Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Віртуальні виставки

"Світ українського слова"

2019-09-05
до Міжнародного дня грамотності
 
 
Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля... 
                                      М. Рильський                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                   
Щороку 8 вересня в світі відзначається Міжнародний день грамотності, заснований Генеральною конференцією ЮНЕСКО 26 жовтня 1966 року.
Його головна мета – боротьба з неписьменністю в світі, активна мобілізація міжнародного співтовариства і сприяння поширенню грамотності, як інструмента розширення прав і можливостей окремих осіб, громад і суспільств.
Грамотність є одним з прав людини і лежить в основі освіти для всіх. Крім своєї традиційної концепції як набору навичок читання, писання та рахунки, грамотність в даний час розуміється як засіб ідентифікації, розуміння, інтерпретації, творіння і комунікації в усі більш цифровому, багатому інформацією (головним носієм інформації є текст) і швидко мінливому світі.
Саме грамотність є одним з базових показників соціально-культурного розвитку людей, що проживають в різних країнах.
На сьогоднішній день, незважаючи на всі зусилля, близько 850 мільйонів осіб продовжують залишатися неписьменними. При цьому близько 100 мільйонів дітей, які проживають в різних країнах світу, не відвідують відповідні навчальні заклади.
Як правило, саме в цей день проводяться церемонії вручення премій активістам, які борються з проблемою неграмотності. Нагороди присуджуються тим, хто реалізує успішно різні ідеї, спрямовані на ліквідацію нестачі освіченості серед людей.
Щорічно Міжнародний день грамотності присвячено різним темам: “Грамотність і здоров’я”, “Грамотність розширює особисті можливості”, “Значення грамотності для жінок”, “Грамотність і світ” та багатьом іншим.
Міжнародний день грамотності в цьому році присвячений темі «Грамотність та багатомовність», оскільки 2019 рік знаменує собою Міжнародний рік мов корінних народів під керівництвом ЮНЕСКО, з тим щоб підтвердити прихильність міжнародного співтовариства підтримки корінних народів в справі збереження їхньої культури, знань і прав.
 

 

Будьте грамотними! Почніть сьогодні!

 
811.161.2
Я 47
Яковлева, А. М. Сучасний тлумачний словник української мови : 55 000 слів / А. М. Яковлева, Т. М. Афонська.  Х. : Торсінг : Навч. літ., 2018.  672 с.  (Словники).
 
Пропонований тлумачний словник містить 55 000 реєстрових слів і словосполучень найуживанішої лексики розмовної мови, книжної сфери, термінологічної лексики. До багатьох термінів або іншомовних слів подано українські відповідники. У словник введено також значну кількість слів іншомовного походження, що зумовлюється загальною комп'ютерізацією й насиченістю ефіру та періодичних видань інтернаціональною лексикою і термінологією, яку можна почути у щоденному спілкування, прочитати в газетах або журналах, побачити на рекламних щитах і вивісках крамниць.
Основний принцип і оригінальність словника – це тлумачення основного слова синонімами, які з’ясовують найтонші його значення, та фразеологізмами. До багатьох слів подаються граматичні форми, що значно розширює сферу охоплення лексики української мови.
 
 
81.411.1
Т 49
Тлумачний словник сучасної української мови : загальновживана лексика : близько 60 000 сл. / за заг. ред. В. С. Калашник ; уклад. : Л. Г. Боярова [та ін.]. – Х. : Весна : ФОП Співак Т. К., 2009. – 960 с. – (Словникова скарбничка).
 
Словник містить близько 60 000 слів: витлумачених, синонімів, спільнокореневих. Його структура зумовлена метою розкрити значення слів, подати окремі їх граматичні форми, найхарактерніші синоніми та словотвірні ряди, виділити стилістично марковану лексику. Словник у цілому має комбінований характер: у ньому, крім алфавітного, використано гніздовий принцип розташування матеріалу. 
Розрахований на широке коло читачів  ділових людей, службовців, студентів вузів та середніх спеціальних навчальних закладів, шкіл, ліцеїв.
81.411.1
З-14
Загоруйко, О. Я. Великий універсальний словник української мови : 20 в 1 / О. Я. Загоруйко.  Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2009. – 768 с.
 
