Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

Стихія музики – могутня сила

2016-09-30
(до Міжнародного дня музики)

Слухаю не музику, слухаю свою душу. Марина Цвєтаєва

Музика – єдина безгрішна чуттєва насолода. Семюель Джонсон

 

Кожна людина звикає з самого народження чути музику. У кожного є улюблений стиль музики, музика, яка розслабляє і та, яка напружує. Всі ми вже давно помітили, що роль музики в нашому житті досить велика, музика може впливати на наш настрій, заспокоювати нас піднімати настрій і так же погіршувати його.
Чому ж різним людям подобається різна музика і як вона впливає на наше життя? Музика будує особливу субкультуру, змінює погляди людей на багато речей, формує стиль одягу, стиль спілкування, стиль всього життя.
Різна музика має різний вплив на людину. Адже деякі мелодії здатні навіть покращувати людську пам'ять, вони також допомагають вибудовувати асоціативний ряд певних подій і моментів життя.
Музика близько пов'язана з медициною. Уже давно виявили, що музика Баха, Бетховена та інших класиків чудово діє на людей, виліковує від хвороб. Існує навіть спеціальна назва, напрямок у сучасній медицині - орнітотерапія.
Виявляється, кожна людина безперервно, на генетичному рівні пов'язана з музикою, вірніше зі звуками. Ці звуки можуть виходити від птахів, тварин та самої природи. Сама людина, не помічаючи за собою, розслабляється і оздоровлюється за рахунок цих звуків. Адже голоси тварин і птахів зафіксовані вже давно в нашій підсвідомості, як певний подразник. Він може бути пов'язаний, як з позитивними, так і з негативними емоціями.
Як виявили психологи, мелодія з ритмом 60 ударів на хвилину, діє на людину як медитація, вона цілком здатна відвернути будь-яку людину від будь-якої проблеми, сповільнюючи мозкову діяльність. Якщо слухати таку музику, активно поліпшується пам'ять, працездатність, спокій і впевненість у собі.
Все пояснюється тим, що людський мозок просто припиняє зайве вироблення енергії, яка йде на ті самі негативні емоції, які заважають правильно думати, збивають з пантелику і змушують зайвий раз нервувати. Так само, прослуховування класичної музики сприяє запам'ятовуванню інформації. У боротьбі з безсонними ночами може врятувати «Сумний вальс» Сібеліуса, а п'єси Чайковського просто творять дива.
Музика впливає не тільки на моральний і емоційний стан людини, а й на роботу внутрішніх органів, таких як серця і на активність артеріального тиску. Для тих, хто хоче активно збільшити свій тиск, варто слухати музику енергійну, ну а для стабілізації серцевого ритму, рекомендується прослуховування спокійної мелодії.
Дуже цікавий факт полягає в тому, що спокійна мелодія може позитивно впливати на кров. Та мелодія, яка викликає у людини задоволення, активно збільшує в крові обсяг лімфоцитів, і відповідно всьому організму людини стає набагато простіше боротися з будь-якими хворобами.
Виявляється, що музика має величезний вплив на інтелектуальні здібності і можливості людини, адже мелодія музики сприяє збільшенню емоційної людської активності. І, як виявили, саме в цей період активності, підвищуються інтелектуальні здібності.

85.313
В84

         Всеобщая история музыки / авт.- сост. А. Минакова ;  С. Минаков. - М. : Эксмо, 2009. - 544 с. : ил.

У всі часи музика вивищує, одухотворяє і надихає людей – і сильних світу цього, і простих смертних. Міфічні герої, старозавітні царі і багато святих викладали свої думки за допомогою ритму, рими і музики. Музику любили і володарі світу, і генії, і навіть тирани.
Це багато ілюстроване видання розповість про історію музики від найдавніших часів до наших днів, включаючи джаз і рок: про її жанри і види, про музичні інструменти і композиторів, виконавців, про музичну грамоту і багато іншого.

88.4
П31

Петрушин, В. И. Музыкальная психология : учеб. пособ. для вузов / В. И. Петрушин. - М. : Академ. Проект : Трикста, 2008. - 400 с. : табл. - (Gaudeamus).

Автор посібника – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Міжнародної Академії Інформатизації. В книзі розкрито специфіку музичної діяльності і особливості особи музиканта і його творчості, здійснена спроба пояснити закономірності функціонування музично-психологічних процесів, описані прийоми емоційно-вольової регуляції при підготовці до публічного виступу і т. д.

78(038)
Ю 94

Юцевич, Ю. Є. Музика : словник-довідник / Ю.Є. Юцевич. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2003. - 352 с.

