Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

“Є така країна – Франкіана…”

2016-07-17
до 160-ої річниці від дня народження та 100-річчя від дня смерті письменника, літературного критика, громадського та політичного діяча Івана Франка (1856–1916)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Я ступив нестримно, як зухвалість
від образ дитячих до болінь.
То не просто книга відкривалась,
а країна прагнень і борінь.
І коли я рушив у незнане,
мушу знати, рушив звідкіля.
Є така країна Франкіана,
що не здасться меншою здаля...
Петро Скунць 
                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2016 рік в Україні оголошено роком Івана Франка – видатного українського письменника, поета, мислителя, публіциста, краєзнавця, перекладача, вченого, громадського і політичного діяча. 8 грудня 2015 року, Президент України Петро Порошенко підписав Указ №687/2015 "Про вшанування пам’яті Івана Франка у зв’язку з 160-річницею від дня народження та 100-річчям від дня смерті Івана Франка". Указ оприлюднений на офіційному сайті Президента. 

 

Література про Івана Франка останнього десятиріччя з фондів

Закарпатської ОУНБ ім. Ф. Потушняка

Будемо сподіватись, що 2016 рік – рік звернення до непроминальної творчої спадщини Івана Франка, принесе нові дослідження, нові прочитання, допоможе не тільки глибше осягнути роль і місце цієї оригінальної особистості історії та культурі України, але й пізнати себе, адже давня теза Євгена Маланюка про те, що «найважливішим з наших завдань, як національної спільноти, було, є і буде: пізнати себе» у наш тривожний час набуває особливої актуальності.

Перш за все варто звернути увагу на видання, що поповнили Франкіану в останнє десятиліття, які допомагають відкрити справжнього Франка в усьому драматизмі долі та в глибині його творчих і філософських шукань.
 

Спогади про Івана Франка / упоряд., вступ. ст., прим. М. Гнатюк. – Вид. 2-е, допов., переробл. – Львів : Каменяр, 2011. – 816 c. : портр. – Бібліогр. у підрядк. прим.

У виданні найбільш повно, у порівнянні з попередніми збірниками, представлено спогади широкого кола громадських і культурних діячів західної України й Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ століття, рідних, близьких і знайомих Івана Франка. Як зазначив упорядник книги Михайло Гнатюк: «Спроба пізнати митця в контексті світу, часу і людей найкраще актуалізується у мемуарах, у яких можемо збагнути непересічну постать у єдності і драматичному протистоянні двох складових – «я» і «світ»…».

Якщо взяти до уваги, що до цього збірника увійшли спогади осіб, раніше табуйованих радянським франкознавством, а також висвітлено деякі сторінки біографії І. Франка, раніше замовчувані, як, до прикладу, перебування Франка у Відні, історія здобуття наукового знання, останні роки його життя і, особливо, той складний період, коли Львів на кілька місяців став фактично фронтовим містом під час Першої світової війни, а стан здоров’я Франка, що залишився без опіки близьких, різко погіршилося. У збірнику подані також раніше не публіковані матеріали про непрості взаємини Івана Франка з М. Драгомановим та М. Грушевським та пов’язані з цим ситуації, що мали вплив не тільки на громадську та наукову діяльність письменника, але й на його приватне життя.

Горак, Роман. Третя варта : есеї про Франка / Р. Горак. – Львів : Апріорі, 2012. – 480 с.

Тим, хто поглиблено вивчає життя і творчість Івана Франка, безперечно, стане в пригоді і книга львівського дослідника Романа Горака. Доскіпливому автору есеїв вдалося знайти відповіді на найбільш гострі питання у біографії Івана Франка, які досі намагались обминути або замовчати франкознавці: Який насправді характер мав так званий перший соціалістичний процес над Іваном Франком? Чому саме ним польська шляхта хотіла відволікти увагу громадськості і що приховувалось за цим? Які справжні причини другого та третього арештів Івана Франка? Які події лягли в основу його повістей «Для домашнього вогнища» та «Основи суспільності»? Чим хворів і від чого помер Іван Франко? Читач знайде у збірці також розповідь про історію з висуненням Франка на Нобелівську премію та реакцію на цю пропозицію у галицькому суспільстві, відомості про перебування Франка у «Притулку для Січових стрільців» та деякі деталі, що стосуються духовного і матеріального заповіту мислителя. 

Грицак, Ярослав. Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886) / Я. Грицак. – К. : Критика, 2006. – 612 с.

До сучасних уявлень про роль Івана Франка у громадському та культурному житті Галичини кінця ХІХ століття, еволюцію поглядів цієї унікальної постаті багато додає книга відомого історика Ярослава Грицака. Франко та його спільнота (1856-1886)» (Київ : Критика, 2006), у якій автор розглядає становлення особистості молодого Івана Франка в контексті тогочасного суспільства й на тлі малих спільнот, з якими той взаємодіяв, і пише «біографію за характером і мікроісторію за жанром», аналізуючи все розмаїття Франкових модерних ідентичностей. Книга складається з двох частин: «Франко та його часи», «Франко та його суспільство». Багато цікавих і маловідомих фактів знаходимо вже у перших розділах книги, що стосуються Франкового родоводу, раннього дитинства, шкільних років. Зокрема, автор доводить, що у материнській лінії Франкового родоводу – відомий козацький гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний та Юрій Кульчицький, герой Віденської битви 1683 року і власник першої віденської кав'ярні. У підсумковій главі книги Ярослав Грицак пише: «Франко став символом динамічної модерної культури. Такого статусу він добився за молодих літ, і це можна вважати його найбільшим досягненням».Автор завершує свої дослідження ефектною цитатою Михайла Рудницького, якого Я. Грицак називає одним з найтверезіших критиків Франка: «…єдиний твір, більший понад усі інші, цікавіший, ніж багато першорядних мистецьких творів нашої літератури, яким Франко не мав часу чи змоги дорівняти, твір нескінченний, над яким можна думати і сперечатися в гіпотезах і тезах, це він сам».

