Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2022-11-23

 

81(477.87)
Л 59
Лінгвальний та екстралінгвальний аспекти комунікації в мультикультурному середовищі Закарпаття : монографія / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; за заг. ред.: Ю. М. Бідзіля, Г. В. Шаповалова, Я. М. Шебештян. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 628 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці розд.
 
Монографія є спробою багатоаспектного осмислення лінгвальних та екстралінгвальних складових комунікації на матеріалі україністики, загалом славістики, гунгаристики, літературознавства, перекладознавства, масмедіа з урахуванням особливостей Закарпаття як прикордонного мультикультурного регіону; тут розглянуто деякі зумовлені просторово-часовими обставинами риси живорозмовної (діалектної, побутової), художньо-образної (фольклорної, літературної), масової публіцистичної (газетно-журнальної, телевізійної, онлайнової тощо) комунікації.
Видання адресоване філологам, фахівцям із соціальних комунікацій, ученим і студентам інших галузей та загалом усім, хто цікавиться питаннями спілкування.
 
392(477.87)
M 33
Marriage suits her = Maritisul i se potriveste = Заміжжя їй личить = Svadba jej pristane / A. Dobrescu [et al.] ; traducatori L. M. Iancu [et al.]. – Satu Mare : Editura Muzeului Satmarean ; Cluj-Napoca : Editura Argonaut, 2022. – 18 p. : il. – Текст англ., рум., укр., словац. мовами. 
 
До цього фотоальбому увійшли світлини з виставки весільного одягу, атрибутики та фотографій, яка проходила в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Як змінювалася зачіска нареченої, якими були весільні застілля та гуляння – все це було представлено на цій виставці.
Альбом буде цікавий усім, хто цікавиться історією нашого краю.
 
016:32(477.87)
М 57
Іван Мигович – політик, науковець, педагог : біобібліогр. покажч. / упоряд. Л. О. Ільченко ; передм. В. Дзьобак. – Вид. 2-ге, допов. – Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2022. – 116 с. – Назва обкл. : Іван Мигович. – Імен. покажч.: с. 108-110. 
 
Біобібліографічний покажчик «Іван Мигович – політик, науковець, педагог» представляє науковий доробок доктора філософських наук, професора, дійсного члена Української академії політичних наук, громадського діяча, депутата Верховної Ради України (1998–2006 pp.), директора Інституту проблем соціалізму (м. Київ), члена Президії і секретаря ЦК Компартії України.
Книга видається до 80-річчя від дня народження науковця.
Видання буде корисним для викладачів, аспірантів і пошукачів, молодих політиків, управлінців – для всіх, кого цікавлять проблеми новітньої історії, соціальної роботи, філософії, етнології, релігієзнавства.
 
821.161.2(477.87)
М 92
Муха, Андріана. Сила маленької жінки : загублена пташка / А. Муха. – Ужгород : РІК-У, 2021. – 64 с. : іл., портр. 
 
«Сила маленької жінки» – сміливе поєднання відвертих зізнань і життєвих реалій. Кожна історія – то маленька сповідь, яка пронизана глибокими роздумами, переживаннями і натхненням.
Проза і поезія загубленої пташки лише для тих «особливих», що звикли високо літати... творчих та багатогранних, які живуть однією миттю, у яких немає часу на пусті балачки і беззмістовне існування, ті, що не бояться пірнати в безодню всіляких ідей і нестримних бажань, ті, що шукають своє покликання і не бояться змін.
 
271.2(477.87)
Н 34
Наукові записки Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архімандрита Василія (Проніна) = Scientific notes Theological and historical research center named after archimandrite Vasily (Pronin). Вип. 8 / Укр. Православна Церква, Мукачів. Православна Єпархія ; редкол.: Феодор (Мамасуєв), Ю. В. Данилець [та ін.]. – Ужгород : Карпати, 2021. – 360 с. : іл.., табл. – Назва на корінці : Наукові записки БІНДЦ. – Текст укр., чес., рос. мовами. 
 
Книга являє собою черговий номер «Наукових Записок» Богословсько-історичного науково-дослідного центру імені архимандрита Василія (Проніна).
Видання здійснено у 2021 році спільними зусиллями БІНДЦ імені архімандрита Василія (Проніна), Закарпатської Обласної Ради, Закарпатської Обласної Адміністрації, Державного архіву Закарпатської області і Факультету історії та міжнародних відносин ДВНЗ «УжНУ».
Кожен випуск «Записок» – це певний підсумок наукової роботи. Це – науковий звіт, який переконує, що, незважаючи ні нащо, діється і досліджується історична спадщина.
«Записки» допоможуть читачу по-новому подивитися на історію Православної Церкви на Закарпатті і проллють нове світло на маловідомі сторінки в історії Мукачівської єпархії.
 
