Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2021-08-04
32(477)
А 43
Актуальні проблеми політичної науки : [матеріали 71-ої наук.-практ. конф. професорсько-викладацького складу каф. політології і держ. упр. ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 27 лют. 2017 р.]. Вип. 1 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Каф. політології і держ. упр. ; редкол.: С. А. Асланов, М. М. Вегеш [та ін.]. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2017. – 162 с. : табл.
 
До першого випуску наукового збірника "Актуальні проблеми політичної науки" увійшли матеріали 71-ої науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу кафедри політології і державного управління ДВНЗ "Ужгородський національний університет", яка відбулася 27 лютого 2017 року. Тематика статей багатопланова – політична наука в Україні та близькому зарубіжжі, процеси децентралізації та етнополітичної стабільності, проблеми демократії та конфліктології тощо. 
 
32(477)
А 43
Актуальні проблеми політичної науки : [матеріали 72-ої наук.-практ. конф. професорсько-викладацького складу каф. політології і держ. упр. ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", 27 лют. 2018 р.]. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Каф. політології і держ. упр. ; редкол.: С. А. Асланов, М. М. Вегеш [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2018. – 216 с.
 
До другого випуску наукового збірника "Актуальні проблеми політичної науки" увійшли матеріали 72-ої науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу кафедри політології і державного управління ДВНЗ "Ужгородський національний університет", яка відбулася 27 лютого 2018 року. Тематика статей багатопланова – політична наука в Україні та близькому зарубіжжі, проблеми геополітики та етнополітології. 
 
32(477)
А 43
Актуальні проблеми політичної науки. Вип. 5 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Каф. політології і держ. упр. ; редкол.: С. А. Асланов, М. М. Вегеш [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2018. – 196 с. : табл.
 
До п’ятого випуску наукового збірника "Актуальні проблеми політичної науки" увійшли матеріали про електоральні процеси в Україні, дослідження проблематики впливу регіональних чинників на діяльність політичних партій, особливості реалізації концепції "Русского мира". Значна увага приділяється вивченню інституційних засад стратегування регіонального розвитку, адміністративного реформування тощо.
Видання розраховане на викладачів, аспірантів і студентів політологічних спеціальностей, всіх, кого цікавить політологічна проблематика.
 
821.161.2(477.87)
А 66
Андрусів, Вікторія Ярославівна. Та, що танцює на хвилях / В. Я. Андрусів. – Харків : Фоліо, 2020. – 416 с.
 
В житті інколи відбуваються такі неймовірні пригоди, що й Голлівуд би позаздрив сюжету. А в Лос-Анджелесі взагалі можливо все. І дівчина Уляна, нелегалка з України, вже зневірившись у власній долі, зустрічає на темній вулиці свій шанс... Не казкового принца, а кримінального боса, на якого працюють нелегали з країн третього світу.
Читач разом з героями роману мандрує з Америки до сучасної України, і навіть до Індії. Драма перетворюється в трагікомедію, вигадка переплітається з сьогоденням.
У цій історії є і сміх, і сльози, і любов, і плантації марихуани...
 
94(477.87)"1938/1939"
В 42
Віднянський, Степан Васильович. Августин Волошин і Карпатська Україна в історії українського державотворення : [монографія] / С. В. Віднянський, М. М. Вегеш ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2021. – 372 с.
 
У монографії на значній джерельній базі досліджується життєвий шлях і багатогранна діяльність Августина Волошина (1874–1945) – Героя України (2002), президента Карпатської України (1939), видатного культурного, громадсько-політичного і державного діяча, загальновизнаного лідера українського національно-культурного напряму в міжвоєнному Закарпатті, з іменем якого цілком закономірно пов’язують національне відродження закарпатських українців у першій половині ХХ ст. та проголошення незалежності Карпатської України. Висвітлюються історичні умови формування світогляду, національно-культурної орієнтації та політичних поглядів А. Волошина, його церковно-релігійна, культурно-освітня, педагогічна і громадсько-політична праця та діяльність на чолі автономного уряду Підкарпатської Русі – Карпатської України і внесок у розбудову Карпато-Української державності напередодні Другої світової війни, а також життя в еміграції і останні дні президента Карпатської України, закатованого в радянських в’язницях. Автори акцентують увагу на дискусійних питаннях в історіографії проблеми, пов’язаних насамперед з історією Закарпаття міжвоєнного періоду та політичною діяльністю Волошина і оцінкою Карпатської України як одного з етапів українського державотворення та феномена української історії. У книзі також подано аналіз джерельної бази та історіографії теми дослідження, а в додатках – вибрану бібліографію до неї. 
 
