Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2021-02-26
027(477)
Б 59
Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України : довідник / О. С. Онищенко, Г. І. Солоіденко [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Інформ.-бібл. рада, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. – 312 с. – Бібліогр. у тексті та додатках. – Покажч.: с. 261-283.
 
У довіднику вміщено розгорнуті статті про мережу бібліотек установ НАН України та їх місце в системі інформаційного забезпечення наукових досліджень; про організаційну та координаційну діяльність Інформаційно-бібліотечної ради НАН України з розвитку бібліотечно-інформаційної складової наукової діяльності Академії; про роботу науково-методичних центрів – Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. Подано відомості про бібліотеки наукових установ НАН України, представлено інформацію про історію формування, тематичний склад книжкових фондів, наявність рідкісних і цінних видань з певної галузі знання; про склад і структуру довідково-пошукового апарату, довідково-інформаційну діяльність бібліотек, інформаційні ресурси, найпоширеніші форми роботи і послуги.
 
016:929(477)
К 53
Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали до бібліографії (20042010) / Ю. В. Вернік, Т. В. Котлярова [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біограф. дослідж. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. – 404 с. – (Джерела української біографістики ; вип. 4). – Покажч.: с. 291-403. – 100-й річниці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського присвяч.
 
Четвертий випуск бібліографічного покажчика систематизує понад 1300 бібліографічних описів книжкових джерел, виданих у 2004–2010 рр., що містять біографічну інформацію про діячів української історії, науки, культури та інших сфер життя і знаходяться у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Інформація про кожне джерело супроводжується анотацією, в якій розкрито зміст, призначення видання, вказано на характер біографічного матеріалу (довідка, стаття, біографічний розділ тощо), його структуру, а також на наявність довідково-пошукового апарату, іконографії тощо, із зазначенням шифрів зберігання. Адресовано науковцям, викладачам, бібліотекарям, студентам та всім, хто досліджує і вивчає українську біографіку.
 
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. – Вип. 54 : Спеціальний випуск, присвячений Міжнародній науковій конференції "Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи" (м. Київ, Україна, 24 травня 2018 р.) / Нац. акад. наук України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; редкол.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – К., 2019. – 320 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Збірник містить наукові статті, присвячені актуальним проблемам комплексного вивчення словянського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, етнології, історичній славістиці та історіографії славістичних досліджень. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами історичного та сучасного слов’янознавства.Збірник виконаний у межах бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230).
Календар знаменних і пам’ятних дат : 2021, № 2, ІІ кв. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова" ; уклад. О. Аврахова ; відп. ред. Н. В. Жданова. – К. : Кн. палата України, 2021. – 96 c. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Щоквартальне видання містить довідки про знаменні й пам’ятні дати наукового, суспільно-політичного та культурно-мистецького життя України і світу. Подано також рекомендаційні списки літератури до ювілейних і пам’ятних дат.  У цьому номері календаря наведено пам’ятні та знаменні дати подій, які відбувалися у квітні-червні різних років. Під час підготовки статей використано документи Державного архіву друку Книжкової палати України та інших джерел.
Адресовано науковцям, працівникам бібліотек, навчальних закладів, широкому загалу читачів.


 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".