821.161.2.09(477.87)
Р 47
Personalities in the Cultural and Educational space of Zakarpattya region: Ivan Chendey. Petro Skunts / Y. Syvokhop, M. Zhulynskyi [and et. al.] ; ed.: Y. Syvokhop, T. Nestorenko. – Katowice : Publishing House of University of Technology, 2022. – 340 p. : табл. – Текст анг., укр. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст. 
 
 
Ця колективна монографія зосереджує науково-методичну увагу на творчості двох найбільших, найвідоміших письменників Закарпаття, громадських і культурних діячів, лауреатів Національної премії в галузі літератури імені Тараса Шевченка. Автори у своїх дослідженнях визначають умови становлення, розвитку та розквіту таланту Івана Чендея та Петра Скунця. Відповідно, у полі їхнього зору – аналіз історичних умов становлення їхньої творчості, визначення основних напрямків її розвитку, окреслення специфіки ідейно-естетичних домінант художніх текстів згаданих авторів.
Учені використовують достатньо апробовані, традиційні літературознавчі методи: культурно-історичний, порівняльно-історичний, біографічний, типологічний. Вони справедливо нарікають на метод «нового прочитання» у сучасному українському літературознавстві. Вони не орієнтуються на тимчасову літературну моду чи кон’юнктуру, а свідомо спираються на національну методологічну традицію, шукають найбільш адекватні, зважаючи на предмет і об’єкт дослідження, методи.
 
821.161.2(477.87)
Т 41
Тимчук, Володимир. Азовом... Зіскрижалені : [поезії] / В. Тимчук ; післясл. Т. Єщенко ; худ. М. Вишедська. – Lviv : VarT : Простір-М, 2020. – 114 с. : кол. іл. – (Музи мандрівної пісня).
 
На продовження увоєненної теми в поезії крізь призму побаченого, відчутого, несхопленого під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької області – поетична збірка «Азовом... Зіскрижалені». Книга в нову, ще не осмислену добу руйнації балансу між правами особистості та унаслідок короновірусних національних карантинів, не дивно, що містить чимало новотворів і нових образів.
 
271.4(477.87)
Ш 46
Шематизм Мукачівської греко-католицької єпархії / Упр. Мукачів. греко-католицької єпархії ; упоряд. М. Багіров ; вступ. слово Ніл. – Ужгород, 2022. – 704 с. : іл. – Бібліогр.: с. 699.
 
Маю велику радість представити вам шематизм Мукачівської єпархії станом на 2021 рік. Як знаєте, перший шематизм вийшов у 1814 році, і більш-менш регулярно видавався кожні два роки, якщо не було якихось зовнішніх перешкод. Повний останній вийшов у 1915 році, а опісля опублікована тільки частина у 1938 році. Крім цього, у 1924 році укладено Іваном Вислоцьким Шематизм греко-католицького духовенства Мукачівської, Пряшівської і Америцької єпархій з додатком Крижевацької та Угорської, а у 1945 році отцем Стефаном Бендасом складено машинописний малий шематизм, який не було поширено. З того часу шематизм не виходив, крім короткого, виданого у 2002 році. Світлої пам’яті владика Мілан почав працю над новим тематизмом одразу після прийняття обов’язків Апостольського адміністратора. Він постійно відновляв парафії, освячував нові храми, для яких сам шукав допомогу, висвячував нових священників для цих же храмів. Адже ніхто як він не розумів, що храм – це не стіни, а живі люди. І через ці постійні зміни не легко виготовити кінцевий варіант тематизму. І так само потрібна була і співпраця священників на парафіях, щоб додати потрібні дані. Сьогодні ця довголітня праця завершена. Дякую всім, хто працював над цим виданням. Воно недосконале. Но маю надію, що буде поштовхом до наступного видання, наприклад через два роки, із усіма вашими зауваженнями, яких ми і дотепер з нетерпінням очікували.
Усі персональні дані священників можна користати тільки у цілях священничих чи пасторальних відносин. Кожен зобов’язаний у совісті перед Богом не висвітлювати чи передавати їх третім особам.
Благословення Господнє на вас!
 