Уперше в історії укладання словників української мови і лексикографії видання містить 20 словників (найбільш широко уживані у практиці, специфічні (термінологічні) та рідкісні (діалектизмів); різні за структурою та функціональним призначенням), що забезпечує комплексний підхід до слова як одиниці мови та мовлення.
За допомогою даного словника можна навчитися правильно писати, вимовляти й утворювати слова, дізнатися про їх історію та значення, опанувати різні шари лексики, поліпшити власну мовну культуру.
Словник розрахований на учнів, учителів, студентів філологічних факультетів, викладачів, а також на всіх, хто цікавиться мовними питаннями.
 
81.411.1
Г61
Головащук, С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук.  К. : Рідна мова, 2000.  352 с.
 
У довіднику розглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова чи словосполучення найдоцільніше вживати для передачі потрібного змісту, зроблено певні застереження щодо неправильного або небажаного, невдалого використання слів у тих або інших значеннях. У додатку вміщено список власних імен людей.
Розраховано на всіх, хто у своїй громадській та виробничій діяльності послуговується українською мовою: державних службовців, студентів і учнів, учителів і педагогів, перекладачів, літературних працівників редакцій і видавництв, радіо- і телекоментаторів, широкий загал користувачів, котрі прагнуть всебічно її вивчити і знати.
811.161.2’35
П 54
Полякова, Л. О. Український орфографічний словник : з грамат. табл. + корот. правопис. комент. : 80 000 слів / Л. О. Полякова. – 2-е вид., допов. – Х. : Торсінг : Навч. літ., 2018. – 496 с. – (Словники).
 
Словник укладено на матеріалі багатьох словників різних типів (насамперед орфографічних). Він містить близько 80 000 слів. Від попередніх словників відрізняється тим, що подаються основні зміни, відповідні останньому правопису. Словник призначено для учнів середніх шкіл, ліцеїв, коледжів та для всіх, хто удосконалює знання з української мови.
811.161.2
Я 72
Ярещенко, А. П. Сучасний фразеологічний словник української мови : фразеолог. звороти, тлумачення, приклади фразеологізми-синоніми, фразеологізми-антоніми, етимолог. довідки / А. П. Ярещенко, В. І. Бездітко, О. В. Козир.  Х. : Торсінг : Навч. літ., 2018.  640 с.  (Словники).
 
Словник відображає загальновживану фразеологію сучасної української мови. У ньому простежується граматичне використання, специфіка й сфера вживання фразеологічних одиниць. Фразеологізми розміщені в алфавітному порядку. їх значення ілюструються цитатним матеріалом, який у більшості випадків раніше не використовувався. До деяких статей наводяться синоніми, антоніми та етимологічні довідки.

81.411.1
У 45
Український орфографічний словник : близько 172 000 слів / НАН України, Український мовно-інформаційний фонд, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні ; за ред. В. Г. Скляренко ; уклад. В. В. Чумак [та ін.]. – Вид. 7-ме, перероб. і допов. – К. : Довіра, 2007. – 984 с. – (Словники України).
 
Видання академічного орфографічного словника відображає лексику української літературної мови початку XXI століття. Обсяг словника  близько 172 тисяч слів. Словник є нормативним виданням, в якому правила написання слів, їх наголос та граматична характеристика узгоджені з принципами сучасного українського правопису. Соцстрахованию на широкого користувача: вчителів та школярів, викладачів та студентів, науковців, ділових людей, службовців, письменників, журналістів, працівників видавництв, усіх, хто вивчає українську мову та цікавиться нею.
81.411.1
К91
Куньч, З. Й. Універсальний словник української мови / З. Й. Куньч. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2005. – 848 с. 
 