У словнику пояснюється значення близько 2500 термінів з теорії, історії музики, акустики, музичного виховання, загальної та музичної психології й педагогіки, вокального мистецтва, хорознавства, інструментознавства і практики виконавства, фольклору й етнології, подається широке коло відомостей про жанри, стилі, музичні форми та засоби народної, духовної, класичної та сучасної музики.

85.313(2Ук)
І-19

Іваницький А. Українська народна музична творчість : посіб. для вищ. та середніх учбових закладів. К. : Муз. Україна, 1990. –336 с.

В роботі докладно висвітлено історію та теорію українського музичного фольклору: джерела виникнення, розвиток, жанровий склад, місце народ­ної музики в сучасній культурі; питання поетики, мелодики, ритму, ладу, багатоголосся; методику збирання та розшифровки народної музики. Усі жанри фольклору розглянуто у послідовності: зародження, зміст, місце в житті народу, музичні особливості. Книга підсумовує досягнення музичної фольклористики за століття її розвитку.
Для музикознавців, фольклористів, етнографів, викладачів та студентів музичних і культурно-освітніх вищих та середніх учбових закладів, а та­кож для широкого кола читачів, зацікавлених історією та культурою України.

85.313(4УКР)
К 43

Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні. – К. : Муз. Україна, 1980. – 184 с.

У книзі висвітлено мистецтво кобзарів та лірників –  найяскравіша сторінка музичної творчості українського народу. Поряд з оглядом різних періодів в розвитку цього мистецтва тут подано нариси про багатьох відомих кобзарів і лірників минулого і про найбільш видатних сучасних виконавців на цих інструментах, до прикладу – про Остапа Вересая, Івана Кучугура-Кучеренка та інших.

85.31(4УКР)
К46

Кияновська, Л. О. Українська музична культура [Текст] : (навч. посіб.) [для вищ. навч. закл. культури і мистецтв І-ІІ рівнів акредитації] / Л. О. Кияновська ; М-во культури і мистецтв України, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. - К. : ДМЦНЗКМ, 2002. - 164 с.

Посібник розрахований на студентів музичних училищ, гуманітарних факультетів університетів та інститутів, всіх, хто цікавиться музичною культурою нашого народу. Матеріал подано таким чином, що він природно включається у весь комплекс гума­нітарних дисциплін, особлива увага приділяється взаємозв'язкам музичної культури з вітчизняною літературою, а також обґрунтовуються історичні етапи розвитку, особливості національної ментальності в становленні професійної композиторської шко­ли, що дозволить фактичний і аналітичний матеріал окремих монографічних і загальних тем використовувати в курсах "Українська література", "Історія", "Народознавство".

85.31(4УКР)
С37

Симоненко, В. С. (Кобилко) Українська енциклопедія джазу : / В.С. Симоненко. - К. : Центрмузінформ, 2004. - 232 с. : фото.

Це перше довідкове видання у якому робиться спроба дати цілісну картину історії джазу в нашій країні.
Книга містить понад 550 статей, з яких читач довідається про виконавців, керівників оркестрів і ансамблів, композиторів, музикознавців та аранжувальників. Поряд з цим в енциклопедії подано інформацію про фестивалі, теле- і радіопередачі, джаз-клуби та інші об’єднання і організації.

78И(Нем)
Б 54

Людвиг ван Бетховен : эстетика, творческое наследие, исполнительство ; сб. ст. к 200-лет. со дня рождения / редкол. А. А. Гозенпуд, Ю. А. Кремлев. – Л.: Музыка, 1970. – 256 с.

Книга містить статті про життя і творчість видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена.

78И(Нем)
Л 36

Левик, Б. Рихард Вагнер. М. : Музыка, 1978. – 447 с. – (Классики мировой музыкальной культуры).

Книга Б. Левика – найбільш обширна праця про життя і творчість видатного німецького композитора. Праця містить  біографічний та історичний матеріал, а також детальний огляд опер та музичних драм Вагнера, розглянуто стиль і творчий метод композитора, його естетичні погляди.

78С1
М 69

Михайлов, М. Александр Николаевич Скрябин (1872-1915) : краткий очерк жизни и творчества. – М. ; Л. : Музыка, 1966. –108 с.

У книзі подано статті про життя і творчість О. М. Скрябіна, становлення його як  композитора, пошуки себе у творчості.

78И
П 14

Пальмин, А. Николо Паганини (1782-1840) : краткий биограф. очерк. – Л. : Гос. музыкальное изд-во, 1961. – 96 с.

