Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Видатні закарпатці.

Алфавітний перелік  |  Посторінково

Тиводар Михайло Петрович
1936 -    2017 рр.


Біографія.

 

Тиводар Михайло Петрович народився 7 лютого 1936 року у селі Бедевля, що на Тячівщині – вчений-етнолог, педагог вищої школи, професор Ужгородського національного університету. Закінчив Тячівську середню школу, а у 1958 році – історичний факультет Ужгородського університету. Одержав направлення на роботу в Дубівську середню школу.

З вересня 1966 року працював на історичному факультеті УжНУ. Закінчив історичний факультет УжДУ (1958) та аспірантуру при Інституті мистецтвознавства, фольклору і етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР (1965). У 1994 році захистив докторську дисертацію на тему : “Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.”. Працював учителем історії Дубівської СШ Тячівського району, а з 1966 року – в Ужгородському університеті: викладачем (1966-1968), старшим викладачем (1968) та доцентом (1968-1976) кафедри загальної історії; доцентом кафедри УРСР, історіографії та джерелознавства (1976-1988); доцентом (1988-1994), професором (1994-2001), завідувачем кафедри історії стародавнього світу і середніх віків  (2001-2004). Викладач Ужгородського Національного університету, історичного факультету ( 2004-2017рр.).

Нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня. Обирався депутатом обласної ради, очолював групу “Демократична платформа”.

Вирішальну роль у формуванні наукових уподобань студента Тиводара відіграв вчений, педагог і письменник Федір Потушняк про якого згодом він напише працю.

Михайло Тиводар – автор понад 100 наукових публікацій (у тому числі кількох монографій). Автор єдиного в Україні підручника “Етнологія”, та зокрема: “Гуцульщина : Історико-етнографічне дослідження”, “Історія Ужгорода”, “Традиційне скотарство Українських Карпат другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст. : Історико-етнологічне дослідження”, “Закарпаття: народознавчі роздуми”.

Цього року став лауреатом премії імені Петра Скунця Ужгородської міської ради.

Помер Михайло Петрович Тиводар 20 жовтня 2017 року в Ужгороді.Додаткова інформація.

 

Джерельні приписи :

 

Борисенко, В.  Видатний учений Михайло Тиводар : (до 80-річчя від дня народж.) / В. Борисенко // Нар. творчість та етнологія. – 2016. – № 1. –  С. 8-10.

 

Гаврош, Олександр. Михайла Тиводара вшановуватимуть в Ужгороді  : [ювілейн. вечір до 75-річчя з дня народж. д-ра іст. наук, проф. УжНУ в ЗОУНБ ім. Ф. Потушняка] / О. Гаврош // Фест. – 2011. – 24-30 листоп. –  С. 3. : фот.

 

Гаврош, Олександр. 1 грудня в Ужгороді вшановуватимуть Михайла Тиводара  : ювілей відом. закарпат. вчен. не мине непоміченим. : [ювілейн. вечір з нагоди 75-річчя від дня народж. проф. УжНУ, д-ра іст. наук в Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка] / О. Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2011. – 24-30 листоп. –  С. 3. : фот. кольор.

 

Горват, Василь. У обласній бібліотеці відбувся вечір етнографа Михайла Тиводара  / В. Горват // Трибуна. – 2011. – 3 груд. – С. 4. : фот.

        

Кляшторна, Наталя Онуфріївна. Михайло Тиводар : провід. етнограф Закарпаття, д-р іст. наук / Н. О. Кляшторна // Кляшторна, Н. О. Бойківське сузір’я  : словник персоналій Бойківщини : народилися бойками, мешкали на Бойківщині, прислужилися бойкам / Наталя Онуфріївна Кляшторна. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2012. –  С. 64.

 

Малець, Олександр Омелянович. Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40-80-х рр. ХХ ст. : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.05 / О. О. Малець ; наук. керівник М. П. Тиводар ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І.Крип'якевича , Ін-т народознавства. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр. : С. 15-16.

 

Немеш, Любов. Бедевля представила свою історію у книзі професора Михайла Тиводара  : [про презентацію кн. “Історія села Бедевля”] / Л. Немеш // Тячів. – 2013. – 17 серп. –  С. 5. : фото ; Фест. – 2013. – 13-19 верес. –  С. 14.

Олашин, Микола Васильович. Корифей української етнології  : проф. М. Тиводару – 75 : [вчен.-етнолог] / М. В. Олашин // Трибуна. – 2011. – 5 лют. –  С. 6.

 

Олашин, М. В. Тиводар Михайло Петрович : [д-р іст. наук, доцент, професор] / М. В. Олашин // Енциклопедія Закарпаття: визначні особи ХХ століття. – Ужгород : Ґражда, 2007. –  С. 322-323 : портр.

