Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2021-11-18
94(477)
Ф 32
Федака, С. Д. Історія України / С. Д. Федака. - Ужгород : Timpani, 2020.  - (Літописна історія ; Серія 2). - Т. 5 : Київська Русь і Великий степ. - 2021. - 232 с.
 
П’ятий том (він же перший том другої серії) присвячено відносно єдиній Київській Русі (860-1132), якою керувало дев’ять поколінь князів, а творило її дев’ять поколінь їхніх підданих, майже невпізнанно змінюючись від генерації до генерації. Портрети князів досить відмінні від звичних хрестоматійно-підручникових образів, оскільки оперті безпосередньо на джерела – вітчизняні і зарубіжні, археологічні і фольклорні. Русь постає як принципово інше, ніж сучасна Україна, суспільство, проте схожа до нас багатьма окремими деталями. належну увагу звернуто і на сучасні українські терени, що не входили до Русі, але тяжіли до неї - Степ, Закарпаття, Крим.

 

342.4(477)
К 65
Конституція і конституційні зміни в Україні : зб., присвяч. пам’яті Віктора Мусіяки / Центр Разумкова ; відп. за вип.: А. Рачок, Ю. Якименко ; упоряд. П. Стецюк. - К. : Заповіт, 2020. - 304 с. : фото.кол.
 
Збірник присвячено пам’яті відомого українського вченого-правознавця, державного та громадсько-політичного діяча В.Мусіяки (1946-2019рр.). Видання містить наукові статті з актуальних проблем сучасного конституційного розвитку України, стану Основного Закону держави та перспектив внесення змін до нього, захисту прав людини, розвитку основних конституційно-правових інститутів. Окрему увагу присвячено постаті В.Мусіяки, його науковій та суспільно-політичній діяльності.
 

 

346(477)
Т 35
Тертишна, Л. С. Державна регіональна політика: господарсько-правові механізми реалізації : монографія / Л. С. Тертишна. – Х. : Юрайт, 2020. - 172 с.
 
Монографія є викладенням основного змісту кандидатської дисертації, рекомендованої до захисту на вченій раді Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого кафедрою господарського права . Наукова робота присвячена формуванню теоретичної моделі механізму господарсько-правового забезпечення функціонування державної регіональної політики, подальшій розробці концепцій вдосконалення чинного законодавства з питань забезпечення розвитку господарських відносин з позиції державної регіональної політики, а також дослідження сучасного стану господарсько-правового забезпечення реалізації державної політики у сфері регіонального розвитку. Отримані автором теоретичні та практичні результати дослідження можуть бути використані в нормотворчій діяльності держави в процесі удосконалення господарського законодавства, зокрема, з метою деталізації наявних та створення нових нормативно-правових актів, які безпосередньо стосуються організації та діяльності у сфері регіонального розвитку, крім того – при удосконаленні методологічних засад присвячених забезпеченню якісного державного регулювання політики розвитку територій. Сформовані пропозиції можуть бути корисні для спеціалістів у галузі права та інших наук, які досліджують сферу державної регіональної політики, викладачів, аспірантів, студентів, органів місцевого самоврядування та органів державної влади.

 

323.1(477)
У-45
Український націоналізм у сучасному ідеологічному протистоянні : [зб. матеріалів Восьмих Бандерівських читань] / Недерж. аналіт. центр "Укр. студії стратег. дослідж." ; упоряд.: Ю. Сиротюк, Т. Бойко, Ю. Олійник. - К. : НАЦ "УССД" : Основа, 2021. - 352 с. - (VIII Бандерівські читання). 
 
До збірника увійшли матеріали виступів учасників VIII Бандерівських читань. Тематикою обговорення стали проблеми співвідношення національної ідентичності та транснаціональних процесів; українського націоналізму та нових викликів сучасності: лівого популізму, гендеру, постправди, «русского міра»; впливу геополітичних проєктів і популізму як контрреакції. Матеріали включать доробки науковців, політиків, громадських діячів, ветеранів російсько-української війни та діючих військовослужбовців. 
 

 

929(494.4)"19"
Б 98
Бюньйон, Ф. Гюстав Муаньє : 1826-1910 / Ф. Бюньйон ; пер. з фр. О. Соломарська. - К. : Товариство Червоного Хреста України : Товариство Анрі Дюнана, 2012. - 110 с.
 
Книга, присвячена життєвому шляху та діяльності швейцарського юриста, громадського діяча та філантропа Гюстава Муаньє.

 

929(494.4)"18/19"
Д 97
Дюран, Р. Анрі Дюнан : 1828-1910 / Р. Дюран ; пер. з фр. О. Соломарська ; наук. ред. О. Чередніченко. - К. : Товариство Червоного Хреста України : Товариство Анрі Дюнана, 2020. - 106 с. : фото.
 
Книга, присвячена життєвому шляху та діяльності швейцарського підприємця та громадського діяча, фактично фундатора міжнародної гуманітарної організації Міжнародного комітету Червоного Хреста. 

 


Новини

2021-11-23

Шановні користувачі, заходьте за новинками до нашої бібліотеки.
У Відділах краєзнавства та обслуговування на вас чекають нові і цікаві книги.

2021-11-18

До вашої уваги нові надходження до Відділів краєзнавства та обслуговування користувачів.

2021-11-17

До вашої уваги нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.