Забужко, Оксана. Філософія української ідеї та європейський контекст : франківський період / О. Забужко. – К. : Факт, 2006. – 156 c. – (Висока полиця). –Бібліогр.: с. 141-154.

Цю думку М. Рудницького ніби продовжує і конкретизує Оксана Забужко у своїй книзі «Філософія української ідеї та європейський контекст : франківський період» (Київ : Факт, 2006). У розділі «Філософія української ідеї у творчості І. Я. Франка» вона пише: «…Франків спосіб життя взятий в інтеріоризованому аспекті (як переживання, а не як подієвість), був одночасно – висловлюючись місткою формулою Р. Барта – способом ненастанно «запитувати світ, чому він такий». Це муки не так мистецького, як філософського духа, співвідношення зарівно митця, як і філософа, але філософа, котрий, на відміну від Спінози, що за його власним визнанням, прийшов на світ «не осміювати, не оплакувати, але осмислювати», покликаний осмислювати, плачучи і сміючись». Тому О. Забужко, вважаючи, що в особі Івана Франка сконцентровано духовний досвід переломового для долі національної культури покоління української інтелігенції, присвячує окремий розділ саме філософії української ідеї, національно-екзистеційним пошукам Франка, зосередившись і на публіцистиці мислителя, і на його поемах «Похорон» та «Мойсей». Монографія Оксани Забужко – перша праця, в якій філософія національної ідеї розглядається як самостійна інтелектуальна течія, що сягає далеко за межі політології – до питань про сутність і сенс національного буття. Тож розгляд творчості і світогляду Івана Франка у цьому контексті свідчить, окрім усього, про значення цієї постаті в історії усієї країни, суголосність його шукань нашому сьогоденню, глибшому пізнанню цього геніального творця крізь завісу часу і численних інтерпретацій.

Часто, Петро. На полі Куру : ненаукові думки, навіяні феноменом Івана Франка в переддень ювілею – 150-річчя від народження Великого Каменяра / П. Часто ; худ. оформ. Е. Часто-Слуцька. – Ню Йорк : Вид. Фундація “Українська книжка“ ; Ужгород : Патент, 2006. – 168 с. – Паралельна назва на тит. арк. англ.

Видання, де зроблено спробу розглянути особистість і творчість Івана Франка через призму світової філософії та української національної ідеї, щоправда, із зверненням до метафізики та ізотерики – книга колишнього ужгородця, а нині жителя – США Петра Часта. Як підмітив відомий журналіст і письменник Олександр Гаврош – це єдине видання, що вийшло у Закарпатті до попереднього ювілею Франка. Автор роздумує над наскрізними мотивами творчості І. Франка, зокрема, його вірою у здатність людини змінити світ, просвітлити і зігріти його умами і серцями, акцентує свою увагу на актуальних для кожного покоління поняттях – свобода, вічність в інтерпретації Франка-мислителя, наводячи, до прикладу, Франкове формулювання свободи: «…свобода – не готовий спечений хліб, який можна краяти й їсти; свобода – це школа, в якій люди вчаться жити по-людськи, так, аби нікому не було кривди». Аналізуючи духовне життя і творчість Івана Франка, Петро Часто знайшов просте і лаконічне визначення сутності цієї постаті і значення творчості: «Франко – це сміливе і мужнє відвойовування світу від зла… Він і тепер це робить – звідти…».

Офіцинський, Роман. Іван Франко в історіографічному трикутнику: інтерпретації, джерела, взаємини : монографія / Р. Офіцинський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 248 c. – Бібліогр.: с. 240-241 та у підрядк. прим.

П’ять років тому українське франкознавство збагатилось монографією ужгородського науковця, доктора історичних наук Романа Офіцинського. У цій монографії на проблемному рівні даються відповіді на класичну тріаду: якість розробки Іваном Франком вибраних пластів минулого, достовірність отриманих результатів, непомічені ним перспективні розв’язки. Автор видання не тільки докладно знайомить читача із своїм шляхом до франкознавства, інтерпретує чимало архівних матеріалів, наводячи цікаві деталі з біографії Івана Франка, але, що особливо важливо, вперше подає персоніфіковану історію закарпатського франкознавства з 1898 по 2011 роки, а також хронопис вшанування пам’яті Івана Франка, відзначення його ювілеїв у нашому краї та докладно бібліографований розділ «Ужгородський університет як осередок франкознавства». Як підсумок автор зазначає: «Як бачимо, закарпатське франкознавство є багаторівневим науковим явищем. Серед іншого це проявляється в тому, що воно представлено фахівцями, котрі працювали на міжгалузевому стикові – славістика, гунгарологія, германістика, краєзнавство, решта соціо-гуманітарних дисциплін найширшого спектру. Йдеться про величезний обсяг наукової продукції та найрізноманітніші аспекти постановки і розробки обраної проблематики». Безумовно, інтерес і для зацікавленого читача, і для молодих науковців становлять розділи монографії «Минуле Закарпаття у працях Івана Франка та його дослідників», «Іван Франко і Михайло Грушевський: взаємини корифеїв української нації». 

