Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Вчений, мислитель, організатор науки

2023-03-12
до 160-річчя від дня народження Володимира Івановича Вернадського
«Царство моїх ідей попереду». 
В. І. Вернадський  

12 березня 1863 року народився геніальний вчений, академік Володимир Вернадський. Його дослідження випередили свій час, ідеї стали пророчими. Знанням Вернадського було затісно в межах тогочасної науки.

Учень, друг і соратник ученого – академік Олександр Ферсман писав: “Ще багато років доведеться попрацювати і його учням, й історикам природознавства, щоб виявити основні шляхи його наукової творчості, розгадати складні, ще далеко не зрозумілі побудови його тексту. Це завдання лежить на майбутніх поколіннях”.

Народився майбутній геній в родині професора Московського університету, вченого-економіста Івана Вернадського. Рід Вернадських походить від литовського шляхтича Верни, що воював проти поляків на боці Гетьмана Богдана Хмельницького у національно-визвольній війні 1648-1657 років, а його нащадки потім осіли в Києві. Матір майбутнього науковця, Ганна Петрівна Константинович, була з роду українських шляхтичів. Тож своїм родинним корінням Володимир Іванович був тісно пов’язаний з Україною і завжди зберігав українські національні традиції.
Перші п’ять років життя Володимир провів у Петербурзі, потім родина переїхала до Харкова. Світогляд малого хлопчика сформувався під впливом батька, який був прихильником швидшого розвитку капіталістичних відносин і гостро критикував та засуджував кріпацтво. А також свого зведеного брата Миколи – талановитого художника і поета. Беручи з нього приклад, у 13-літньому віці почав вести щоденник. Зараз саме ці записи дають нам безцінну інформацію про життя генія.
“В молодості мене охоплювали переживання, що не піддаються логічним формам, я цікавився релігійно-теологічними побудовами, спіритизмом, легко піддавався незрозумілому страху, відчуваючи навколо присутність сутностей, що не сприймаються тими проявами моєї особистості (органами відчуття), які дають їжу логічному мисленню”, – писав він у щоденнику. Але, не розуміючи природу походження такого дару, ще в ранньому віці заглушив свої надзвичайні здібності. Хоча вони до нього поверталися у кризових ситуаціях.
Освіту Вернадський здобував у Санкт-Петербурзі. Після закінчення гімназії вступив на природознавче відділення фізико-математичного факультету. Його наставником був видатний учений Василь Докучаєв.
Під впливом Докучаєва Володимир Іванович займався дослідженнями в царині мінералогії і кристалографії. Окрім цього, молодого вченого приваблювали такі дисципліни, як географія, біологія, історія розвитку наукової думки, філософія, історія і література. Вивчав мови – французьку, німецьку, англійську, усі мови слов’янської групи.
Невдовзі після закінчення університету Вернадського відправили у відрядження до Італії, Франції та Німеччині. Після стажування викладав у Московському університеті. Проте його думки вже сягали далеко вперед. Вернадський навсправжки захопився радіогеологією, біогеохімією, філософією.