378
Ш 52
Шетеля, Наталія Ігорівна. Концептуально-педагогічні засади професійної підготовки майбутнього фахівця у галузі культури і мистецтв в умовах аксіорозвивального середовища : монографія / Н. І. Шетеля ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Ужгород : РІК-У, 2022. – 320 с. : іл. – Бібліогр.: с. 288-316.
 
Монографію присвячено філософсько-методологічному обґрунтуванню концептуально-педагогічних засад професійної підготовки майбутнього фахівця у галузі культури та мистецтв в умовах аксіорозвивального середовища. Проаналізовано нові вимоги до галузі культури та мистецтв у контексті поточної соціокультурної ситуації. Обґрунтовано особливий на сьогодні статус у системі професійних компетентностей майбутнього фахівця в галузі 02 «Культура і мистецтво» аксіологічної компетентності. Як засіб практичного забезпечення ціннісно-орієнтованого виміру професійної підготовки фахівця відповідного профілю розглянуто аксіорозвивальне середовище. Запропоновано авторську методику проектування аксіорозвивального середовища, а також обґрунтовано педагогічні умови формування аксіологічної компетентності майбутнього фахівця в галузі культури і мистецтв.
Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться проблематикою сучасної професійної підготовки із залученням теоретичних і практичних напрацювань сучасної аксіології та педагогіки.
 
94(477.87)"1938/1939"
Я 75
Ярнецкі, Міхал. "Український п’ємонт" на політичній шахівниці. Закарпаття в період автономії 1938-1939 / М. Ярнецкі, П. Колаковскі ; пер. із пол. І. Зимомря. – Ужгород : Ліра, 2022. – 384 с. : іл. – Бібліогр.: с. 349-370 та у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 371-383.
 
Книжка з-під пера двох польських авторів – професорів Міхала Ярнецького та Пьотра Колаковського представляє чи не найбільш драматичний епізод складної історії Підкарпатської Русі. Автори, окреслюючи спершу історичний обрис цього регіону сучасної України до 1918 року, зосередилися відтак на чехословацькому періоду раю між Карпатами та Тисою. Зміна влади призвела до прискорення соціальних процесів у відсталому до цього часу краї, в тому числі до кристалізації етнополітичної свідомості та економічного розвитку. Щоправда, Прага не поспішала втілювати в життя обіцяну автономію, але «напомпувала» в Підкарпатську Русь – у порівнянні з попередньою політикою Угорщини – доволі істотні кошти, щоб зменшити диспропорції та контрасти в державі. Очікування місцевої спільноти, власне, як чеські можливості, напевно, були більшими, але прогресу в цьому питанні важко було не помітити. Крім цього, завершилася політична, культурна та економічна гегемонія угорців, натомість місцеві слов’янські орієнтації, себто українська, російська й локальна – руснацька/русинська, отримали можливості для вільного розвитку. Автономія стала доконаним фактом лише під зовнішнім тиском і геополітичною ситуацією восени 1938 p., коли Чехословаччина, ослаблена Мюнхенською угодою, надала її Підкарпатській Русі. Після нетривалого суперництва між тими, хто раніше ворогував, лише тактично змирившись у своїх зусиллях за автономію орієнтації, перевагу здобув український варіант, а прем’єр-міністра Андрія Бродія замінив о. Августин Волошин. Упродовж кількох місяців, незважаючи на зростаючу зовнішню загрозу з боку Угорщини й, опосередковано, також з боку Польщі, зменшення й без того невеликої території унаслідок Першого Віденського арбітражу (листопад 1938 p.), вдалося закласти підвалини крихітної держави. Однак, усупереч сподіванням і зусиллям групи діячів ОУН, які прибули з Чехословаччини чи Польщі, Закарпаття не мало потенціалу стати основою для становлення незалежної України. Край став елементом гри та тимчасово важливим пішаком на політичній шахівниці, де карти роздавав передусім нацистський Третій Райх. Усе це зумовило ліквідацію автономної державності, коли Будапешт отримав дозвіл на збройну окупацію Карпатської України в березні 1939 року.

 


Новини

2024-07-16

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2024-07-11

15 липня святкує своє 85-річчя поет, перекладач, сценарист, член Спілки письменників України – Павло Михайлович Мовчан. З цієї нагоди пропонує вашій увазі віртуальну виставку „Глибини Слова і велич Чину”.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день