Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Нема ціни святині дорогій

2021-08-16
до 30-ї річниці з Дня Незалежності України

Вперше День Незалежності України відзначили 16 липня 1991 року — у річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України Верховною Радою УРСР. У постанові Про День проголошення незалежності України було написано наступне: "Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: Вважати 16 липня Днем проголошення незалежності України та щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України". Однак пізніше дату святкування перенесли на 24 серпня. Саме 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України. Вважати День незалежності офіційним державним святом стали, починаючи з 1992 року.

До своєї незалежності Україна йшла довгим шляхом. Історія формування української держави має тисячолітню традицію. Її початком є існування Антської держави, державного об’єднання полян Русі, згодом об’єднання Руської держави з центром у Києві. З розпадом Київської держави традиції державності перейшли до Галицько-Волинського князівства. Далі було Литовсько-Руське велике князівство, у складі якого Київська і Волинська землі користувалися значною автономією.
У XVII столітті на території сучасної України починає формуватися Козацька держава. Понад сто років козаки боролися за незалежність України, але досягти її їм так і не вдалося. У XVIII столітті український народ втратив свою державність та опинився у межах двох імперій — Російської та Австрійської на наступних двісті років.
У XIX - на початку XX століття зароджується і розвивається український національний рух, який привів до Української революції 1917-1921 років та відродження української державності. Формується Центральна Рада, яка своїм ІІІ Універсалом проголошує про створення Української Народної Республіки, а IV Універсалом оголошує незалежність УНР. У 1919 році Акт Злуки засвідчив соборність українських земель. Однак УНР, як держава, проіснувала недовго. Український народ втратив шанс мати власну державу аж до кінця ХХ століття.
І тільки у 1991 році 24 серпня позачергова сесія Верховної Ради республіки проголосила незалежність України та створення самостійної держави — України. Повну державну незалежність Україна здобула після проведення загальнонаціонального референдуму 1 грудня 1991 року, коли за її незалежність висловилися 90,32% громадян. Схваливши на всеукраїнському референдумі Акт проголошення незалежності України, народ надав цьому документові реальної сили та започаткував новий етап розвитку історії нашої держави.
Свято День Незалежності завжди широко відзначається по всій країні. Основні святкування на державному рівні проходять у Києві, де традиційно Президент України дає урочистий прийом до Дня незалежності. Перші особи держави покладають квіти до пам’ятників видатним українцям (Володимиру Великому, Богдану Хмельницькому, Михайлові Грушевському і Тарасу Шевченку) та беруть участь в молитві за Україну, що традиційно відбувається у Софії Київській за участі представників всіх конфесій, наявних в Україні.
Протягом кількох останніх років до Дня незалежності України у Києві проводили військові паради, але торік від цієї традиції вирішили відмовитися. 24 серпня 2019 року на честь свята у Києві провели Ходу гідності та Марш захисників України, за участю ветеранів АТО-ООС. Передбачено низку інших святкових заходів. Так у столиці пройде Марш захисників України. Як і торік, марш пройде від парку Шевченка поряд із Червоним корпусом КНУ до Майдану Незалежності. У марші візьмуть участь сім’ї полеглих героїв України;побратими, які отримали поранення, відстоюючи суверенітет нашої країни; представники поранених на Майдані під час Революції Гідності, а також усі охочі українці. 
Ще однією доброю і красивою традицією, яку започаткували українці, стало на честь свята вдягати святкові вишиванки. По всій Україні на День Незалежності проходять паради вишиванок, святкові концерти, вернісажі, тематичні виставки, та різноманітні спортивні заходи.
Сьогодні Україна має нові виклики економічного зростання, потужні можливості єднання нації, її духовного та культурного розвитку. Успіхи нашої держави складаються з досягнень кожної громади й кожного свідомого українця. І День Незалежності об’єднує всіх громадян вільної та незалежної України заради майбутнього.
 
