Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Корифей української культури ХХ століття

2020-03-12
до 125-річчя від дня народження Максима Тадейовича Рильського
                                                                                                                                  «Він України мав чарівну вроду,
                                                                                                                                Носив її наймення гордолиць
                                                                                                                                           Він виріс від суниць аж до зірниць, 
                                                                                                                                           Великий гранослов свого народу...»
                                                                                                                                                                                     Д. Павличко 
 
Максим Рильський – один із найбільших поетів XX століття, чий внесок у національно-духовне відродження народу неоціненний. Витончений майстер неокласичного стилю, він витворив неповторний художній світ, наповнений гуманістичним змістом. Увійшов в українську культуру як поет, перекладач, публіцист, фольклорист, етнограф, мистецтвознавець, літературознавець, мовознавець.
Максим Рильський народився 19 березня 1895 року в Києві. Його батько, відомий етнограф і громадський діяч Тадей Рильський, був сином багатого польського пана Розеслава Рильського і князівни Трубецької. Один з предків Рильських у XVII столітті був київським міським писарем. Мати Максима Рильського, Меланія Федорівна, народилася в селі Романівці на Житомирщині. 1902 року помер його батько, і родина переїхала з Києва в Романівку. Максим спершу навчався в домашніх умовах, потім у приватній гімназії в Києві. Деякий час Максим Рильський жив і виховувався у родині Миколи Лисенка. Навчався на медичному факультеті Київського університету Св. Володимира, потім на історико-філологічному факультеті Народного університету в Києві, заснованому за гетьмана Павла Скоропадського, але жодного з них не закінчив. Займався самоосвітою, вивченням мов, музикою. З 1919 до 1929 року вчителював у селі, зокрема й у Романівці, а також у київській залізничній школі, на робітфаці Київського університету та в Українському інституті лінгвістичної освіти.
Писати почав рано, його перша юнацька збірка поезій «На білих островах» вийшла 1910 року. Першою вже зрілою, що визначила появу видатного поета, була збірка «Під осінніми зорями» (1918).
У 1920-х роках Рильський належав до мистецького угруповання «неокласиків», переслідуваного офіційною комуністичною критикою за декадентство і відірваність від життя. Як і решта неокласиків, Рильський безпосередньо своєю творчістю не реагував на політичні події і протягом 1920-х років цілковито ізолювався від радянської дійсності, лише подеколи в одвертій формі (наприклад, у вірші «На світі є співучий Лянґедок») чи у вигляді іронічних «відступів» (як у «Чумаках» чи поемі «Сашко») виявляв обурення проти ідейно-політичної та літературної атмосфери, що панувала тоді. Така поведінка поета викликала гострі напади офіційної критики, що врешті закінчилося арештом НКВС у 1931, після чого він майже рік просидів у Лук'янівській тюрмі. Після ув'язнення Остап Вишня забрав Рильського до себе в Харків на кілька днів у гості. Побратими Рильського - неокласики М. Драй-Хмара, П. Филипович, М. Зеров, Д. Загул, були репресовані й загинули в радянських концтаборах.
Після ув'язнення Рильський вимушено проголосив активне сприйняття радянської дійсності, завдяки чому він єдиний з неокласиків урятувався від сталінського терору. Його творчість поділилася на два річища – офіційне та ліричне, в останньому йому вдалося створити справжні взірці високої поезії. Визнання наукових та літературних досягнень поета відбилось в обранні його академіком АН УРСР (1943) та АН СРСР (1958). Він був головою правління Спілки письменників України, обирався депутатом Верховної Ради СРСР, очолював Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР. Поет помер 24 липня 1964 р. після тяжкої хвороби (рак).
 