327
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Геополітика в постатях і термінах : підручник / М. М. Вегеш, М. М. Палінчак, В. С. Петрінко. – Ужгород : Гельветика, 2020. – 786 с.
 
До підручника "Геополітика в постатях і термінах" увійшли нариси про засновників науки, яка протягом тривалого часу вважалася забороненою в колишньому Радянському Союзі - Фрідріха Ратцеля, Рудольфа Челлена, Карла Гаусгофера, Алфреда Тейлора Мегена, Ніколаса Спайкмена та багатьох інших. Автор не обходить увагою також яскравих представників теорії географічного детермінізму, доводить, що початки геополітики слід шукати у найдавніші часи. Саме тому в пропонованому читачам виданні також йдеться про Аристотеля, Гіппократа, Цицерона, Макіавеллі, Монтеск’є… Основні погляди визначних геополітиків згруповано в окремі розділи "Німецька геополітика", "Італійська геополітика", "Англійська геополітика", "Скандинавська геополітика", "Американська геополітика", "Французька геополітика", "Російська геополітика", "Українська геополітика". Значну увагу відводиться висвітленню місця України в сучасному геополітичному просторі. 
 
327(477)
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Геополітика: Україна, Європа, світ = Geopolitics: Ukraine, Europe, World : (суспільно-політ. погляд) / М. М. Вегеш, М. М. Палінчак, Я. Голонич. – Fairmont : Academic publishing Fairmont Locust AVE 1489, 2020. – 250 с.
 
До підручника "Геополітика: Україна, Європа, Світ" увійшли нариси про засновників науки, яка протягом тривалого часу вважалася забороненою в колишньому Радянському Союзі – Фрідріха Ратцеля, Рудольфа Челлена, Карла Гаусгофера, Алфреда Тейлора Мегена, Ніколаса Спайкмена та багатьох інших. Автор не обходить увагою також яскравих представників теорії географічного детермінізму, доводить, що початки геополітики слід шукати у найдавніші часи. Саме тому в пропонованому читачам виданні також йдеться про Аристотеля, Гіппократа, Цицерона, Макіавеллі, Монтеск’є… Основні погляди визначних геополітиків згруповано в окремі розділи "Німецька геополітика", "Італійська геополітика", "Англійська геополітика", "Скандинавська геополітика", "Американська геополітика", "Французька геополітика", "Російська геополітика", "Українська геополітика". Значну увагу відводиться висвітленню місця України в сучасному геополітичному просторі. 
 
327
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Геополітична енциклопедія : [навч. посіб.] / М. М. Вегеш, В. С. Петрінко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2017. – 492 с.
 
До «Геополітичної енциклопедії» ужгородських політологів Миколи Вегеша і Віктора Петрінка увійшли нариси про засновників науки, яка протягом тривалого часу вважалася забороненою в колишньому Радянському Союзі – Фрідріха Ратцеля, Рудольфа Челлена, Карла Гаусгофера, Алфреда Тейлора Мегена, Ніколаса Спайкмена та багатьох інших. Автори не обходять увагою також яскравих представників теорії географічного детермінізму, доводять що початки геополітики слід шукати у найдавніші часи. Саме тому в пропонованому читачам виданні також йдеться про Аристотеля, Гіппократа, Цицерона, Макіавеллі, Монтеск’є… Основні погляди визначних геополітиків згруповано в окремі розділи "Німецька геополітика", "Італійська геополітика", "Англійська геополітика", "Скандинавська геополітика", "Американська геополітика", "Французька геополітика", "Російська геополітика", "Українська геополітика". Значну увагу відводиться висвітленню місця України в сучасному геополітичному просторі. У книзі поміщено словник основних геополітичних термінів та ґрунтовний бібліографічний покажчик. 
 
