Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

За Україну, за її волю!

2018-10-12
(до Дня українського козацтва)

Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Гімн України

Ніколи не виживе той народ,
котрий сприймає трактування
своєї історії очима сусіда.
Фрідріх Ніцше

Козацтво й Україна, козацтво і український народ… Ці поняття здавна були в одному асоціативному ряду. І не випадково. Адже через історію козацтва, по суті, переломлювалася ціла епоха в минуло України та її народу. На певному етапі історичної еволюції саме козацтво відбивало загальні тенденції розвитку українців як окремої спільноти, окремої нації.
Козацтво назавжди увійшло у свідомість українського народу як символ прагнення до свободи, демократії й національної незалежності, забезпечило появу у ній нових стереотипів мислення.

Це була епоха національно-духовного і державного утвердження українців як нації, коли вони зуміли у нерівній боротьбі не лише відстояти свободу й незалежність, а й створити одну з найдемократичніших для свого часу держав – Козацьку республіку.
Козацтво збагатило вітчизняну й європейську політичну практику самобутніми формами суспільно-політичної організації, соціальної системи й господарської моделі, адміністративно-територіального устрою. Козацька Україна подарувала світові цілу плеяду талановитих діячів культури та освіти. Витворення власного державного організму, в основу розбудови якого було покладено традиції державотворчості козацтва, свідчило про величезні інтелектуальні сили та потенційні можливості українського народу.

 

63.3(4УКР)4
Г 95
Гуржій, О. І. Історія козацтва. Держава-військо-битви
/ О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – К. : Арій, 2015. – 464 с.
У книзі висвітлюються найважливіші події, пов’язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі XV-XVI ст. до ліквідації урядом Російської імперії наприкінці XVIII — на початку XIX ст. Особливу увагу приділено найбільш яскравим постатям Війська Запорозького, їхній політичній та державній діяльності. Значне місце на сторінках праці відведено міжнародним відносинам українського гетьманату, козацькій ментальності, побуту, бойовому мистецтву, атрибутиці тощо. Певного мірою показана роль жінки в “лицарському” середовищі. Своє яскраве відображення знайшло ставлення до козаків представників різних народів і володарів іноземних держав, їхнє сприйняття за межами Батьківщини.

63.3(4УКУР)4
Г 95
Гуржій, О. І. Українська козацька держава в другій половині XVII - XVIII ст
.: кордони, населення, право / О. І. Гуржій. – К. : Основи, 1996. – 224 с. : іл.
У книзі зроблено спробу вперше у вітчизняній історіографії дослідити проблему становлення та шляхів розвитку території Української держави, визначити її межі в другій половині XVII—XVIII ст. На конкретному фактичному матеріалі, із залученням досягнень зарубіжних істориків, автор детально характеризує у територіальному відношенні державу за правління Б. Хмельницького, І. Виговського, П. Дорошенка та інших гетьманів, показує негативну роль царського уряду в державотворчих процесах в Україні. У праці наводяться цікаві дані про кількісний та етнічний склад населення різних регіонів країни, висвітлюються загальні тенденції демографічних змін, досліджуються напрямки тодішньої міграції, суть і значущість правових норм, за якими жили українці, проводиться думка співіснування на українських землях кількох державних утворень.

63.3(4УКР)4
І 90
Історія українського козацтва
: нариси : у 2-х т. / В.А. Смолій. – К. : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2007. – 724 с.
Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі.

63.3(4УКР)4
К 17
Каляндрук, Т. Загадки козацьких характерників
: монографія / Т. Каляндрук. – Львів : ЛА "Піраміда", 2007. – 288 с. : фот.
Це друга шипа сюр її Історичних розвідок Т. Каляндрука про славні бойові подвиги українських "лицарів духу", що були розпочаті у "Таємницях бойових мистецтв України". У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал, зібраний :і найрізноманітніших давніх та сучасних джерел: ілюстрації до давніх видань, фрагменти фресок, графіті та рельєфних зображень, малюнки, світлини тощо.