Мельник, Ярослава. І остатня часть дороги… : Іван Франко: 1908–1916 / Я. Мельник. – Дрогобич : Коло, 2006. – 440 с.
 
У монографії на основі джерельного матеріалу, значна частина якого вперше введена в науковий обіг, зроблено спробу висвітлити постать Івана Франка останніх років життя, біографічну зумовле­ність його творчої спадщини, залежність її від життєвої основи, від особливостей психофізичної структури особистості автора.
Публікуються маловідомі тексти письменника останніх років: поезії, листи, а також "Історія моєї хвороби".
Будівничий української державності : хрестоматія політологічних статей Івана Франка / упоряд. Д. В. Павличко ; ред. О. О. Бородіна ; худ. оформ. : Н. В. М'ясковська,  О. С. Тичиніна.  К. : Києво-Могилянська Академія, 2006.  640 с.

Найважливіші твори Івана Франка, які становлять теорію і практичну характеристику української національної ідеї і висувають наймодерніші завдання перед нею, зібрані в одній книжці.Із радянських видань творів Івана Франка неможливо скласти правдивого уявлення про його державотворчу діяльність. Основою цього збірника стали твори Івана Франка, що їх замовчували, редагували й перекручували радянські ідеологи; надруковані за нових часів ці твори повинні бути душею і свідомістю будівництва української держави, економічного, політичного, європейського поступу нашого народу.

Горак, Роман. Твого ім’я не вимовлю ніколи : повість-есе про Івана Франка / Р. Горак.  К. : Академія, 2008.  – 224 с.  – (Автографи часу).
 
Свого часу Іван Франко переконував, що збірка «Зів’яле листя» написана під емоційним впливом від прочитання щоденника самогубця, який не зміг пережити нещасливе кохання. Чи можна було вірити Франкові, що до написання інтимних поезій, які спровокували гострі літературні суперечки, непорозуміння між ним і критикою, причетні чужі переживання, а не його особисті? Хто та незнайомка, яку покохав ліричний герой і взаємності якої не знайшов? Ім’я її так і не було відкрито — Франко вмів зберігати таємниці.
Після його смерті одні претендентки на титул героїні збірки зголошувалися з власної волі, інших називали дослідники. Та всі розуміли, що то були не вони. А на неї ніхто не міг і подумати…
У повісті-есе «Твого ім’я не вимовлю ніколи» Роман Горак переконує, що все-таки то була Вона.

Методико-бібліографічні матеріали, підготовлені Закарпатською ОУНБ ім. Ф. Потушняка

Іван Франко  письменник, мислитель, громадянин : методико-бібліогр. матеріали (до 150-річчя з дня народження І. Я. Франка [1856-1916] / ЗОУНБ, Наук--метод. від. ; матеріал підгот. : Н. М. Панчук, В. М. Сорока,  Т. Г. Балаж ; відп. за вип. О. М. Дзуровчик.  Ужгород, 2006.  28 с. 
 
2006 рік – рік широкого відзначення в Україні та за її межами 150-річчя з дня народження видатної постаті української культури – поета, письменника, філософа, громадського діяча Івана Франка. 
У пропонований збірник методико-бібліографічних матеріалів увійшли сценарії літературно-музичних вечорів, рекомендаційний список “Франко і Закарпаття”, а також вступна стаття, у якій зроблено акцент на новому баченні постаті Івана Франка та його ролі в українській культурі та літературі.
 
ІВАН ФРАНКО. ХУДОЖНИК — ІВАН ТРУШ. ОЛІЯ, 90х70

 

 
Закарпатська Франкіана : зб. наук. та публіцист. статей, есе, поетич. добірок,  бібліогр. джерел / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. : М. Б. Бадида, О. Д. Гаврош, І. В. Когутич, Н. М. Панчук ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород, 2016.
 
У цьому виданні вперше подано під однією обкладинкою і твори Івана Франка, що підтверджують зацікавлення цього письменника, мислителі і громадського діяча історією, культурою та тогочасними реаліями Угорської Русі, тобто нашого краю, і праці науковців, що аналізують вплив творчості та постаті Івана Франка на громадське і культурне життя Закарпаття. Окрім того, у збірнику акумульовано історію закарпатського франкознавства та його джерельну базу, а також представлено художні твори сучасних письменників, присвячені Івану Франку. Вперше пропонуються зацікавленим читачам наукові розвідки: «Закарпатська театральна Франкіана» Василя Андрійця, «Іван Франко у творчості закарпатських митців» Оксани Гаврош, «Іван Франко і література Закарпаття» Наталія Ребрик, а також вірші Василя Густі, Василя Кухти, Сергія Федаки та Юрія Шипа. Інші матеріали подано із різних друкованих джерел.