94(477.87)"1938/1939"
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Державотворчі процеси у Карпатській Україні (1938–1939) : [монографія] / М. М. Вегеш. – Ужгород : Аутдор-Шарк, 2020. – 552 с.
 
У монографії на основі величезного масиву архівних і опублікованих джерел, використання останніх здобутків української та зарубіжної історіографії, робиться спроба комплексно дослідити соціально-економічне, культурне і політичне становище Карпатської України наприкінці 30-х років ХХ століття. Значна увага звертається на міжнародну ситуацію, яка склалася напередодні Другої світової війни (Мюнхенська конференція, конференція в Комарно, Віденський арбітраж, антиукраїнська і античехословацька діяльність проугорських сил, напади угорських і польських терористів на населені пункти Закарпаття, що свідчило про початок «гібридної війни» проти молодої автономної держави). На фоні державотворчих процесів у Закарпатті висвітлюється постать визначного громадсько-політичного і культурного діяча краю, прем’єр-міністра, а згодом президента Карпатської України Августина Волошина. 
Видання розраховане на широкий загал читачів.
 
94(477.8)
Д 70
Вегеш, Микола Миколайович. Дослідник Олекси Довбуша і карпатських опришків = The researcher Oleksa Dovbush and Carpathian opryshky : життєвий шлях і наук. діяльність акад. Володимира Грабовецького : спогади, епістолярна спадщина, вибрана бібліографія, (1928–2015) / М. М. Вегеш, І. Палінчак, Я. Голонич. – Fairmont : Academic publishing Fairmont Locust AVE, 2020. – 596 с.
 
Пропоноване наукове видання включає в себе історико-біографічний нарис "Дослідник Олекси Довбуша і карпатських опришків", в якому простежується життєвий шлях і багатогранна наукова, освітня і краєзнавча діяльність визначного українського історика Володимира Грабовецького. До книги увійшли автобіографічні замітки, спогади та листи видатного вченого. Мова йде про окремі книги "З думою про Україну", "Володимир Грабовецький у спогадах і листах", "На вівтар історії України". Серію праць, присвячених 90-й річниці від дня народження Володимира Грабовецького, увінчав вихід у світ бібліографічного покажчика "Володимир Васильович Грабовецький" (видання шосте). У пропонованому читачам виданні всі вищеназвані праці професора Володимира Грабовецького та нарис про вченого друкуються разом.
 
271.4(477)
В 26
Вегеш, Микола Миколайович. Українська Греко-Католицька церква в портретах / М. М. Вегеш, Н. Концур-Карабінович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Каф. політології і держ. упр. – Ужгород : Аутдор-Шарк, 2021. – 348 с. : іл.
 
До книги відомих українських істориків Миколи Вегеша і Наталії Концур-Карабінович увійшли історико-біографічні нариси про видатних представників Української Греко-Католицької Церкви митрополита Андрея Шептицького, патріарха Йосифа Сліпого, президента Карпатської України Августина Волошина, єпископа, якого на Закарпатті справедливо називали народним, Івана Марґітича. Їх життєвий шлях і різнобічна діяльність висвітлюються на тлі епохи. З нових позицій подано початки переходу УГКЦ на підпільне становище. Детально розглянуто антиунійну політику радянського тоталітарного режиму та процес ліквідації Української Греко-Католицької Церкви відповідними органами влади на західноукраїнських землях упродовж 40-х років ХХ ст. Розкрито місце і роль Львівського собору 1946 року як головного організаційного заходу, за допомогою якого комуністична влада прагнула знищити Греко-Католицьку Церкву і насадити взамін церковно-духовну монополію Російської православної церкви. Значна увага звертається на події, що відбувалися на Закарпатті. 
 
821.161.2(477.87)
Г 64
Гомонай, Павло. Капітан Чумакс : [комікси] / П. В. Гомонай, В. Єгоров ; худ. Л. Брензович. – Ужгород : Fara production, 2021. – 23 с. : кол. іл.
 
