Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2021-11-04
016:53(477)"19/20"
А 38
Академік Анатолій Глібович Загородній : матеріали до біобібліогр. : до 70-річчя від дня народж. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-упоряд. : С. В. Блиндарук, Т. В. Добко [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2021. – 134 с. : портр.
 
Матеріали до біобібліографії, представлені у покажчику, містять інформацію про основні наукові праці видатного українського ученого у галузі теоретичної фізики, організатора науки, Президента НАН України, директора Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України Анатолія Глібовича Загороднього. Бібліографія є джерелом дослідження особистості вченого та змісту його діяльності на різних етапах життя, наукових та науково-організаційних досягнень Покажчик складається з двох розділів: «Основні наукові праці А. Г. Загороднього» та «Література про життя та діяльність А. Г. Загороднього». Бібліографія включає окремі праці вченого, статті з журналів, збірників, матеріали конференцій, праці за редакцією вченого, а також публікації про його життя й діяльність за період 1974–2020 рр.
 
016:025.26(477.411)
О-19
Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2020 році : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Від. комплекс. формування бібл. ресурсів, Від. обмінно-резерв. фондів ; уклад. : Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга [та ін.] ; відп. ред. О. М. Василенко. – К. : НБУВ, 2020. – 192 с. – Імен. покажч.: с. 173-191.
 
У покажчику представлено видання з обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які пропонуються установам-партнерам НБУВ з документообміну.
 
 
 
316.7(477)
Д 46
Динаміка трансформацій уявлень про суспільний ідеал в українському суспільстві : аналіт. записка / О. С. Онищенко, Ю. М. Половинчак [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2020. – 44 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 
В аналітичній записці розглянуто поняття суспільного ідеалу у системі смислотворчих орієнтирів суспільного розвитку, розглянуто політичні, економічні, соціокультурні зміни як чинники трансформації суспільних уявлень про бажане майбутнє. Висвітлено роль наукових та мистецьких рефлексій і соціокультурних практик як механізму осмислення та трансформацій ідеалів національного розвитку. Приділено увагу аналізу стану суспільно-політичної свідомості як простору функціонування суспільного ідеалу. Окремим аспектом аналітичної записки стало з’ясування перспектив репрезентації в суспільному ідеалі можливостей постконфліктного примирення.
 
316.7
Ф 79
Формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства : аналіт. записка / Л. А. Дубровіна, К. В. Лобузіна [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2020. – 68 с. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 
Розглянуто суспільний ідеал як соціокультурне явище, специфіку формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства, що продукують нові способи впливів на свідомість людини. Відзначено специфіку функціонування суспільних інститутів як суб’єктів формування та трансляції суспільного ідеалу і роль науково-комунікаційних структур та інституцій пам’яті у формуванні інформаційно-джерельної бази національної самоідентифікації, забезпеченні розвитку соціокультурного середовища базової інформацією для формування сучасного бачення суспільного ідеалу. Спеціальна увага закцентована на ролі й обов’язках мас-медіа в пропаганді та впливові на суспільне осмислення складових національного суспільного ідеалу. 

 


Новини

2022-05-25

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку, присвячену життю і творчості видатного літературознавця та фольклориста Івана Сенька "Збирач скарбів народних".

2022-05-20

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку присвячену 100-річчю від Дня народження лавреата Національної премії ім. Тараса Шевченка  Івана Чендея "Криниця мудрості і любові".

2022-05-20

До вашої уваги віртуальна виставка, яка присвячена 80-річчю від Дня народження Петра Скунця, лавреата Національної премії ім. Тараса Шевченка "Моя Вкраїна у мене в крові".

2022-05-17
В історії кожного народу є власні сторінки трагедії й боротьби. Для кримських татар найтрагічніша подія, що не оминула жодної сім’ї, – депортація 18 травня 1944 року. Депортація кримських татар 18-20 травня 1944 року – один із найстрашніших прикладів злочинів радянської влади, вчинених нею під час Другої світової війни. До Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Непотрібні громадяни".
2022-05-12

Шановні користувачі. Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Феномен Юрія Бачі", яка присвячена 90-річчю від Дня народження українського громадсько-культурного діяча на Пряшівщині, письменника, публіциста та літературного критика.