Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2021-12-15
330.3(477)
А 43
Активізація перспективного розвитку економіки України та її регіонів : зб. матеріалів 1 Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (23 квіт. 2021 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Екон. ф-т, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т” [та ін.] ; редкол.: В. В. Готра, В. О. Огородник, Я. Ю. Агій. – Ужгород : Говерла, 2021. – 112 с. : рис., табл.
 
Збірник укладено за матеріалами І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Активізація перспективного розвитку економіки України та її регіонів”, яка відбулася 23 квітня 2021 р. в ДВНЗ “Ужгородський національний університет”. Матеріали авторів містять різні точки зору з теоретичних та прикладних засад активізації розвитку економіки України та її регіонів.
 
52
В 53
Висіцька, Таміла Федорівна. Запитання без відповіді : [довід. тем астрономії, історії, біології, які потребують подальших дослідж.] / Т. Ф. Висіцька. – Ужгород : ПП Папп І. О., 2021. – 308 с. : іл, табл.
 
Своєрідний посібник для молоді, якій набридли примітивні так звані тусовки і яка бажає присвятити вільний час (хоча б зрідка) роздумам над темами, притаманним мисленню Homo sapiens (гомо – людина, сапієнс – розумна). 
Для початку авторка вирішила запропонувати абстрактну тему – виникнення Всесвіту і життя в ньому. Чому саме цю тему? Хіба не цікаво “прогулятися” по історії Всесвіту, познайомитися з інопланетянами, заглянути у “потойбічний світ”?
 
551(477.87)
Г 36
Геологічний путівник по Закарпатській області / Л. С. Мончак, В. Р. Хомин [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2021. – 136 с. : кол. іл.
 
Геологічний путівник – видання, багатоілюстроване повноколірними картами та фотографіями, в якому науково-популярно описано геологічну будову, історію геологічного розвитку, різноманітні корисні копалини та історію використання природних багатств Закарпаття. Описано 18 основних геологічних мандрівок, які охоплюють різні за геологічною будовою ділянки Закарпаття, що розташовані як на рівнині, так і в горах.
Путівник розрахований на широке коло читачів, які цікавляться багатством природи Закарпатського краю, і спрямований на розвиток пішого, велосипедного та автомобільного геологічного туризму.
 
908(477.87)
Д 18
Данилюк, Дмитро Дмитрович. Закарпаття, наш рідний край : посіб. з іст. краєзнавства / Д. Д. Данилюк ; післясл. Ю. В. Данилець. – Ужгород : РІК–У, 2021. – 288 с. : портр, іл.
 
Навчальний посібник підготовлений на основі досліджень відомих вчених і лекцій з краєзнавства, які автор читав для студентів істфаку Ужгородського національного університету. У ньому в науково-популярній формі висвітлюються основні етапи історичного розвитку Закарпаття від найдавніших часів до сьогодення з урахуванням найновіших досягнень історичної науки.
Наведений фактичний матеріал показує наявність упродовж віків інтересу у правителів багатьох країн до краю. Доводиться, що у їхньому складі він був не тільки об'єктом експлуатації, а й розвивався економічно, духовно і дав світу цілу плеяду вчених, культурно-освітніх, політичних та церковних діячів, які виборювали йому належне місце в загальноєвропейському історичному процесі. Реально оцінено здобутки, втрати та перспективи розвитку області в складі України, показано внесок закарпатців у Революцію Гідності.
Після кожного розділу подаються уривки з маловідомих документів, а в додатках – важливий інформаційний матеріал.
Посібник адресований студентам вузів, учням гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл, усіх, кому не байдужа історія рідного краю.
 
821.161.2(477.87)
Д 71
Дочинець, Мирослав Іванович. Діти папороті : роман / М. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2021. – 328 с.
 
Ця книга – про жало війни в серці, про любов і кохання, про муки і радість творчості та служіння науці, про Дім, у якому живе душа, про мову птахів, про дикі черешні, прадавні, як світ, трави і вино першого тиску... Про те, що в житті рано чи пізно, навіть досить пізно – щось відбувається вперше. І після того ти ніколи вже не будеш колишнім.
 
821.161.2(477.87)
Д 71
Дочинець, Мирослав Іванович. Різнотрав’я. Гербарій саду Життя / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2021. – 336 с.
 