Видання адресоване, у першу чергу, працівникам бібліотек та інших культосвітніх закладів, а також новим поколінням дослідників-франкознавців та всім, кого цікавить життя і творчість цієї знакової для України особистості.                                   

  Бібліографія крайової Франкіани 

1956
Главачек, Ф. Мій учитель і друг / Ф. Главачек // Жовтень. – 1956. – № 9. – С. 3-8.
Дем’ян, Лука. Слово про Франка / Л. Дем’ян // Закарпат. правда. – 1956. – 27 серп. – С. 3.
Долгош, І. Іван Франко про Закарпаття / І. Долгош // Молодь Закарпаття. – 1956. – 15 черв. – С. 2 ; Дукля. – 1956. – № 2. – С. 74-85.
Ключко-Франко, Г. Спогади про батька / Г. Ключко-Франко // Дніпро. – 1956. – № 6. – С. 86-95.
Маковей, О. Із щоденника / О. Маковей // Іван Франко у спогадах сучасників. – Львів, 1956. – С. 213-219.
Микитась, В. Закарпаття в творчості Івана Франка / В. Микитась // Закарпат. правда. – 1956. – 27 серп. – С. 2.
Мишанич, Олекса. Великий Каменяр : (до 100-річчя з дня народж. І. Франка) / О. Мишанич // Молодь Закарпаття. – 1956. – 7 лют. – С. 2.
Неврлий, М. Іван Франко і чеська культура / М. Неврлий // Іван Франко. Статті і матеріали : зб. п’ятий. – Л. : Вид-во Львів. ун-ту, 1956. – С. 216-249.
Франко, Тарас. Про батька : статті, спогади, розповіді і нариси / Т. Франко. – К. : Рад. письменник, 1956. – 228 с.
Чендей, Іван. [Іван Франко] / І. Чендей // Закарпат. правда. – 1956. – 27 серп. – С. 3.
 
1957
Плісецький, М. М. Іван Франко і фольклор робітників Борислава / М. М. Плісецький // // Наукові записки Ужгородського державного університету. Т. 25 : Присвяч. 100-річчю з дня народж. І. Я. Франка. – Ужгород, 1957. – С. 31-54.
Пономарьов, П. П. Іван Франко про специфіку художньої літератури / П. П. Пономарьов // Там само. – С. 55-74.
Рот, О. М. Іван Франко - літературний критик чеської літератури / О. Рот // // Там само. – С. 97-122.
Штернберг, Я. І. До історії перших перекладів творів Івана Франка на угорську мову / Я. І. Штернберг // // Там само. – С 123-128.
Ясько, М. Г. Іван Франко про усну народно-поетичну творчість Закарпаття / М. Г. Ясько // Там само. – С. 19-30.
 
1959
Бача, Ю. І. Я. Франко в боротьбі за розвиток літе¬ра¬ту¬ри на Закарпатті / Ю. Бача, І. Іваньо // Дукля. – 1959. – № 2. – С. 120-131.
1962
Вишневський, І. Іван Франко і Закарпаття / І. Вишневський // Жовтень. – 1962. – № 12. – С. 131-134.
 
1964
Мишанич, О. В. Література Закарпаття XVII–XVIII ст. : історико-літ. нарис / О. В. Мишанич. – К. : Наук. думка, 1964. – 116 с.
Яценко, М. Володимир Гнатюк: життя і фольклористична діяльність / М. Яценко. – К. : Наук. думка, 1964. – 287 с.
 
1965
Кирилюк, Є. Іван Франко і українська література Закарпаття / Є. Кирилюк // Жовтень. – 1965. – № 10. – С. 50-54.
 
1966
Баглай, Й. О. Антична комедія в перекладах І. Я. Франка / Й. О. Баглай // Питання романо-германської філології: тези доповідей до ХХ наук. конф. – Ужгород, 1966. – С. 76-81.
Бендзар, Б. П. Публіцистичні твори Івана Франка німецькою мовою / Б. П. Бендзар // Дніпро. – 1966. – № 8. – С. 134-141.
Іван Франко і Закарпаття : (корот. бібліогр. покажч.) / Закарпат. обл. упр. культури, Держ. обл. б-ка для дорослих ; склали : В. І. Неточаєв, Ю. Ю. Качій ; відп. за вип. П. Ф. Распопін. – Ужгород : Карпати, 1966. – 16 c. : портр.
Лісовий, П. Великий Каменяр / П. Лісовий // Закарпат. правда. – 1966. – 29 трав.
 
1967
Голомб, Л. Г. Поэтическое творчество Ивана Франко начала ХХ в. : автореф. диссертации на соискание ученой степени канд. філол. наук / Л. Г. Голомб ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т л-ры им. Т. Г. Шевченка. – К., 1967. – 18 c. – Библиогр.: с. 18. – Текст рос. мовою. 
Качій, Ю. Іван Франко на Закарпаття / Ю. Качій // Архіви України. – 1967. – № 1. – С. 34-38.
 
