Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2023-01-10 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10249
Добрий день! Допоможіть будь ласка. Мене цікавлять: Операційні витрати на підприємстві. Формування операційних витрат Василь
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-01-11

Дорий день! До Вашої уваги пропонуємо наступну літературу, яка є у фондах нашої бібліотеки:

65.012
А35
Азьмук, Л. А. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат : Навч. – метод. посіб. / Л.А. Азьмук, Н.В. Задорожна ; Київський нац. економ. ун-т. – 2-е вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 160 c.

65.29
В27
Великий, Ю. М. Управління витратами підприємства : монографія / Ю. М. Великий, В. В. Прохорова, Н. В. Сабліна; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Х.: ІНЖЕК, 2009. – 192 c.

65.052.9(4УКР)2
Д13
Давидович, І. Є. Управління витратами : навч. посіб. / І. Є. Давидович; Міністерство освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – К.: Центр учбової л-ри, 2008. – 320 c.

65.29
І-23
Іванюта, П. В. Управління ресурсами і витратами : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська ; за ред. С. М. Іванюта. – 2-е вид. – К.: Центр учбової л-ри, 2011. – 320 c.

К 65.6-05
О 60
Операційні витрати на виробництво продукції, робіт і послуг : Статистичний бюлетень / Закарпат. обл. упр. статистики; уклад. І. В. Олексієнко [та ін.] ; відп. за вип. І. П. Зуй. – Ужгород, 2003. – 19 с.
______________________________________

Виклюк М. І. Вплив структур операційних витрат на вибір оптимальної системи оподаткування суб’єктами малого бізнесу: галузевий аспект / М. І. Виклюк, Н. П. Бакеренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 4. – С. 51-56.

Гнучкість конкурентної стратегії мінімізації витрат об’єднаних корпоративних структур в умовах невизначеності ринкового середовища / Володимир Байгушев [та ін.] // Журнал європейської економіки. – 2021. – № 4 (Т. 20). – C. 603-616. – Бібліогр. наприкінці ст.

Грекова В. Зв'язок показників операційних витрат у звіті про фінансові результати / В. Грекова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 7. – С. 22-26.

Іщук, С. О. Моделювання тривалості операційного циклу промислових підприємств / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2016. – № 1. – С.158-164. – Бібліогр. в кінці ст.

Колісник, Г. М. Критичний аналіз сучасного стану системи управління витратами в контексті державного регулювання / Г. М. Колісник // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 8. – C. 62-68.

Куриляк, З. Класифікація і склад витрат на виробництво / З. Куриляк // Все про бухгалтерський облік. – 2020. – № 109. – C. 8-11.

Кушина, О. Витрати підприємства: склад і класифікація / О. Кушина // Збірник систематизованого законодавства. – 2017. – № 11. – C. 9-14.

Латишева, О. В. Визначення особливостей управління витратами в системі формування стратегії економічної безпеки та сталого розвитку вітчизняних підприємств / О. В. Латишева, С. В. Касьянюк, М. Ю. Мілявський // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 7. – C. 15-20.– Бібліогр. наприкінці ст.

Лещук, І. В. Трансформація структури витрат на інноваційну діяльність промислових підприємств великих міст України / І. В. Лещук // Фінанси України. – 2019. – № 8. – C. 117-128. – Бібліогр. в кінці ст.

Олійник, О. В. Проблеми оптимізації кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських підприємств / О. В. Олійник, В. В. Макогон, С. В. Брік // Економіка АПК. – 2019. – № 8. – C. 50-58. – Бібліогр. в кінці ст.

Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день