Попри активну наукову діяльність, Вернадський не залишався осторонь громадського життя. Він належав до земського та конституційно-демократичного рухів, був співорганізатором ліберальної партії конституційних демократів (кадетів). Очолював учений комітет при міністерстві землеробства, комісію із підготовки реформи вищої школи, а восени 1917 року увійшов у склад Тимчасового уряду як заступник міністра освіти. Саме він одним із перших поставив питання про створення Академії наук України. Вернадський глибоко розумів витоки українського національного руху, щиро симпатизував йому.
"З Імшенецьким та Бельговським обговорювали звернення і платформу Української партії волі. З ними цікава розмова про українську мову й українське питання. Обидва вважають себе українцями, але гадають, що культура духовна спільна: Толстой, Тургенєв, Гончаров настільки ж рідні українському мужику, як і великоросійському. Я багато в чому з ними згоден, але вважаю, що їхнє ставлення до української мови недостатнє. Мені здається, потрібно розрізняти – руське, українське, великоросійське…". — Так писав він у своєму щоденнику.
Більшовицький переворот Вернадський не сприйняв. Як і багато освічених людей того часу він вважав, що більшовицький режим і червоний терор довго не втримаються. Коли життя у Петрограді стало небезпечним, Володимир Іванович із родиною під виглядом службового відрядження переїхав до України.
У 1918 році за сприяння Гетьмана Павла Скоропадського Володимир Вернадський створив Українську академію наук, став її першим президентом, працював над формуванням національної бібліотеки. Робив усе можливе, щоб відроджувати українську мову і культуру. Адже завжди називав себе українцем і рідною мовою вважав саме українську. Через те російські колеги дали йому прізвисько “упертий хохол”. Восени 1919 року, після захоплення білогвардійцями Києва, Українську академію закрили. “Великоросійських” шовіністів коцюрбило від самого слова “Україна” – що вже казати про факт існування української науки. Науковець виїхав спочатку до Ростова-на-Дону, а потім до Криму, де став ректором Таврійського університету (зараз національний університет імені Вернадського). У ті часи він мав змогу емігрувати до Лондона, але тиф, який мало не забрав життя вченого, не дала змоги виїхати за кордон. Та через три роки все-таки виїхав із родиною до Парижа. Читав лекції з геохімії та радіогеології у Сорбонні, видав книгу, писав статті. На прохання учня Олександра Ферсмана і друга Сергія Ольденбурга повернувся до Ленінграда, сподіваючись, що зможе посприяти становленню науки на рідних землях, і все ще вірячи, що панування комуністичного режиму триватиме недовго. Донька вченого виїхала і лишилася жити в США, син став професором кафедри історії Єльського університету в Коннектикуті й запросив батька виїхати за кордон. Але академік відмовився. Під час Другої світової був евакуйований у Казахстан. 1944 року повернувся до Москви, і, вже тяжко хворіючи, впорядковував архіви, готував книгу “Пережитое и передуманное”, займався історією науки. 6 січня 1945 року на 82-му році життя Вололдимир Вернадський помер від наслідків інсульту.                                                          Джерело 
 