        

        

 Пагиря, В. Теодор Легоцький  : [історик-археолог] / В. Пагиря // Пагиря В. “Я світ узрів під Бескидом” / В. Пагиря. – Ужгород : Карпати, 1993. – С. 190-194.

 

Професору Михайлові Тиводару – 80! : [відомий етнолог, історик, педагог]

// Трибуна. – 2016. – 5-12 лют. –  С. 4.

        

Професор Михайло Тиводар видав “Історію Бедевлі”  : [вихід кн. “Історія села Бедевля” ; Гражда, 2013] // Трибуна. – 2013. – 9 серп. –  С. 2. : фот.

        

Carpatica-Карпатика  / Ужгород. держ. ун-т, Науково-дослідний ін-т Карпатознавства; редкол.: Е. А. Балагурі [та ін.]. – Ужгород : [б. и.]

Вип. 6 : Етнічні та історичні традиції населення українських Карпат кінця ХVIII-ХХ ст. / відп. за вип. М. П. Тиводар. – 1999. – 216 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.

 

Тиводар, Михайло Петрович. Етнографія Закарпаття  : іст.-етногр. нарис / М. П. Тиводар ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”, Каф. історії стародав. світу та серед. віків. – 2-ге вид., випр. та доп. – Ужгород : Ґражда, 2017. – 440 с. : кол.іл. – Бібліогр. : С. 432-436.

 

Тиводар, Михайло Петрович. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка / М. П. Тиводар ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ґражда, 2005. – 284 с. : іл.

 

Тиводар, Михайло Петрович. Життя і наукові пошуки Федора Потушняка  / М.П.Тиводар ; УжНУ. – 2-е вид. – Ужгород : Ґражда, 2010. – 284 с. : іл.

 

Тиводар, Михайло Петрович. Етнологія : навч. посіб. / М. П. Тиводар. – Вид. 3-є, випр. і допов. –Ужгород : Ґражда, 2010. – 504 с. : рис. – Бібліогр. : С. 497-499.

 

Тиводар, Михайло Петрович. Етнографія Закарпаття  : іст.-етнограф. нарис / М. П. Тиводар ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”, Каф. історії Стародавнього світу і Середніх віків. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 416 с. : іл. – Бібліогр. : С. 407-411.

 

Тиводар Михайло Петрович : [відомий етнолог, історик, педагог] // Наукова еліта Закарпаття. – Ужгород : Ґражда, 2005. –  С. 128-129 : портр.

Тиводар Михайло Петрович  : [зав. каф. історії стародав. світу та серед. віків іст. ф-ту УжНУ] // Хто є хто. Закарпаття : міжнар. довід.-бібліограф. вид. – К. : Поліграфкнига, 2004. – Вип. 1. –  С. 139 : портр.

        

Тиводар Михайло Петрович  : [зав. каф. історії стародав. світу та серед. віків іст. ф-ту УжНУ] // Хто є хто. Закарпаття : міжнар. довід.-бібліограф. вид. – К. : Поліграфкнига, 2004. – Вип. 1. –  С. 139 : портр.

        

Федака, Павло. Вчений, педагог, громадський діяч : До 70-річчя народження Михайла Тиводара / П. Федака // Календар “Просвіти” на 2006 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во “Просвіти”, 2006. – С. 32-34. : портр.

        

 

Інтернет – ресурси :

 

Закарпатський професор Михайло Тиводар видав “Історію Бедевлі”  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://trubyna.org.ua/novyny/zakarpatskyj-profesor-myhajlo-tyvodar-vydav-istoriyu-bedevli/ – Назва з екрану.

 

Ференц, П. Михайло Тиводар. Слово про Вчителя :  До 80-річчя від дня народження [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakarpattya.net.ua/Blogs/151110-Mykhailo-Tyvodar.-Slovo-pro-Vchytelia – Назва з екрану.

 

Тиводар Михайло Петрович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.uz.ua/tivodar-mihajlo-petrovich/ – Назва з екрану.

 

Відійшов у вічність Професор Михайло Петрович Тиводар [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/-vidijshov-u-vichnist-profesor-mihajlo-petrovich-tivodar.htm – Назва з екрану.

 

 Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-08-06

Пропонуємо вашій увазі хроніку культурного життя обасті за липень

2019-07-05

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за червень 2019 р.".

2019-05-10

Шановні користувачі для вас нові віртуальні виставки: "Шана за подвиг, вдячність за мир" (до Дня пам'яті та примирення) та "Малий Прованс" Петра Мідянки" (до 60-річчя від Дня народження поета, лауреата Національної пренмії ім. Т. Г. Шевченка).

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".