Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2021-12-06
811.161.2
М 31
Масенко, Л. Т. Суржик: між мовою і язиком / Л. Т. Масенко. - 2-ге вид., зі змін. і допов. - К. : Києво-Могилян. акад., 2019. - 232 с. : табл.
 
У книжці висвітлено історію виникнення, поширення й сучасного побутування змішаних українсько-російських форм усного мовлення, відомих під назвою «суржик». Як специфічне явище мовного життя України суржик розглянуто не тільки в мовознавчому, а й соціокультурному та психолінгвістичному аспектах. Окрему увагу приділено аналізові функцій змішаного українсько-російського мовлення в художній літературі, масовій культурі і соціальних мережах.

 

39(477)
П 30
Петров, В. П. Походження українського народу : праця / В. П. Петров. - К. : Центр учб. літ., 2021. - 100 с.
 
Книжка видатного етнографа, археолога та мовознавця, вченого-універсала професора В.П. Петрова присвячена актуальному для сучасного українознавства питанню. Майже 50 років праця залишалась невідомою науковій громадськості і друкується вперше. Пильної уваги автор надає найдавнішим фазам формування українського етносу, розглядає долю його предків за доби давньоземлеробської трипільської культури, в скіфські часи, за періодк звязків з Римською імперією тощо.

 

821.161.2.09"19"
Т 21
Тарнашинська, Л. Б. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління : (іст.-літ. та поетикальний аспекти) : [монографія] / Л. Б. Тарнашинська ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Наук. Центр дослідж. проблематики укр. шістдесятництва. - 2-ге вид,, допов. - К. : Смолоскип, 2019. - 592 с
 
У монографії досліджено історико-літературний та поетикальний аспекти українського шiстдесятництва в iменах. Такий персоналiстський вимiр (окремi профiлi на тлi поколiння) дозволяє читачеві побачити епоху i в постатях, i через призму творчостi, а також скласти уявлення про «зоряний iнтеграл» того поколiння, яке залишило значний слiд у свiдомостi українства. До другого видання ввійшли персоналії, відсутні у попередньому, яке побачило світ у видавництві «Смолоскип» 2010 року. Видання розраховане на науковцiв, викладачiв, студентiв, аспiрантiв, широке коло тих, кого цiкавить iсторiя та проблематика українського шiстдесятництва. Воно становить осердя трилогії авторки з цієї проблематики, до якої входять також монографії «Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в українській літературі ХХ століття» та «Шевченко — поет сучасний»: прочитання крізь призму шістдесятництва».

 

73/76(477)
М 89
Мудрак, М. Нова ґенерація і мистецький модернізм в Україні : [монографія] / М. М. Мудрак ; пер. з англ. Г. Яновська. - К. : Родовід, 2018. - 352 с. : кол.іл. 
 
Найґрунтовніше дослідження українського панфутуризму в широкому мистецькому контексті нарешті вийшло українською!
Англомовна монографія The New Generation and Artistic Modernism in Ukraine Мирослави М. Мудрак, професорки Університету штату Огайо, уперше побачила світ у США. «Ми довго чекали на цю книгу! Багато чого сталося за цей час, – пише в передмові доктор мистецтвознавства Георгій Коваленко. – Український авангард поволі, але став завойовувати, точніше, відвойовувати своє місце в контексті світового модернізму. Але аналітичних досліджень українського авангарду в пластичних мистецтвах, як не було, так і немає. Книга Мирослави Мудрак – єдина. І анітрохи не застаріла за цей час. Вона зроблена (саме це конструктивістське слово хочеться тут вжити) ґрунтовно та фундаментально. І написана так, що з нею не можна не погодитися. Докладно, детально та переконливо…».
Українську версію своєї монографії авторка значно розширила й доповнила. Проте зберегла її струнку та чітку структуру: три частини – «Панфутуризм», «Xудожнiй образ», «Друкований аркуш» – по два розділи в кожній. «Розмиваючи межу, яка відділяла образотворче мистецтво від літератури, панфутуристи, врешті-решт, трансформували друковане слово в унікальну царину образотворчості — абсолютне вираження принципу ”ut pіtura poesіs” – ”поезія як малярство”», – пише Мирослава Мудрак у висновках до одного з них. Михайль Семенко, Василь Єрмілов, Борис Косарев, Анатоль Петрицький, Дан Сотник і багато інших творців «Нової ґенерації» – головні герої цієї книги. «Жвавий обмін ідеями між українськими письменниками й художниками, кінорежисерами і фотографами, сценографами і графіками, театральними режисерами й архітекторами, зразки якого бачимо на сторінках “Нової ґенерації”, демонструє, яким насправді був модернізм початку ХХ ст. в Україні – надзвичайним, неповторним, – зазначає наприкінці монографії авторка. – Часопис Семенка боровся за будь-які можливості подальшого зростання української мистецької культури в усіх її аспектах, загалом притаманних модернізму». Хід думок і свої висновки Мирослава Мудрак супроводжує вдало дібраними ілюстраціями, що збагачують видання й дозволяють зануритися у світ «Нової ґенерації» – «останнього рубежу як для українського, так і для російського авангарду», яким став простір часопису вкінці 1920-х років.
 