***
63.3(4УКР)63
З-46
Здобуття незалежності України 1991 : історія проголошення, документи, свідчення : у 2 т. Т. 1 / Асоц. нар. депутатів України ; редрада О. Барабаш [та ін.]. – Житомир : Рута, 2011. – 752 с. : фот.
Це видання, підготовлене Редакційною радою Асоціації народних депутатів України, є документально-публіцистичною розповіддю про проголошення незалежності України у серпні 1991 року.
До книги включені документальні матеріали, що стосуються процесів 1990–1992 рр. у Верховній Раді України з підготовки, поступу до власної державності,безпосередньо проголошення незалежності України та перших кроків нової держави, – правові акти, стенограми обговорення найважливіших питань і результати голосування та інші, – а також статті вчених-істориків та спогади і роздуми народних депутатів України І скликання Верховної Ради та деяких інших політиків – безпосередніх учасників і творців тих історичних подій. Розповідь про здобуття незалежності України ілюструється фотографіями того часу.
63.3(4УКР)63
Б 87
Брецко, Федір Федорович. Незалежна Україна  : хроніка державотворчого процесу (1991-2009) / Ф. Ф. Брецко, А. Л. Дрік, Л. П. Майор. – Ужгород : Ґражда, 2009. – 264 с. – Бібліогр.: с. 260-261.
У пропонованому посібнику у логічно-структурній формі поданий навчально-пізнавальний матеріал з історії незалежної України, починаючи з 1991 року. В центрі уваги сучасне українське державотворення, засноване на теоріях демократичної, правової і соціальної держави, спрямоване на розвиток демократичних інститутів держави, підвищення ефективності діяльності усіх гілок влади, на забезпечення і захист прав та свобод громадян, втілення соціальної справедливості у суспільстві. За основу взято історико-хронологічний підхід висвітлення держаотворчого процесу незалежної України. У посібнику також поданий інший цікавий навчальний дидактичний матеріал з питань державотворення і правотворення в Україні.
63.3(4УКР)628
Б 77
Бойко, Олександр Дмитрович. Нариси з новітньої історії України (1985-1991р.р.)  : навч. посіб. / О.Д. Бойко. – К. : Кондор, 2004. – 357 с.
Посібник знайомить читачів з різними підходами до оцінки модернізаційних процесів 1985-1991 рр., з альтернативними концепціями та моделями виходу з кризи. Висвітлено низку сюжетів, що з недостатньою повнотою вікладені в навчальній та науковій літературі або ж у галузі раніше не були предметом вивчення, органічно поєднано матеріали численних історичних джерел та результати сучасних наукових досліджень.
 
