Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2021-07-22
336(100) 
С 91
Сучасні тенденції розвитку і практики ґендерно орієнтованого бюджетування на світовому, європейському та національному рівнях : [тези вебінарів]/ О. Кисельова, О. Цюпа [та ін.]; М-во фінансів України. - К., 2020. - 130 c. - (Проект "Ґендерне бюджетування в Україні"). - (Ґендерно-орієнтоване бюджетування). 
 
Ця публікація має на меті підвищення знань та спроможності державних службовців, осіб, які приймають рішення, адвокатів ґендерної рівності та активістів громадянського суспільства щодо новітніх тенденцій розвитку та практик ґендерно орієнтованого бюджетування (ҐОБ). Публікація підготовлена на основі презентацій циклу вебінарів міжнародних та національних експертів з проблем управління державними фінансами, аналізу політики та оцінки програм, соціальної інтеграції, ґендерного бюджетування та ґендерного аудиту.
 

 

336(477) 
Г 34
Гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі : практ. посіб./ Т. Іваніна, О. Кисельова [та ін.]; М-во фінансів України. - К.: Віваріо, 2020. - 88 c. : рис. - (Проєкт "Ґендерне бюджетування в Україні"). - (Ґендерно-орієнтоване бюджетування). 
 
Пропонований практичний посібник розроблений на допомогу головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим учасникам бюджетного процесу для врахування гендерних аспектів у процесі планування, реалізації та звітування про виконання програм, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів. Метою посібника є створення цілісного бачення застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, розкриття особливостей та практичних аспектів методики проведення гендерного аналізу бюджетних програм.

 

336(477) 
Ґ 34
Ґендерно-орієнтоване бюджетування / М-во фінансів України. - К., [2020]. - 31 c. : кол.іл. - (Проект "Ґендерне бюджетування в Україні"). - (Ґендерно-орієнтоване бюджетування).
 
 Ґендерно-орієнтоване бюджетування (ҐОБ) – це врахування потреб жінок і чоловіків із різних соціально-економічних груп на всіх етапах бюджетного процесу. В Україні реформа щодо інтеграції ҐОБ в офіційні бюджетні процеси була започаткована у 2014 році Міністерством фінансів України та проводиться за підтримки Проекту «Ґендерне бюджетування в Україні» (Проект ҐОБ), 2014-2020 рр., який фінансується Швецією. 

 

336(477) 
О-75
Основи ґендерно орієнтованого бюджетування : метод. рек. до дисципліни/ розробниця Е. Клатцер ; ред. група: Т. Жибер, О. Цюпа. - К., 2020. - 32 c. - (Проект "Ґендерне бюджетування в Україні"). - (Ґендерно-орієнтоване бюджетування). 
 
Проєкт «Ґендерне бюджетування в Україні» (ҐОБ) розпочав свою роботу в Україні з 2013 року і завершився 31 грудня 2020 року. Він реалізувався за фінансової підтримки Уряду Королівства Швеція через Шведське агентство міжнародного розвитку (SIDA) для забезпечення консультативної підтримки Міністерства фінансів України в процесі впровадження ґендерно чутливого бюджетування в Україні. Це найбільший проєкт у світі з впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, метою якого є підвищення економічної ефективності і результативності видатків бюджету, що враховують потреби чоловіків, жінок та/або їх груп. Системний підхід до застосування ҐОБ на державному і місцевому рівнях поєднав фінансовий та соціальний аспекти бюджету, а також сприяв скороченню ґендерних розривів в Україні. Під час реалізації заходів Проєкту забезпечено:
• інтеграцію ґендерно орієнтованого підходу в бюджетний процес на державному та місцевому рівнях;
• зміни до нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини та відносини в різних сферах: освіти і науки, оборони, охорони здоров’я, молодіжної політики, економічної діяльності та ін.;
• ґендерний аналіз програм, що фінансуються з бюджету, підготовку пропозицій та рекомендацій щодо врахування ґендерних аспектів при формуванні та виконанні бюджетних, цільових програм;
• проведення навчальних заходів, нарад та консультацій з питань практичного впровадження ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
• вивчення міжнародного досвіду у сфері впровадження ҐОБ;
• здійснення інформаційно-просвітницьких заходів.
 

 

305(477) 
П 59
Порадник щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу в окремих галузях/ Т. Іваніна, О. Кисельова [та ін.]; М-во фінансів України. - К. : Віваріо, 2020. - 48 c. : іл. - (Проєкт "Ґендерне бюджетування в Україні"). - (Ґендерно-орієнтоване бюджетування). 
 
Порадник розроблений на допомогу державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування для застосування ґендерно орієнтованого підходу при формуванні та реалізації політики на галузевому рівні. Він містить інформацію щодо ґендерних проблем, які існують в окремих галузях економіки, орієнтовний перелік ґендерних показників та приклади врахування ґендерних аспектів у бюджетних програмах.