 

ОКРЕМІ ВИДАННЯ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

84(4УКР)6
Р 50
Рильський, М. Т. Зібрання творів : у 20 т. / М. Т. Рильський. – К. : Наук. думка, 1983-1990.
Твори оцифровані у рамках проекту "Оцифрування книг Гуртом"

Максим Тадейович Рильський – видатний поет, учений, публіцист, перекладач, громадський діяч — залишив по собі велику творчу спадщину.Двадцятитомне видання творів М. Т. Рильського, що пропонується читачеві, є найповнішим зібранням його поетичних, перекладних, літературно-критичних творів, а також вибраних листів. Твори подаються в хронологічному порядку: поезія – за збірками, в тій послідовності, як їх розташував сам автор, адже кожна збірка складає певну цілісність. Твори, які не входили до збірок, вміщені в розділі «Поза збірками». В кожному томі подаються примітки та алфавітний покажчик творів. У примітках подано історико-літературний та реальний коментар до творів поета, дати публікацій, джерела тексту, різночитання. Примітки й коментарі самого М. Т. Рильського містяться в основному тексті, в посторінкових виносках.

84(4УКР)6
Р 50
Рильський, М. Т. Вибрані твори : у 2 т. Т.1 : Вірші. Поеми / М. Т. Рильський ; уклад. : В. Л. Колесник, В. Є. Панченко ; редкол. : Д. В. Павличко [та ін.]. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2005.  – 604 с. : іл. – (Бібліотека УЛЕ: вершини письменства).
 
84(4УКР)6
Р 50
Рильський, М. Т. Вибрані твори : у 2 т. Т. 2 : Переклади / М. Т. Рильський ; уклад.: В. Л. Колесник, В. Є. Панченко, А. Я. Слободянюк ; редкол. : Д. В. Павличко [та ін.]. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2006. – 608 с. : іл. – (Бібліотека УЛЕ: вершини письменства).
 
«Вибрані твори» М. Т. Рильського у двох томах – перше з видань започаткованої видавництвом «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана багатотомної серії «Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства», в якій випускатимуться кращі твори видатних майстрів української та світової літератури, представлених в УЛЕ.
У першому томі вміщено вірші та поеми, написані Максимом Рильським у різні періоди творчої діяльності. Вони дають можливість осягнути основні теми і мотиви поетичної спадщини митця, відчути неповторний світ образів, дум і поривань автора, просвітлено-життєлюбний дух поета.
У другому томі вміщено переклади різних за жанром і тематикою поетичних творів авторів з країн близького і далекого зарубіжжя, здійсненні М. Т. Рильським. Читач має можливість відкрити безцінні здобутки світової літератури, творчо осягнуті одним з найавторитетніших представників української перекладацької школи.
Видання супроводжуються ґрунтовною вступною статтею, науково-енциклопедичними коментарями та примітками, бібліографією тощо. Для широкого кола читачів.
 
84(4УКР)6
Р 50
Рильський, М. Т. Вибрані твори : лірика та поеми / М. Т. Рильський ; вступ. ст. О. Дейча ; худож. В. Є. Перевальський. – К. : Дніпро, 1977. – 351 с. : іл., портр. – (Шкільна бібліотека).
 
Високий патріотизм, філософська заглибленість, поетичне відчуття краси рідної землі, класична строгість і яскрава образність форм – характерні риси поезії Максима Тадейовича Рильського. 
Видання містить вірші різних років та поеми "Марина" і "Жага".
84(4УКР)6
Р 50
Рильський, М. Т. На білих островах : лірика / М. Т. Рильський. – К. : Життя й Мистецтво, 1910. – 64 с. – Репр. вид. до 100-річчя першої збірки М. Т. Рильського 
 
За підтримки редакції газети «Голос України» видано репринтну копію першої поетичної збірки Максима Рильського – «На білих островах».
Книга вийшла до 115-ліття поета і має на своїх сторінках помітки, зроблені рукою автора. Вперше збірка побачила світ у Києві 1910 року, а тепер перевидана родинним фондом М. Рильського «Троянди й виноград» з ініціативи правнука поета, його повного тезки Максима Рильського.
84(4УКР)6
Р 50
Рильський, М. Т. Синя далечінь / М. Т. Рильський ; післям. Л. Новиченка. – Факс. вид. – К. : Молодь, 1995. – 80 с.
 
