Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
Всього довідок: 5988
2008-12-22 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=241
валютний механізм і принципи його структурування якима світлана ярославівна
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-12-23


Пропонуємо Вашій увазі наступні видання:


65.26
Б43
Белінська, Яніна Василівна.
Валютно-курсове регулювання: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / Я.В.Белінська ; Нац. акад. упр. - К. : [б. и.], 2007. - 372 с. - Бібліогр.: с. 355-367.

65.5
В42
Віднійчук-Вірван, Любов Антонівна.
Міжнародні розрахунки і валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Л.А.Віднійчук-Вірван ; ЗакДУ. - Львів : Магнолія плюс : Видавець СПД ФО "В. М. Піча", 2005. - 212 с. + Додатки. - (Міжнародний бізнес).

67.9(4УКР)302
З13
Завальна, Жанна Вікторівна.
Валютне право України [Текст] : навч. посіб. / Ж.В.Завальна, М.В.Старинський. - 2-е вид., перероб. і доп. - Суми : Університецька книга, 2006. - 384 с. - Бібліогр. в кінці розд.

65.9(4УКР)26
З-14
Загородній, Анатолій.
Гроші. Валюта. Валютні цінності [Текст] : термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. - Львів : БаК, 2000. - 184 с.

65.26
М 58
Міжнародні розрахункові та валютні операції [Текст] : навч. посібник / О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін ; За заг. ред. М.І.Савлук. - К. : КНЕУ, 2002. - 392 с.
Холопов, А.
Валютный курс как инструмент макроэкономического регулирования [Текст] / А. Холопов // Мировая экономика и международные отношения. - 2004. - №12. - С. 25-33.

Маковкіна, А.М.
Напрями вдосконалення валютного ринку України [Текст] / А.М. Маковкіна // Вісник. - 2005. - Вип.№2(3). - С. 45.

Козюк, В.
Теоретичні засади формування валютних союзів в умовах глобалізації: макроекономічний аспект [Текст] : общественно-политическая литература / В. Козюк // Економіка України. - 2005. - №9. - С. 12-20.

Саприкіна, М.В.
Інформаційна база для оцінювання валютних ризиків [Текст] / М.В. Саприкіна // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №10. - С. 199-204.

Близнюк, О.
Проблеми правового регулювання відносин валютного управління в Україні [Текст] / О. Близнюк // Юридична Україна. - 2006. - №1. - С. 33-38.

Белінська, Я.
Валютний механізм і принципи його структурування [Текст] / Я. Белінська // Економіка України. - 2006. - №5. - С. 19-27.

Горшкова, Н.
Валютно-курсова політика: практичний досвід та рекомендації [Текст] / Н. Горшкова // Вісник Національного банку України. - 2007. - №1. - С. 62-66.

Козюк, В.В.
Валютні резерви в глобальних умовах [Текст] / В.В. Козюк // Фінанси України. - 2007 . - № 2 . - С. . 127 – 137.

Белінська, Я.В.
Визначення необхідної міри гнучкості валютного курсу для підтримання збалансованості економічних процесів у країні [Текст] / Я. В. Белінська // Стратегічні пріоритети. - 2007. - № 3. - С. 61-66. - Бібліогр. в кінці ст.

Кораблін, С.О.
Валютно-курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку [Текст] / С. О. Кораблін // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 112-123. - Бібліогр.: 2 назви.

Грицаєнко , А.
Механізм валютної трансмісії: інституційно-поведінковий підхід [Текст] / А. Грицаєнко , Т. Унковська // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 11. - С. 8-12. - Бібліогр. в кінці ст.

Шаров, О.
Глобалізація валютної системи [Текст] / О. Шаров // Журнал європейської економіки. - 2008. - Т. 7 ( №1 ). - С. 76 - 93. - Бібліогр. в кінці ст.

Кучеренко, С.А.
Визначення режиму валютного курсу і його вплив на конкурентоспроможність та економічну свободу країни / С. А. Кучеренко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4. - С. 217- 222 : табл. - Бібліогр.: 10 назв


2008-12-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=238
Допоможіть будь ласка, тема " Соціально - етичні концепції в Росії." Бондаренко Алла
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-12-23

Радимо Вам скористатися наступним сайтом:
Посилання 1
2008-12-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=239
допоможіть знайти: Основи забезпечення сталості грошової одиниці Чернова Н.М.
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-12-22

Пропонуємо переглянути наступну літературу:

65.01
Б61
Білецька, Л. В.
Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л.В.Білецька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 654 с. - Бібліогр.: с. 648-651.

