Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2021-11-23
001.8
М 13
Мазур, О. В. Як написати наукову роботу: від реферату до дисертації : навч. посіб. для студентів філол. спец. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 176 с. : табл.
 
Посібник надає відомості про планування, організацію та проведення наукового дослідження, зокрема про основні методи лінгвістичних досліджень, особливості стилю наукової прози, методики проведення, оформлення та презентації наукового дослідження. Крім того у посібнику докладно розглядаються процеси реферування та анотування як способи подання наукової інформації. Посібник складається з п’яти основних розділів, додатків, практичних завдань, питань до заліку та списку використаної літератури і може використовуватися як методичне забезпечення з дисципліни «Основи наукових досліджень».

 

811.111
О-75
Основи академічного письма англійською мовою : навч. посіб. / О. Л. Капінус, І. М. Гроза ; за заг. ред. Ю. В. Юлінецька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Гельветика, 2018. - 212 p. : іл.
 
Навчальний посібник підготовлений колективом викладачів кафедри іноземних мов № 1 Національного університету «Одеська юридична академія» і висвітлює предмет та інструментарій для вивчення дисципліни «Основи академічного письма англійською мовою». Структура подання матеріалу відповідає програмі викладання цієї дисципліни у закладах вищої освіти. У посібнику запропоновано рекомендації щодо написання наукової статті англійською мовою. Матеріал збудовано саме в логіці поетапного написання статті. Автори використовують методичний матеріал, до якого включені автентичні наукові статті з іноземних журналів. 

 

159.9
В 68
Волошенко, М. О. Психологія професійного спілкування : навч. посіб. / М. О. Волошенко, О. В. Азаркіна. - Херсон : Олди-плюс, 2021. - 280 с. 
 
Навчальний посібник є методичним супроводом дисципліни «Психологія професійного спілкування» та призначений для професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із психології. Навчальний посібник пропонує ознайомитися з підходами до вирішення задач, які найчастіше трапляються в психологічній практиці, та виробити власний підхід до вирішення професійних задач.

 

005
У-67
Управління рекламними проектами : навч. посіб. для підгот. магістрів за освіт.-проф. програмою "Маркетинг" із спец. 075 "Маркетинг" / О. П. Луцій, Я. С. Ларіна [та ін.] ; за ред. О. П. Луцій ; М-во освіти і науки України. - Херсон : Олди-плюс, 2019. - 308 с. : рис., табл. 
 
У навчальному посібнику розглядаються зміст, методи та інструменти управління рекламними проектами. Приділяється значна увага формуванню команди рекламного проекту та управління нею, питанням якості рекламного проекту, оцінюванню його ефективності. Навчальний посібник укладений з використанням робочих програм аналогічних дисциплін національних університетів України та декількох країн Західної Європи, а також враховуючи рекомендації науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту НУБіП України. Посібник буде цікавим не лише для студентської молоді, але стане в нагоді керівникам підприємств та спонсорам майбутніх рекламних проектів.

 

339
С 83
Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / авт. кол.: Я. С. Ларіна, О. І. Бабічева [та ін.] ; за ред. Я. С. Ларіна. - Херсон : Олди-плюс, 2019. - 364 с. : рис., табл. 
 
У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості стратегічного маркетингу, його сучасні концепції, завдання, принципи. Висвітлено роль стратегічного маркетингу в управлінні підприємствами. Розглянуто методи аналізу маркетингового середовища, методичні підходи щодо сегментування та вибору цільових ринків. Представлені підходи до вибору маркетингових стратегій, використання можливостей новітніх маркетингових інструментів щодо диференціації й позиціонування, побудови конкурентних відносин. Розглянуто питання механізмів реалізації маркетингових стратегій.
33
Ц 75
Цифрова економіка. Криптовалюти : навч. посіб. : [для викладачів і здобувачів вищої освіти екон. напряму] / Ю. Є. Крилов, В. Г. Грановська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ " Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон : Олди-плюс, 2021. - 228 с. : рис., табл.
 
У посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання цифрової економіки; передумови розвитку цифрової економіки; технологічні основи цифрової економіки (блокчейн і криптокурси; штучний інтелект, роботи,  віртуальна реальність); цифрову трансформацію галузей економіки; особливості торгівлі в умовах цифрової економіки; фінансові технології в цифровій економіці; кібербезпеку на міжнародному та національному рівні; інвестиційні аспекти криптовалюти; державне регулювання криптовалютного ринку. Для засвоєння теоретичного матеріалу запропоновано дискусійні питання з проблем розвитку цифрової економіки та криптовалют в  Україні, тестові завдання, додаткову літературу. 

 

737(477)
К 26
Карпов, В. В. Вексилологія та фалеристика. Український колорит : навч. посіб. / В. В. Карпов ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. - К. : Гельветика, 2020. - 192 с. : іл. 
 
У навчальному посібнику розкрито вексилологічні та фалеристичні традиції української культури, їх розвиток у період незалежності України. Проаналізовано основні символи та колористику, що вжиті в символіці нагород і прапорів, надано класифікацію системи нагород і прапорів та охарактеризовано їхній статус у системі соціокультурних відносин, наведено описи нагород та експертні висновки мистецтвознавчого аналізу предметів вексилології та фалеристики.

 

 


Новини

2022-01-25

Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Мова народу - народ", присвячену 95-річчю від дня народження видатного мовознавця, педагога, правозахисника Олекси Тихого.

2022-01-19

До вашої уваги нові надходження до Відділу художньої літератури.

2022-01-18

До вашої уваги нові надходження літератури до Відділу краєзнавства.

2022-01-17

До вашої уваги новідходження до Відділу наукової інформації та бібліографії. А в розділі Електронна бібліотека можна ознайомитися з покажчиком "Дмитро Кешеля".