До книжки увійшли факсимільне видання однієї з перших поетичних збірок Максима Рильського та післямова академіка Леоніда Новиченка
Видання відкривається рідкісною фотографією М. Рильського.
84(4УКР)6
Р50
Рильський, М. Т. Лірика : поезія / М. Т. Рильський ; упоряд. М. Г. Рильський ; відп. за вип. Т. І. Сергійчук ; передм. І. Ф. Драча. – К. : Київ. правда, 2005. – 240 с. : портр.
 
До збірки увійшли найкращі ліричні вірші Максима Рильського (1895-1964), які репре­зентують півстолітній творчий шлях поета.

83.3(4УКР)6
Р 50
Рильський, М. Т. Статті про літературу  / М. Т. Рильський ; упоряд. : Б. Рильський, Г. Колесник ; вступ. ст. Л. Новиченко. –  К. : Дніпро, 1980. – 512 с. : іл., портр.
 
Зібрані основні літературно-критичні та історико-літературні статті М. Рильського.
У книжці зібрані основні літературно-критичні та історико-літературні статті видатного українського радянського поета-академіка. В центрі уваги автора корінні питання розвитку радянської літератури – партійність і народність, громадянська позиція письменника, сутність методу соціалістичного реалізму, діалектика традицій і новаторства, національне й інтернаціональне, питання майстерності.
 
84(4УКР)6
Р 50
Рильський, М. Т. Ясна зброя : статті / М. Т. Рильський ; упоряд., та прим. Г. М. Колесника ; післям. І. К. Білодіда. – К. : Рад. письменник, 1971. – 285 с. 
 
Книга містить праці М. Рильського, присвячені питанням культури мови і перекладацького мистецтва. У цій книжці зібрано літературознавчі та критичні статті поета-академіка. Перший розділ «Очима дослідника» обіймає матеріали, присвячені дожовтневій літературі, в другому – «Над сторінками друзів» – зібрано критичні статті про поетових сучасників. Збірник стане в пригоді не лише фахівцям та студентам філологічних факультетів, а й учителям, учням і якнайширшим колам читачів, які кохаються в мистецтві художнього слова.
 
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО
 
84(4УКР)6
Р 50
Рильський, М. Т. Переклади  / М. Т. Рильський ; упоряд. И. Скакун. – К. : Укр. пропілеї, 2016. – 592 с. 
 
Перекладацтво – одна з блискучих граней таланту видатного українського поета Максима Рильського. Починаючи від найраніших спроб 20-х років XX століття, закінчуючи фінальними шліфуваннями конгеніального перекладу «Пана Тадеуша» Міцкевича у 60-х, Рильський наполегливо прокладав власну інтерпретаторську лінію, засновану на доброму смаку, ретельному доборі текстів і чудовій орієнтації в стильових течіях світової літератури. Відтворюючи взірцеві, ліричні і драматичні, твори українською мовою, Максим Рильський наочно демонструє її придатність для передачі як мелодійних обертонів, так і найвищих смислових регістрів іншомовних шедеврів. Пропонована увазі читача книга є чудовою нагодою ознайомитися з перекладацьким доробком досвідченого майстра, зустрівши давно знайомі, хрестоматійні твори – ось хоча б і «Мідного вершника» Пушкіна або «Пісню невинних» Верлена – у шатах рідного слова. У книжці зібрано поетичні переклади М. Рильського 1920-1930-х років. Ряд перекладів друкуються вперше, інші звірено з рукописними першоджерелами. Переклад поеми А. Міцкевича «Пан Тадеуш» уперше після 1927 року перевидано в початковій редакції, а поеми Вольтера «Орлеанська діва» — у першій редакції 1930-х років.
83.0
Р30
Рыльский, М. Искусство перевода : статьи, заметки, письма / М. Рыльский ; вступ.ст. Л. Новиченко ; сост., коммент. : Б. Рыльский, Г. Колесник. – М. : Совет. писатель, 1986. – 335 с. : портр. – Текст рос. мовою.
 