65.9(4УКР)26
Д 30
Демківський, Анатолій Васильович.
Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / А.В. Демківський. - К. : Дакор : Вира-Р, 2003. - 528 с.

65.01
Е 45
Економічна теорія. Політекономія [Текст] : підручник / За ред. В.Д. Базилевич. - 2-е вид., випр. - К. : Знання- Пресс, 2003. - 581 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.9(4УКР)26
І 23
Івасів, Богдан Степанович.
Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б.С.Івасів ; Нац. банк України, М-во освіти і науки України, Тернопільська академія народного господарства. - 2-е вид., змінене. і доп. - Тернопіль : Карт-бланш, 2005. - 528 с.

65.26
І 46
Ільїн, Володимир Васильович.
Фінансова цивілізація [Текст] : / В. В. Ільїн. - К. : Книга, 2007. - 528 с.

65.9(4УКР)26
Л 14
Лагутін, Василь Дмитрович.
Гроші та грошовий обіг [Текст] : навчальний посібник / В.Д. Лагутін; Ред. І.М. Зварищук. - 5-е вид. стереотипне. - К. : Знання, 2003. - 199 с. - (Вища освіта ХХІ століття).Евтух, А. Т.
Законы денег через призму современной финансовой науки [Текст] / А.Т. Евтух // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №4. - С. 3-12.

Евтух, А. Т.
Сущность денег: современный аспект [Текст] / А.Т. Евтух // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - №11. - С. 3-13.

Гончарук, А. Г.
Ревальвація гривні-її вплив на економіку [Текст] : общественно-политическая литература / А.Г. Гончарук, О.Л. Жолудь // Фінанси України. - 2006. - №2. - С. 145-148.

Смовженко, Тамара.
Гроші з позиції сучасної економічної теорії [Текст] : / Т. Смовженко, Г. Стеблій // Вісник Національного банку України. - 2006. - №5. - С. 28-32.

Гриценко, А. А.
Проблеми забезпечення стабільності грошової одиниці України [Текст] / А. А. Гриценко // Фінанси України. - 2007. - № 9. - С. 88-97. - Бібліогр.: 5 назв.

Рябініна, Людмила.
Проблеми розвитку теорії сучасних грошей / Л. М. Рябініна // Вісник національного банку України : Щомісячний журнал національного банку України. - 2008. - N1. - С. 26-31.

Сєріков, А. В.
Сутність грошей: нетрадиційний погляд / А. В. Сєріков, Г. В. Криворучко // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - N9. - С. 184- 189. - Бібліогр.: 11 назв.
2008-12-21 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=240
Допоможіть будь-ласка знайти матеріал для курсової роботи, по темі: "Інтернет ресурси органів державної влади" Реутова К. В.
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-12-23

Пропонуємо скористатися наступними Інтернет-ресурсами:
Посилання 1
2008-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=236
Управління бібліотечною справою в Україні Людмила
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2008-12-22Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:


Закон України Про бібліотеки і бібліотечну справу : №32/95- ВР. від 24.01. 1995 //Зібр. Законодавства України. Сер. 3.¬- 2001.- ¬№1.¬- С.422.-443.

78.34(4УКР)
З-19
Законодавство - бібліотекам України : Довідник / Мін-во культури і мистецтв України; Нац. парламентська біб-ка України; Уклад. Т. Слєпцова. - К. - 2002
Вип. 3. Кн.1 : Правове регулювання трудових відносин та пенсійного забезпечення бібліотечних працівників. - 2004. - 200 с

78.34(4УКР)
Б 59
Бібліотека в інформаційному суспільстві: пошуки гармонії, шляхи трансформації : Тези регіональної наук.-практич. конференції (21-22 листопада 2002 р.) / Управління культури Вінницької облдержадміністрації, Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва ; Упоряд. Г.М. Авраменко, О.І. Кізян, П.І. Цимбалюк, Фотоматеріали Н.І. Морозова , Відп. за вид. П.І. Цимбалюк. - Вінниця, 2002.

78.34(4УКР)
Д 74
Дригайло, Василий Герасимович.
Основы управления библиотекой высшего учебного заведения : научное издание / В.Г. Дригайло, Е.В. Башун, В.Н. Волынец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Либерея, 2004. - 328 с. - Библиогр.: с. 292-323.

