Комунальний заклад
"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф.Потушняка"

Закарпатської обласної ради

UA RU EN 

Європейський дім2018-05-04

до Дня Європи

Днем народження Європейського Союзу вважається 9 травня (в Україні – у третю суботу цього місяця). Саме у цей день 67 років тому міністр закордонних справ Франції Робер Шуман представив усьому світові своє бачення майбутнього єдиної Європи – ключ до миру та добробуту на континенті у той час, коли люди ще не відійшли від травм минулої війни, а Європа вже стояла на порозі третьої світової війни.

Відправною точкою на шляху до встановлення Дня Європи вважається Декларація Шумана. 9 травня 1950 року в Парижі Робер Шуман закликав Францію, Німеччину та інші європейські країни об’єднати їхні вугільну та сталеливарну галузі промисловості (основи нарощування військово-промислового комплексу) та віддати їх в управління нової наднаціональної структури. Це стало «наріжним каменем Європейської федерації». Завдяки об’єднанню економічних зусиль і розподілу досягнутих результатів європейські країни уникнули накопичення військової могутності одна проти одної, що і забезпечило мир в Європі.
День Європи – щорічне свято миру та єдності в країнах Європейського союзу, Ради Європи. Цікавим є той факт, що існує два окремі Дні Європи, які відмічаються 5 та 9 травня, створені Радою Європи та Євросоюзом. Перший, присвячений дню створення Ради Європи (5 травня 1949 року, затверджений як свято у 1964 році). Другий – дню проголошення Декларації Шумана (рішення стосовно відзначення Дня Європи було прийнято у 1985 році на саміті ЄС у Мілані).

Асоціація ЄС – Україна: що це дасть Вам. – К. : Август Трейд, 2015. – 20 с.
Брошура містить найпоширеніші питання та розгорнуті відповіді на них, що таке асоціація ЄС з Україною, про її переваги, що вона дасть нашій державі. Видання також містить структуру і зміст Угоди про асоціацію.

Європа: вчора, сьогодні, завтра : 50 запитань – 50 відповідей / редкол. В. Стемковський, Н. Осенюк [та ін.]. – Луцьк : Твердиня, 2005. – 44 с.
Дане видання розповідає історію створення ЄС, хто ініціював об'єднання Європи, про інституції, які діють в ЄС.

66.4(4)6
М 21
Мальська, Марта Пилипівна. Основи європейської інтеграції : підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 320 с.

У підручнику висвітлюється еволюція інтеграційного процесу в межах Європейського Союзу. Визначаються суть, організаційні засади та напрями діяльності Європейського Союзу в контексті інституційних змін, внесених Лісабон­ським договором.
Підручник розрахований на студентів міжнародників, економістів, геогра­фів і всіх, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин, світової політики та економіки як основа для подальших студій.

67.9(4УКР)
М 86
Моца, Андрій Андрійович. Теоретико-правові засади європейської інтеграції України : монографія / А. А. Моца, Д. М. Бєлов, Ю. М. Бисага ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : Ліра, 2015. – 280 с.

Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретико-правових засад європейської інтеграції України у контексті Угоди про асо­ціацію. Авторами на основі різнопланового аналізу специфіки європей­ської інтеграції як правового феномена встановлено її сутність як комплек­сної категорії науки теорії держави і права, розкриті особливості правових механізмів європейської інтеграції в межах ЄС та щодо третіх країн, у тому числі України, визначені перспективи європейської інтеграції України за Угодою про асоціацію.
Досліджено ґенезу законодавства України у сфері європейської інтегра­ції, надано правову характеристику інституційному механізму забезпечення її європейської інтеграції та з'ясовано особливості правового регулювання адаптації законодавства України як передумови вступу до Євросоюзу.

66.4(4УКР)
О-75
Основи європейської та євроатлантичної інтеграції України : навч. посіб. / В. В. Говоруха [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Горбулін ; Нац. центр з питань євроатлантичної інтеграції України [та ін.]. – К. : Євроатлантикінформ, 2006. – 416 с. : табл. – (Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України).
Запропоноване видання – один із перших вітчизняних посібників, який присвячений історії та аналізу сучасного стану європейської та євроатлантичної інтеграції України. Структура цього посібника побудована у відповідності до основних етапів розвитку європейської та євроатлантичної інтеграції и це дозволяє розкрити закономірності і послідовність євроатлантичних інтеграційних процесів. Навчальний посібник розрахований на викладачів, науковців, докторантів, аспірантів, студентів, а також працівників органів державної влади і управління, які займаються проблематикою європейської та євроатлантичної інтеграції України.

