Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

2022-12-21

323.2(477)"2014"
Є 24
Євромайдан у Донецьку [Текст] : історія боротьби за гідність : [фотоальбом] / за ред. І. Паславський. – Львів : [б. в.], 2021. – 68 с. : фото.кол.

До уваги читача представляємо перше видання фотоальбому, присвяченого подіям Євромайдану в Донецьку, який відбувався протягом листопада 2013 – лютого 2014 років. Фотоальбом ілюструє найважливіші події Євромайдану в Донецьку та Донецькій області, а також висвітлює окремі тематичні Сторінки громадсько-політичного протесту, відомого як Революція Гідності. Всі фотографії надані активістами та журналістами, які були безпосередніми учасниками подій.

329(477)"2019"
П 18
Партійна система України після 2019 року: особливості та перспективи розвитку [Текст] / Ю. Якименко, В. Замятін [та ін.]. – К. : [б. в.], 2020. – 104 с. : іл

Партійна система є важливою складовою політичної системи України. З 1998 р. саме висунуті партіями кандидати отримують переважну більшість депутатських мандатів на виборах до Верховної Ради, а також значну частину місць у виборних органах влади місцевого рівня. Водночас, партійна система України є дуже нестабільною. Нові партії швидко здобувають прихильність виборців, і так само швидко її втрачають. Партіям, що пройшли до Парламенту, рідко вдається затриматися там більше, ніж на два терміни поспіль. Динамічним чинником є також виборча система, що час від часу змінюється. Діяльність партій концентрується на головній меті: перемагати на виборах. Поза виборчим процесом активність партійних структур значно знижується. Основні етапи, чинники і тенденції формування партійної системи України в 1990-2017 рр. аналізувалися в рамках попередніх досліджень Центру Разумкова та узагальнені у проєкті, виконаному Центром спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні. Однак, у 2019-2020 рр. у партійній системі та її оточенні продовжували відбуватися суттєві зміни, що поставило на порядок денний здійснення нового дослідження з цієї проблематики. Аналізу змін у партійній системі присвячено проєкт "Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку", який Центр Разумкова також реалізував у співпраці з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні. Результати дослідження представлені в Аналітичній доповіді.

343.5(477)
К 90
Кулик, Катерина Дмитрівна. Запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні [Текст] : монографія / К. Д. Кулик ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Х. : Юрайт, 2021. – 196 с.

Монографію присвячено дослідженню розбещення неповнолітніх як кримінологічного явища. Надано кримінологічний аналіз цього злочину. На підставі кількісно-якісних показників визначено його сучасний стан, тенденції та рівень латентності. Досліджено особу злочинця, що вчиняє розбещення неповнолітніх, за соціально-демографічними, морально-психологічними, особистісно-рольовими, кримінально-правовими ознаками, рисами правової та моральної свідомості, психічними відхиленнями, загальнозначущими позитивними людськими якостями. Розкрито детермінаційний комплекс розбещення неповнолітніх. Визначено роль конкретної життєвої ситуації у вчиненні цього злочину, а також досліджено його жертву. Запропоновано головні напрями запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні на загальносоціальному, спеціально-кримінологічному та індивідуальному рівнях. Для наукових та науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів, працівників правоохоронних органів і контролюючих органів, а також усіх, хто цікавиться прикладними питаннями кримінології

342.7(477)
В 78
Вострих, Олег. Як перетворити обмежені можливості на рівність та доступність. Зобов’язання держави перед людьми [Текст] : навч. псіб. / О. Вострих, Н. Дульнєва, С. Марінцова ; за заг. ред.: Н. Дульнєва, О. Вострих. – Вид. 3-тє, допов. – Миколаїв : Видавець Ємельянова Т. В., 2014. – 192 с.

Навчальний посібник призначений для ознайомлення громадськості, зокрема людей з обмеженими можливостями, з основними аспектами у сфері захисту прав людини та прав вразливих груп. Для юристів та активістів організацій, що об'єднують людей з обмеженими можливостями, державних службовців, правозахисників, наукових працівників та викладачів навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами захисту прав людини.

342.9(477)
Є 33
Єдиний медичний простір України: правовий вимір [Текст] : монографія / Г. К. Авдєєва, О. Г. Алексєєв [та ін.] ; за заг. ред. С. Г. Стеценко ; Нац. акад. прав. наук України, Нац. акад. мед. наук України [та ін.]. – Х. : Право, 2022. – 672 с.

У монографії розглянуто актуальні проблеми створення та функціонування в Україні єдиного медичного простору. Зосереджено увагу на питаннях сутності, ознак, характеристик єдиного медичного простору, його базових принципах. Акцентовано на особливостях функціонування державних, комунальних, відомчих і приватних медичних закладів в умовах медичної реформи. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення формування єдиного медичного простору України та позитивний зарубіжний досвід реалізації такого роду проєктів. Представлена колективна праця стала логічним продовженням низки наукових заходів медико-правового спрямування, організованих Центром медико-правових досліджень НАПрН України та НАМН України, зокрема науково-практичної конференції "Єдиний медичний простір України: правові засади інтеграції потенціалів державної та приватної медицини", яку 15 травня 2019 р. було проведено в Києві на базі клініки "Аксімед". Для науковців, які досліджують проблематику медичного права, викладачів юридичних і медичних закладів вищої освіти, організаторів охорони здоров'я, практикуючих юристів і лікарів.

316.4(477)
П 68
Право на пам’ять [Текст] : інформ. матеріали / Укр. ін-т нац. пам’яті, Зах. міжрегіон. від. – Луцьк : [б. в.], 2021. – 124 с.

Ці інформаційні матеріали підготовлені для тих, хто хоче справедливості та порядку у сфері вирішення проблем, пов'язаних із увічненням пам'яті жертв війни та тоталітарних репресій. У них передусім – закони та витяги із законів, які потрібно постійно нагадувати учасникам проблемних дискусій. А також усі наявні на цей час міжнародні угоди України з іншими державами у сфері увічнення пам'яті жертв воєн та політичних репресій. Стаття-роз'яснення щодо порядку та процедури реалізації на території України робіт з пошуку, ексгумації, перепоховання останків жертв воєн та політичних репресій, впорядкування місць поховань та місць пам'яті іноземців була підготовлення для представників Республіки Польща. Однак вона актуальна для інуіяших сусідніх держав і для української сторони, яка задіяна у сфері меморіалізації.

 


Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день