 

7(477) 
П 78
Проблеми ґендерної рівності в галузі культури та мистецтва/ М-во фінансів України; підгот. О. Кисельова ; ред. група: М. Шаповал, І. Степанова. - К., 2020. - 30 c. : іл. - (Проєкт "Ґендерне бюджетування в Україні"). - (Ґендерно-орієнтоване бюджетування). 
 
Цю публікацію підготовлено в рамках реалізації Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні». Проєкт впроваджується за фінансової підтримки Швеції. Публікація базується на результатах ґендерного аналізу програм, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів у галузі культури і мистецтва, який був здійснений Робочими групами з ґендерного бюджетування в Житомирській, Кіровоградській, Київський, Хмельницькій, Чернігівській областях та в місті Києві. Ґендерно орієнтований підхід в бюджетному процесі означає врахування ґендерних аспектів на усіх стадіях бюджетного процесу та висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованості на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків (ґендерної рівності). Ґендерний аналіз бюджетних програм сприяє: скороченню ґендерних розривів, підвищенню якості послуг для жінок і чоловіків, ефективному використанню публічних фінансів та сталому розвитку країни.

 

37(477) 
П 78
Проблеми ґендерної рівності у галузі освіти/ М-во фінансів України; : О. Кисельова, Е. Клатцер. - К., 2018. - 30 c. : іл. - (Проект "Ґендерне бюджетування в Україні"). - (Ґендерно-орієнтоване бюджетування). 
 
Цю публікацію підготовлено в рамках реалізації Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні». Проєкт впроваджується за фінансової підтримки Швеції. Публікація базується на результатах ґендерного аналізу програм, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів у галузі освіти, який був здійснений Робочими групами з ґендерного бюджетування в Житомирській, Кіровоградській, Київський, Хмельницькій, Чернігівській областях та в місті Києві. Ґендерно орієнтований підхід в бюджетному процесі означає врахування ґендерних аспектів на усіх стадіях бюджетного процесу та висвітлення у відповідних бюджетних документах цілеспрямованості на забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків (ґендерної рівності). Ґендерний аналіз бюджетних програм сприяє: скороченню ґендерних розривів, підвищенню якості послуг для жінок і чоловіків, ефективному використанню публічних фінансів та сталому розвитку країни.

 

614(477) 
П 78
Проблеми ґендерної рівності у галузі охорони здоров’я/ М-во фінансів України; підгот. О. Кисельова ; Е. Клатцер. - К., 2018. - 26 c. : іл. - (Проект "Ґендерне бюджетування в Україні"). - (Ґендерно-орієнтоване бюджетування). 
 
Цю публікацію підготовлено в рамках реалізації Проєкту «Ґендерне бюджетування в Україні». Проєкт впроваджується за фінансової підтримки Швеції. Публікація базується на результатах ґендерного аналізу програм, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів у галузі охорони здоров’я, який був здійснений Робочими групами з ґендерного бюджетування в Житомирській, Кіровоградській, Київський, Хмельницькій, Чернігівській областях та в місті Києві. 
 

 

796/799(477) 
П 78
Проблеми ґендерної рівності у галузі фізичної культури та спорту/ М-во фінансів України; підгот. О. Кисельова. - К., 2019. - 26 c. - (Проект "Ґендерне бюджетування в Україні"). - (Ґендерно-орієнтоване бюджетування). 
 
Публікація базується на результатах ґендерного бюджетного аналізу програм, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів у галузі фізичної культури та спорту, який був здійснений Робочими групами з ґендерного бюджетування в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій областях та в Міністерстві молоді та спорту України.

 

616.9(477) 
Ґ 34
Ґендерний вимір пандемії COVID-19/ О. Кисельова ; ред. група: М. Босніч, М. Шаповал, О. Цюпа. - К., 2020. - 46 c. : іл. - (Проєкт "Ґендерне бюджетування в Україні"). - (Ґендерно-орієнтоване бюджетування). 
 
Пандемія COVID-19 завдає відчутних ударів не тільки світовій фінансово-економічній системі, але й суттєво впливає на права людини та ґендерну рівність. Як свідчить попередній досвід, жінки і чоловіки по-різному відчувають наслідки кризових ситуацій. Короткий огляд результатів ґендерного аналізу Жінки, зокрема з найвразливіших груп (безробітні, жінки, що самі виховують дітей, жінки з інвалідністю, літні жінки), найбільше страждають в плані втрати економічних можливостей та погіршення стану здоров’я. Зараз особливо важливо, щоб системи управління державними фінансами прийняли до уваги ґендерний вплив заходів, спрямованих на подолання пандемії COVID-19. Рішення щодо перерозподілу публічних коштів, пов’язані із необхідністю боротьби з коронавірусом, мають врахувати потреби жінок, чоловіків та різних підгруп цих категорій (молоді та літніх жінок/ чоловіків; жінок/чоловіків з інвалідністю тощо). Якщо рішення є ґендерно сліпими, вони мають довготривалий вплив на доступ жінок та чоловіків до ринку праці, рівень безробіття, доходів, розподіл часу на виконання продуктивної та репродуктивної праці, споживання, процес прийняття рішень тощо.

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".