Наше життя – це постійне збирання. Від грибів у лісі – до скарбів істини в хащах світового хаосу. Збирання крихт емоцій і вражень, думок і суджень, кохання і любові, спогадів і сподівань, слів і тиші, мрій і снів. Збирання себе в цілісність. Невтомне, приховане, жадібне прагнення Цілости, яке ми підміняємо словесними химерами на кшталт – щастя, доля, настрій, успіх.
Ми вічні і невтомні збирачі, тому що справжня цілісність життя – прихована.
І це письмо – теж різновид збирання.
 
821.161.2(477.87)
Д 71
Дочинець, Мирослав Іванович. Розрада-гора. Під Вороновим крилом / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2020. – 192 с. : іл.
 
Ця книжка – продовження циклу (“Многії літа. Благії літа”, “Вічник”, “Світован”, “Синій зошит”) про дивовижного карпатського старця Андрія Ворона. У ній – крихти його мудрих роздумів, спогадів, передбачень, одкровень і порад, як жити довго в здоров'ї, щасті, спокої і радості. Себто філософія життя для кожної людини і на кожен день.
 
821.161.2(477.87)
Д 71
Дочинець, Мирослав Іванович. Сонце на крисані : прислів’я, приказки, примовки, нар. афоризми Срібної землі / М. І. Дочинець ; упоряд. М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2021. – 216 с. – (Золоте слово Срібної землі)
 
Риси нашого національного обличчя, нашої ментальності, колективного інтелекту найкраще просвічують через народні приповідки, приказки, прислів'я. Особливо виразний, різьблений профіль у тих, що зродилися, стали на крило в Карпатах, у Підкарпатті, згодом названого – Закарпаттям. Скільки в цих приповідках розважливості, кмітливості, гострої збитошності, азарту, легкості й глибини думки, лукавства, дотепності й іскрометного гумору, що зблискує, як діамант із попелу! А скільки в них музики – світлої, чистої, простої! Музики в словах, у смислах, образах.
 
 
73/76(477+100)
Е 69
Ерделівські читання : матеріали 25-ї Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 11-13 жовт. 2020 р.) : [зб. наук. ст.] / М-во культури та інформ. політики України, Закарпат. облдержадмін. [та ін.] ; ред. рада: М. Приймич, І. Небесник [та ін.]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші , 2020. – 384 с. : іл.
 
Матеріали 25-ї Міжнародної науково-практичної конференції містять наукові дослідження в галузі образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та мистецької освіти України, що порушують проблеми взаємовпливів культур євро¬пейських народів та впровадження художньої освіти в мистецьких закладах.
 
271.4(437.6)
Ж 56
Женюх, Вавринець. Історія парафії Коромля = Dejiny farnosti Koromľa : [монографія] / В. Женюх. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 288 с. : кол. іл.
 
У монографії подається історія парафії Коромля від початку її заснування до середини 2021 р. Матеріал подано основними науковими методами, що використовуються в історичній науці. Інформація представлена у двох блоках. У перших розділах хронологічно подана історія, у останніх – теми, що стосуються свят та священиків, які служили у парафії. 
Для широкого кола читачів – науковців, істориків-краєзнавців, усіх, хто цікавиться церковно-історичною спадщиною.
 
 
821.161.2(477.87)
З-13
Завадяк, Иван Иванович. Выпровбалованя любовльôв : повісти / И. И. Завадяк. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 272 с.
 
332
З-15
Задорожна, Іванна Василівна. Регіональні особливості інноваційного розвитку : монографія / І. В. Задорожна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Говерла, 2021. – 252 с. : іл, табл.
 