По собі академік Вернадський лишив понад 400 опублікованих праць.
Низка його робіт побачили світ лише через багато років після смерті. Ще сотні праць академіка зберігаються в рукописних фондах і чекають на видання.
                                                                                      
72.3(4УКР)
В 35
Вернадський, Володимир Іванович. Вибрані праці : збірник / В. І. Вернадський. – К. : Наук. думка, 2005. – 304 с. : портр. 
У збірку ввійшли праці ученого-енциклопедиста, засновника геохімії, біогеохімії, вчення про біосферу та ноосферу, першого президента Української Академії Наук B. t. Вернадського, присвячені історії та філософії науки. Розміщення статей у хронологічному порядку їх написання дає читачеві змогу простежити процес формування поглядів ученого з плином часу.
Для широкого кола читачів, які цікавляться порушеними в цьому виданні питаннями.
Ювілейна серія «Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського»,
ініційована Національною академією наук України і присвячена 150-річчю від дня народження 
Володимира Івановича Вернадського (1863-1945).
 
72.3(4УКР)
В 35
Вернадський, В. І. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Т. 1. Кн. 1 : Науково-організаційна діяльність (1918-1921) / В. І. Вернадський ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; голова ред. кол. О. С. Онищенко ; ред.: Л. А. Дубровіна, А. Г. Загородній ; авт. передм.: О. С. Онищенко, В. А. Смолій, Л. А. Дубровіна ; уклад.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова. – К., 2011. – 700 с. : портр. – Дод. тит. арк. рос., англ. мовами. – Бібліогр. в комент.: с. 577-668 та у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 669-697. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського).
У першій книзі першого тому «Володимир Іванович Вернадський і Україна. Науково-організаційна діяльність» вперше або в повному обсязі і з науковим коментарем публікуються документи, що розкривають фундаментальну роль ученого в організації науки та освіти в Україні, документи та праці вченого, що висвітлюють його участь у створенні Академії наук і вищої школи в Україні, його діяльність як голови Комісії із створення Української академії наук, голови Тимчасового комітету із створення Національної бібліотеки України, голови Комісії в справах вищої школи та наукових закладів, ініціатора організації наукових товариств і комітетів. У цій книзі вміщено низку вступних статей, зокрема, переднє слово президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона до серії, колективну вступну статтю, присвячену внеску В.І. Вернадського у розвиток низки наукових напрямів, спеціальний огляд зв’язків В.І. Вернадського з Україною, розглянуто принципи підготовки видання – відбору матеріалу та подання текстів документів.
72.3(4УКР)
В 35
Вернадський, В. І. Володимир Іванович Вернадський і Україна Т. 1 Кн. 2 : Вибрані праці / В. І. Вернадський ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського [та ін.]. редкол.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко, В. А. Смолій [та ін.] ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко, В. М. Даниленко, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – К., 2011. – 584 с. : портр. – Дод. тит. арк. рос., англ. мовами. – Бібліогр. в комент.: с. 303-382 та у підрядк. прим. – Покажч.: с. 524-553. – Імен. покажч.: с. 554-577. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського). – До 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, організатора науки, першого Президента Української академії наук, академіка Володимира Івановича Вернадського (1863-1945).
Книга друга першого тому «Володимир Іванович Вернадський і Україна» серії «Вибрані праці академіка В.І. Вернадського» містить праці В.І. Вернадського, пов’язані з Україною. Серед них — природничі статті та замітки, написані в Києві, Полтаві і Криму; праці з історії та філософії науки; суспільно-політичні та публіцистичні твори, які так чи інакше стосуються питань, що хвилювали українське суспільство в 10–20-х роках ХХ ст. Окремий блок складають статті, відгуки, замітки, доповіді про діяльність українських учених, з якими В.І. Вернадського пов’язували роки плідної співпраці.
Включено також окремі маловідомі меморіальні статті його колег, присвячені науковому внеску вченого в розвиток природничих наук. Останні були написані в найближчі роки після його кончини та опубліковані в 1945–1947 рр.
72.3(4УКР)
В 35
Вернадський, В. І. Листування з українськими вченими  Т. 2. Кн. 1 : Листування А – Г / редкол.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко [та ін.] ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко, В. Ю. Афіані [та ін.]. – 2011. – 824 с. : портр. – Імен. покажч.: с. 795-819./ В. І. Вернадський ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – К. : [б. и.], 2011 –   . – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського)
