Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальна довідка

Задати питання

  
2023-04-03 адреса питання: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/view.php?qid=10274
Добрий день! Допоможіть, будь ласка. Мене цікавить: джерела інформації для написання курсової на тему «Основні етапи розвитку українського державного управління» Ольга
Балаж Тетяна Григорівна

Балаж Тетяна Григорівна
2023-04-04

Добрий день! Пропонуємо скористатись літературою, яка є у фондах нашої бібліотеки:

351:33(477)
Д 36
Державне управління : Навчальний посібник/ А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенский, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко. – К.: Знання-Пресс, 2003. – 343 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

67.9(4УКР)301
Л 17
Лазор, О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування : навч.-метод. посіб./ О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Лазар; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Вид. 4-е, допов. і переробл. – Ужгород: Ліра, 2011. – 456 c.

67.9(4УКР)301
Л47
Леонова, А. О. Ефективність державного управління в контексті євроінтеграції України : навч.- метод. посіб./ А. О. Леонова, В. П. Давидова, О. О. Новачук. – К.: Кондор, 2007. – 390 c.

35(477)
М 19
Малиновський, В. Я. Державне управління : Навч. посібник/ В.Я. Малиновський. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Атіка, 2003. – 576 с.

67.9(4УКР)301
Т 33
Теорія та історія державного управління : [навч. посіб. для слухачів магістратури і студ. вищ. навч. закл.]/ Г. С. Одінцова [та ін.] ; за заг. ред. Г. С. Одінцова ; О. Ю. Амосов; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. -К.: Професіонал, 2008. – 288 c.

Барановська, В. М. Етапи розвитку управління вітчизняною зовнішньоторговельною діяльністю/ В. М. Барановська // Економіка та держава. – 2011. – № 4. – C. 8-13.

Гаєвська, Оксана. До проблеми реформування системи управління в Україні: забезпечити керівництво державою науковим знанням / Оксана Гаєвська // Віче. – 2011. – № 22. – С. 16-18.

Держуправління реформується на всіх рівнях // Урядовий кур’єр. – 2019. – 28 берез. (№ 60). – С. 2.

Матіос А. Державне управління в умовах адміністративно-правової реформи / А. Матіос // Юридична Україна. – 2006. – №2. – С. 34-37.

Олійник, Дмитро. Реформування системи державного управління: вітчизняний досвід / Д. Олійник // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 28-30.

Пахомова Т. Сучасні тенденції розвитку системи державного управління / Т. Пахомова // Юридический вестник. – 2006. – №2. – С. 89-95.

Пилипів В. В. Територіальна організація управління в Україні: ідеологія реформування / В. В. Пилипів // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 54-60.

Рябоконь В. П. Соціально-економічна сутність аграрної політики та шляхи її реалізації / В. П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2011. – № 6. – С. 3-8.

Хачатурян, Хачатурян Володимир. Державне управління і реформування українського суспільства / Х.В. Хачатурян // Наше право. – 2006. – № 4. – С.

Новини

2024-06-04

Шановні користувачі, пропонуємо вашій увазі нові надходження до Відділу художньої літератури.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день