Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2021-03-10
 
821.161.25.09(477.87)
Б 20 
Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин = Baleczky Emil – nyelvész, költő, tanár : міжнар. наук. семінар., Берегове, 23-24 трав. 2019 р. : tanulmánykötet = nemzetközi tudományos szeminárium, Beregszász, 2019. május 23-24 : зб. наук. робіт / ред. : Є. Барань = szerkesztette : E. Bárány. – Beregsász ; Ungvár : ІІ. RF KMF ; RIK-U, 2020. – 236 с. – Текст угор., укр., анг. мовами.
 
Збірник містить матеріали міжнародного наукового семінару “Еміль Балецький – мовознавець, письменник, освітянин”, який відбувся 23-24 травня 2019 р. в м. Берегове. До видання, присвяченого 100-річчю від дня народження видатного славіста, увійшли статті про життєпис науковця, його мовознавчу, освітницьку діяльність та літературну творчість.
 
784(477.87)
З-36
Заслужений академічний Закарпатський народний хор : 75 / упоряд. Н. Петій-Потапчук ; текст : Т. Грись, В. Коцан, М. Митровка ; нотна графіка М. Рибалка. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 256 с. : іл. + ноти.
 
Безцінним багатством кожного народу є його самоідентичність, його коріння й особливості. Закарпаття завжди перебувало на перехресті доріг, на межі різних держав і епох. Саме тому цей край найбільше вражає поєднанням різних етнокультур. І вже 75 років Заслужений академічний Закарпатський народний хор виконує своє головне покликання – зберегти красу й багатство місцевих культурних традицій, познайомити з ними весь навколишній світ. Зараз можна з певністю констатувати, що колектив народився під щасливою зіркою. Самобутній колорит народного мистецтва краю не залишає байдужим жодного глядача в жодному куточку планети. Жартівливі пісні й тужливі балади, запальні танці та яскрава інструментальна музика у виконанні цього унікального колективу неодмінно знаходять шлях до людських сердець. Ці перлини народного мистецтва непідвладні часу чи віянням моди, бо в них чуються голоси предків, чиста співоча душа народу.
 
821.161.2(477.87)
К 65
Конч, Павло. Світло РАзУМА / П. Конч ; передм. О. Рогача ; вступ. слово Я. Лазура. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 224 с.
 
 “Світло РАзУМА” – третя книга трилогії Роз-Думи про головне...
Головне у кожного своє, але, є речі, категорії, що являються головними для Всіх: Дух, Душа, Творець, Абсолют, Разум, Свідомість, Матерія, Істина, Любов...
Є речі нижчого порядку: інстинкт, пізнання, зрада, честь, совість... що також важливі і, які також розуміються кожним по своєму, в силу наявних можливостей розуму, інтелекту, відчуття...
У думках, роздумах цієї книги викладено бачення багатьох категорій, понять з погляду, трохи інакшого за загальний погляд...
Автор не претендує на істину своїх поглядів, формулювань... Навпаки! Думки викладені таким чином, щоб завжди, майже завжди, у кінці поставали питання... Нові, питання читача... Щоб наштовхувати читача на щось нове, небачене, нечуте...
 
821.161.1(477.87)
К 80 
Кресей Ангелина = Kresey, Angelina. Вода обнимает скалы : стихи. – Ужгород : [ФОП Сабов А. М.], 2020. – 187 с. – Текст рос. мовою.
 
Розмаїття емоцій та не завше раціональне сприйняття навколишнього світу, крик душі від болю, розчарування та роздратування і світлий подих надії у поетичній збірці Ангеліни Кресей.
 
821.161.2(477.87)
М 54
Метай, Антон С. Той, хто проходить крізь час : зб. прози та поезії / А. С. Метай. – Ужгород, 2016. – 88 с.
 
До першої збірки молодого автора А. Метая увійшли зразки поетичної та прозової творчості, написані впродовж двох років. 
 