У монографії узагальнено науково-теоретичні, методичні і прикладні засади інноваційного розвитку регіону в умовах трансформаційних змін. Проведено аналіз підходів до процесу забезпечення інноваційного регіонального розвитку та розуміння його сутності. Розглянуто методичні підходи до дослідження інноваційного розвитку регіону через призму складної і динамічної соціально-економічної системи.
Досліджено стан та динаміку інноваційного розвитку Карпатського регіону і України в цілому. Проаналізовано сукупність інноваційних індикаторів, що сприяло детальному аналітичному оцінюванню регіональних особливостей інноваційного розвитку та виявлений) інноваційного потенціалу пріоритетних сфер і видів економічної діяльності. Сформовано матрицю інноваційного розвитку регіону з інтерпретацією результатів оцінювання.
Досліджено й систематизовано функціональність інституційного забезпечення інноваційного розвитку регіону. Здійснено аналіз обсягу фінансування інноваційної діяльності Закарпаття стосовно областей Карпатського регіону та України. Розглянуто зарубіжний досвід інноваційного розвитку економіки та інституційного забезпечення зазначеного процесу.
Запропоновано узагальнену модель факторів сприяння інноваційному розвитку регіону з формуванням дієвого регіонального управлінського ядра діяльність якого сприятиме процесу реалізації інноваційних проектів і програм. Побудовано й розраховано множинно-регресивну багатофакторну модель інноваційного розвитку регіону, яка враховуватиме підходи до збереження навколишнього природного середовища. Запропоновано заходи щодо удосконалення інноваційної системи регіону.
Монографія розрахована для спеціалістів, науковців, практиків, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, коледжів економіко-фінансового профілю, працівників управлінських структур, державних органів влади, органів місцевого самоврядування.
 
 
551(477.87)
З-17
Зайцева, Віра Миколаївна. Віра у надра Закарпаття : [іст.-біогр. вид.] / В. М. Зайцева. – 2-ге вид. – Переяслав-Хмельницький ; Берегово : Вид-во К С В, 2021. – 164 с. : табл., кол. іл.
 
У своїй книжці В. М. Зайцева, легенда закарпатської геології, орденоносець, почесний геолог і лауреат Державної премії України, першовідкривач єдиного в Закарпатті ртутного родовища, ділиться своїми унікальними спогадами про розвиток геологічної галузі в краї. Разом з літописом авторки та фотоматеріалами з особистого архіву до книги ввійшли також статті її колег та журналістів.
Книга буде цікава в першу чергу для геологів та мешканців Закарпаття, а також для всіх, хто цікавиться краєзнавством, історією та природними багатствами України.
 
34
З-18
Закарпатські правові читання = Trascarpathian legal readings : матеріали 13 Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 трав. 2021 р., м. Ужгород). Т. 2 / Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; редкол.: О. Я. Рогач, Я. В. Лазур [та ін.] ; за ред.: Я. В. Лазур, М. В. Савчин [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 264 с. : табл.
 
Науковий збірник містить матеріали конференції, які присвячені окремим проблемам сучасної юриспруденції, зокрема, подолання наслідків пандемії коронавірусу, синергетики в праві, правового забезпечення економічної і судової реформ, сучасних тенденцій розвитку конституційного, цивільного, сімейного, кримінального та міжнародного права. У збірнику приділено увагу проблематиці четвертого покоління прав людини, адміністративним та судовим механізмам забезпечення прав людини.
Для наукових та науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, студентів правничого напрямку, юристів-практиків, усіх, хто цікавиться питаннями юриспруденції.
 
069(477.87)
З-18
Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Науковий збірник Закарпатського музею народної архітектури та побуту = Scientific volume of the Transcarpathian museum of folk architecture and life = Colecţie ştiinţifică al Muzeului Arhitecturii şi civilizaţiei populare din Transcarpatia = Vedecká zbierka Zakarpatského Múzea ľudovej architektúry a života / Департамент культури Закарпат. облдержадмін., Закарпатський музей народної архітектури та побуту, КЗ “Закарпат. музей нар. архіт. та побуту” Закарпат. облради; редкол.: В. В. Коцан, М. І. Мегела [та ін.]. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші 
Вип. 8 / М. А. Адаменко, М. Ю. Алмашій [та ін.] ; упоряд.: В. В. Коцан, М. І. Мегела ; відп. за вип. В. В. Коцан : , 2020. – 412 с. : іл.
 
Восьмий випуск Наукового збірника Закарпатського музею народної архітектури та побуту містить матеріали воркшопу “Музей і туризм”, що проводився в рамках реалізації міжнародного грантового проекту “Культурні зв'язки – культурна мобільність в прикордонному регіоні. HUSKROUA/1702/3.1/0040”. Питання, що піднімались на воркшопі, сформували перші два розділи цього випуску. У них йдеться про історію та перспективи розвитку культурного туризму на Закарпатті, а також ролі окремих музеїв краю в цьому процесі. Окрім того, свої наукові розвідки до збірника подали науковці, музейні співробітники з Ужгорода, Львова, Києва, Дніпра, Харкова, а також міст Сату Mape та Тигру-Муреш (Румунія). Вони присвячені фондовим колекціям та експозиціям музеїв, проблемам збереження, реставрації та консервації музейних об'єктів, культурно-освітній роботі як формі збереження та популяризації культурної спадщини, розвитку етнографічної науки, традиційному народному житлу, ремеслам та промислам, календарній та родинній обрядовості, світоглядним уявленням та народним знанням, історії окремих населених пунктів та відомим постатям, рукописним джерелам.
Збірник розрахований на всіх, хто цікавиться розвитком сільського туризму, музейної справи, а також традиційною народною культурою. Його матеріали покликані допомогти у справі збереження, відродження та подальшого розвитку культурної спадщини українського народу.
 