У книзі розповідається про життєвий і творчий шлях маестро, про те, що найбільш вплинуло на його творчість.

78И
С 60

Соловцова, Л. Дзузеппе Верди. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Музыка, 1981. – 416 с. – (Классики мировой музыкальной культуры).

В книзі ґрунтовно викладена біографія великого італійського композитора, проаналізовано найкращі його опери (“Ріголетто”, “Трубадур”,  “Травіата”, “Аїда”, “Дон Карлос”, “Отелло”, “Фальстаф”), розкрито глибокі зв’язки світогляду і творчості Верді з національно-визвольною боротьбою італійського народу.

85.313.(4)
Ф 79

Форкель, И. Н. О жизни, искусстве и о произведениях Иоганна Себастьяна Баха. – М. : Музыка, 1987. – 112 с.

Монографія містить детальний опис життя і творчості видатного німецького композитора Іогана Себастьяна Баха.

78И(Австр)
Ч-72

Чичерин, Г. Моцарт : исследовател. этюд. – Л.: Музыка, 1973. – 320 с.

В книзі автор широко висвітлює життєвий і творчий шлях видатного австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Подає детальний аналіз його творчої спадщини.

85.313.(2)7
Г 94

Гулинская, З. К. Рейнгольд Морицевич Глиэр –М.: Музыка, 1986. – 224 с.

У книзі детально досліджується життя і творчість відомого українського композитора Р. М. Глієра. Подано характеристику найвідоміших творів майстра.

78.071.1(477)
І- 23

         Володимир Івасюк. Життя - як пісня [Текст] : спогади та есе / Упоряд. П. Нечаєва. - Чернівці : Букрек, 2003. - 216 с., ноти : фото, муз.тв.

Книжка спогадів та есе розповідає про незабутнього, знаного усьому світові Володимира Івасюка – чарівника української безсмертної пісні. До видання увійшли також кращі твори композитора.

85.31(4УКР)
К46

Кияновська, Л. О. Мирослав Скорик: людина і митець [Текст] / Л. О. Кияновська ; ред. В. Сивохіп. - Львів : Незалежний культорологічний журнал "Ї", 2008. - 592 с. : іл.

Монографія Любові Кияновської присвячена одній з найяскра­віших творчих постатей, що репрезентують український духовний доробок з другої половини двадцятого сторіччя - Мирославові Ско- рику. Відомий композитор, теоретик, педагог, митець надзвичайно широкої амплітуди, виняткова роль якого у формуванні українсь­кого музичного мистецтва від 1960-х років і до сьогодні не викли­кає сумніву ні в кого, хто уважно і доброзичливо стежить за пано­рамою української культури, як і не викликає сумніву непересічність його особистості.
Друге, значно розширене і доповнене видання книги про особу і творчість нашого видатного сучасника, приурочене до 70-річного ювілею Маестро.

85.31(4УКР)
К 67

Корнійчук, В. П.  Маестро Анатолій Авдієвський. Портрет хору з мозаїки: [худож.-докум. повість] / В. П. Корнійчук ; відп. за вип. І. Л. Андрієвська. - К. : Криниця, 2012. - 496 с. : іл, фото. - (Бібліотека Шевченківського комітету) (Програма "Українська книга").

Із самобутніх новел-мозаїк автора, численних спогадів, інтерв'ю і роздумів безпосередніх учасників хору — співаків і музикантів, хормейстерів і диригентів, хореографів, балетмейстерів, із численних відгуків визначних вітчизняних і за­рубіжних музичних критиків, мистецтвознавців, музикознавців із різних країн світу, — вперше в історії українського музикознавства, вимальовується полі­фонічний творчий портрет як самого Маестро, видатного хормейстера сучасності, педагога й композитора, професора, академіка Національної академії педаго­гічних наук України та Національної академії мистецтв України, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка, Героя України, народного артиста України Анатолія Авдієвського, так і очолюваного ним із 1966 р. Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки.
У цій оригінальній літописній книзі В. Корнійчука читач віднайде цікаві факти й відгуки світової преси про уславлений хор імені Григорія Верьовки та його художнього керівника Анатолія Авдієвського, познайомиться з вагомою ди­скографією колективу, хронологічним життєписом хормейстера тощо. Численні фотоілюстрації доповнюють мистецькі обрії цього видання.

85.31(4УКР)
П 76

Принц, Г. В.  Гмиря і Шостакович [Текст] / Г. В. Принц, М. Копиця, Н. Цимбаліста. - К. : [б. и.], 2006. - 296 с. : іл.