1968
Баглай, Й. О. Франкове безмежжя. Дослідження і переклад І. Я. Франком елегій Овідія і переробка байок нім. поета Бонерія / Й. О. Баглай // Всесвіт. – 1968. – № 10. – С. 61-62.
Бендзар Б. Вклад Івана Франка в справу популяризації надбань української літератури серед австрійців та німців / Б. Бендзар // Українське літературознавство. – Вип. 3. – Львів, 1968. – С. 83-88.
 
1974
Зимомря, М. Мовно-стилістичні особливості Франкових перекладів поем Ф. Шіллера / М. Зимомря // Особливості розвитку сучасних германських і романських мов. – Ужгород, 1974. – С. 50-54.
 
1981
Арсенич, П. І. З фольклорно-етнографічної діяльності І. Я. Франка на Гуцульщині / П. І. Арсенич // Народна творчість та етнографія. – 1981. – № 4. – С. 46-51.
 
1986
Божук, Василина. Полум'яне слово Каменяра : [до 130-річчя від дня народж. І. Франка] / В. Божук // Закарпат. правда. – 1986. – 27 серп. – С. 3.
Лісовий, П. “Засяєш у народів вольним колі…” : [130 років від дня народж. І. Я. Франка] / П. Лісовий // Закарпат. правда. – 1986. – 27 серп. – С. 3.
 
1988
Микитась, Василь Лазарович. Іван Франко як дослідник давньої української літератури / В. Л. Микитась ; відп. ред.: Б. А. Деркач ; АН Української РСР, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 1988. – 317 с. – Бібліогр. в підряд. приміт.
 
1990
Бабота, Л. Твори Івана Франка в перекладах Юрія Жат¬ко¬ви¬ча та Гіядора Стрипського / Л. Бабота // Наукові записки Культурної спіл¬ки ук¬раїнсь¬ких трудящих [Пряшів]. – 1990. – № 15-16. – С. 141-145.
Бендзар, Б. П. Публіцистичні твори Івана Франка німецькою мовою / Б. П. Бендзар // Іван Франко і світова культура : матеріали Міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 верес. 1986 р.) : у 3 кн. – Кн. 1. – К. : Наук. думка, 1990. – С. 421-423.
Божук, Г. Іван Франко у боротьбі за свободу народів Угорщини / Г. Божук, В. Пальок // Там само. – С. 414-416. 
Грабовецький, Б. В. Іван Франко – поборник єднання українського і російського народів / Б. В. Грабовецький, В. Є. Задорожний // Там само. – С. 371-373.
Зимомря, М. До питання про роль Івана Франка-журналіста в контексті міжнародних культурних зв’язків в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / М. Зимомря // Там само. – С. 450-455.
Качій, Ю. Франко і Закарпаття / Ю. Качій // XXІ вік. – 1990. – № 16. – С. 7. ; № 18. – С. 7.
Лісовий, П. М. Іван Франко й Угорщина / П. М. Лісовий // Іван Франко і світова культура : матеріали Міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 верес. 1986 р.) : у 3 кн. – Кн. 1. – К. : Наук. думка, 1990. – С. 412-414.
Мишанич, Олекса. Кирило-мефодіївська проблематика у наукових дослідженнях І. Франка / О. Мишанич // Там само. – С. 42-46.
Павленко, Г. В. Роль И. Франко в славяно-германских культурных и революционных связях / Г. В. Павленко // Там само. – С. 418-420. – Текст рос. мовою. 
 
1991
Офіцинський, Роман. Джерелознавча основа праці Івана Франка “Карпаторуське письменство ХVІІ-ХVІІІ вв.” / Р. Офіцинський // Тези III народознавчої науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження Олександра Маркуша, 25-26 жовт. 1991 р. – Хуст, 1991. – С. 59-60.
 
1992
Офіцинський, Роман. Франкознавчі студії закарпатських культурологів в 1956-1991 роках / Р. Офіцинський // Актуальні питання історії Закарпаття : зб. наук. студент. робіт / упоряд. В. Мельник. – Ужгород, 1992. – С. 35-40.
 
1993
Мазурок, О. Іван Франко і Закарпаття / О. Мазурок // Новини Закарпаття. –1993. – 10 лип. – С. 14.
Офіцинський, Роман. Етнопсихологічна модель Закарпаття у працях Івана Франка та його послідовників / Р. Офіцинський // Українська мова на Закарпатті у минулому і сьогодні : матеріали наук.-практ. конф. (Ужгород, 5-6 трав. 1992 р.) / відп. ред. Б. Галас. – Ужгород, 1993. – С. 246-251.
 
1994
Бігарій, В. “Хотів описати село Скотарське” : [І. Франко – на Закарпатті (1895)] / В. Бігарій // Новини Закарпаття. – 1994. – 22 січ. – С. 14.
Офіцинський, Роман. Археографічна діяльність Івана Франка в Науковому товаристві ім. Т. Шевченка / Р. Офіцинський // Молодь – Україні. – 1994. – Т. 2. – С. 50-60.
Офіцинський, Роман. Монографія Івана Франка “Життя Івана Федоровича і його часи” (джерелознавчий аспект) / Р. Офіцинський // Молодь – Україні. – 1994. – Т. 3. – С. 81-96.
 