66.4(4)6
Я 44

Як працює Європейський Союз : довід. інституцій ЄС. – К. : [б. и.], 2011. – 48 с. : кольор. іл.
Ця брошура дає відповіді на питання, як країни-члени ЄС поєднують свій суверенітет шляхом прийняття спільних рішень, у спільних інституціях, як вони функціонують, хто за що відповідає. Також пропонується стислий огляд агентств та інших органів, що беруть участь у роботі ЄС.

* * *

Бурлай, Т. Оновлення соціального виміру Євросоюзу: причини, підходи ЄС та орієнтири для України / Т. Бурлай // Економічна теорія. – 2017. – № 2. – С. 69-83.

Галата, Я. Угода між Україною та Євросоюзом: минуле і думи / Я. Галата // Демократична Україна. – 2016. – № 43. – С. 2.

Історія Європейського Союзу // Шкільна бібліотека. – 2016. – N 2(лютий). – С. 29-32 : ілюстр.

Конкурентоспроможність України на ринку ЄС: інституційні засади // Національна безпека і оборона. – 2016. – № 1-2. – С. 3-17.

Лопушняк, Г. С. Мінімальна заробітна плата: практика України та досвід країн Європейського Союзу / Г. С. Лопушняк // Демографія та соціальна економіка. – 2017. – № 1. – С. 132-144.

Маркова, Є. Особливості розвитку аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції / Є. Маркова, Т. Шестаковська // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16 (№ 4). – С. 414-425.

Миколенко, В. А. Роль інтеграційних процесів у конституційній модернізації європейських правоохоронних систем / В. А. Миколенко // Держава і право. – 2017. – Вип. 75. – С. 124-133.

Народні ігри європейців : веселі розваги // Позакласний час. – 2017. – N 4(квітень). – С. 58.

Оранж, М. Французи мало знають про Україну. Але прагнуть дізнатися більше / М. Оранж // Уряд. кур’єр. – 2017. – 21 листоп. – С. 2.

Парад країн Європи // Позакласний час. – 2017. – N 4(квітень). – С. 52-56 : ілюстр.

Перегончук, Т. Україна та європейська інтеграція : матеріали до уроку. 9-й клас / Т. Перегончук // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2017. – № 19. – С. 15-17.

Ромашкіна, О. 57 кроків до євроінтеграції / О. Ромашкіна // Голос України. – 2018. – 1 берез. – С. 2.

Рудольф, В. Напрями співробітництва польських воєводств і великих міст з країнами світу та Україною / В. Рудольф, С. Пазізіна // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16 (№ 4). – С. 436-453.

Сидоров, Є. Армія Євросоюзу / Є. Сидоров // Військо України. – 2017. – № 4. – С. 36-39.

Умланд, А. “Балканські двері” в Євросоюз : чим корисний для України досвід країн Південно-Східний Європи / А. Умланд, П. Фелінгер // Дзеркало тижня. – 2018. – 10 лют. – С. 5.

Інтернет-ресурси:

День Європи

День Європи в Україні - символ спільних цінностей і інтересів

День Європи: чому європейці святкують його двічі?

Європейський Союз

Європейський Союз та його роль

Країни-учасниці Євросоюзу

Прапор Євросоюзу: історія і значення

Що таке День Європи і хто його святкує?

 

 

 

 

 

 

Новини

2019-12-21

Шановні користувачі та колеги до вашої уваги "Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2019 р". Календар-щорічник є орієнтиром для громадськості краю у перебігу подій, ювілеїв та пам’ятних дат у 2019 році. Основу календаря складають ґрунтовні наукові розвідки про визначних діячів краю, підготовлені провідними карпатознавцями. Окремим розділом подано календар знаменних дат, які відзначатиме в 2019 році громадськість світу та України.

 

2019-04-12

З 1 березня по 30 квітня в Україні пройде перший кіноклубний фестиваль «Нове українське кіно», який запрошує глядачів на безкоштовні покази найкращих українських стрічок сезону. Провести фестиваль у своєму місті можуть всі охочі – до співпраці запрошено кураторів кіноклубів та активістів, які можуть запропонувати простір для показів. Для цього потрібно залишити заявку на сайті проекту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа». Права на фільми надаються для некомерційних показів.
До програми фестивалю “Нове українське кіно” увійшли: "Донбас", "Гірська жінка: на війні", "Герой мого часу", "Іній", "Брама", "Коли падають дерева", "Стрімголов".
https://www.facebook.com/ArthouseTraffic/

16 квітня запрошуємо вас на завершальний показ кіноклубного фестивалю стрічки "Стрімголов". Світова прем'єра мелодрами "Стрімголов" Марини Степанської відбулася в рамках конкурсної програми 52-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Стрічка досліджує стосунки молодої пари: в центрі сюжету опиняється "світовідчуття негероїв у героїчні часи" – у сучасному Києві після подій Майдану. У серпні 2017 року стрічка взяла участь у відборі на висування фільму від України на ювілейну 90-ту кінопремію „Оскар” Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії „Найкращий фільм іноземною мовою”. 