63.3(4УКР)
К 20
Капранов, Віталій Віталійович. Мальована історія Незалежності України / В. В. Капранов, Д. В. Капранов ; худ. Ю. Журавель [и др.]. – К. : Зелений пес : Гамазин, 2013. – 80 с. : іл.
Незалежність не впала з неба – державницька традиція живе на наших землях зі скіфських часів і фактично не переривалася до 1991-го. Короткий і зрозумілий виклад подій минулого разом із мальованими історіями дозволить читачам легко зорієнтуватися у такому складному питанні, як походження Української держави та боротьба за її встановлення, а пантеон героїв дасть приклад для наслідування.
94(477)"18/19"
Г 85
Грицак, Ярослав. Нарис історії України: формування модерної нації XIX-XX століття / Я. Грицак. – К. : Yakaboo Publishing, 2019. – 656 с. : іл. – Бібліогр. у прим.: с. 599-641. – Імен. покажч.: с. 643-653.
Перша редакція цієї книжки побачила світ ще 1996 року. Також її можна назвати першою популярною історією України, яку, за словами автора, можна "читати без брому" і яка стверджує принципову нормальність української історії. У новому виданні виправлено деякі неточності та похибки попередніх видань, а також додано нові розділи, зокрема розділ, присвячений двом останнім десятиліттям незалежної України, аж до часів революції 2013-2014 років, війні з Росією та передвиборних тижнів 2019 року.
63.3(4УКР)
Т 35
Терещенко, Юрій Іларіонович. Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави  : [навч. посіб.] / Ю. І. Терещенко, І. В. Срібняк. – К. : Генеза, 2003. – 160 с. – Бібліогр.: с. 145-157.
Навчальний посібник для студентів неісторичних спеціальностей є конспективним викладом лекційного матеріалу з історії України з відповідними методичними рекомендаціями слухачам курсу. В посібнику також подано навчальну программу, теми лекцій, плани семінарських занять, тести до курсу і список рекомендованої літератури.
66.3(4УКР)6
Н 44
Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. (22 серп. 2011 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; упоряд.: Я. А. Жаліло, С. О. Янішевський. – К. : НІСД, 2011. – 192 с. : іл.
Представлено матеріали міжнародної наукової конференції «Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття», організованої Національним інститутом стратегічних досліджень і присвяченої питанням розвитку Української держави у сучасному глобалізованому світі. Її учасники обговорювали політичні та гуманітарні орієнтири розвитку країни в контексті актуальних світових тенденцій, питання економічного суверенітету й національної конкурентоспроможності України, забезпечення її національної безпеки на тлі новітніх викликів. У роботі конференції взяли участь вітчизняні та зарубіжні науковці й експерти, представники вищих органів державної влади України. Видання буде корисно усім, кого цікавить науковий погляд на основні тенденції розвитку України.
К 63.365
З-18
Закарпаття в незалежній Україні (1991-2016)  : до 25-річчя проголошення незалежності України : наук.-популяр. нарис / М. М. Басараб [та ін.] ; під заг. ред., відп. за вип. М. Ю. Токар ; Гром. орг. Агенція дослідж. регіон. соціуму "Карпатія". – Ужгород : Ліра, 2016. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 282-283. 
У колективній науково-популярній праці висвітлюються ключові моменти суспільно-політичного, соціально-економічного, культурно-освітнього, релігійно-освітнього розвитку Закарпатського регіону (області) впродовж 25 років незалежності України. Акцентується увага на участі закарпатців у боротьбі територіального розвитку, громадсько-поітичному житті, демографічних та етнічних чинниках, розвитку туризму й спорту тощо.
 
930(477)
С 42
Скарби та реліквії України / уклад. С. Вербич. – К. : Арій, 2020. – 352 с. : іл. 
Сьогодні українці часто ставлять собі питання: а що знають про нас у світі? Певною мірою на нього відповідає пропонована книжка, що продовжує серію «Таємниці історії». У ній в науково-популярній формі розповідається про матеріальне й культурне надбання нашого народу від найдавніших часів до сьогодення. Тут допитливий читач довідається про реліквії, які в минулому належали історичним діячам, а також про речі, що стали символами нашої державності й незалежності, зануриться в таємничий світ легенд і переказів про незвичайні матеріальні скарби, сховані на території України. Не менш важливі й скарби духовні, якими пишаються українці. А це і давні книги, і картини, й ікони… Гортаючи сторінки книги, читач дізнається і про непересічні витвори ювелірного мистецтва, скульптури й архітектури, ознайомиться зі знахідками із стародавніх могил і курганів, почерпне інформацію про різні предмети, які дійшли до нашого часу з глибини століть. У кожного з них своя захоплива історія, яка нікого не залишить байдужим, адже це — своєрідний культурний літопис нашої країни.
 
72(477)
Н 40
Невідома Україна : унікальні місця та споруди / уклад. С. Вербич. – К. : Арій, 2020. – 272 с. : іл. 
Гортаючи сторінки цієї книги, читач помандрує визначними місцями України, побуває в містах, церквах, соборах, монастирях, які дихають історією, відвідає давні замки й фортеці — кам’яні свідки минулого нашого краю, ознайомиться з величними пам’ятками природи — дивовижними за своєю красою озерами, печерними комплексами, садово-парковими ансамблями, біосферними заповідниками. Усі перелічені споруди й пам’ятки природи — своєрідні візитівки України, які є її окрасою та гордістю.
 