323.1(477.87)
І-74
Інформаційний бюлетень. № 38-39 / Упр. національностей та релігій Закарпат. облдержадмін., Центр культур нац. меншин Закарпаття ; редкол. О. В. Лях ; редкол. [та ін.] Моца (Гаврилешко) М. Ю. ; відп. за вип. Л. Б. Секова. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 286 с. : табл.
 
821.161.2.09(477.87)
К 43
Кіраль, Сидір Степанович. Іван Чендей та київські критики : епістолярні діалоги : [монографія] / С. С. Кіраль ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; англ. пер. текстів: Г. В. Василева, Н. В. Чендей ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Ужгород ; К. : РІК-У, 2021. – 432 с. : іл.
 
У монографії на матеріалі листування закарпатського письменника-шістдесятника, автора сценарію всесвітньовідомого фільму С. Параджанова “Тіні забутих предків”, лауреата Національної премії України ім. Т. Шевченка І. Чендея зі знаними українськими критиками К. Волинським, І. Дзюбою, Л. Коваленком, В. Костюченком розкрито актуальні питання з проблем тогочасного літературного життя, зокрема ролі письменника та критики в духовному житті народу, а також долі українського книговидання, питання функціонування рідної мови, радянської цензури та ін. Цікавими в контексті сьогочасності видаються також і щоденникові “щохвилинні” спостереження І. Чендея, виключеного в 1969 р. із лав компартії із забороною друку творів упродовж дев'яти років, і його адресатів про початки становлення молодої незалежної держави Україна. 
Книжку адресовано науковцям, студентам-філологам, а також усім, хто цікавиться літературним джерелознавством, епістолярною спадщиною письменників та вчених-гуманітаріїв загалом і літературним життям Закарпаття зокрема.
 
39(477.87)
К 75
Коцан, Василь Васильович. “Монистята на білиньку шию...” = Women’s beaded jewelry of Transcarpathia : жіночі прикраси з бісеру на Закарпатті : [альбом] / В. В. Коцан ; пер. англ. Я. Басараб, упоряд., передм. В. В. Коцан ; Департамент культури Закарпат. ОДА, КЗ “Закарпат. музей нар. архіт. та побуту” Закарпат. облради. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші , 2020. – 116 с. : кол. іл.
 
Пропоноване видання є продовженням серії публікацій музею, що знайомлять поціновувачів народного мистецтва з його окремими збірками. Воно містить кольорові фотоілюстрації традиційних народних, а також авторських жіночих прикрас з бісеру із фондової збірки ужгородського скансену, а також зібраних автором впродовж багатьох років під час етнографічних експедицій.
До видання також увійшли матеріали зі збірок Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Тиводара Легоцького, Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові, Регіонального музею етнографії сіл пониззя річки Тереблі у селищі Буштино Тячівського району, Ясінянського та Великобичківського історико-краєзнавчих музеїв.
Текстову та альбомну частини супроводжують чорно-білі світлин кінця ХІХ – середини ХХ ст., що демонструють жінок в традиційному народному вбранні, до комплекту якого входять прикраси з бісеру.
Тут представлено традиційні взірці виробів з бісеру долинян, гуцулів, бойків і лемків Закарпаття. Окрема увага акцентується на авторських виробах – силянках і намисті Ірини Куцик, Меланії Балаж, Марії Купарь, Ольги Ловги та Вікторії Симкович.
Книга зацікавить етнографів, мистецтвознавців, музейних працівників, дослідників народного декоративно-ужиткового мистецтва та всіх, хто цікавиться матеріальною культурою Закарпаття.
 
821.161.2(477.87)
К 95
Кухта, Василь Васильович. Писати і дихати : есеї, інтерв’ю, вірші / В. В. Кухта. – Львів : Простір-М, 2021. – 304 с.
 