Початок о 17 год.

Вхід вільний

 

2019-04-12

У 18 квітня о 16:00 в читальній залі бібліотеки відбудеться презентація книги „Іван Мацинський – український поет, перекладач та словацько-українські літературні зв’язки” за участі  працівників Державної наукової бібліотеки в Пряшеві (видавці та редактори книги) та представників Спілки українських письменників Словаччини.

Іван Миколайович Мацинський (9 квітня 1922, Меджилабірці – 14 березня 1987, Пряшів) – український поет, перекладач та видавець у Словаччині, вчений-культуролог, журналіст. Історик словацької літератури. Громадський лідер українських поселень на Прящівщині. Народився у містечку Меджилабірці на Східній Словаччині в родині залізничника. Навчався в Руській учительській семінарії у Пряшеві, Вищій школі суспільних наук у Празі та на філософському факультеті Університету ім. П.Шафарика у Пряшеві, який не закінчив – з останнього курсу з політичних мотивів був виключений. Спочатку писав російською мовою, але під впливом української літератури перейшов на літературну українську мову. Працював директором Українського національного театру, завідував Відділом української літератури Словацького педагогічного видавництва у Пряшеві. Був одним з організаторів україномовного журналу «Дукля» та Української секції Спілки письменників Словаччини, яку довший час очолював. Активно працював в громадсько-культурному житті українців Пряшівщини. Автор шести поетичних збірок, прозових творів і наукових досліджень з карпатоукраїнської літератури, перекладів із словацької та чеської мов, Зокрема: автор збірок віршів «Білі хмари» (рос. м., 1949) «Наша мова» (укр. і рос., 1956), «Зимова ніч» (укр., 1961), «Карпатські акорди» (укр., 1962), «Вінки сонетів» (укр., 1986).

 

2019-04-04

Шановні користувачі! До вашої уваги "Хроніка культурного життя Закарпатської області за березень 2019 р."

2019-04-02

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-03-27

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка, присвячена Міжнародному дню театра "Театр: вчора, сьогодні, завжди".

2019-03-12

Ніжність і мужність художнього слова співців Карпатського краю. У ці березневі дні шанувальники художнього слова: учні середніх навчальних закладів обласного центру, літератори-початківці, творча молодь, гості міста, – мають можливість ознайомитись із новими цікавими книжковими виставками в народному музеї літератури Закарпаття (м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3), який діє при обласній організації Національної спілки письменників України. Їх експозиції створено спілчанами за підтримки працівників обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка.

Виставка «Наші краянки в українській літературі» ознайомить із творчим доробком сучасних закарпатських письменниць. Тут представлено поетичні збірки Надії Панчук, Марії Головач, Людмили Кудрявської, Тетяни Ліхтей, Христини Керити, Мар’яни Нейметі, Тетяни Рибар, Лідії Повх, Мар’яни Шутко, Олени Пекар, Ольги Тимофієвої, Ірини Гармачій, Віри Фесенко та ін. Досить широко представлена творчість письменниць, які пишуть для дітей, – Галини Малик, Лідії Повх, Оксани Фулитки, Вікторії Жупан.

Наступна книжкова виставка – «Живе Карпатська Україна», присвячена 80-річчю створення Карпатської держави у березні 1939 року. Її основу склали історико-документальні матеріали, з яких дізнаємось як творилась Карпатська Україна, як боролись за неї кращі сини Срібної землі і патріоти з різних куточків України. Досить широко представлено на тій же виставці твори співців та оборонців Карпатської України, які в ті буремні роки були у вирі драматичних подій, – найповніше видання вибраних творів Зореслава «Блакитні ескадри», том вибраних поезій Андрія Патруса-Карпатського «Голуба далечінь», зібрання прози письменника і посла Сойму Карпатської України Юрія Станинця, проза Олександра Сливки, а також поезія Івана Ірлявського та його побратимів, яку вміщено в збірнику «Моя Карпатська Україна». 
Отже, письменники і бібліотекарі доклали всі зусилля, щоб мовою книжкових виставок розповісти широкому колу шанувальників української літератури і, зокрема, юних поколінь наших співвітчизників про красу, ніжність і водночас гартовану в боротьбі за незалежність України мужність і незламність художнього слова співців Карпатського краю.


 

2019-03-07

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу наукової інформації та бібліографії.

2019-03-04

Шановні користувачі! Для вас нові надходження до Відділу художньої літератури.

2019-01-14
Шановні колеги та користувачі, до вашої уваги у розділі "Електронна бібліотека" електронна версія покажчика.

 

2018-02-13

Пропонуємо вашій увазі новий розділ "Унікальне Закарпаття".