65.9(4УКР)29
К89
Кузьмінський, Володимир Олександрович.
Управління неприбутковою організацією : учебное пособие / В.О.Кузьмінський. - К. : Логос, 2006. - 168 с.

78.34(4УКР
П 30
Петрова, Людмила Григорівна.
Управління бібліотекою як субєктом господарювання : методический материал / Л.Г. Петрова; Нац. парламентська б-ка України ; Інформ. центр з питань культури та мистецтва; Відпов. за вип. В. Іващенко. - К., 2001. - 54 с.78.34(4УКР)
У 67
Управління сучасною бібліотекою: теорія і практика : Дайджест публікацій. Вип. 3 / ДОУНБ ; Відділ наук. орг-ції і методики б-ної роботи; Уклад.: Н.М. Коломієць, І.Є. Луньова; Відпов. за вип. Т.О. Абраїмова. - Дніпропетровськ, 2003. - 38 с. - (Сучасна бібліотека).

2008-12-20 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=237
Добрий день! Допоможіть знайти відповіді на питання з теми: Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою. 1. Коло фінансових відносин управління держави та її органів. 2. Органи державного управління фінансами у Великобританії. 3. Органи державного управління фінансами у Німеччині. Дякую за допомогу!!! Тетяна Р.
Стрічик Віта Михайлівна

Стрічик Віта Михайлівна
2008-12-22

Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:


65.9(4УКР)26
А 46
Александрова, Марина Михайлівна.
Гроші. Фінанси. Кредит : Навч. посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова; За заг. ред. Г.Г. Кірейцев. - 2-е вид., перероб і доп. - К. : ЦУЛ, 2001. - 336 с.


65.9(4УКР)26
Б77
Бойцун, Наталія Євгенівна.
Міжнародні фінанси : Навч. посіб. / Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало ; М-во освіти і науки України. - 2-е вид. - К. : Професіонал, 2005. - 336 с. : табл. - Бібліогр.: с.312-316 . -Алф.-Предм. покаж.: с. 324-326.


65.9(0)26
Б 82
Боринець, Станіслав Якович.
Міжнародні фінанси : Підручник / С.Я. Боринець. - К. : Знання- Пресс, 2002. - 311 с.


65.9(0)26
К23
Карлін, Микола Іванович.
Фінанси зарубіжних країн : Навч. посіб. / М. І.Карлін ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - К. : Кондор, 2004. - 384 с. - Бібліогр.: с. 379-382.65.9(4УКР)26
К56
овальчук С.В.
Фінанси : Навч. посіб. / С.В. Ковальчук, І.В. Форкун. - Львів : Новий Світ- 2000, 2006. - 568 с. - (Вища освіта в Україні). - Бібліогр.: с. 562-567.65.26
Л64
Литвиненко, Ярослав Васильович.
Податкові системи зарубіжних країн : Навч. посіб. / Я.В. Литвиненко, І.Д. Якушик ; Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2004. - 208 с. - Бібліогр.: с. 203.

65.26
М 58
Міжнародні розрахункові та валютні операції : Навч. посібник / О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін ; За заг. ред. М.І.Савлук. - К. : КНЕУ, 2002. - 392 с.


65.5
М 58
Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях : Навч. посібник / За ред.: Ю.Г. Козак, В.В. Ковалевський, К.І. Ржепішевський. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2003. - 294 с.65.26
О 75
Оспіщев, Віктор Іванович.
Міжнародні фінанси : Навч. посіб. / В.І. Оспіщев, О.П. Близнюк, В.В. Кривошей. - К. : Знання, 2006. - 336 с.


65.29
П39
Плотніков, Олексій Віталійович.
Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях : Навч. посіб. / О. В.Плотніков. - К. : Кондор, 2004. - 252 с. : табл. - Бібліогр.: с. 248-250.
2008-12-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=233
Добрий день! Порекомендуйте, будь-ласка, літературу та інтернет-ресурси на тему "Вплив коливання валютних курсів на інфляцію цін". Дякую! Тетяна Валеріївна
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-12-18

Перегляньте, будь ласка, наступні джерела:

65.26
Б43
Белінська, Я.
Валютно-курсове регулювання: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / Я.В.Белінська ; Нац. акад. упр. – К. : [б. и.], 2007. – 372 с.

65.25
Ш66
Шкварчук, Л.
Ціноутворення [Текст] : підручник / Л.О.Шкварчук ; Міністерство освіти і науки України. – К. : Кондор, 2006. – 460 с.