Пропонований словник — це перша в українській лексикографії спроба вмістити в одній книзі найширше уявлення про слово: про його граматичні особливості, написання, наголос, змінюваність, лексичне значення, сполучуваність, керування, для іншомовних слів — також етимологію. У ньому проаналізовано активну, найуживанішу лексику сучасної української мови, значною мірою відображено термінологію сучасної науки і техніки. Побудований за алфавітно-гніздовим принципом, він містить близько 40 тисяч словникових статей, в яких проаналізовано понад 100 тисяч українських слів. У словнику наведено й розтлумачено також найбільш уживані стійкі словосполучення та фразеологізми.
Словник враховує інтереси широкого кола читачів, зокрема й тих, хто не має спеціальної філологічної підготовки; він призначений для школярів, студентів, фахівців різних галузей знань — усіх, хто вивчає українську мову, кого цікавить українська культура.
81.411.1
Д 18
Данилюк, І. Г. 100 000. Словник сучасної української мови : разом, окремо, через дефіс, з апострофом / І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2011. – 736 с. 
 
Опановуємо українську мову ефективно і без жодних проблем! Увазі читача пропонується універсальний комплексний словник української мови. Книга включає шість розділів: «Словник синонімів», «Словник антонімів», «Словник паронімів», «Словник омонімів», «Словник фразеологізмів» та «Словник іншомовних слів». Видання укладене з урахуванням сучасних лінгвістичних реалій і містить велику кількість слів, уживаних в українській мові.
Адресовано школярам, абітурієнтам, студентам, а також усім, хто цікавиться українською мовою.
83.3(4УКР)
О-54
Оліфіренко, С. М. Універсальний літературний словник-довідник / С. М. Оліфіренко, В. В. Оліфіренко, Л. В. Оліфіренко. – Донецьк : БАО, 2008. – 432 с.
 
До «Універсального літературного словника-довідника» ввійшли основні літературознавчі терміни; біографічні довідки про відомих поетів, прозаїків, драматургів, публіцистів, літературознавців, фольклористів; відомості про літературні часописи, національні та міжнародні літературні премії, літературні музеї, бібліотеки й видавництва, літературні організації та спілки, асоціації та угруповання. Матеріали ілюстровано прикладами, посиланнями на адреси в Інтернеті.
Літературний словник-довідник розрахований на широке коло читачів. Він стане у нагоді учням і вчителям-словесникам загальноосвітніх навчальних закладів, студентам і викладачам вищої школи, усім, кого цікавить український літературний процес, багатство українського художнього слова.
81.411.1
В68
Волощак, М. Неправильно  –  правильно : довідник з укр. слововживання : за матеріалами засобів масової інформації / М. Волощак. – 2-е вид., доп. – К. : Просвіта : Укр. Видавнича Спілка, 2004. – 160 c.
 
Довідник з українського слововживання “Неправильно-правильно”, що його вдало підготувала Марія Волощак, цінне з кількох поглядів. По-перше - вдала спроба аналізу газетних, технічних, рекламних текстів через призму національної ідентифікації. По-друге, авторка намагається “виловити”  скальковані з казенної “міжнародної”  лексики словосполучення, окремі слова і знайти їм український відповідник. Марія Волощак пропонує власне тлумачення правок, тому чимало з них відрізняється оригінальністю і розширює межі усталених схем.
Практичний посібник знадобиться практикам і теоретикам журналістики, політологам, учителям, працівникам культури та ін.
 
81.411.1
Б 48
Береза, Тарас. Гарна мова  одним словом : слов. вишук. укр. мови / Т. Береза. – Л. : Апріорі, 2015. – 420 с. – Бібліогр.: с. 382-417. 
 
Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують докладними ілюстраціями до цього видання. Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть. Понад 1500 словникових одиниць дозволяють користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше.
811.161.2
П 56
Пономарів, Олександр Данилович. Українське слово для всіх і для кожного / О. Д. Пономарів ; передм. І. М. Дзюба. – Вид. 2-ге. – К. : Либідь, 2017. – 360 с.
 
У виданні містяться спостереження над традиційними й новими явищами в українській літературній мові, даються поради щодо вибору найкращих варіантів висловлення думки в галузі лексики, вимови, наголосу, морфології, синтаксису, стилістики, фразеології. Наводяться способи відтворення українських та іншомовних топонімів, антропонімів, етнонімів як окремих лексичних одиниць та як складників фразеологізмів. Розділ «Роздуми й коментарі» відбиває різні етапи становлення української мови як державної та функціонування її в незалежній Україні.
Для науковців, редакторів, лекторів, журналістів, викладачів, студентів, широкого загалу читачів.
 
 
81.411.1
Б 48
Береза, Т. Мова – не калька: словник української мови / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений.  Л. : Апріорі, 2016. – 664 с. – Бібліогр.: с. 655-656 та у підрядк. прим.
 
Сучасний словник гарної української мови «Мова – не калька» розкриває велич і красу рідної мови.
Словник містить самобутні українські слова та вислови, поставлені на противагу звичному словниковому запасу сучасних українців. У словнику опрацьовано понад 20 000 проблемних слів та висловів, украй потрібних для збереження мовної культури кожного українця.
81.411.4
А 72
Антоненко-Давидович, Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович ; уклад. Я. Б. Тимошенко. – К. : Либідь, 1991. –  256 c.
 
Книжка, присвячена чистоті української мови. Адресується тим, хто дбає про культуру мови й прагне запобігти помилковому слововживанню, перебороти лексичну розбіжність у визначенні однакових понять, уникнути невластивих українській мовній традиції зворотів і висловів. У пошуках найкращого мовного еквівалента автор звертається до прикладів з класичної й сучасної літератури, фольклору й живого народного мовлення, розмірковує про багатющу скарбницю мовної спадщини українського народу.
Книга призначена для мовознавців, викладачів, студентів, журналістів.
 

***

Величава і проста... : 8 вересня  –  Міжнародний день грамотності // Шкільна бібліотека.  –  2017.  –  №  8  (серп.).  –   С. 20-22.
Вітюк, В. В. Орфографічна грамотність як показник культури мовлення / В. В. Вітюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. – 2011. – Вип. 21. – С. 28-34.
Городенська, К.  Культура мовлення / К. Городенська // Українська мова і література в школі. – 2019. – № 1. – С. 49-51.
Дуняшенко, Н. Грамотність – запорука успіху! : сценарій до Міжнародного дня грамотності / Н. Дуняшенко // Українська мова та література. – 2017.  –  № 13-14. – С. 66-70. – Бібліогр. наприкінці ст.
Риженко, О. Грамотність – це скарб. Шукаймо його разом! : дидактичний матеріал з української мови / О. Риженко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 19-21. – С. 58-65.
Тимчук, Л. І. Грамотність дорослого населення як інструмент суспільного розвитку / Л. І. Тимчук // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2013. – № 1-2. – С. 135-143.
 

Інтернет ресурси:

Офіційний сайт Української мови

Словотвір

«Мова.info» Лінгвістичний портал

«Мова – ДНК нації» - освітній проект для тих, хто хоче вдосконалити свої знання української мови

Проект «Є-мова» - онлайн-платформа, що пропонує комплексне вивчення української мови

Лайфхак українською  - Телевізійний проект від телеканалу «UA:Перший»

Тренажер з правопису української мови

Грамотність як індикатор освіченості: думки знавців українського слова

 

Підготувала Маргарита Бадида


Новини

2020-03-13

Шановні користувачі! Для вас нова віртуальна виставка "Корифей української культури ХХ століття", що присвячена 125-річчю від дня народження Максима Рильського.