63.3(4УКР)4
С 20
Саричев, В. Три століття козацького флоту
= Three centuries of the Kozak fleet / В. Д. Саричев ; пер. з англ. Г. Остапенко ; Нац. заповід. "Хортиця", Благод. фонд "Хортиця". – Запоріжжя : Кераміст, 2015. – 136 с. : іл.
Історію Запорозького козацтва неможливо відокремити від морських походів та битв, через що вона одночасно є історією Запорозького козацького флоту. За його допомогою з кінця XV до кінця XVIII ст. у Чорноморському регіоні козацтво вирішувало історичні завдання протистояння і взаємодії західної та східної цивілізацій та захисту українського народу від знищення. З огляду на це автор вважає штучним зведення історії легендарних козацьких суден чайок та козацьких морських походів лише до XVT-XVTI ст. Доки на півдні України, на перетині напрямків експансії Речі Посполитої, Османської та Російської імперій, існувало козацтво, його флот залишався суттєвим чинником геополітичних перетворень у Північному Причорномор’ї та Приазов’ї.

63.3(4УКР)4
Ш 37
Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ – ХVІІІ ст.
: у 2-х кн. Кн. 1 / В. О. Шевчук ; відп. за вип. П. Я. Ромко. – К. : Грамота, 2007. – 720 с. : іл.
Книга сучасного українського історика та письменника – це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а передусім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Значну увагу приділено міжконфесійному становленню та стосункам українців, широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької держави та пізніших часів.

63.3(4УКР)4
Я 22
Яворницький, Д. І. Вольності запорозьких козаків.
/ Д. І. Яворницький ; пер. з рос. мови  Т. С. Завгородня. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – 359 с.
Історико-топографічний нарис вольностей запорозьких козаків помітний з-поміж численних праць всесвітньо відомого історика, археолога, краєзнавця та письменника академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855-1940). Особливо цікавий він для мешканців Придніпров’я – чи не кожен знайде тут згадку про дорогі серцю місця.
Книга, яка не перевидавалася понад сто років, і яка вперше виходить українською мовою, настільки докладна, скрупульозна і захоплива змістом, що лишається тільки подивуватися титанічній праці вченого.
До видання також ввійшли справи, знайдені автором в сімейних архівах дворян Катеринославщини, подані в оригіналі.

* * *

День захисника батьківщини в інших країнах: традиції святкування // Позакласний час. – 2018. – № 9 (верес.).  – С. 49 : іл.

Вирський, Д.  Початковий дискурс про казаків: творення образу українського козацтва в Речі Посполитій 1560-1570-х рр. / Д. Вирський // Український історичний журнал. – Вип. 1, 2. – 2018. – № 2. – С. 20-40.

Воїни степу : 14 жовтня – День українського козацтва // Шкільна бібліотека. –  2017. – № 9 (верес.). – С. 46-50 : іл.

Гайдук, В. Природа, віра і молитва годилися козаку за лікаря... : (козацька медицина) / В. Гайдук // Наука і суспільство. – 2018. – № 3-4. – С. 46-51.

Клименко, В. Натільні хрестики запорізьких козаків. Срібні натільні хрестики / В. Клименко // Нумізматика і фалеристика. – 2018. – № 2. – С. 6-8.

Козацтво – слава України! // Позакласний час. – 2017. –  № 9 (верес.). – 1-32 (вкладка)

Шпак, В. Російська історія війни Хмельницького : 370 років перемоги козаків під Плявцями / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2018. – 15 верес. – С. 4.

Інтернет-ресурси:

14 жовтня: Покрова,  День українського козацтва, захисника вітчизни

Історія українського козацтва

Козаки. Історія українських земель

Українське козацтво

Цікаві факти про українських козаків

 


Новини

2024-05-29

30 травня 70-річчя від дня народження педагога, літературознавиці, докторки філологічних наук, професорки кафедри української літератури Ужогородського національного університету (2000–2021) Валентини Володимирівни Барчан. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Втілення мрії або шлях до щастя".

2024-05-27

Запрошуємо всіх, хто має бажання опанувати мову жестів на практичне заняття!

2024-05-23

27 травня виповнюється 95 років від дня народження відомого українського письменника Романа Іваничука. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Роман Іваничук - майстер українського роману".

2024-05-20
18 травня 2024 року виповнюється 80 років з моменту насильницької депортації кримських татар. Цього дня Україна і світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб і виснаження. З 2014-го року країна-терорист - росія незаконно окупувала Крим та продовжує скоювати злочини проти корінного населення Кримського півострова й нині. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Крим - дорога додому".
2024-05-17

Шановні користувачі, пропонуємо  вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день