Видання є другим томом ювілейної серії «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського», ініційованої Національною академією наук України і присвяченої 150-річчю вченого. Другий том продовжує тематику першого тому серії – «Володимир Іванович Вернадський і Україна».
У першій книзі другого тому «Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими» вміщуються листи, в значній кількості неопубліковані до цього часу. Ці листи розкривають роль вченого в організації науки та освіти, створенні Академії наук і вищої школи в Україні, розвитку нових наукових напрямів, його участь в експедиціях, конференціях та дослідженнях, пов’язаних з Україною. Вони також висвітлюють політичні погляди, високі моральні якості та багатий духовний світ ученого. Частина листування репрезентує його дружні та родинні стосунки з різними кореспондентами. Публікація супроводжується широким науковим коментарем, який дозволяє зрозуміти суспільний та науковий контекст спілкування вченого та його кореспондентів, розкрити значення цих осіб у житті та діяльності В. І. Вернадського, встановити нові факти його біографії. Структурно том побудований за алфавітним принципом: кореспонденти розташовуються за першою літерою прізвища. Перша книга містить листи кореспондентів, прізвища яких починаються на А–Г. Друга книга – на Д–Я. В першій книзі вміщений загальний для другого тому вступ від укладачів, де передаються принципи підготовки листування до публікації, зокрема засади відбирання листів, передавання тексту, складання коментарів та покажчиків, відзначений внесок осіб, які долучилися до укладання тому на різних стадіях роботи.
72.3(4УКР)
В 35
Вернадський, В. І. Листування з українськими вченими. Т. 2. Кн. 2 : Листування Д – Я, Ч. 1 : Д – Н / В. І. Вернадський ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; редкол.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко [та ін.] ; авт.-уклад.: О. С. Онищенко, В. Ю. Афіані [та ін.] – К., 2012. – 742 с. : портр. – Імен. покажч.: с. 709-737. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського).
У другій книзі другого тому «Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими» вміщуються листи, в значній кількості неопубліковані до цього часу. Ці листи розкривають роль вченого в організації науки та освіти, створенні Академії наук і вищої школи в Україні, розвитку нових наукових напрямів, його участь в експедиціях, конференціях та дослідженнях, пов’язаних з Україною. Вони також висвітлюють громадсько-політичні погляди, високі моральні якості та багатий духовний світ ученого. Частина листування репрезентує його дружні та родинні стосунки з різними кореспондентами. Публікація супроводжується широким науковим коментарем, який дозволяє зрозуміти суспільний та науковий контекст спілкування вченого та його кореспондентів, розкрити значення цих осіб у житті та діяльності В.І. Вернадського, встановити нові факти його біографії. Структурно том побудований за алфавітним принципом: кореспонденти розташовуються за першою літерою прізвища. Перша книга містить листи кореспондентів, прізвища яких починаються на А–Г. Друга книга складається з двох частин (частина 1 – Д–Н, частина 2 – О–Я). У другій книзі вміщений вступ від укладачів, де передаються принципи підготовки листування до публікації, зокрема передавання тексту, відзначений внесок осіб, які долучилися до укладання тому на різних стадіях роботи
72.3(4УКР)
В 35
Вернадський, В. І. Праці з геохімії та радіогеології. Т. 7. Кн. 1 / В. І. Вернадський ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Ін-т геохімії навколиш. середовища ; редкол.: Е. В. Соботович, В. В. Долін [та ін.] ; авт.-уклад.: Е. В. Соботович, В. В. Долін. – К., 2012. – 824 с. : портр. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського).
Видання є сьомим томом ювілейної серії "Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського". Сьомий том серії – "Праці з геохімії та радіогеології" представлений в двох книгах.
До першої книги сьомого тому "Праці з геохімії та радіогеології" увійшли «Лекції з геохімії», прочитані в Києві та Петрограді (друге видання), монографія «Нариси геохімії» (дев’яте видання, шосте – російською мовою) та вибрані статті з геохімії, розташовані в хронологічному порядку.
72.3(4УКР)
В 35
Вернадський, В. І. Праці з геохімії та радіогеології. Т. 7. Кн. 2 / В. І. Вернадський ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Ін-т геохімії навколиш. середовища ; редкол.: Е. В. Соботович, В. В. Долін [та ін.] ; авт.-уклад.: Е. В. Соботович, В. В. Долін. – К., 2012. – 668 с. : іл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського). 
Видання є сьомим томом ювілейної серії "Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського". Сьомий том серії – "Праці з геохімії та радіогеології" представлений в двох книгах.