32(477)".../20" 
К 78 
Кралюк, П. М. Історія України "без брому" : розвиток державності на укр. землях / П. М. Кралюк. – Х. : Фоліо, 2020. – 432 с. : іл.
Книга Петра Кралюка «Історія України „без брому”. Розвиток державності на українських землях» розкриває історію державних змін на теренах України від прадавніх часів до нашого сьогодення. Усупереч висловлюванню відомого українського письменника і політика початку ХХ ст. Володимира Винниченка, мовляв, не можна українську історію читати без брому, тобто заспокійливого, автор акцентує увагу на тому, що бездержавність — явище, характерне для багатьох народів. Тому українці у своєму прагненні створити власну державу були далеко не одинокі. Проте, проживаючи в різних країнах і обіймаючи високі посади, вони зробили чимало для становлення, зокрема Угорського королівства, Речі Посполитої, Російської імперії, Османської імперії і врешті-решт здобули свою державу.
 
 
908(477)
U-31
Ukraïner : країна зсередини / Б. Логвиненко. – Л. : Вид-во Старого Лева, 2020. – 312 с.
«Ukraїner. Країна зсередини» — книга за мотивами першого кола масштабної експедиції Україною, яка тривала з літа 2016-го до зими 2018-го року й охопила всі історичні регіони — від Слобожанщини до Поділля, від Волині до Таврії. У книзі зібрано найяскравіші моменти з мандрівок унікальними куточками країни: історії людей та місць, що надихають, зворушують і дивують, а також вражаючі фото, які показують Україну справжньою, несподіваною, цікавою та автентичною. 
Ініціатор проєкту та автор ідеї книги — Богдан Логвиненко.
37(477)
К 61
Коломоєць, С. Патріотичне виховання: теорія і практика / С. Коломоєць, С. Пєтков, О. Притула ; уклад.: С. Коломоєць, С. Пєтков, О. Притула. – К. : Професіонал, 2020. – 224 с. : іл. 
У книзі розглядаються питання, що пов’язані із створенням та діяльністю різнопланових, але разом з тим, однаково спрямованих на патріотичне виховання підліткових та молодіжних організацій. Варіативність у підходах до формування та організації діяльності подібних об’єднаннь, які пропонують автори посібника, дають читачу можливість обрати для себе більш прийнятний особисто варіант, спробувати реалізувати на практиці уже здобутий авторами досвід. В посібнику доводиться необхідність розвитку позашкільного виховання молоді у вигляді молодіжних організацій, напрямками діяльності яких є всебічний розвиток особистості і сприяння розбудові демократичного суспільства в Україні. В праці розглянуто ряд проблем, пов’язаних з організацією молодіжних та підлітково-молодіжних патріотичного товариств та організацій і їх вплив на формування особистості. Робота, підготовлена на основі сучасної законодавчої бази та системного аналізу багатолітнього історичного досвіду українського народу, стане у нагоді керівникам молодіжних організацій, шкільним організаторам, працівникам військкоматів, викладачам та студентам педагогічних та юридичних факультетів, а також всім, хто не байдужий до майбутнього нашої держави.
 