75.071(477.87)
Б 88
Лариса Бровді. Життя і творчість [Образотворчий матеріал] : [альбом] / передм. : О. Федорук, О. Приходько, Г. Рижова. – Ужгород, 2009. – 32 с. : іл. 
 
Видання знайомить із творчим доробком Л. Бровді. Мисткиня працює у жанрі тематичного гобелену і живопису. Яскрава національна і локальна своєрідність, декоративність чистого і дзвінкого кольору, глибоке естетичне ставлення автора до мистецтва – усе це підносить твори Л. Бровді на високий рівень українського мистецтва.
 
271.22(477.87)
Н 28
Нариси з історії православного храму с. Голубине Свалявського району Закарпатської області : (зі спогадів вірян) / уклад. та упоряд. В. Лізанець. – Ужгород : [РІК-У], 2020. – 136 с. : іл.
 
Видання знайомить читача зі стислою історією виникнення с. Голубине та заснування храму в ньому. В нарисі подано періоди до унійного буття храму та його повернення до Православної Церкви в 40-х роках XX століття. Проєкт знайомить читача зі списком настоятелів храму та їхньою пастирською діяльністю в різні часи та періоди буття святині. Окрема увага приділяється спогадам вірян про діяльність храму в часи радянської влади.
Значна частина видання присвячена різноплановій діяльності настоятеля храму, протоієрея Степана Фарковця. Стисло подається інформація про сільські цвинтарі, про сучасних, активних вірян храму та про старі й нові традиції вірян села.
 
001.8(477.87)
У-33
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. – Вип. 1 (43) : На честь доктора філол., наук, проф. Валерія Михайловича Мокієнка, Почесного Голови Комісії зі слов’ян. фразеології при Міжнарод. комітеті славістів : (до 80-річчя від дня народж.) / М-во освіти і науки України ; Ужгород, нац. ун-т ; голова редкол. : Н. Венжинович. – Ужгород, 2020. – 379 с. – Титул арк. паралел. англ. мовою.
 
001.8(477.87)
У-33
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. – Вип. 2 (43) / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород, нац. ун-т”, Ф-т історії та міжнар. відносин ; голов ред. Ю. Данилець. – Ужгород, 2020. – 260 с. – Титул арк. паралел. англ. мовою.
 
37(477)
Н 53 
Неперервна освіта: актуальні дискурси : зб. матеріалів XIV всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 жовт. 2020 м., Ужгород / Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти ; ред.-упоряд. : В. Химинець, Я. Сивохоп, О. Іваць. – Ужгород, 2020. – 149 с.
 
У збірнику викладено тези доповідей, виступів учасників XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю), у яких розглядаються актуальні проблеми та перспективи розвитку неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів та сучасного світового порядку.
 
271.22(477.87)"1921/1945"
П 14 
Палош, Віктор, протоієрей. Історія Свято-Покровського храму-пам’ятника м. Ужгорода з 1921 по 1945 р. : (за матеріалами Держ. архіву в Закарпат. обл.) / В. Палош ; передм. митрополита Мукачів. і Ужгород. Федора ; Укр. православ. церква, Мукач. єпархія, Місіонер. від. на честь блаженнійшого митрополита Володимира (Сабодана). – Ужгород : РІК-У, 2020 – 192 с. : фот. 
 
У монографії, яка присвячена діяльності Православної Церкви в Ужгороді в 1921–1945 рр., автор через призму діяльності Свято-Покровського храму-пам’ятника окреслює головні етапи відродження Православ’я в місті над Ужем.
Виклад основного матеріалу здійснено на основі передусім архівних матеріалів та документів (в основному Державного архіву Закарпатської області), що робить цю працю унікальною.
У виданні чітко та послідовно аналізуються події, явища та процеси, пов’язані з діяльністю всесвітньовідомих подвижників благочестя, які свого часу були настоятелями храму.
Автор роботи намагається заповнити білі плями в церковній історії краю, донести до читача об’єктивну та неупереджену правду про труднощі розвитку та відродження Православ’я в Ужгороді, а також висвітлити ту роль, яку храм відіграв та й нині відграє в духовному житті Закарпаття загалом.
Окремі архівні документи та література публікуються вперше.
 
