пожалуйста , нужно раскрыть воткакой вопрос :"Напрями вдосконалення контролю за якістью продукції підприємств готельно -ресторанного бізнесу" Спс=) Ирина
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2009-01-05

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:

65.9(4УКР)43
Н 59
Нечаюк, Лідія Іванівна.
Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. - К. : Центр навчальної літератури, 2003. - 348 с.65.9(4УКР)44
Р59
Роглєв, Христо Йосипович.
Основи готельного менеджменту [Текст] : навч. посібник / Х.Й. Роглєв ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2005. - 408 с. + Додаток: с.385-397.
65.9(4УКР)44
А 23
Агафонова, Людмила Григорівна.
Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Знання України, 2002. - 358 с. : табл. + Додатки: с. 309-351.


65.44
У67
Управління сучасним готельним комплексом [Текст] : навч. посіб. / Г.Б. Мунін, А.О. Змійов, Г.О. Зінов'єв та ін.; За ред. С.І. Дорогунцов ; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України, Укр. гуманіт. ін-т. - К. : Ліра-К, 2005. - 520 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр.: с. 474-483. -Алф. покаж.: с. 449-473.


65.49
С 44
Скопень, Микола Максимович.
Комп`ютерні інформаційні технології в туризмі [Текст] : навч. посіб. / М.М. Скопень ; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К. : Кондор, 2005. - 308 с. : табл. - Бібліогр.: с. 299-301.


65.9(4УКР)43
Н59
Нечаюк, Лідія Іванівна.
Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л.І.Нечаюк, Н.О.Нечаюк ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 348 с. : табл. + Додатки. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)44
М50
Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Київ. нац. ун-т культури і мистец. [та ін.] ; авт.кол. Г. Б. Мунін [та ін.] ; під. заг. ред. М. М. Поплавський. - К. : Кондор, 2008. - 464 с. - Бібліогр.: с. 448-458.

2009-01-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=251
акціонерні товариства
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2009-01-05

Наступного разу конкретизуйте своє запитання.
Наша відповідь:
67.9(4УКР)303
В 48
Вінник О. Акціонерне право : навч. посіб./ О.М. Вінник; В.С. Щербина: за ред. В.С. Щербина: КНУ ім. Т. Шевченка. – К.: Атіка, 2000. – 544 с.

65.29
З-14
Загородній, А. Акції. Акціонерні товариства [Текст] : термінологічний словник / А. Г.Загородній, Г. Л.Вознюк. – К. : Кондор, 2007. – 84 с. – Бібліогр.: с. 82-83.

Волкович О. Необхідність розробки та впровадження проекту закону України "Про акціонерні товариства"/ О.Волкович // Наше право. – 2004. – № 2 (Ч.1). – C. 103-112.

Ковальська К.В. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку [Текст] / К.В. Ковальська // Фінанси України. – 2004. – №2. – С. 101-104.

Рупняк М.Я. Фінанси акціонерних товариств [Текст] / М.Я. Рупняк // Фінанси України. – 2004. – №5. – С. 105-110.

Драган О.І. Удосконалення правового статусу акціонерних товариств в Україні [Текст] / О.І. Драган, Ю.Ю. Пустовіт // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. – № 10. – С. 28-32.

Шаповалов В.О. Сучасний стан акціонерного сектора України і шляхи його поліпшення [Текст] / В.О. Шаповалов // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 11. – С. 54-62.

Вищий орган акціонерного товариства [Текст] // Юридична Україна. – 2008. – № 1. – С. 79-8.

Рябота В. Правове регулювання поглинання акціонерних товариств [Текст] / В. Рябота // Юридична Україна. – 2007. – № 6. – С. 87-89.

2009-01-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=252
Скажіть будь ласка де можна придбати книгу П. Халебського "Україна - замля козаків"? Смоляник Юрій Олександрович
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2009-01-05

Пропонуємо Вам прочитати цей твір у часопису Національної Спілки письменників України "Дзвін".
Халебський П. Україна - земля козаків // Дзвін.- 2005. - Ч.1. - С.91-104.

Уривки з книжки «Україна — земля козакiв» в українськiй версiї дослiдника Миколи Рябого в Інтернеті:
Посилання 1

2008-12-29 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=250
що означає слово сура, чи ссура Семенюк Марина Олександрівна
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2008-12-29

Шановна Марія Олександрівна! Слово "сура" має декілька значень.Яке саме значення Вас цікавить ми не знаємо, тому радимо Вам звернутися на сайт: http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php
2008-12-28 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=249
Сучасні вітчизняні вчені про місце фінансів в системі суспільних відносин та межі застосування фінансів Ольга Іванівна Кучинська
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2008-12-29

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:
65.02
М13
Мазурок, Петро Петрович.
Історія економічних учень у запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. / П.П.Мазурок. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 480 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.02
М 86
Мочерний, Степан Васильович.
Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) [Текст] : навч. посіб / С.В. Мочерний, М. В. Довбенко. - 2-е вид., доп. - Львів : Новий Світ- 2000, 2005. - 488 с. - Бібліогр.: с. 483- 486.

65.02(4УКР)
У45
Українська економічна думка [Текст] : хрестоматія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економічний ф- т ; упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 696 с.

Небрат, Вікторія.
Микола Яснопольський - основоположник територіальної фінансової економетрії [Текст] / В. Небрат // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – С. 247-257.

Талановитий учений-економіст, організатор економічної науки [Текст] : (До 70-річчя від дня народження академіка НАН України М.І. Долішнього) // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. – C. 173-174.

Видатний вчений-економіст [Текст] : до 80-річчя академіка НАН України А.А. Чухна // Економіка України. – 2006. – № 12. – С. 79-80.

До 60-річчя Андрія Андрійовича Гриценка [Текст] // Економічна теорія. – 2008. – № 1. – С. 113 - 114.Новини

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день