Творчій манері Василя Кухти, за присудом критики, притаманні розкутість думки, психологізм, історизм мислення, вміння новітні явища дійсності відображати новим словом. Як публі¬цист і видавець у 1990-х роках активно долучився до становлення демократичної періодики Закарпаття. На сторінках редагованих ним журналів (історико-краєзнавчі “Карпатський край” і “Карпатський світ”, літературно-мистецький “Тиса”, екологічний “Зелені Карпати”) протягом десятиліть заповнюватися “білі плями” закарпатської історії. Відомий також як літературний діяч: у 2003 році заснував (за участі українських і румунських часописів) Міжнародну творчу асоціацію “Corona Саrpatica”, був її співголовою, організатором у 2003–2010 роках Днів українського та румунського слова на Закарпатті (Україна) та Сату-Маре (Румунія). У 2021 р. переформатував асоціацію, залучивши до неї поважний ряд науково-освітніх, культурологічних, екологічних інституцій України, Словаччини, Німеччини. Творча асоціація “Corona Carpatica” є фундатором однойменної міжнародної літературно-мистецької, екологічної премії.
У новій книзі Василя Кухти вміщено есеї, інтерв'ю (доповнені поетичними візіями), в яких заторкнуто теми відродження вкраїнських звичаїв і традицій, збереження культурних і природних цінностей Карпат, міжетнічного, міжнаціонального спілкування та ін. Автор відстоює право мистця на “недозовану” творчу свободу, ділиться секретами майстерності публіциста.
 
633.88
Л 56
Лікарські рослини як джерело інуліну для фармакології / П. П. Бобонич [та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2021. – 32 с. : кол. іл.
 
У книжці подано основні відомості про лікарські рослини, які містять інулін. Наведено їх ботанічний опис та відсотковий склад інуліну.
Для лікарів, провізорів та фармацевтів.
 
908(477.87)
Л 64
Літераті, Тетяна Олександрівна. Втрачений Ужгород. Міська управа : іст.-краєзнав. нариси / Т. О. Літераті. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 192 с. : іл. – (Проєкт “Втрачений Ужгород”).
 
“Втрачений Ужгород. Міська управа” – четверта україномовна книжка ужгородської журналістки Т. Літераті. В її основі – кількарічні пошуки в архівах документів, які стосуються роботи міської ради та управи Ужгорода різних років. Читачі зможуть дізнатися про те, коли в Ужгороді з'явилося місцеве самоврядування, як воно діяло, якими були дев'ятнадцять мерів дорадянського періоду історії міста, за яких умов вони працювали тощо. Краєзнавче дослідження доповнене багатим ілюстративним матеріалом та копіями архівних документів.
 
821.161.1(477.87)
Л 76
Лонский, Дмитрий. Неправильные сонеты : к Насте Цветаевой : [поэзия] / Д. Лонский. – 1-е изд. – Ужгород : Изд-во Валерия Падяка, 2021. – 112 с.
 
Напрочуд проникливі рядки ліричної поезії Дмитра Лонського – це поетична сповідь сучасника, який, попри меркантильне та прагматичне сьогодення, високо несе ідеали всепоглинаючого кохання.
Дитинство та юність автора, що нині мешкає в Ізраїлі, пов'язані з Ужгородом (навчався у СШ № 11).
 
81(477.87)
М 58
Міжслов’янські компаративні дослідження = Medzislovanské komparatívne štúdie : научное издание / А. Амір, М. Андрічик [та ін.] ; редкол. С. М. Пахомова, редкол. Я. Я. Джоганик [та ін.], упоряд., відп. ред. С. Пахомова, упоряд., відп. ред. Я. Джоґаник ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Вид-о Олександри Гаркуші , 2021. – 124 с. : табл., іл. – (Studia Slovakistica ; Вип. 20).
 
Двадцятий випуск наукового збірника “Studia Slovakistica” присвячено актуальніш питанням славістики та словакістики – граматики, лексикології, словотвору, етимології, ономастики, перекладу, літературним взаєминам.
Для філологів-славістів – наукових працівників, викладачів, перекладачів, аспірантів та студентів.
 
821.161.2(477.87)
М 12
Магас, Інна Юріївна. Промов своє ім’я : пригодн. повість / І. Ю. Магас. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші , 2021. – 128 с. : іл.
 
