Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2021-11-23
001.8
М 13
Мазур, О. В. Як написати наукову роботу: від реферату до дисертації : навч. посіб. для студентів філол. спец. / О. В. Мазур, О. В. Подвойська, С. В. Радецька ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 176 с. : табл.
 
Посібник надає відомості про планування, організацію та проведення наукового дослідження, зокрема про основні методи лінгвістичних досліджень, особливості стилю наукової прози, методики проведення, оформлення та презентації наукового дослідження. Крім того у посібнику докладно розглядаються процеси реферування та анотування як способи подання наукової інформації. Посібник складається з п’яти основних розділів, додатків, практичних завдань, питань до заліку та списку використаної літератури і може використовуватися як методичне забезпечення з дисципліни «Основи наукових досліджень».

 

811.111
О-75
Основи академічного письма англійською мовою : навч. посіб. / О. Л. Капінус, І. М. Гроза ; за заг. ред. Ю. В. Юлінецька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Гельветика, 2018. - 212 p. : іл.
 
Навчальний посібник підготовлений колективом викладачів кафедри іноземних мов № 1 Національного університету «Одеська юридична академія» і висвітлює предмет та інструментарій для вивчення дисципліни «Основи академічного письма англійською мовою». Структура подання матеріалу відповідає програмі викладання цієї дисципліни у закладах вищої освіти. У посібнику запропоновано рекомендації щодо написання наукової статті англійською мовою. Матеріал збудовано саме в логіці поетапного написання статті. Автори використовують методичний матеріал, до якого включені автентичні наукові статті з іноземних журналів. 

 

159.9
В 68
Волошенко, М. О. Психологія професійного спілкування : навч. посіб. / М. О. Волошенко, О. В. Азаркіна. - Херсон : Олди-плюс, 2021. - 280 с. 
 
Навчальний посібник є методичним супроводом дисципліни «Психологія професійного спілкування» та призначений для професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із психології. Навчальний посібник пропонує ознайомитися з підходами до вирішення задач, які найчастіше трапляються в психологічній практиці, та виробити власний підхід до вирішення професійних задач.

 

005
У-67
Управління рекламними проектами : навч. посіб. для підгот. магістрів за освіт.-проф. програмою "Маркетинг" із спец. 075 "Маркетинг" / О. П. Луцій, Я. С. Ларіна [та ін.] ; за ред. О. П. Луцій ; М-во освіти і науки України. - Херсон : Олди-плюс, 2019. - 308 с. : рис., табл. 
 
У навчальному посібнику розглядаються зміст, методи та інструменти управління рекламними проектами. Приділяється значна увага формуванню команди рекламного проекту та управління нею, питанням якості рекламного проекту, оцінюванню його ефективності. Навчальний посібник укладений з використанням робочих програм аналогічних дисциплін національних університетів України та декількох країн Західної Європи, а також враховуючи рекомендації науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту НУБіП України. Посібник буде цікавим не лише для студентської молоді, але стане в нагоді керівникам підприємств та спонсорам майбутніх рекламних проектів.

 

339
С 83
Стратегічний маркетинг : навч. посіб. / авт. кол.: Я. С. Ларіна, О. І. Бабічева [та ін.] ; за ред. Я. С. Ларіна. - Херсон : Олди-плюс, 2019. - 364 с. : рис., табл. 
 
У навчальному посібнику розглядаються зміст та особливості стратегічного маркетингу, його сучасні концепції, завдання, принципи. Висвітлено роль стратегічного маркетингу в управлінні підприємствами. Розглянуто методи аналізу маркетингового середовища, методичні підходи щодо сегментування та вибору цільових ринків. Представлені підходи до вибору маркетингових стратегій, використання можливостей новітніх маркетингових інструментів щодо диференціації й позиціонування, побудови конкурентних відносин. Розглянуто питання механізмів реалізації маркетингових стратегій.
33
Ц 75
Цифрова економіка. Криптовалюти : навч. посіб. : [для викладачів і здобувачів вищої освіти екон. напряму] / Ю. Є. Крилов, В. Г. Грановська [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ " Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон : Олди-плюс, 2021. - 228 с. : рис., табл.
 
У посібнику розглянуто теоретичні та практичні питання цифрової економіки; передумови розвитку цифрової економіки; технологічні основи цифрової економіки (блокчейн і криптокурси; штучний інтелект, роботи,  віртуальна реальність); цифрову трансформацію галузей економіки; особливості торгівлі в умовах цифрової економіки; фінансові технології в цифровій економіці; кібербезпеку на міжнародному та національному рівні; інвестиційні аспекти криптовалюти; державне регулювання криптовалютного ринку. Для засвоєння теоретичного матеріалу запропоновано дискусійні питання з проблем розвитку цифрової економіки та криптовалют в  Україні, тестові завдання, додаткову літературу. 

 

737(477)
К 26
Карпов, В. В. Вексилологія та фалеристика. Український колорит : навч. посіб. / В. В. Карпов ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. - К. : Гельветика, 2020. - 192 с. : іл. 
 
У навчальному посібнику розкрито вексилологічні та фалеристичні традиції української культури, їх розвиток у період незалежності України. Проаналізовано основні символи та колористику, що вжиті в символіці нагород і прапорів, надано класифікацію системи нагород і прапорів та охарактеризовано їхній статус у системі соціокультурних відносин, наведено описи нагород та експертні висновки мистецтвознавчого аналізу предметів вексилології та фалеристики.

 

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".