До другої книги сьомого тому "Праці з геохімії та радіогеології" увійшли вибрані статті з радіогеології та геохімії грунтів, розташовані в тематичних підрозділах у хронологічному порядку. У цій книзі вміщено серію статей провідних учених України та Росії, присвячених розвиткові ідей В. І. Вернадського в сучасних геохімічних дослідженнях.
72.3(4УКР)
В 35
Вернадський, В. І. Щоденники (1917-1921). Т. 9 / В. І. Вернадський ; редкол.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко [та ін.] ; уклад.: С. Кіржаєв, О. В. Мемелов [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – К., 2011. – 600 с. : портр. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського). – Імен. покажч.: с. 189-288. – Геогр. покажч.: с. 289-298. – Покажч.: с. 299-320.
Видання є дев’ятим томом ювілейної серії «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського». Дев’ятий том містить щоденники періоду перебування В.І. Вернадського в Україні – 1917-1921 рр. – і тісно пов’язаний з тематикою першого та другого томів цієї серії («Володимир Іванович Вернадський і Україна» та «Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими»). Цей том є репринтним перевиданням опублікованих щоденників В.І. Вернадського за 1917-1921 рр., виданих двома книгами (перша – жовтень 1917 – січень 1920 рр., друга – січень 1920 – березень 1921 рр.), підготовленими Національною академією наук України і Російською академією наук відповідно у 1994 та 1997 рр. спільно з Комісією з наукової спадщини академіка В.І. Вернадського, Центральною науковою бібліотекою імені В.І. Вернадського (з 1996 р. – Національна бібліотека імені В.І. Вернадського) та Архівом Російської академії наук. Перевидання книги має на меті розширити знання про особистість В.І. Вернадського як вченого та громадянина, висвітлити його значний внесок у створення та розвиток національної науки, системи вищої освіти й культури в Україні.
929:001(477)
В 35
В. І. Вернадський і Україна: з листування : [у 2 кн.] Кн. 1 : А – І / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; авт., упоряд. С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський [та ін.] ; редкол. А. Г. Загородній, О. С. Онищенко [та ін.]. –  К., 2018. – 572 с. : портр. – Бібліогр. у комент.
Видання «В. І. Вернадський і Україна : з листування» у 2-х книгах продовжує тематику «Володимир Іванович Вернадський і Україна», започатковану у низці томів серії «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського».
Представлений у даному виданні епістолярний матеріал репрезентує листування В. І. Вернадського як з окремими діячами науки, культури та освіти, які жили і працювали в Україні, так і з іноземними.
В ньому висвітлювались питання розвитку науки та освіти в Україні, активного дослідження природних багатств України, описувались українські суспільно-політичні реалії, висловлювались свої думки про них, оцінки та аналіз наукового доробку учнів і колег Володимира Івановича.
Листування, включене до видання, є яскравим свідченням того, що свої зв’язки з науковим та суспільним життям України В. І. Вернадський не полишав і тоді, коли він жив і працював поза її межами. Листування репрезентовано трьома блоками – приватно-діловим, офіційним та родинним.
929:001(477)
В 35
В. І. Вернадський і Україна: з листування : [у 2 кн.] Кн. 2 : К – Я. Офіційне. Родинне / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; авт., упоряд. С. М. Кіржаєв ; авт., упоряд. К. Є. Новохатський [та ін.] ; редкол. А. Г. Загородній, О. С. Онищенко [та ін.]. – К., 2019. – 1040 с. : портр. – Бібліогр. в комент. та у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 981-1025.
Представлений у виданні епістолярний матеріал репрезентує листування В. І. Вернадського як з діячами науки та культури, які жили і працювали в Україні, так і з іншими вченими, з якими Володимир Іванович контактував з питань розвитку науки та освіти в Україні, а також з членами своєї родини, описував у своїх листах українські події або висловлював свої думки про них. Друга книга містить приватно-ділове листування кореспондентів, прізвища яких починаються на літери К–Я. А також розділи з офіційним та родинним листуванням. Переважна більшість листів публікується уперше.
К 63.311
М 13
Мазурок, О. Володимир Вернадський про Угорську Русь / О. Мазурок, П. Пеняк, М. Шевера ; Комісія НАН України з розробки наукової спадщини академіка В. І. Вернадського ; УжНУ ; Закарпат. обл. тов-во охорони пам’яток історії та культури. – Ужгород : ПП "Повч Р.М.", 2003. – 96 с.
У публікації узагальнено рукописні і раніше опубліковані матеріали видатного вченого-природодослідника і філософа, громадського і політичного діяча, академіка В. І. Вернадського про Закарпаття.
Книга розрахована на iсторикiв, краезнавцiв, етнографiв, всiх хто цiкавиться спадщиною В. I. Вернадського.
 