67.9(4УКР)302
С77
Старинський , М.
Правове регулювання відносин у сфері випуску та обігу цінних паперів в Україні [Текст] : навч. посіб. / М.В. Старинський ; М.В.Старинський, Ж.В.Завальна. – Суми : Університет. книга, 2007. – 416 с.


67.9(4УКР)302
З13
Завальна, Ж.
Валютне право України [Текст] : навч. посіб. / Ж.В.Завальна, М.В.Старинський. – 2-е вид., перероб. і доп. – Суми : Університет. книга, 2006. – 384 с.

67.9(4УКР)302
З-19
Законодавство України з валютного регулювання та валютного контролю [Текст] : зб. законів, урядових та відомчих нормативних документів з питань валютного регулювання і валютного контролю / упоряд. М.І. Камлик. – К. : Атіка, 2005. – 664 с.

65.42
О75
Основи ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / Н.І. Верхоглядова [та ін.]. – К. : Кондор, 2007. – 252 с.

65.9(4УКР)
Г38
Герман, Г.
Закони вартості [Текст] / Г.І. Герман ; Академія Харківської профспілки робітників ВО "Комунар". – Харків : [б. и.], 2006. – 18 с.


65.9(4УКР)25
Ш 66
Шкварчук, Л.
Ціни і ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / Л.О. Шкварчук. – 3-є вид., виправлене. – К. : Кондор, 2005. – 214 с.

65.42
К60
Колесников, О.
Ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / О.В. Колесников ; Українська держ. академія залізничного транспорту. – К. : Центр навчальної л-ри, 2006. – 144 с.

65.9(4УКР)
Т 60
Тормоса, Ю.
Ціни та цінова політика [Текст] : навч.-метод. посібник / Ю.Г. Тормоса. – К. : КНЕУ, 2003, 2001. – 91, 122 с.

65.26
М 58
Міжнародні розрахункові та валютні операції [Текст] : навч. посібник / О.І.Береславська, О.М.Наконечний, М.Г.Пясецька та ін ; за заг. ред. М.І.Савлук. – К. : КНЕУ, 2002. – 392 с.Олексюк, Б. Проблеми курсоутворення в Україні [Текст] / Б. Олексюк // Сучасність. – 2008. – № 11. – С.85-90.

Щербак , А. Як приборкати інфляцію в Україні [Текст] / А. Щербак // Економіст. - 2008. - № 9. - С. 43-45

Драчко-Єрмоленко ,Є. Деякі математичні підходи до прогнозування валютного курсу [Текст] / Є. Драчко-Єрмоленко // Економіст. – 2008. – № 6. – С. 38-41.

Статистика [Текст] // Економіст. – 2008. – № 6. – С. 7.

Шаров, О. Глобалізація валютної системи [Текст] / О. Шаров // Журнал європейської економіки. – 2008. – Т. 7 ( №1 ). – С. 76-93.

Пропонуємо також ознайомитись:
Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3
Посилання 4
Посилання 5
Посилання 6

2008-12-17 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=235
обов"язки касира
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-12-18

Пропонуємо Вам переглянути такі посилання:
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Посилання 1
Порядок ведення касової книги та обов'язки касира
Посилання 2
Касир. Завдання та обов'язки http://politex.uaprom.net/p1774-profesjne-navchannya-navchannya.html

2008-12-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=228
Скажіть, будь-ласка, де можна знайти: "Сучасні вітчизняні вчені про місце фінансів в системі суспільних відносин та межі застосування фінансів"??? дуже потрібно(((( С. Крістіна
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-12-16

Пропонуємо Вашій увазі наступну літературу:


65.02
М13
Мазурок, Петро Петрович.
Історія економічних учень у запитаннях і відповідях [Текст] : навч. посіб. / П.П.Мазурок. - 2-е вид., стер. - К. : Знання, 2006. - 480 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

65.02
М 86
Мочерний, Степан Васильович.
Історія економічних вчень (Сучасна економічна думка) [Текст] : навч. посіб / С.В. Мочерний, М. В. Довбенко. - 2-е вид., доп. - Львів : Новий Світ- 2000, 2005. - 488 с. - Бібліогр.: с. 483- 486.

65.02(4УКР)
У45
Українська економічна думка [Текст] : хрестоматія / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економічний ф- т ; упоряд. С.М. Злупко. - К. : Знання, 2007. - 696 с.