Герой коміксу – із близького майбутнього. Максим Чумакс народився у 2030 році у родині водія маршрутки і стюардеси міжнародних авіаліній. Скептик, мізантроп, ретроград, але не позбавлений шарму. Спілкується переважно з тваринами та штучним інтелектом
Український комікс про Капітана Чумакса розробила команда з Ужгорода. Це – науково-популярна фантастика, орієнтована на дітей шкільного віку.
 
94(477.87)"1938/1939"
К 26
Карпатська Україна в центрально-європейській політичній кризі напередодні Другої світовой війни, (1938–1939) = Carpathian Ukraine in Central European political crisis on the eve of the Second World War, (1938–1939) : [монографія] / М. Вегеш, І. Вегеш [та ін.]. – Вид. 1-ше. – Fairmont : Academic publishing Fairmont Locust AVE 1489, 2020. – 290 с.
 
У монографії на основі величезного масиву архівних і опублікованих джерел, використано останні здобутки української та зарубіжної історіографії, робиться спроба комплексно висвітлити міжнародне становище Карпатської України наприкінці 30-х років XX століття (Мюнхенська конференція, конференція в Комарно, Віденський арбітраж, антиукраїнська і античехословацька діяльність проугорських сил, напади угорських і польських терористів на населені пункти Закарпаття, що свідчило про початок "гібридної війни" проти молодої автономної держави).
 
61
М 34
Матеріали 75-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу університету : (Ужгород, 25 лют. 2021 р.) / Я. Ф. Філак, М. І. Кляп [та ін.] ; оргкомітет: І. С. Миронюк, Я. Ф. Філак [та ін.] ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т здоров’я та фіз. виховання. – Ужгород : РІК–У, 2021. – 130 с. : табл.
 
В даних матеріалах знайшли відображення результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу факультету здоров’я та фізичного виховання УжНУ, які доповідалися на 75-ї підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу.
 
821.161.2(477.87)
О–53
Олефір, Мар’яна. Початок / М. Олефір. – Тернопіль : Крок, 2021. – 32 с.
 
Перша збірка дебютантки проєкту клубу "Літературних дебютів "Нові імена" Мар’яни Олефір, до якої увійшли 30 надзвичайно чудових філософських віршів, які надихають, мотивують людей, є дуже цікавими.
 
323(4)
П 50
Політичні перетворення в країнах Центральної та Східної Європи: історико-політичні, етнонаціональні, електоральні та державно-управлінські аспекти : матеріали наук. конф., присвяч. 30-річчю від дня утворення каф. політології держ. упр. ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", (м. Ужгород, 8 груд. 2020 р.) / М. М. Вегеш, О. Ситник [ та ін.] ; за заг. ред.: М. М. Вегеш, Ю. О. Остапець ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т суспіл. наук, Каф. політології і держ. упр. – Ужгород : Аутдор–Шарк, 2021. – 268 с.
 
До збірника наукових праць увійшли доповіді та повідомлення, виголошені на науковій конференції "Політичні перетворення в країнах Центральної та Східної Європи: історико-політичні, етнонаціональні, електоральні та державно-управлінські аспекти", яка проводилася 8 грудня 2020 р. з нагоди 30-ої річниці утворення кафедри політології і державного управління в Ужгородському національному університеті. Видання розраховане на науковців, які досліджують актуальні проблеми історії, політології та державного управління.
 
94(477.8)
Р 86
Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність = Relaţii Romầno-Ucrainene. Istorie şi contemporaneitate : lucrările Simpozionului Internaţional, Satu Mare, 8-9 martie 2019 = Romanian-Ukrainian relations. History and contemporaneity / В. Антофійчук, Н. Бурдужа [та ін.] ; упоряд.: Л.-І. Горват, А. Вегеш. – Satu Mare : Editura Muzeului Sătmărean ; Bucureşti : Editura RCR Editorial, 2019. – 590 с. : рис., табл.
 