У цій книзі класик української літератури М.Рильскій ділиться досвідом перекладу поезії О.С.Пушкіна, М.Ю.Лермонтова, А.Міцкевича, розмірковує про значення культурного взаємообміну між народами, про переклад як співтворчість. У книзі дається глибока характеристика творчості І.П.Котляревського, В.А.Жуковського, Т.Г.Шевченко, І.Я.Франка, А. П.Чехова, Лесі Українки, В.В.Маяковського, П.Г.Тичини.
 
84(4ФРА)
В 33
Верлен, Поль. Поезії / П. Верлен ; пер. з фр.: М. Рильський, М. Лукаш, Г. Кочур. – Х. : Фоліо, 2014. – 192 с. : іл, портр. 
84(4ФРА)
В 33
Верлен, Поль. 
Лірика  / П. Верлен ; пер. з фр.: М. Т. Рильський ; М. О. Лукаш ; Г. П. Кочур. – К. : Дніпро, 1968. – 176 с. : портр. – (Перлини світової лірики). 
84(4ФРА)
В 71
Вольтер. Орлеанська діва : поема / Вольтер ; пер. з фр. М. Рильський. – К. : Держ. вид-во худ. л-ри, 1956. – 316 с. : портр.
821.161.1(477)
Г 58
Гоголь, Микола Васильович. Українські повісті : найкращі переклади / М. В. Гоголь ; за ред. І. Малкович ; пер. з рос.: М. Рильський, М. К. Зеров [та ін.]. – Вид. 3-тє. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017. – 608 с. : іл. – (Найкращі українські переклади).
84(4ПОЛ)
М70
Міцкевич, Адам. Пан Тадеуш, або Останній наїзд на Литві : шляхетська історія 1811-1912 років у дванадцяти книгах, написана віршами / А. Міцкевич ; пер. з польск. М. Рильський ; передм. й прим. Р. П. Радишевський ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Х. : Фоліо, 2004. – 352 с. : портр. – (Бібліотека світової літератури).
84(4РОС)5
П 91
Пушкін, Олександр Сергійович. Євгеній Онєгін = Евгений Онегин : роман у віршах / О. С. Пушкін ; пер. М. Т. Рильський ; упоряд. М. Рильський ; мал.: О. С. Пушкін, Н. М. Рушева. – К. : Успіх і кар'єра, 2008. – 312 с. : іл. – Текст укр., рос. мовами. 
84(4ФРА)
Р 67
Роллан, Ромен. Твори / Р. Роллан ; пер. з фр.: М. Т. Рильський, В. Очан [та ін.]. – К. : Молодь, 1975. – 400 с. : іл.
84(4РОС)
П 91
Пушкін, Олександр Сергійович. Мідний вершник. Петербурзька повість = Медный всадник. Петербургская повесть / О. С. Пушкін ; пер. М. Т. Рильський. – К. : Дніпро, 1979. – 88 с. : іл.
Р1
С 48
Слово про Ігорів похід / пер. М. Рильського. – К. : Дніпро, 1974. – 88 с.
 
Повнотекстову електронну версію твору представлено на сайті Ізборник 

МАТЕРІАЛИ ПРО ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

8У2
В31
Вервес, Г. Д. Максим Рильський в колі слов'янських поетів / Г. Д. Вервес ; АН УРСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 1972. – 312 с. : іл., фот.
 
Розкриваючи багатогранний поетичний світ М. Рильського, одного з найбільших поетів сучасності, в зв’язках з поезією таких видатних митців слова XX ст., як В. Брюсов, О. Блок, М. Маяковський, П. Тичина, Ю. Тувім, Л. Новомеський, В. Незвал та ін., автор зосереджує увагу на співвідношенні традиційного й новаторського в творчості українського письменника, на специфіці його образної системи, своєрідності типізації. В книзі вперше зроблена спроба визначити загальнослов’янський контекст поезії Рильського, розкрити самобутність його поетичного голосу, показати дійовість його слова в тих великих духовних пошуках, якими живе передове людство нашого часу.
 
83.3(4УКР)6
З-11
З трудів і днів Максима Рильського : [вірші, поеми, пер., спогади, док.] / Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Київ. літ.-мемор. музей М. Т. Рильського ; упоряд. : С. А. Гальченко, В. Л. Колесник [та ін.]. – К. : А.С.К., 2009. – 656 с. : іл. 
 