Мистецьке видання «Гмиря і Шостакович» — результат дослідження творчих і людських взаємин Гмирі та Шостаковича — двох геніальних митців XX століття.
Всебічно проаналізований творчий процес та результат праці співака й композитора над циклом романсів «П'ятиденка». Розкрито справжню причину відмови Гмирі співати партію баса «Бабин Яр» у Тринадцятій симфонії Шостаковича, спростовані всілякі інсинуації довкола цієї відмови.
Цікавим є розділ, присвячений тематичним вечорам «Слухаємо Бориса Гмирю», які на початку 70-х років заснувала Віра Августівна Гмиря — дружина співака в його оселі, де звучала музика й Дмитра Шостаковича.
Дослідження ґрунтується на багатому архівному матеріалі й подається як біомемуарне, історико-музичне та джерелознавче видання.
Книжка буде цікавою для шанувальників мистецтва Гмирі та Шостаковича, корисною для вокалістів-професіоналів, викладачів та студентів консерваторій, учнів музичних училищ.
Природним доповненням до видання автори вважали випуск компакт- диску прем'єрного концерту Б. Гмирі, що відбувся 16. 05. 1956 р. в Колон­ному залі ім. Миколи Лисенка Київської філармонії і мав великий успіх. На концерті був присутній Д. Шостакович.

К 85.31
Р 78

Росул, Т. І. Музичне життя Закарпаття 20-30-х років ХХ століття  : монографія / Т. І. Росул. - Ужгород : ПоліПрінт, 2002. - 208 с. : фото.

У монографії досліджено становлення і розвиток музичної культури Закарпаття першої третини ХХ століття у її різноманітних формах і засобах функціонування. На основі джерельних матеріалів розкрито основні тенденції і особливості культуротворчого процесу регіону в контексті епохи.

К 85.3
Ш 79

Шостак, В. А. Цінності, що виходять за межі часу. Інструментальне музикування на Закарпатті : монографія / В. А. Шостак ; вступ. ст. І. Мацієвський ; Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. краєзнав. музей. - Ужгород : Карпати, 2014. - 162 с. : іл, портр.

Упродовж кількох десятиліть знаний музикознавець Віктор Шостак досліджує питання традицій побутування народних музичних інструментів, архаїчних форм інструментального музикування на Закарпатті, багатство музичного інструментарію місцевих верховинців, угорців, румунів тощо.
Ця книга – своєрідний підсумок його багаторічної праці.

* * * 

Вайцнер, Матис.  Українські скрипки - на світовій сцені  / Матис Вайцнер // Дзвін. - 2015. - № 6. -  С. 116-120

Дорош, Євген.  Олександр Білаш: "В мені злилися музика і слово..." : 6 березня минає 85 років із дня народження українського композитора Олександра Білаша / Є. Дорош // Пенсійний кур’єр. - 2016. - 11 берез. (№ 10). -  С. 11.

Злотник, Олександр Йосипович.   Маестро української естради : [автор - народний артист України, композитор, ректор КІМ ім. Р. М. Глієра] / О. Й. Злотник // Безпека життєдіяльності. - 2016. - № 5. -  С. 38-40.

Іваницький, Анатолій.   Історія української музики : рецензия / А. Іваницький // Шлях перемоги. - 2015. - 28 жовт. -  С. 5.

Корнійчук, Володимир. Як вогненна блискавка... : до 85-ліття від дня народж. О. Білаша / В. Корнійчук // Музика. - 2016. - № 2. -  С. 28-31.

Ластовецька-Соланська, Зоряна. Музика минувшини і сьогодення / Зоряна Ластовецька-Соланська // Дзвін. - 2015. - № 7. -  С. 167-168

Мар‘янівський Орфей : [до 115 років з дня народж. Івана Козловського] // Урядовий кур‘єр. - 2015. - 21 берез. -  С. 7.

Моловицька, Л.  Сучасне музичне мистецтво: синестезійне мислення композитора як спосіб візуалізації музичних ідей / Л. Моловицька // Мандрівець. - 2015. - № 2. -  С. 59-63. - Бібліогр.: 5 назв.

Монастирська, Людмила.  Спадкоємиця Соломії Крушельницької : [Людмила Монастирська увійшла до світового чарту оперних артистів] / Л. Монастирська // День. - 2014. - 21-22 берез. -  С. 14.

Про “незіркову зірку” Василя Зінкевича : [святкування свого ювілею Герой України вирішив перенести на осінь] / інт-ю зап. А. Шестак // День. - 2015. - 6 трав. -  С. 10.