94(477.87)"1919/1939"
П 21 
Пачовський, Василь. Моя Срібная Земле : іст. дослідж., нариси та худож. твори про Карпат. Україну на сторінках західноукр. преси 20-30-х pp. XX ст. / упоряд. В. Ґабор. – Львів : ЛА “Піраміда”. 2020. – 128 с. – (Записки краєзнавчої бібліотеки Анатолія Недільського. Вип. 10).
 
До видання ввійшли наукові розвідки та художні твори В. Пачовського про Карпатську Україну, опубліковані на сторінках західноукраїнської преси 20-30-х pp. XX ст., зокрема часописів “Русин”, “Народ”, “Віночок для підкарпатських діточок”, “Діло”, “Життя і Знання”, “Громадянка” та ін. Саме він подарував Закарпаттю поетичну назву – “Срібна Земля” та витворив яскраві леґенди про цей край.
 
908(477.87)
П 25 
Пеняк, П С. Історико-археологічні нариси села Ратівці / П. С. Пеняк, В. М. Кочан ; Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”, Ф-т туризму та міжнар. комунікацій, Каф. туризму. – Ужгород, 2020. –112 с.
 
У виданні розглядаються археологічні пам’ятки с. Ратівці Ужгородського району. Вони представлені старожитностями ранньозалізного віку, артефактами першої та другої половини І тис. н. е. Кожна епоха розглядається у взаємозв’язку із соціально-економічним та культурним розвитком Верхнього Потисся та тими етносами, що його населяли.
 
821.161.2(477.87)
П 58 
Попович-Павлік, Mарина Василівна. Рівновага : кн. віршів / М. В. Попович-Павлік. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 128 с.
 
Нова книга ужгородської поетеси продовжує відкривати широкому читачу безмежний світ тривог і радощів нашої сучасниці, якими живуть і її ровесники: переживання за долю рідної землі, її Богом даних красу і природні дарунки, за маму і батька, за синів, за родину, за долю наших коханих.

 

 
94(477)".../1648"
Ф 32 
Федака, Сергій Дмитрович. Історія України з найдавніших часів до 1648 року : навч. посіб. / С. Д. Федака. – К. : Знання, 2014. – 782 с. (“Вища освіта XXI століття”).
 
Посібник містить системний огляд подій від появи перших людей на території України до 1648 року. У чотирьох частинах послідовно розглядаються десятки племінних спільнот, протодержавних утворень і держав; велична давньоруська цивілізація, її історія і культура; доля українських земель в умовах кількавікового переділу давньоруської спадщини сусідніми державами; становлення і розвиток такого унікального феномену української історії, як козацтво. Особлива увага приділяється розвою матеріальної і духовної культури, визначним персоналіям, перебігові військових змагань. Розглянуто регіональні особливості історичного розвитку, окремі розділи присвячено Закарпаттю, Буковині, Криму.
 
908(477.87)
Х 46 
Химинець, Анна Олексіївна. Закарпаття – перлина України /А. О. Химинець, Василь Васильович Химинець ; Закарпат. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Ужгород, 2020. – 255 с.
 
На основі аналізу архівних джерел, праць вітчизняних та зарубіжних дослідників, автори подають узагальнюючий матеріал про географічне положення, природні багатства, становлення та розвиток економіки, культури й освіти, історичні події та особистості, насамперед культурно-освітніх і релігійних діячів, які внесли значний вклад в розвиток Закарпаття з найдавніших до наших часів.
Увага акцентується на особливостях історичного розвитку краю, його унікальних можливостях та перспективах сталого розвитку в контексті реформування основних галузей економіки й сільського господарства та співробітництва з країнами Європейського Союзу. 

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".