Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2020-11-09
930(477)"19"
Ф 53
Філіпович, Марина Анатоліївна. Архів українського історика Олени Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / М. А. Філіпович, І. В. Клименко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : НБУВ, 2019. – 200 с. : іл. – Назва обкл. : Олена Компан. Архів українського історика. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с.149-155. – Геогр. покажч.: с. 156-158.
 
Наукове видання репрезентує архів українського історика, дослідниці середньовічної та ранньомодерної історії України, історіософа Олени Станіславівни Компан (1916–1986), який зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Видання складається з Передмови, в якій висвітлюється життєвий і творчий шлях ученої, та Каталогу, де представлені археографічні описання документів особового фонду Олени Компан: біографічних документів, наукових праць, підготовчих матеріалів, документів службової та громадської діяльності, листування, фотодокументів, матеріалів інших осіб тощо. В окрему групу виділені матеріали чоловіка Олени Станіславівни, українського письменника Івана Юхимовича Сенченка. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією української науки та культури.
929(477)
У-45
Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біограф. дослідж. Вип. 16 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; за заг. ред. В. І. Попик. – К., 2018. – 344 с. : табл., рис. – Бібліогр. наприкінці робіт та у підрядк. прим.
 
Збірник наукових праць присвячений теоретичним та методичним засадам вітчизняної біографістики як спеціальної історичної дисципліни, проблемам, тенденціям і перспективам розвитку вітчизняної та світової біографіки і біобібліографії. Новий випуск збірника традиційно вибудовується навколо Людини – найцікавішого та найскладнішого об’єкта наукового дискурсу в гуманітаристиці, антропологізації наукової сфери як основі якісних змін у вітчизняній історіографії
Збірник орієнтований на дослідників, яких цікавлять проблеми біографіки та біографістики, викладачів вищих навчальних закладів і студентів, працівників бібліотечних, музейних та архівних установ, краєзнавців.
929:001(477)
В 35
В. І. Вернадський і Україна: з листування : [у 2 кн.] Кн. 2 : К – Я. Офіційне. Родинне / Нац. акад. наук України, Коміс. з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства / авт., упоряд. С. М. Кіржаєв, авт., упоряд. К. Є. Новохатський [та ін.], редкол. А. Г. Загородній, редкол. О. С. Онищенко [та ін.]. – К., 2019. – 1040 с. : портр. – Бібліогр. в комент. та у підрядк. прим. – Імен. покажч.: с. 981-1025.
 
Видання "В. І. Вернадський і Україна : з листування" у 2-х книгах продовжує тематику "Володимир Іванович Вернадський і Україна", започатковану у низці томів серії "Вибрані наукові праці академіка В. І. Вернадського". Представлений у виданні епістолярний матеріал репрезентує листування В. І. Вернадського як з діячами науки та культури, які жили і працювали в Україні, так і з іншими вченими, з якими Володимир Іванович контактував з питань розвитку науки та освіти в Україні, а також з членами своєї родини, описував у своїх листах українські події або висловлював свої думки про них. Листування репрезентовано трьома блоками – приватно-діловим, офіційним та родинним. Друга книга містить приватно-ділове листування кореспондентів, прізвища яких починаються на літери К-Я. А також розділи з офіційним та родинним листуванням. Переважна більшість листів публікується уперше.
026
Б 59
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 17 / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского [и др.] ; редкол.: А. Онищенко, А. Аслитдинова [и др.]. – К., 2019. – 210 с. : рис. – Библиогр. в конце ст.
 
В данном выпуске сборника помещены статьи о научных проектах, в частности о результатах выполнения научно- исследовательской работы «Библиотечная, архивная и информационная деятельность национальной библиотеки в современном научно- информационном пространстве». В статьях ведущих специалистов Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского рассмотрены основные направления деятельности библиотеки как научно- исследовательского института НАН Украины. Отдельные научные статьи украинских и белорусских ученых посвящены вопросам трансформации современной библиотеки как системы в целом и ее составляющих. Традиционно особое внимание уделено проблеме информационного обеспечения развития науки. Для специалистов представляют интерес статьи раздела «Книга в пространстве культуры», в котором опубликованы исследования книговедов Азербайджана, Беларуси, Украины. Вступительная статья академика НАН Украины А. С. Онищенко посвящена актуальной проблеме современности – особенностям функционирования научных библиотек в цифровой среде. Сборник адресован работникам библиотек, архивов, информационных служб, преподавателям и аспирантам вузов.
016:025(477.411)
О-19
Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2018 році : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; авт.-упоряд Л. А. Пестрецов ; авт.-упоряд. І. О. Шульга [та ін.]. – К. : НБУВ, 2018. – 180 с. – Імен. покажч.: с. 161-177.
 
У покажчику представлено видання з обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, які пропонуються установам-партнерам НБУВ з документообміну. Для працівників бібліотек, вищих навчальних закладів, музеїв та інших наукових установ для формування та поповнення бібліотечних фондів.


 


 

 

 

 

 

 

 


Новини

2020-11-25

1 грудня о 16:00, у читальній залі бібліотеки письменник Ігор Стамбол презентує свою нову книгу “Прокляття інших”.

2020-11-23

Обласна бібліотека запрошує на благодійну акцію для підтримки онкохворих дітей.
27 листопада о 13:00, у читальній залі бібліотеки відбудеться презентація благодійної виставки-ярмарку світлин фотохудожника Володимира Хили. Захід відбудеться у рамках акції "Розтопи своє серце – допоможемо дітям разом".

2020-11-13

Шановні користувачі, для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.