Небрат, Вікторія.
Микола Яснопольський - основоположник територіальної фінансової економетрії [Текст] / В. Небрат // Регіональна економіка. – 2006. – № 1. – С. 247-257.

Талановитий учений-економіст, організатор економічної науки [Текст] : (До 70-річчя від дня народження академіка НАН України М.І. Долішнього) // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. – C. 173-174.

Видатний вчений-економіст [Текст] : до 80-річчя академіка НАН України А.А. Чухна // Економіка України. – 2006. – № 12. – С. 79-80.

До 60-річчя Андрія Андрійовича Гриценка [Текст] // Економічна теорія. – 2008. – № 1. – С. 113 - 114.
2008-12-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=229
Добрий день! Порекомендуйте, будь-ласка, літературу та інтернет-ресурси на тему "Діяльність банків на ринку корпоративних цінних паперів". Дякую! Ольга Володимирівна
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-12-16

Радимо Вам скористатися наступними матеріалами:
65.9(4УКР)26
П 12
Павлов, В.
Цінні папери в Україні [Текст] : навч. посіб. / В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, І.В. Кривов'язюк ; Держ. академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, Тернопільська академія народного господарства. – 2-е вид., доп. – К. : Кондор, 2004. – 400 с.
65.9(4УКР)26
О 75
Основи банківської справи [Текст] : навч. посіб. / І.Ф. Прокопенко та ін ; М-во освіти і науки України, Харківський нац. педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – К. : Центр навчальної л-ри, 2005. – 410 с. + Додатки с. 347-409.

65.26
Щ74
Щибиволок, Зіновій Іванович.
Аналіз банківської діяльності [Текст] : навч. посіб. / З.І. Щибиволок. – 2-е вид. – К. : Знання, 2007. – 312 с.

Васильченко З.М.
Банківська діяльність в умовах глобалізації економіки/ З.М. Васильченко // Фінанси України. –2004. – № 5. – C. 124-130.
Версаль Н.
Корпоративні облігації у формуванні ресурсної бази комерційних банків України / Н.І. Версаль, В.П. Нестеренко // Фінанси України. – 2006. – № 10. – C. 96-104.
Луніна І.
Корпоративні цінні папери / І. Луніна // Економіст. – 2008. – № 3. – C. 41.
Науменкова О.
Особливості організації діяльності банківських установ на ринку цінних паперів/ Світлана Науменкова, Володимир Міщенко // Вища школа. – 2008. – № 2. – C. 98-118. – Бібліогр.: 13 назв.
Черкасова С.
Інвестиційна діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів./ С. Черкасова // Фінанси України. – 2003. – № 10. – C. 130-134.
Шклярук С.Г.
Іпотечні цінні папери як механізм рефінансування банківської діяльності при кредитуванні будівництва і придбання житла / С.Г. Шклярук // Вісник. – 2005. – Вип. № 2 (3). – C. 27-35.


www.economix.com.ua/info/download/cp_oblig.pdf

Посилання 1

Посилання 2

Посилання 3

Посилання 4

2008-12-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=230
як працює інтуїція?? Тетяна
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-12-18

Пропонуємо для ознайомлення наступні Інтернет-ресурси:

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3

2008-12-16 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=231
чи можуть існувати екстрасенсорні явища Тетяна
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-12-18

Зверніться до наступних джерел:

92.0
З14
Загадки природи [Текст] / авт. упоряд. В. М. Скляренко [та ін.]. – Х. : Фоліо, 2007. – 320 с.

88.6
У-36
Уилсон, К.
Жизнь после жизни [Текст] / К. Уилсон. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2005. – 480 с.

Посилання 1
Посилання 2
Посилання 3


2008-12-15 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=227
потрібен реферат на тему"основи здоровя"для учня 4 класу
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-12-16

Служба "Віртуальна довідка" не здійснює пошук самих наукових, дипломних, курсових робіт, рефератів та інформацію комерційного характеру.Ми можемо допомогти Вам знайти інформацію про книги, статті, Інтернет-ресурси, а також підібрати список літератури за конкретною темою.
2008-12-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=221
підскажіть будь-ласка,як знайти мені тему "Інфляція" в періодичних виданнях? юлія
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-12-15

Відповідь:
Алешина И.В. Теоретические основы исследования монетизации трансформационной экономики [Текст] / И. В. Алешина // Економіка та держава. – 2008. – № 3. – С. 52-56.