 

929(477)
С 65
Сорока, Ю. В. 100 важливих постатей України / Ю. В. Сорока. – Х. : Фоліо, 2021. - 208 с. : іл.
 
Знання своєї історії допомагає збагнути, хто ми і чому стали саме такими. Це знання дає безкоштовні уроки, вимагає не повторювати помилок, яких ми вже не раз припустилися... Книга «100 важливих постатей України» ясно дає зрозуміти, що не тільки боротьба за свободу і державність визначала хід історії країни. Україна подарувала світові багато талановитих людей — фізиків, мислителів, архітекторів, мікробіологів, письменників, багато хто з читачів відкриє тут для себе нові імена або більше дізнається про тих, про кого чув уже раніше. Наше видання жодною мірою не претендує на те, щоб розповісти про всіх видатних українців — володарів і поетів, вояків і акторів, політиків і науковців — тих, хто протягом сторіч звеличував нашу країну, будував підвалини державності, створював мову, культуру і науку України. Це те невловне, що робить нас усіх громадянами власної держави. Перед нами лише невелика кількість людей, які заслуговують на пам’ять нашого народу, адже кожен з них залишив свій незабутній слід в історії України.

 

821.162.1.09
А 16
Абрамович, С. Д. Історія польської літератури : цикл лекцій : [навч. посіб.] / С. Д. Абрамович, О. Кеба, Н. Стахнюк ; за ред. С. Д. Абрамович ; М-во освіти та науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Каф. слов’ян. філології та заг. мовознавства. - К. : Видавничий дім Дмитра Бурого, 2019. - 620 с. : іл.
 
У першій частині книги «Старопольська література» (автор С. Д. Абрамович) характеризуюються основні етапи розвитку літератури ІХ–ХVIII ст., динаміка літературного процесу від Середньовіччя до Просвітництва, ментальний план давньої польської літератури, її образно-художня своєрідність та найважливіші жанрово-стилістичні здобутки. У другій частині — «Польська література ХІХ століття» (автори — С. Д. Абрамович та Н. О. Стахнюк) проаналізовано в загальноєвропейському контексті романтичний та позитивістський етапи польської літератури ХІХ століття й творчість класиків польського слова: А. Міцкевича, Ю. Словацького, З. Красіньського, Ц. Норвіда, В. Сирокомлі, Ю. Крашевського, А. Фредро, Е. Ожешко, Б. Пруса, Г. Сенкевича, М. Конопницької та ін. У третій частині — «Польська література ХХ–ХХІ століття» (автор О. В. Кеба) висвітлено основні моменти польської літератури доби модернізму, етапу комуністичної диктатури та постмодерністського періоду, показано широкий пошук нових засобів письменницького самовираження, багатство особистих письменницьких манер та жанрово-стилістичного експерименту. Літературний матеріал ілюструється фрагментами літературно-художніх текстів (польською мовою), посиланнями на науково-критичну думку Польщі та України, численними візуальними матеріалами.

 

94(477)"1941/1945"
Л 28
Лауер, В. Фурії Гітлера : німецькі жінки у нацистських полях смерті / В. Лауер ; пер. з англ. В. Іваненко. - К. : Український центр вивчення історії Голокосту, 2020. - 280 с. : іл.
 
В Українському центрі вивчення історії Голокосту вийшло нове видання американської дослідниці історії Голокосту  Венді Лауер – «Фурії Гітлера. Німецькі жінки у нацистських полях смерті». Цю книгу присвячено дослідженню долі німецьких жінок в період існування Третього Райху та їхній участі в нацистському геноциді. На прикладі біографій тринадцяти жінок авторка досліджує, яким чином їхні професійні або родинні зв’язки впливали на їхні споглядання та навіть участь у вчиненні злочинів. Для українського читача книжка буде цікавою ще й тому, що деякий час вісім із цих тринадцяти жінок були тісно пов’язані з окупованою Україною.

 

159.9
С 50
Сміт, Д. Думати, як Барак Обама / Д. Сміт ; пер. з англ. Н. Лавська. - К. : КМ-БУКС, 2020. - 224 с. 
 
Барак Обама — найбільш нетиповий політик у всьому світі, що зламав безліч умовностей за рахунок свого холодного розуму. 44-й президент США, який став першим темношкірим главою держави за всю історію країни. Лауреат Нобелівської премії миру 2009 року. Шлях Барака Обами до величі та рішень, які він ухвалював на цьому шляху, можна зрозуміти через його світогляд, який змушував його відповідати на будь-який виклик, у зв'язку з чим гасло "Так, ми можемо" стало вичерпним для його кандидатури на посаду президента. Обама прагнув, щоб його президентство стало періодом можливостей для багатьох, а не для нечисленних обраних. Хоча ціною, яку йому довелося заплатити за ці зміни, стали рішучі перемовини і компроміси, він розвинув навички президента XXI століття, які контрастували з його відносною недосвідченістю та допомогли йому зробити Америку такою, про яку він мріяв юнаком.

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".