До даного видання включено вибрану лірику та поетичні переклади М. Рильського, біографічні матеріали, маловідомі спогади про поета.
Враховуючи інтерес дослідників творчості М. Рильського та широкого кола сучасних читачів до матеріалів біографічного характеру, публікується слідча справа 1931 р., коли поета було ув’язнено до Лук’янівської тюрми в м. Києві, уривки спогадів Ю. Клена й поетичне «Посланіє», стаття Є. Маланюка. Про це йдеться також у новелі «Поет народу» у О. Довженка.
83.3(4УКР)6 
Р50
Рильський, Б. М. Мандрівка в молодість батька / Б. М. Рильський. – К. : Вид-во "Київ. правда", 2004. – 144 c. : фот.
 
Ця книжка – синівські спогади про батька – славетного українського поета-класика Максима Рильського, про рідних та близьких йому людей, які жили в складну й драматичну епоху 30-60-х років 20 ст.
Упорядкування Київського літературно-меморіального музею М. Т. Рильського. Використані в книжці фотодокументи взяті з фондів літературно-меморіального музею М. Т. Рильського та сімейного архіву.
 
 
 
83.3(4УКР)6
А 23
Агеєва, Віра. Мистецтво рівноваги : Максим Рильський на тлі епохи / В. Агеєва. – К. : Книга, 2012. – 392 с. : іл. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – Бібліогр. у підрядк. прим. 
 
Авторка розглядає творчість Максима Рильського у широкому біографічному та історико-культурному контексті. Вперше із залученням тривалий час недоступних або замовчуваних архівних матеріалів і документів простежено історію шляхетського роду Рильських, зокрема історію боротьби «двох душ», польської й української, роль Тадея Рильського і всього середовища київської Старої Громади у формуванні найвизначнішого поета неокласичного кола. Розглянуто художню еволюцію від символізму десятих років до неокласицизму двадцятих-сорокових. Окрема сюжетна лінія цього дослідження –  особливості «безпеки життєдіяльності» у роки сталінського соцреалізму, складні й незрідка трагічні колізії співіснування з радянською системою, аналіз текстів з подвійним дном, текстів-шифрів, наявних у багатьох радянських письменників. Поетика Максима Рильського аналізується в контексті художньої практики київських неокласиків, зокрема Миколи Зерова та Павла Филиповича. Акцентується особлива роль Максима Рильського у збереженні традицій українського модернізму в другій половині XX століття.
 
 
821.161.2.09"19"
Р 50
Максим Рильський / Київ. літ.-мемор. музей М. Т. Рильського ; авт.-упоряд. : В. Є. Панченко, В. Л. Колесник ; передм. В. Є. Панченко. – Х. : Фоліо, 2019. – 384 с. – (Митці на прицілі). – Бібліогр. у підрядк. прим. – До 125-річчя з дня народж. М. Т. Рильського
 
До видання увійшли матеріали, що висвітлюють драматичну історію цькування видатного поета, перекладача, громадського діяча Максима Рильського (1895–1964). У 1920-ті роки його причетність до угруповання «неокласиків» викликала гострі напади офіційної критики, що закінчилося арештом Рильського у 1931-му. В жовтні 1947 року він знову зазнав безжально-несправедливої критики, відкритого політичного гоніння з боку літераторів і партійних діячів за «буржуазно-націоналістичний ухил, відсутність більшовицької ідейності». Дух тих часів живе у статтях, архівних матеріалах, поетичних творах, спогадах, промовах, резолюціях, що включені до цього збірника, як нагадування про жорстокі уроки тоталітаризму ХХ століття.
83.3(4УКР) 
У 74
Максим Рильський (1895–1964) // Усі українські письменники / упоряд. : Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – С. 67-71.

 

 

63.3(4УКР) 
С 81
Максим Рильський : (1895–1964 рр.) // Сто великих українців / Н. В. Астапенко, О. К. Барашкова [та ін.]. – К. : Арій, 2011. – С. 393-397.
 