Бролл, Удо. Едмунд С. Фелпс: крива Філліпса та золоте правило нагромадження капіталу [Текст] / У. Бролл, А. Фьорстер // Журнал європейської економіки. – 2007. – Т. 6 (№ 1). – С. 99 - 106.

Козюк В. Зв’язок між інфляцією і безробіттям у світлі глобалізації та відкритості економіки [Текст] / В. Козюк // Журнал європейської економіки. – 2004. – Т.3. – С. 262-276.

Корж В. Що робити? Хвилю інфляції можна збити! [Текст] / В. Корж // Віче. – 2008. – № 11. – С. 9-11.

Круглий стіл "Соціальні чинники та соціальні наслідки інфляції" [Текст] // Економіст. – 2008. – № 5. – С. 16-25.

Макаренко М.І. Структурні зрушення в системі інфляційних ризиків української економіки / М. І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – N6. – С. 96- 102.

Макаренко, Михайло. Модифікація інфляційних ризиків в умовах глобалізації [Текст] / М. Макаренко, В.Л. Осецький // Банківська справа. – 2006. – №3. – С. 39-45.

Петрик, Олександр. Інфляція в Україні: проблеми, ризики, перспективи [Текст] / О. Петрик // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 3. – С. 2-8.

Петрик, Олександр. Визначення оптимального рівня інфляції для України [Текст] / О. Петрик, С. Ніколайчук // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 6. – С. 10-21.

Рівень інфляції ( у % ) [Текст] // Журнал європейської економіки. – 2008. – Т. 7 ( № 1 ). – С. 135 - 136.

Семенова, Юлія. Механізм інфляції попиту в Україні [Текст] / Юлія Семенова // Банківська справа. – 2007. – № 2. – С. 83-91.

Скрипник, Андрій. Вплив валютно-курсової політики на інфляційні процеси в Україні [Текст] / А. Скрипник, Г. Варваренко // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 1. – С. 40-48.

Фельдгольц, Максим. Інфляція і фіксальна політика в Україні [Текст] / М. Фельдгольц // Ринок цінних паперів в Україні. – 2006. – №1-2. – С. 11-18.

Шаповалов, Анатолій. Системні особливості розвитку інфляційних процесів в Україні [Текст] / А. Шаповалов // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 12. – С. 3-7.

2008-12-14 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=224
Доброго дня! Підкажіть будь ласка, де знайти інформацію щодо перспектив розвитку управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах. Тригуб Вікторія Вікторівна
Канюка Олена Анатоліївна

Канюка Олена Анатоліївна
2008-12-16

Пропонуємо наступну інформацію:

65.052.9(4УКР)232
Б 94
Бухгалтерський і податковий облік на сільськогосподарських підприємствах [Текст] / уклад. Ж. Голуб, В. Проніна. – К. : [б. и.], 2005. – 123 с.

65.052
Б94
Бухгалтерський облік: Основи обліку. Фінансовий облік. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік : навч. посіб. / В. Сопко та ін. – Тернопіль : Астон, 2005. – 496 с.

65.052
Г61
Голов, Сергій Федорович Управлінський облік : підручник для студ. вищих навч. закл. за спеціальністю "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. – 3-є вид. – К. : Лібра, 2006. – 704 с. : табл.

65.052
Л46
Лень, Василь Степанович Управлінський облік : навч. посіб. / В. С.Лень. – 2-е вид., випр. – К. : Знання- Прес, 2006. – 320 с.

65.052.9(4УКР)
Н27
Нападовська, Любов Василівна Управлінський облік : підручник для студентів вищих навч. закл. / Л.В. Нападовська. – К. : Книга, 2004. – 544 с. : табл.

Бурик А.Ф. Синтез обліку та планування в аграрних формуваннях / А.Ф. Бурик, О.М. Світовий , Д.В. Дерев'янко // Економіка АПК. - 2007. – № 6. – С. 92-97.

Тлучкевич, Н. Організація управлінського обліку (практика впровадження на сільськогосподарських підприємствах) [Текст] / Наталія Тлучкевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 2. – С. 13-18.

Моссаковський, В. Про управлінський облік [Текст] / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – №10. – С. 37-44.

Шурпенкова Р.К. Ключова роль фахівців у раціональній організації управлінського та фінансового обліку / Р.К. Шурпенкова, І.І. Демко // Регіональна економіка. – 2007. – № 2. – С. 185-189.

Посилання 1
Посилання 2


Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день