1996
Скунць, Н. Він прийшов у літературу не з вишуканих салонів : [І. Франко і Закарпаття] / Н. Скунць // Вісті Ужгородщини. – 1996. – 24 серп. – С. 8.
140-й річниці від дня народження Каменяра : [літ.-муз. вечір, присвяч. 140-й річниці від дня народж. І. Франка в приміщенні обл. театру ляльок] // Новини Закарпаття. – 1996. – 28 верес. – С. 14.
Хланта, І. Великий Каменяр і Закарпаття : до 140-річчя від дня народження І. Франка / І. Хланта // Новини Закарпаття. – 1996. – 24 серп. – С. 12.
 
1997 
Мазурок, О. Як народжується легенди : [І. Франко і Закарпаття] / О. Мазурок // Новини Закарпаття. – 1997. – 22 листоп. – С. 14.
Офіцинський, Р. Михайло Грушевський та Іван Франко : (міжособисті та наукові взаємини корифеїв українського відродження) / Р. Офіцинський // Спадщина великого українця: зб. матеріалів конф., присвяч. 130-й річниці М. С. Грушевського / упоряд. : В. Мельник, Р. Офіцинський. – Ужгород : Патент, 1997. – С. 61-72.
Син народу, що вгору йде… : наук. зб. пр. викладачів, аспірантів, студ. Ужгород. держ. ун-ту : [присвяч. 140-річчю від дня народж. І. Франка] / Ужгород. держ. ун-т ; відп. ред. : Л. Голомб. – Ужгород : Патент, 1997. – 99 с. : портр.
 
1998
Голомб, Л. І. Франко і франківські традиції в творчості П. Карманського / Л. Голомб // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин = Ivan Franko as a writer, philosopher and public figure : матеріали міжнар. наук. конф. (Львів, 25­27 верес. 1996 р.) / ред. Л. Бондар [та ін.] ; Львів. держ. ун­т ім. І. Франка, Ін­т українознавства ім. І. Крип'якевича. – Львів : Світ, 1998. – С. 777-783. 
Павленко, Г. Ідея прогресу і соціальної справедливості у науковій і художній творчості Івана Франка / Г. Павленко // Там само. – С. 234-236.
 
1999 
Мазурок, О. Думки з приводу версій про “неодноразове перебування” Івана Франка на Закарпатті / О. Мазурок // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. – Вип. 3 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 1999. – С. 48-51.
Павленко, Г. В. Іван Франко і царська цензура (1909–1914 рр.) / Г. В. Павленко // Сarpatica – Карпатика. Вип. 6. Етнічні та історичні традиції населення Українських Карпат кінця XVIII–XX ст. – Ужгород, 1999. – С. 204.
 
2000
Жовтобрюх, Н. Роль Івана Франка у встановлені української ділової лексики / Н. Жовтобрюх // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 2 / М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 2000. – С. 121-124.
Павленко, Г. В. Роль і місце І. Я. Франка в міжслов’янських і слов’яно-німецьких культурних зв’язках / Г. В. Павленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія. – Вип. 5 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2000. – С. 15-21. – Бібліогр. у кінці ст.
Товтин, В. Іван Франко та Закарпаття : [відгук на публікацію Р. Офіцинського] / В. Товтин // Ужгород. – 2000. – 16 верес. – С. 11.
 
2001
Фединишинець, Володимир. Високий раб писемного слова / В. Фединишинець // Срібна Земля. – 2001. – 1 груд.
 
2002
Блинова, Н. Особливості використання іншомовної лексики у публіцистичних текстах І. Франка / Н. Блинова // // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 5 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2002. – С. 223-225. – Бібліогр. у кінці ст.
Гульпа, Д. Іван Франко як популяризатор угорської літератури / Д. Гульпа // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 5 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2002. – С. 81-83. – Бібліогр. у кінці ст.
Ґренджа-Донський, Василь. Двадцята річниця смерті другого генія нашого народу – Івана Франка / В. Ґренджа-Донський // Ґренджа-Донський, В. С. Я теж українець : публіцистика / упоряд., передм., підгот. текстів, пояснення слів і виразів та примі. В. І. Ільницького. – Ужгород : Вид-во «Закарпаття», 2003. – С. 221-222.
Деяк, П. Освітяни Хустщини на землі Івана Франка / П. Деяк // Вісник Хустщини. – 2002. – 19 листоп. – С. 3.
Олашин, М. Іван Франко про становище Галицького селянства в останній чверті ХУІІІ - першій пол. ХІХ ст. / М. Олашин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія. – Вип. 6 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2002. – С. 42-45. – Бібліогр. у кінці ст.
 
2004
Скоморовський, В. Стан розвитку історико-краєзнавчої літератури в галичині ХІХ ст. у поглядах Івана Франка / В. Скоморовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія. – Вип. 10 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2004. – С. 3-8. – Бібліогр. у кінці ст.
Фединишинець, Володимир. Нічогісінько не виссавши з перста : як творилося Іваном Франком «Сотворення світу» / В. Фединишинець // Трибуна. – 2004. – 5 черв. – С. 3. 
 