83.3(4УКР)
У-45
Рильський Максим // Українські письменники : [довідник] / М. І. Преварська. – К. : Велес, 2013. – С. 203-207.
Володар слів ясних і мудрих [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. : до 115-річчя від дня народж. М. Т. Рильського / ЦПРБ ім. О.С. Пушкіна ЦБС Оболон. р-ну м. Києва ; уклад. О.М. Львович. – К.,  2010. – 20 с. – Режим доступу: https://bit.ly/2SStn8N
 
Бібліографічний покажчик присвячено українському поету, перекладачу та політичному діячеві Максиму Тадейовичу Рильському. Покажчик підготовлено у відділі інформаційно-аналітичної та маркетингової роботи ЦПРБ ім.О. С. Пушкіна Оболонського району м. Києва. Описи інформаційних джерел частково анотовано, а в межах розділів розміщено за алфавітом. У кінці видання вміщено іменний покажчик. Видання складається з 5-ти розділів. Видання розраховано на широке коло читачів.

Вшанування пам'яті Максима Рильського

У 1965 році Максимові Рильському відкрито меморіальну дошку на фасаді будинку письменників Роліт у Києві. Того ж року на честь поета названо вулицю, на якій він жив і працював у 1951–1964 рр. (вул. М. Рильського, 7).

У будинку з 1968 р. працює літературно-меморіальний музей Максима Рильського.

Перед будинком-музеєм встановлено бронзовий бюст М. Т. Рильського (скульптор – А. А. Ковальов). 

Поруч розташовано Голосіївський парк, у 1964 році також названий на честь М. Рильського. У 2003 році біля центрального входу до парку відкрито памятник поетові (автори – скульптор П. Остапенко та архітектор О. Стукалов). 

Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. М. Т. Рильський беззмінно керував установою понад 20 років. У 1964 р. Інститут одержав ім'я М.Т.Рильського,

На відзнаку величезного внеску Максима Рильського в перекладацьку справу, в 1972 році, Постановою Ради Міністрів УРСР, започатковано щорічну премію імені Максима Рильського за кращий художній переклад творів світової літератури. З того часу лауреатами стали понад 60 митців України.

У 1995 році підприємство «Укрпошта» випустило марку з портретом М. Рильського.
 
У 2005 році Національний банк України випустив монету із зображенням поета. На реверсі розташований портрет Рильського із зазначенням років його народження і смерті.
На аверсі розміщено стилізоване зображення переплетення троянд і винограду. Автори ескізів – В. Таран, О. Харук, С. Харук. Автори моделей – Р. Чайковський, В. Дем’яненко.
 