 

***

Барабаш, Олександр. 24 серпня – невід’ємна частина процесу, який тривав від прийняття Декларації про державний суверенитет : [розмова з народним депутатом першого скликання, віце-президентом Асоціації народних депутатів України Олександром Барабашем / вела Олена Горбунова] / О. Барабаш // Голос України. – 2021. – 8 квіт. (№ 68). – С. 4-5.
Бедь, Віктор. 30-річчя прийняття Декларації про державний суверенітет України – політико-правового акту, який де-юре проголосив Незалежність України / В. Бедь // Українське державотворення. – 2020. – № 4. – С. 27-35.
Забіг у вишиванках: 100 метрів 24 серпня : до Дня Незалежності // Урядовий кур'єр. – 2020. – 19 серп. (№ 159). – С. 1.
Зоц, Ігор. Неможливо забути. Згадуємо всіх, хто загинув у боротьбі за незалежність / І. Зоц // Урядовий кур’єр. – 2020. – 29 серп. (№ 167). – С. 4. : фот.
Коваль, Любомира. Під бойовими прапорами / Л. Коваль, В. Заїка // Урядовий кур’єр. – 2019. – 23 серп. (№ 161). – С. 3.
Ковальський, Віктор. Незалежність як символ державності і прав громадянина / В. Ковальський // Юридичний вісник України. – 2018. – 24-30 серп. – С. 3.
Лавренюк, Сергій. Декларація заклала принципи, на яких стоїть нинішня Українська держава / С. Лавренюк // Голос України. – 2020. – 17 лип. (№ 121). – С. 1, 2. 
Малко, Роман. Урочисті трансформації : як змінювався формат відзначення Дня Незалежності на державному рівні / Р. Малко // Український тиждень. – 2019. – 23-29 серп. (№ 34). – С. 22-26.
Мартиник, Богданна. Таке багатство є у всіх, хто вважає себе українцем : моя найцінніша спадщина – не квартира чи гроші. Моя найцінніша спадщина – Незалежність / Б. Мартиник // Експрес. – 2020. – № 34. – С. 1.
Найголовніше – зберегти незалежність і територіальну цілісність нашої країни // Голос України. – 2019. – 29 серп. (№ 163). – С. 1, 4-5.
Піскун, Олександр. Боротьба за демократичну українську державу триває і на фронті, і у Верховній Раді / О. Піскун // Урядовий кур’єр. – 2020. – 16 лип. (№ 119-120). – С. 9.
Родик, Костянтин. Колаборація: пробірка трутизни : рецензия / К. Родик // Україна молода. – 2021. – 24 лют. (№ 18). – С. 11.
Філіпчук, Наталя. Нас визнали державою, і всі відчули, що це історичний момент : 30 років Незалежності / Н. Філіпчук // Голос України. – 2021. – 15 квіт. (№ 71). – С. 1, 4.
Чернов, Володимир. Стрибок до волі : 30 років Декларації про державний суверенітет / В. Чернов // Голос України. – 2020. – 24 лип. (№ 127). – С. 5.
Чорна, Світлана. Мусимо бути єдині, бо тільки тоді – ми сильні / С. Чорна // Голос України. – 2019. – 28 серп. (№162). – С. 1-2.
Шовкошитний, Володимир. Мали єдину амбіцію – суверенну країну / В. Шовкошитний // Голос України. – 2020. – 16 лип. (№ 119-120). – С. 10 : фот.
 
Інтернет ресурси :
Підготувала Кодриш Віталія
 
 

 


Новини

2024-05-29

30 травня 70-річчя від дня народження педагога, літературознавиці, докторки філологічних наук, професорки кафедри української літератури Ужогородського національного університету (2000–2021) Валентини Володимирівни Барчан. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Втілення мрії або шлях до щастя".

2024-05-27

Запрошуємо всіх, хто має бажання опанувати мову жестів на практичне заняття!

2024-05-23

27 травня виповнюється 95 років від дня народження відомого українського письменника Романа Іваничука. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Роман Іваничук - майстер українського роману".

2024-05-20
18 травня 2024 року виповнюється 80 років з моменту насильницької депортації кримських татар. Цього дня Україна і світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб і виснаження. З 2014-го року країна-терорист - росія незаконно окупувала Крим та продовжує скоювати злочини проти корінного населення Кримського півострова й нині. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Крим - дорога додому".
2024-05-17

Шановні користувачі, пропонуємо  вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день