72.6(4УКР)
В 35
В. И. Вернадский. Крымское наследие / сост. Н. В. Багров [и др.]. – К. : Лыбидь, 2012. – 272 с. : ил. – (Программа "Украинская книга"). – Библиогр. в примеч.: с. 249-260. – Библиогр.: с. 261-266.
У виданні представлені роботи В. I. Вернадського, листування кримського періоду життя вченого.
 
 
Матеріали про життєвий шлях і наукову діяльність В. І. Вернадського
 
929:001
В 35
В. І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин : праці вченого та література про нього з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : бібліогр. покажч. / НАН України ; НБУВ ; уклад. Л. В. Бєляєва, Л. С. Новосьолова ; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К. , 2003. – 260 с.
До науково-бібліографічного видання увійшли праці вченого, листування, література про його життя та діяльність, відомості про його рукописну спадщину, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
72.4(4УКР) 
М33
Матвєєва, Л. В. Нариси з історії Всеукраїнської Академії наук : до 85-річчя Нац. Акад. наук України / Л. В. Матвєєва ; Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства. – К. : Стилос, 2003. – 296 c. : фот. – Бібліогр. у прим.: с. 271-286. – Імен. покажч.: с.287-294
У книзі зібрано окремі нариси з історії Всеукраїнської Академії наук, висвітлено діяльність її засновника та першого президента  В. І. Вернадського.
72.3(4УКР)
В 35
Вернадський, Володимир Іванович. Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність / В. І. Вернадський ; редкол.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко [та ін.] ; уклад.: О. С. Онищенко, Л. В. Бєляєва [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – К. , 2012. – 604 с. : портр. – (Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського ; т. 10). – Імен. покажч.: с. 476-545. – Абет. покажч.: с. 546-581. – Предм. покажч.: с. 582-595.
Видання є десятим томом ювілейної серії «Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського», ініційованої Національною академією наук України і присвяченої 150-річчю від дня народження вченого. Книга містить бібліографічні матеріали українською, російською, іноземними мовами за період 1885–2012 рр., включає зібрання наукових праць та монографії вченого, публікації у періодичних виданнях, епістолярну спадщину, літературу про життя.
Науково-допоміжний апарат видання представлено системою покажчиків, що сприяє повнішому розкриттю змісту бібліографії, зручності пошуку та користування.
72.3(4УКР)
Т 56
Тома, Леонід Васильович. Володимир Вернадський / Л. В. Тома. – К. : Укрвидавполіграфія, 2012. – 128 с.
В історії науки важко уявити вченого, який би зробив так багато для людства, як Володимир Вернадський. Природознавець, філософ, основоположник генетичної мінералогії, біогеохімії, радіогеології, вчення про живу речовину, теорії ноосфери як якісно нового стану розвитку біосфери, він був «хрещеним батьком» багатьох науково-дослідних інститутів, музеїв, наукових шкіл, організатором і першим президентом Української академії наук, захисником академічних свобод, принципів демократії, справедливого розв’язання національного питання в Україні.
929(477)
Д 18
Даниленко, Віктор Михайлович. Володимир Вернадський : життя в політиці й політика в житті / В. М. Даниленко ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К. : Парлам. вид-во, 2019. – 512 с. : іл. – (Славетні постаті України). – Бібліогр. у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 501-509.
У книзі Віктора Даниленка розкривається історія життя та багатогранної діяльності Володимира Івановича Вернадського, ім’я якого посідає одне з найпочесніших місць у світовій науці. Увага читача акцентується на громадсько-політичній діяльності вченого, якою він займався у проміжках між науковою працею. Натомість політика займалася ним постійно. В дореволюційній Росії він був під контролем царської охранки, а в радянській Росії ніколи не випадав з поля зору чекістів. Ким же і яким був «український, російський і радянський» вчений, інтелектуальний титан ХХ століття, громадянин Росії і великий син України в політичному плині історичного часу?
Видання розраховане на широке коло читачів, усіх, хто цікавиться історією України, її науки і культури.
Видання призначене для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться науковою спадщиною славетного українського вченого.
001(477)
Ч-69
Читання академіка В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 1 / Нац. акад. наук України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: А. Г. Загородній, В. Л. Богданов [та ін.]. – К. : НБУВ, 2019. – 132 с. : портр. – Бібліогр. наприкінці ст. 
Випуск 1 «Читання академіка В. І. Вернадського» містить матеріали XXVIII читань академіка В. І. Вернадського «В. І. Вернадський і становлення фундаментальної науки в Україні» (12 березня 2018 р.) і ХХІХ читань академіка В. І. Вернадського «Розвинуте наукове середовище – неодмінна умова формування креативного вченого» (12 березня 2019 р.), у яких науковці, практики, представники органів державної влади та громадських організацій висвітлюють заповіти всесвітньовідомого українського вченого нащадкам як дороговказ сучасному суспільству, актуальні проблеми вивчення величезної і безцінної гуманістичної наукової спадщини академіка В. І. Вернадського про ноосферу як наступний щабель розвитку людства.
001(477)
Ч-69
Читання академіка В. І. Вернадського [Текст]. Вип. 2 / Нац. акад. наук України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: А. Г. Загородній, В. Л. Богданов [та ін.]. – К. : НБУВ, 2021. – 128 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
Випуск 2 збірника «Читання академіка В. І. Вернадського» містить матеріали ХХХ читань академіка В. І. Вернадського «Наука – фундамент інтелектуального потенціалу держави» (17 березня 2020 р., Київ) та ХХХІ читань на тему «Розвиток біосферних ідей В. І. Вернадського в сучасних науках про життя» (12 березня 2021 р., Київ), у яких науковці, практики, представники громадських організацій висвітлюють актуальні проблеми вивчення величезної і безцінної наукової спадщини академіка В. І. Вернадського.
Видання призначене для науковців, аспірантів і студентів закладів вищої освіти, усіх, хто цікавиться науковою спадщиною видатного українського вченого.