2005
Голомб, Лідія. Франко і франківські традиції в поезії Петра Карманського / Л. Голомб // Голомб, Л. Із спостережень над українською поезією ХІХ-ХХ століть : зб. ст. / Л. Голомб ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Каф. укр. літ. – Ужгород : Ґражда, 2005. – С. 80-90. – Бібліогр. у кінці ст.
Скоморовський, В. Історико-краєзнавча діяльність Івана Франка / В. Скоморовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія. – Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2005. – С. 27-36. – Бібліогр. у кінці ст.
Ціпле, В. В. Особливості англомовної інтерпретації прологу до поеми І. Франка “Мойсей” / В. В. Ціпле // Освіта Закарпаття. – 2005. – № 2. – С. 76-78. – Бібліогр. у кінці ст.
 
2006
Внесок Євгена Паранюка у франкознавство : [краєзнавець, меценат, дослідник життя і творчості І. Франка] // Календар “Просвіти” на 2006 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во “Просвіта“, 2006. – С. 113. : портр.
Гаврош, Олександр. Великі роковини : [150 років від дня народж. І. Франка]  / О. Гаврош // Старий замок. Паланок.  – 2006. – 14-20 верес. – С. 10.
Гаврош, Олександр. Іван Франко спілкувався з... духами. “Ненаукові думки” закарпатського американця : [вихід кн. “На полі Куру” П. Часто] / О. Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2006. – 26 жовт.-1 листоп. – С. 19
Голомб, Лідія. Архетип долі в ліриці Івана Франка / Л. Голомб // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. – Вип. 13 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2006. – С. 63-68. – Бібліогр. у кінці ст.
Голомб, Лідія. Іван Франко – знаний і незнаний / Л. Голомб // Ужгород. – 2006. – 26 серп. – С. 4 ; Просвіта. – 2006. – № 1 (серп.). – С. 1-2 ; Карпат. Україна. – 2006. – 16 верес. – С. 14.
Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : метод.-бібліогр. матеріали (до 150-річчя з дня народж. І. Я. Франка [1856-1916] / ЗОУНБ, Наук.-метод. від. ; матеріал підгот. : Н. М. Панчук, В. М. Сорока, Т. Г. Балаж ; відпов. за вип. О. М. Дзуровчик. – Ужгород, 2006. – 28 c.
Мазурок, О. Обережно: чергова патріотична фальсифікація! : [до 150-річчя від дня народж. І. Франка] / О. Мазурок // Ужгород. – 2006. – 5 серп. – C. 12 ; Дружба. – 2006. – 19 серп. – C. 7.
Мазурок, О. Чи був Іван Франко у Скотарському? : [про перебування І. Франка у Закарпат. обл.] / О. Мазурок // Новини Закарпаття. – 2006. – 29 серп. – С. 5.
Офіцинський, Р. Дебют Івана Франка в жанрі історико-біографічного нарису / Р. Офіцинський, В. Задорожний, О. Богів // Іван Франко і Буковина : матеріали міжнар. наук. семінару (Чернівці, 22-23 верес., 2006 р.). – Чернівці : Прут, 2005. – С. 402-408.
Паранюк, Євген. З останніх років життя Івана Франка : [фрагменти з кн. “Останні роки життя Івана Франка”] / Є. Паранюк // Календар “Просвіти” на 2006 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во “Просвіта”, 2006. – С. 114-119.
Часто, Петро. На полі Куру : ненаукові думки, навіяні феноменом Івана Франка в переддень ювілею – 150-річчя від народження Великого Каменяра / П. Часто ; худ. оформ. Е. Часто-Слуцька. – Ню Йорк : Видавнича Фундація “Українська книжка” ; Ужгород : Патент, 2006. – 168 с. – Паралельна назва на тит. арк. англ.
Юричка, Іван. Вшанування Каменяра у “Просвіті” : до 150- річчя від дня народж. І. Франка / І. Юричка // Трибуна. – 2006. – 16 верес. – С. 12. ; Ужгород. – 2006. – 16 верес. – С. 12. ; Старий Замок. Паланок. – 2006. – 14-20 верес. – С. 10. ; Погляд. – 2006. – 30 верес. – С. 2.
 
2007
Голомб, Лідія. Поетичний космос Івана Франка / Л. Голомб // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. – Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – С. 3-10 .
Завдяки Ласлові Баллі можна читати Франка чи Стефаника угорською мовою // Новини Закарпаття. – 2007. – 14 лип. – С. 21.
Медвідь, А. Формування політико­правової культури студентів риторичною спадщиною Івана Франка в умовах трансформаційних процесів в Україні / А. Медвідь // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. – Вип. 5-6 / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”, 2007. – С. 259­264. – Бібліогр. у кінці ст.
Мольнар, Михайло. П'ять невідомих листів Івана Франка / М. Мольнар // Екзиль. – 2007. – № 9. – С. 17-19.
Попович, Н. У Закарпатті знайшли унікальний портрет Івана Франка. Автором картини є не менш унікальний художник Іван Труш / Н. Попович // День. – 2007. – 30 січ. – С. 2.
 