Скорик, К.  "Від серця до серця, від батька до сина"   : Михайлові та Володимирові Івасюкам присвячується : [позакласний захід] / Катерина Скорик // Українська мова і література в школах України. - 2016. - № 7/8. -  С. 78-85. –

 Співочий повпред України : [90 років з дня народж. Дмитра Гнатюка] // Урядовий кур‘єр. - 2015. - 21 берез. -  С. 7.

Тарасюк, Галина. Володимир Івасюк : вчора, сьогодні, завжди : роздуми над книжкою В. Перкуна “Володимир Івасюк” / Г. Тарасюк // Слово Просвіти. - 2014. - 13-19 берез. -  С. 12.

Хижняк, Ігор. Рок-н-ролл : реальность и виртуальность в информационном пространсте США и Великобритании / І. Хижняк // Історія в школі. - 2016. - № 4. -  С. 33-36

Швачко, Тетяна. "Український соловейко" : (Є. Мірошниченко) / Т. Швачко // Музика. - 2016. - № 3. -  С. 40-42.

Янко, Юрій. Харківська філармонія - найкраща : [автор - директор Харківської філармонії і головний диригент Симфонічного оркестру] / Ю. Янко // День. - 2016. - 31 серп. -  С. 7.

 

Музична культура Закарпаття

Ганудельова, Н. "Музика, народна музика, культура народів – це світи, в яких я живу..." [Текст] : (до 70-річчя від дня народження І. Мацієвського) / Н. Ганудельова, В. Шостак // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. - Ужгород : ІВА, 2012. - Вип.12. -  С. 284-288 : фото

Генов, Павло. Наша музика майфайна, або закарпатський альтернативний триптих [Текст] : [інтерв’ю з учасниками гуртів "Триста8ісім", "DISTINcT", "In Submarine" / вела Ю. Юрковецька] / П. Генов, NEO, Т. Квітка  // Унікум. - 2014. - № 4. -  С. 70-75. : фот. кольор.

Каралкіна, Наталія. Віктор Теличко: Музика – це втаємничені вібрації  [Текст] : понад 30 р. закарпат. композитор народжує музику і навчає інших робити її досконало / Н. Каралкіна // РІО. - 2016. - 2 лип. -  С. 7. : фот.

Музика на честь дня музики лунала у виконанні оркестру Володимира Співака  [Текст] : [концертна програма естрад.-духового оркестру Закарпат. обл. філармонії] // Новини Закарпаття. - 2015. - 6 жовт. -  С. 3.

Ціглер, Тиберій.          Музика Закарпаття - у виконанні віртуозів Угорщини [Текст] : [виступ Угор. держ. нар. ансамблю з муз. виставою "Кличе мене дух Закарпаття - по обидва боки гір"в м. Рахів] / Т. Ціглер // Зоря Рахівщини. - 2015. - 4 лип. -  С. 1,4. : фот.

Шостак, Віктор. Типи народних інструментальних ансамблів Закарпаття [Текст] : (постановка питання) / В. Шостак // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. - Ужгород : Патент, 1998. - Вип. 3. -  С. 108-115. - Бібліогр. наприкінці ст.

 

Шостак, Віктор. Архаїчні форми інструментального музикування на Закарпатті [Текст] : (до постановки питання) / В. Шостак // Науковий збірник Закарпатського краєзнавчого музею. - Ужгород, 1996. - Вип. 2. -  С. 167-173. - Бібліогр. наприкінці ст.

Інтернет-ресурси

Шедеври класичної музики

Біографія Бетховена

Людвіг ван Бетховен

Дзузеппе Верді

Вольфганг Амадей Моцарт

Олександр Скрябін

Олександр Миколайович Скрябін

Фредерік Шопен

100 кращих пісень України

Досягнення України: чим може похвалитися сучасна українська музика

 


Новини

2023-12-08

З нагоди 160-річчя від дня народження видатного українського письменника, фольклориста, мовознавця, етнографа Бориса Грінченка пропонуємо вам віртуальну виставку "І душу, і тіло даймо  за край свій єдиний...".

2023-12-08

Запрошуємо вам на презентацію книжки Миколи Пігуляка "Кухмейстер".

2023-12-06

12 грудня в нашій бібліотеці відбудеться презентація детективного роману Ярини Вовк "Не плач, моє красуне".
Вхід вільний.

2023-11-27

Шановні користувачі! Ювілейний рік Дмитра Кременя триває і ми пропонуємо вам нові надходження літератури до Відділу краєзнавства, які присвячені життю і творчості видатного земляка.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день