*****

Агеєва, В. Поема "Мандрівка в молодість" у художній еволюції Максима Рильського / В. Агеєва // Дивослово. – 2013. – № 1. – С. 39-46.
Андрусенко, Ю. В. Образ Києва в поезії М. Рильського: лінгвостилістичний аналіз / Ю. В. Андрусенко // Вивчаємо укр. мову та літературу. – 2009. – № 11. – С. 6-8.
Аношкіна, Г. "Читачу! Поглянь, усміхнись: я твій, я не вмер, я живий!" М. Рильський : урок-конференція з укр. л-ри : 11 клас / Г. Аношкіна // Укр. мова й літ. в сучасній школі. – 2012. – № 10. – С. 67-70.
Базилевський, В. Перемінне і незмінне : Максим Рильський (1895–1964) / В. Базилевський // Слово Просвіти. – 2012. – 5-11 квіт. (Ч. 14). – С. 8-9.
Башманівський, В. "Неокласична" тональність ранніх поезій Максима Рильського / В. Башманівський // Укр. літ. в загальноосвітній школі. – 2005. – № 11. – С. 14-15.
Братко, В. М. Т. Рильський – автор і перекладач сонетної форми. Основні поняття про теорію і практику перекладу / В. Братко // Всесвітня літ. та культура в навч. закладах України. – 2010. – № 7/8. – С. 22-26.
Вахніна, Л. К. Новий дискурс наукової та поетичної спадщини Максима Рильського / Л. К. Вахніна // Народна творчість та етнологія. – 2017. – № 6 (лист.– груд.). – С. 103-104.
Вітвіцька, Ю. "Як зненацька у людській розмові Дружній голос душу стрепене..." : вечір-портрет до 120-річчя від дня народ. М. Рильського / Ю. Вітвіцька // Укр. мова та літ. – 2015. – № 3. – С. 41-49.
Гордон, О. "Радість існування" Максима Рильського : до 122-річчя від дня народж. М. Рильського / О. Гордон // Укр. літ. газета. – 2017. – № 6. – С. 1, 9.
Гордон, О. Більше ніж поет : до 122-річчя від дня народж. М. Рильського / О. Гордон // Літ. Україна. – 2017. – № 12. – С. 14.
Горєлова, С. Шекспірівські образи у творчій рецепції неокласиків і акмеїстів / С. Горєлова // Укр. мова й літ. в сер. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 10. – С. 84-87.
Єрмоленко, С. Я. Мовно-естетичні знаки культури в оригінальній і перекладній поезії Максима Рильського / С. Я. Єрмоленко // Науковий потенціал славістики: історичні здобутки та тенденції розвитку : тези доп. Міжнар. наук. конф. до Дня слов’янської писемності і культури (Київ, 21 трав. 2015 р.) / Нац. акад. наук України, Укр. ком. славістів [та ін.]. – К. : НБУВ, 2015. – С. 155-156.
Зарічний, В. Вінок шани і безсмертя : [М. Рильський] / В. Зарічний // Літ. Україна. – 2014. – 14 серп. – С. 14.
Зінич, В. Максим Рильський як науковий наставник повоєнного покоління народознавців України / В. Зінич // Народна творчість та етнографія. – 2005. – №2. – С. 16-20.
Зіновська, А. Відкриті листи письменників: за рядками епістолярної полеміки М. Рильського і К. Паустовського / А. Зіновська // Київ. старовина. – 2003. – № 4. – С. 59-64.
Костюченко, В. На білих і не білих островах : життя М. Рильського / В. Костюченко // Укр. літ. газета. – 2017. – № 23. – С. 18-19.
Крикуненко, В. Міст до Атлантиди : ув’язнена книга. Редагована і перекладена М. Рильським книга "Черкеські пісні, легенди, міфи" / В. Крикуненко // Укр. літ. газета. – 2018. – 21 верес. (№ 19). – С. 1, 15.
Кучер, Н. Уроки Рильських : про київський музей Максима Рильського / Н. Кучер // Укр. культура. – 2008. – № 12. – С. 35.
Лис, В. Заручник Максим Рильський : мартиролог шістдесятих / В. Лис // Київ. – 2017. – № 9-10. – С. 159-166.
Лисиченко, Т. Ю. Мовна особистість Максима Рильського в контексті поетичних шукань початку ХХ ст. / Т. Ю. Лисиченко // Вивчаємо укр. мову та літ. – 2011. – № 34-36. – С. 60-63.
Мельник, Н. "Тадей Рильський. В житті ніколи неправді не служив" / Н. Мельник // Голос України. – 2014. – 10 квіт. – С. 15.
Мовчан, О. А. Ідейно-художній зміст віршів М. Рильського "Ознаки весни", "Порада" / О. А. Мовчан // Укр. літ. в загальноосвітній школі. – 2013. – № 4. – С. 27-28.
Мойсієнко, А. Кореферентні номінації в сонетних текстах Максима Рильського / А. Мойсієнко // Дивослово . – 2020. – № 1. – С. 31-33.