Український філософ, природознавець
Володимир Вернадський (1863–1945)
очима художника Юрія Журавля
 

***

В. І. Вернадський – вчений, мислитель, організатор науки / А. Г. Загородній [та ін.] // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 8-37.
В. І. Вернадський і Україна : (світлини В. І. Вернадського з архіву Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Світогляд. – 2013. – № 1. – С. 14-19 : фот.
Вернадський Володимир Іванович (1863-1945) // Хорошевський, А. Ю. Проект "Україна". Галерея національних героїв / А. Ю. Хорошевський. – Х. : Бібколектор, 2012. – С. 100-111.
Володимир Вернадський – легедарний український вчений // Геттман. – 2013. – № 1. – С. 36-39.
Володимир Вернадський : пам‘ятна монета, присвячена 150-річчю від дня народження всесвітньо відомого вченого-природознавця, мінералога, основоположника геохімії... // Банкноти і монети України. – 2014. – № 18. – С. 15.
Головчук, Ю. Ноосфера Вернадського : усний журнал / Ю. Головчук, С. Кравець // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2018. – № 7. – С. 8-17.
Гусєв, В. І. Володимир Вернадський : [біографія] / В. І. Гусєв // Видатні постаті в історії України ХХ ст. – К. : Вища школа, 2011. – С. 59-62.
Дубровіна, Л. А. Академік В. І. Вернадський і заснування Української академії наук / Л. А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2018. – № 5. – С. 23-26.
Курбет, О. П. Іван Вернадський – вчений-економіст, педагог, громадянин / О. П. Курбет // Економічна теорія. – 2021. – № 3. – С. 111-118
Матковський, О. І. «Без мінералогічних зібрань неможливий розвиток мінералогії» – академік В. І. Вернадський / О. І. Матковський, В. І. Павлишин, Л. О. Соломатіна // Вісник Національної академії наук України. – 2021. – № 3. – С. 67-87.
Онищенко, О. В. І. Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – С. 3-11.
Онищенко, О. В. І. Вернадський і Україна / О. Онищенко, В. Смолій, Л. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 38-66.
Павлишин, В. І. Академік В. І. Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії та суміжних наук / В. І. Павлишин // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 3. – С. 78-87.
Панасюк, Б. Я. Академік Вернадський і сучасність / Б. Я. Панасюк // Вісник аграрної науки. – 2013. – № 3. – С. 73-78.
Присухін, С. Українська філософія першої половини ХХ століття: Володимир Вернадський / С. Присухін // Слово Просвіти. – 2021. – 28 жовт. – 3 листоп. (Ч. 43). – С. 8-9.
Ситник, К. М. Геніальний син України Володимир Іванович Вернадський / К. М. Ситник, Т. В. Андріанова // Вісник Національної академії наук України. – 2013. – № 7. – С. 14-26.
Ситник, К. Володимир Вернадський. Життя і творчість, пов'язані з Україною [Електронний ресурс] / К. Ситник, Т. Андріанова // Світогляд. – 2013. – № 5. – С. 22-32. – Режим доступу : https://bit.ly/3ZHakPP
Тіщенко, А. Володимир Іванович Вернадський і бібліографія: діяльнісний підхід / А. Тіщенко // Бібліотечний форум України. – 2013. – № 1. – С. 55-58. 
"Тут не так, як у Росії" : (з подорожніх нотаток молодого В. Вернадського) // Український історичний журнал. Вып. 1 ; Вып. 2. – 2020. – N 3. – С. 199-213.
Українські сторінки життя й творчості Володимира Вернадського / А. Загородній [та ін.] // Історія України. – 2013. – № 5. – С. 4-21.
Шаров, І. Вернадський Володимир Іванович (1863-1945) : з козацького роду / І. Шаров // Шаров, І. Вчені України : 100 видатних імен. – К. : АртЕк, 2006. – С. 66-70 : фот.
Шендеровський, В. Перший президент Української академії наук : до 150-річчя Володимира Вернадського / В. Шендеровський // Дивослово. – 2013. – № 2. – С. 54-57.
 
Інтернет-ресурси:
 
 
Підготувала Маргарита Бадида.
 
 

Новини

2024-05-29

30 травня 70-річчя від дня народження педагога, літературознавиці, докторки філологічних наук, професорки кафедри української літератури Ужогородського національного університету (2000–2021) Валентини Володимирівни Барчан. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Втілення мрії або шлях до щастя".

2024-05-27

Запрошуємо всіх, хто має бажання опанувати мову жестів на практичне заняття!

2024-05-23

27 травня виповнюється 95 років від дня народження відомого українського письменника Романа Іваничука. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Роман Іваничук - майстер українського роману".

2024-05-20
18 травня 2024 року виповнюється 80 років з моменту насильницької депортації кримських татар. Цього дня Україна і світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб і виснаження. З 2014-го року країна-терорист - росія незаконно окупувала Крим та продовжує скоювати злочини проти корінного населення Кримського півострова й нині. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Крим - дорога додому".
2024-05-17

Шановні користувачі, пропонуємо  вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день