Анні ніколи не вирізнялася з-поміж однолітків. Була лише одненька особливість – вона вміла гарно малювати. Хто ж знав, що цей талант переверне її світобачення з ніг на голову? Що вона потрапить у такі місця, які уява навіть намалювати не могла?
Анні познайомиться з такими ж здібними та дізнається, що ідеальні (ну, майже!) хлопці, як у книгах, справді існують.
І хто б міг подумати, що на неї чатує небезпека й на її тендітні плечі ляже відповідальна місія.
 
81'25(4)
M 15
Madyar, Olha. Preklad v stredoeurópskom kultúrnom kontexte : učebnica s cvičeniami hre ukrajinských študentov / О. Madyar, I. Slivková ; Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. – Prešov : Prešovská univerzita, 2021. – 224 с.
 
57
М 34
Матеріали 75 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ “УжНУ” Серія “Біологія” / Держ. вищ. навч. закл. “Ужгород. нац. ун-т”, біолог. ф-т ; редкол. : Я. С. Гасинець [та ін.] ; відп. за вип. Р. Е. Садиґов, А. В. Гукливий. – Ужгород : [Вид-во УжНУ “Говерла”], 2021. – 111 с. – Титул. арк. паралел. англ, мовою.
Т. І : Матеріали 75 підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ “УжНУ” Серія “Біологія” : присвяч. 90-річчю від дня народж. проф. В. Ю. Мандрика. – С. 11-46.
Т. ІІ : Актуальні проблеми біологічних та агроекологічних досліджень у Карпатському регіоні : матеріали V міжнар. конф. молодих учених та студентів : присвяч. 90-річчю від дня народж. проф. В. Ю. Мандрика. – С. 47-110.
 
Збірник містить наукові матеріали, які присвячені основним проблемам збереження флористичного та фауністичного біорізноманіття Українських Карпат. Також розглядаються питання охорони навколишнього середовища, раціонального використання потенціалу агроекосистем. Висвітлено проблематику фізіологічних та мікробіологічних досліджень в екології та освітній діяльності в біології.
Наведені результати наукових досліджень можуть бути використані як фахівцями різних природничих напрямків, так і широким колом читачів, які цікавляться питаннями біології та екології.
 
821.161.2(477.87)
М 42
Меденці, Маргарита Василівна. Добрі казки та правдиві історії : для мол. та серед. шк. віку / М. В. Меденці. – Ужгород : Патент, 2021. – 144 с. : кол. іл.
 
Утворах М. Меденці уява набуває реальних обрисів, оживає і стимулює уважного читача мріяти і діяти, сприяє розвитку його інтелекту, примноженню знань, надає духовні та практичні поради, підказує, як зрозуміти себе, відкрити незвідані резерви і знайти нові можливості для досягнення мети.
У сюжети казок з реалістичним відтворенням життя авторка майстерно “вплітає” фантастичні припущення й пригоди, часто пожвавлюючи твір позитивними образами міфічних, а чи вигаданих нею істот. Відтак у цих казках відбувається оригінальне пізнання світу.
 
75.071(477.87)
М 59
Микита, Володимир Васильович. Сучасне : [альбом] / В. В. Микита ; вступ. ст. О. Федорук. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші , 2021. – 64 с. : портр, кол. іл.
 
Видання вміщує 70 робіт В. Микити і знайомить з новими творами художника, класика закарпатської школи живопису. За понад сімдесят років творчої діяльності митець створив полотна, які складають своєрідний літопис Закарпаття у мистецтві. Головні теми творчості художника – розкриття внутрішнього світу людини, краса і велич карпатського ландшафту, езотерика селянської праці, хибні цінності глобалістської цивілізації.
 
821.161.2
Н 76
Новосад, Галина. У світі книг / Г. Новосад ; упоряд. А. Любка. – Ужгород : Ліра, 2021. – 320 с.
 
Це дебютна книжка Г. Новосад, затятої читачки й завзятої мандрівниці, успішної бізнесвумен, чудової дружини і чуйної мами й бабусі. Це прогулянка книжковим садом, який пані Галина дбайливо доглядає вже кілька років, ретельно фіксуючи свої враження від різноманітних книжок. Та все ж це не просто рецензії й читацькі відгуки, переплетені з особистим досвідом і спогадами, ці тексти оживають у форматі повноцінних історій, які авторка розповідає нам за філіжанкою кави під час дружньої зустрічі.
 

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".