В основу цього випуску увійшли матеріали ІХ Міжнародного симпозіуму румунських і укранських науковців, який проходив в Сату-Маре 8-10 березня 2019 року. Публікації в збірнику, авторами яких є як досвідчені науковці, так і молоді вчені, зведено до двох глобальних розділів – "Проблеми ареології, історії політології і права" і "Проблеми духовної культури". Тематика статей багатопланова: дакійські племена у Верхньому Потиссі, Буковинське віче і українська влада на Буковині, проблема Буковини та Бесарабії на Паризькій мирній конференції, низка публікацій, присвячених історії церкви, нові архівні джерела про українських переселенців з Румунії в Західній Чехії та Південній Моравії тощо. Закономірно, що сьогодні актуальними залишаються проблеми сучасної зовнішньої політики та питання прикордонного співробітництва, етнополітичні стереотипи та їх вплив на формування сучасних міжетніч¬них відносин у трикутнику Україна - Румунія - Молдова. Автори збірника не обминули своєю увагою також сучасні еколого-економічні проблеми ре¬алізації сталого природокористування у прикордонних регіонах України і Румунії.
 
008(477.87)
Р 89
Русская культура Закарпатья : альманах 2021. Вып. 16 / Закарпат. обл. об-во рус. культуры "Русь", Ужгород. о-во рус. культуры "Русь" ; сост. В. Н. Салтыков. – Ужгород, 2021. – 216 с. : ил.
 
В альманасі зібрано матеріали про значущі події в житті та діяльності людей Закарпаття, представників національностей, які спілкуються російською мовою, живуть за принципом міжетнічної згоди.
 
821.161.2(477.87)
С 16
Салай-Пак, Маріанна Йосипівна. Страх, або Небесний сценарій : [повість та оповідання] / М. Й. Салай-Пак. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 80 с.
 
Автор першої прозової збірки "Страх" розкриває читатчеві непрості, а часто драматичні колізії людських доль у сучасному прагматичному світі.
 
398(477.87)
Т 46
Тиховська, Оксана Михайлівна. 
Магія та міфологія в українському фольклорі Закарпаття: етнопсихологічний аспект : монографія / О. М. Тиховська. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 512 с.
 
Монографія є першим в українській фольклористиці комплексним дослідженням міфологічних образів та магічних ритуалів українського фольклору Закарпаття в руслі етнопсихології. На засадах ідей учених міфологічної та психоаналітичної шкіл фольклористики проаналізовано образи язичницьких богів, демонів, дводушників, надприродних істот, персоніфікації стихій, виявлено їх зв'язок із психологією українців. Різноманітні магічні ритуали розглядаються як метафорична спроба людини відчути себе деміургом, здійснити вплив на природу та на власне життя відповідно до законів контагіозної та гомеопатичної магії. Заглиблення в семантику об'єктивованих архетипів (міфологічних і казкових образів) дає змогу осмислити процес самоусвідомлення людиною своєї індивідуальності, простежити метафоричні етапи й різновиди внутрішньої боротьби особистості, яка прагне асимілювати зло у власній душі, проектуючи архетип Тіні на образи демонів і дводушників.
 
271.4(477)
У-45
Українська Греко-Католицька церква: минуле і сучасне = Ukrainian Greek Catholic church: past and present : [монографія] / М. М. Вегеш, Н. Концур-Карабінович [та ін.]. – Вид. 1-ше. – Fairmont : Academic publishing Fairmont Locust AVE 1489, 2020. – 388 с.
 
У монографії висвітлено етнокультурну роль Української Греко-Католицької церкви в суспільному житті України ХХ ст. На маловідомому джерельному матеріалі аналізуються церковно-релігійні трансформації в західному регіоні. Особливу увагу приділено життєдіяльності церковних структур після відновлення незалежної України. Автори простежують основні віхи життя митрополита Андрея Шептицького. Головна увага приділяється з’ясуванню аспектів наукової, освітньої та екуменічної спадщини визначного церковного, культурного і громадсько-політичного діяча України. У монографії також йдеться про взаємовідносини Галицького митрополита з діячами Закарпаття. Зокрема, висвітлюється позиція А. Шептицького стосовно проголошення в березні 1939 р. Карпатської України. 
 

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".