Мужановська, А. Літературно-критичні праці М. Рильського: деструкція комплексу малоросійства / А. Мужановська // Молода нація. – К. : Смолоскип, 2007. – № 4. – С. 76-84.
Назарчук, О. М. Максим Рильський : [біографія] / О. М. Назарчук // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 305-307.
Олійник, Т. Максим Золоте Серце : радян. класика М. Рильського врятувала від розстрілу пісня "Із-за гір та з-за високих сизокрил орел летить" / Т. Олійник // Україна молода. – 2016. – 24 трав. – С. 13.
Павличко, Д. Муки чистоти : творчість М. Рильського / Д. Павличко // Літ. Україна. – 2004. – 25 берез. – С. 1.
Пазяк, Н. Рильський неокласичний : сьогодні минає 120 років від дня народж. поета / Н. Пазяк // Літ. Україна. – 2015. – 19 берез. – С. 1, 4-5.
Поліщук, А. Роль впливу ідейного кола на формування особистості Максима Тадейовича Рильського / А. Поліщук // Історія в школі. – 2018. – № 4/5. – С. 6-10.
Пришутов, Е. "Дуже небезпечний" : до 120-річчя від дня народж. М. Т. Рильського / Е. Пришутов // Демократична Україна. – 2015. – 13 берез. – С. 9.
Руда, П. Максим Рильський в історії вітчизняного перекладацтва / П. Руда // Слов’янські обріїї. Вип. 4 / Нац. академія наук України. – К. : Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2012. – С. 132-139.
Савченко, С. С. Народний захисник : до 170-річчя від дня народж. Т. Р. Рильського (1841–1902) / С. С. Савченко // Календар знаменних і пам‘ятних дат. – 2011. – № 1. – С. 26-31.
Скиба, Т. Маски поета у збірці Максима Рильського "Під осінніми зорями" (1918) / Т. Скиба // Слово і час. – 2013. – № 10. – С. 65-73.
Славинський, М. Максим Рильський: "Я багато й тяжко думав" : 28 квітня 1931 року видатний поет написав останні свідчення в Лук’янівській в’язниці / М. Славинський // Віче. – 2013. – № 7. – С. 68-71.
Смольницька, О. Максим Рильський і його переклад "Кармен" Бізе / О. Смольницька, М. Стріха // Всесвіт. – 2018. – № 3-4. – С. 277-280.
Смольницька, О. Максим Рильський як перекладач лібрето "Руслана і Людмили" / О. Смольницька, М. Стріха // Київ. – 2017. – № 9-10. – С. 135-141.
Тесленко, Л. „У Рильському дрімав великий прозаїк” : побачила світ книжка маловідомих творів і публіцистики відомого поета / Л. Тесленко // Україна молода. – 2019. – 26-27 квіт. (№ 48). – С. 14.
Фільц, Б. Корифей української культури XX століття : до 110-річчя від дня народж. М. Рильського / Б. Фільц // Народна творчість та етнографія. – 2005. – № 2. – С. 12-16 : іл. – Бібліогр.: 5 назв.
Циховська, Е. Гамсунівські відлуння в ідилії "На узліссі" Максима Рильського / Е. Циховська // Укр. мова і літ. в школі. – 2010. – № 1. – С. 56-57.
Чорна, С. "Максим Рильський для мене після матері і батька третя людина" / С. Чорна // Голос України. – 2019. – 24 квіт. (№ 79). – С. 16.
Юдкін, І. Неокласицизм М. Рильського: рефлексія історії / І. Юдкін // Формування визначників української культури. – К. : Ін-т культурології Акад. мистец. України, 2008. – С. 87-106.
 
Інтернет ресурси:

Рильський Максим Тадейович : матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії

Твори Максима Рильського представлені в електронній бібліотеці «Культура України»

Ціон В.Син шляхтича і селянки

Лучук, І. Поет, який має щось таке неповторне своє «рильське», яке не сплутаєш ні з чим іншим

 
Підготувала Маргарита Бадида
 
 
 
 
 

 

 

Новини

2022-08-05

Шановні користувачі, до вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за липень 2022 р.".

2022-07-21
Шановні користувачі ! На базі нашої бібліотеки стартує новий проєкт "ТАТОhub", основними місіями якого є: 🔸підтримка родин під час воєнних дій в Україні 📎 продуктивне татівство і піклування 📎 дозвілля і розвиток 📎 партнерська підтримка 📎 психологія Підписуйтесь на сторінку проєкту, стежте за анонсами! Ми готуємо для вас дуже багато цікавого, корисного і крутезного! https://www.facebook.com/tatohubvuzhhorody