2008
Бабота, Любиця. Перші переклади творів Івана Франка на теренах історичної Угорщини / Л. Бабота // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матеріали Міжнар. наук. конгресу, присвяч. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес.-1 жовт. 2006 р.). – Т. 1 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 1097-1103. – Бібліогр. у кінці ст.
Голомб, Лідія. Поезія Івана Франка циклу “В пленері” (збірка “Із днів журби”) у світлі трактату “Із секретів поетичної творчості” / Л. Голомб // Там само. – С. 474-482. – Бібліогр. у кінці ст.
Зимомря, Микола. Німецька література в перекладацькому контексті Івана Франка / М. Зимомря // Там само. – С. 1083-1091. – Бібліогр. у кінці ст.
Мазурок, Олег. З історії взаємин Юрія Жатковича з Іваном Франком / О. Мазурок // Ужгород. – 2008. – 22 листоп. – С. 10.
Мушинка, Микола. Взаємини Івана Франка з Володимиром Гнатюком / М. Мушинка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матеріали Міжнар. наук. конгресу, присвяч. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес.-1 жовт. 2006 р.). – Т. 1 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 945-953. – Бібліогр. у кінці ст.
Світлик, Н. М. Роль І. Я. Франка у формуванні та розвитку наукових взаємин Закарпаття і Галичини / Н. М. Світлик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Історія. – Вип. 20. – Ужгород, 2008. – С. 13-17. – Бібліогр. у кінці ст.
***
Munkássága mérföldkő az ukrán irodalomban : [előszó] / L. Balla // Franko, I. = Франко, І. Válogatott művei = Вибрані твори / I. Franko ; összeállította, szerkesztette és az előszót írta L. Balla ; ford. : L. Balla és mások. – Ungvár : Kárpáti Kiadó, 2008. – O. 5-9. : ill. – Текст угор. та укр. мовами.
Franko, I. = Франко, І. Válogatott művei = Вибрані твори / Ivan Franko ; összeáll., szerk. és az előszót írta L. Balla ; ford. : L. Balla és mások. – Ungvár : Kárpáti Kiadó, 2008. – 272 o. : ill. – Текст угор. та укр. мовами.
 
2009
Даніш, М. Іван Франко. Життя і творчість (1856-1916) / М. Даніш, М. Неврлий. – Пряшів, 2009. – 334 с.
 
2010
Мушинка, М. Перша словацька монографія про Івана Франка : [відгук на вихід франкознавчої монографії авториства словацьких україністів – М. Даніша та М. Неврлого] / М. Мушинка // Слово і час. – 2010. – № 5. – C. 106-108.
Неврлий, М. Іван Франко і словаки / М. Неврлий // Там само. – C. 28-38. – Бібліогр. у кінці ст.
Офіцинський, Р. Історичне Закарпаття у працях Івана Франка та його послідовників / Р. Офіцинський, В. Задорожний // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матеріали Міжнар. наук. конґр., присвяч. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес.-1 жовт. 2006 р.). – Т. 2 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 1117-1129. – Бібліогр. у кінці ст.
 
2011
Гнатюк, М. Нове прочитання І. Франка словацькими літературознавцями / М. Гнатюк, В. Моторний // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : зб. наук. праць. – Вип. 16. – К. , 2011. – С. 366-370.
Жовтобрюх, Ніна. Внесок Івана Франка у формування української ділової лексики / Н. Жовтобрюх // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Вип. 24. – Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”, 2011. – С. 118-121. – Бібліогр. наприкінці ст.
Офіцинський, Роман. Іван Франко в історіографічному трикутнику: інтерпретації, джерела, взаємини : монографія / Р. Офіцинський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ужгород. нац. ун-т, Істор. ф-т. – Ужгород : Ґражда, 2011. – 248 c. – Бібліогр.: с. 240-241 та у підрядк. прим.
Спогади про Івана Франка / упоряд., вступ. ст., прим. М. Гнатюк. – Вид. 2-е, допов., переробл. – Львів : Каменяр, 2011. – 816 с. : портр. – Бібліогр. у підрядк. прим.
Труш, О. Складне речення у Франковому “Темному царстві” / О. Труш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Вип. 5 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”. – С. 376-382. – Бібліогр. наприкінці ст.
Ференц, Петро. Чи побував І. Франко на Закарпатті? / П. Ференц // Зоря Рахівщини. – 2011. – 15 жовт. – С. 3.
 
2012
Зимомря, Микола. Перекладацький світ Івана Франка / М. Зимомря // Вісник Львівського університету. Серія: Філологічна. – Вип. 58. – Л., 2013. – С. 219-231. – Бібліогр. наприкінці ст.
Ісак, Ю. І. Франкознавчими стежками : [про монографію Р. Офіцинського “Іван Франко в історіографічному трикутнику: інтерпретації, джерела, взаємини”] / Ю. І. Ісак // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – Вип. 28 М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород : Вид-во УжНУ “Говерла”, 2012. – С. 195-196.
Сеник, В. Зображення визвольної боротьби проти загарбників у сербській народній баладі “Смерть матері Юговичів” та історичній повісті І. Франка “Захар Беркут” / В. Сеник, М. Сірко // Зарубіжна літ. – 2012. – № 17-18 (верес.). – С. 21-23.
 
2016
Мушинка, М. Рік Івана Франка та 100-річчя дослідника його творчості – Миколи Неврлого / М. Мушинка // Літ. Україна. – 2016. – 3 берез. – C. 7.
 
Інтернет ресурси :
 

Енциклопедія життя і творчості Івана Франка : вичерпна інформація про Івана Франка

Сайт Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка

Інститут Івана Франка НАН України

 


Новини

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день