Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2021-09-16
502.1(477)
М 29
Марушевський, Г. Б. Інтеграція управлінських рішень для збалансованого розвитку : посібник / Г. Б. Марушевський. – К. : Центр екол. освіти та інформації, 2014. – 250 с. : табл., рис. – (Проект Європейського Союзу "Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки"). – Бібліогр.: с. 243-249.
 
Розглянуто деякі аспекти інтеграції управлінських рішень для збалансованого розвитку. Посібник орієнтований на врахування досвіду ЄС та інших міжнародних організацій щодо здійснення інтегрованої політики, зокрема щодо інтеграції екологічної політики в галузеві політики, та надання рекомендацій для формування інтегрованої політики в Україні. Посібник розраховано на державних службовців природоохоронної галузі, фахівців органів державної влади та місцевого самоврядування, студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх тих, кого цікавлять проблеми збалансованого розвитку, інтегрованої політики та інтеграції екологічної політики в галузеві політики.
025(477)"18/19"
І-21
Іванова, Ольга Андріївна. Архів В. С. Косенка (1896-1938) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біогр. дослідж. : наук. кат. / О. А. Іванова ; редкол.: О. П. Степченко, О. С. Боляк [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. – 196 с. : іл. – Назва обкл. : Віктор Косенко. Архівна спадщина композитора. – Назва обкл. : Архівна спадщина Віктора Косенка. – Бібліогр. у підрядк. прим. – Покажч.: с. 168-181.
 
Видання репрезентує архівну спадщину видатного українського композитора, піаніста і педагога Віктора Степановича Косенка, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. У Каталозі представлені творчі матеріали композитора, зокрема автографи його творів та їх перші видання, документи, що висвітлюють основні етапи життєвого шляху В. С. Косенка, його епістолярна спадщина, численні спогади сучасників, друзів та колег, а також матеріали дружини композитора. Структура видання обумовлена видовим складом матеріалів та документів архіву, укладених за усталеними принципами систематизації особових архівних фондів і, зокрема, композиторських архівів. Науково-довідковий апарат включає покажчики імен, географічних назв, установ та організацій тощо.
Каталог розрахований на музикознавців і всіх, хто цікавиться історією української культури та музики першої половини XX ст.
027(477.411)
Н 35
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: збереження, консервація та реставрація бібліотечних фондів в Україні (1992-2019) / Л. В. Муха, Л. П. Затока, Л. М. Куява ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Центр консервації і реставрації. – К. : НБУВ, 2019. – 234 с. : іл. – Бібліогр.: с. 144-192 та у підрядк. прим. – Покажч.: с. 193-194.
 
До монографії включено матеріали, які висвітлюють науково-практичну діяльність Центру консервації і реставрації Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського за більш ніж 25-ліття його роботи. Це матеріали, які стосуються питань превентивної консервації документів, впровадження інноваційних технологій, принципів, методів та підходів у сучасній системі збереження фондів. Видання складається з декількох розділів, де репрезентовано дослідження процесів природного та штучного старіння паперу; надано методичні рекомендації, інструкції та технологічні регламенти, що можуть бути задіяні для уповільнення процесів старіння паперових та новітніх носіїв інформації в умовах бібліотечного середовища. Представлено ретроспективний анотований список основних публікацій Центру консервації і реставрації НБУВ за 1993-2019 рр.
016:025(477.411)
О-19
Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2019 році : бібіогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Від. комплекс. формування бібл. ресурсів, Від. обмінно-резерв. фондів ; уклад. : Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга [та ін.] ; відп. ред. О. М. Василенко. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. – 182 с. – Імен. покажч.: с. 164-181.
 
У покажчику представлено видання з обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які пропонуються установам-партнерам НБУВ з документообміну. Для працівників бібліотек, вищих навчальних закладів, музеїв та інших наукових установ для формування та поповнення бібліотечних фондів.
929.6
П 42
Повернення з Німеччини в Україну грамоти Петра І Іоасафу Кроковському 1708 року : матеріали урочистого передання грамоти та укр.-нім. колоквіуму 30 трав. 2019 р., присвяч. історії унік. док. Софійської колекції / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.] ; упоряд. : Л. А. Дубровіна, Т. І. Арсеєнко, З. К. Шарикова ; редкол. : Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2019. – 124 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Матеріали збірника висвітлюють видатну подію в історії спільних українсько-німецьких культурних і наукових зв’язків та результат співпраці багатьох науковців, державних і громадських діячів України та Федеративної Республіки Німеччина в галузі реституції культурних цінностей. 30 травня 2019 року було проведено урочисті заходи, пов’язані з поверненням з Німеччини до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського грамоти Петра І про затвердження на Київську митрополію Іоасафа Кроковського 1708 року, незаконно вивезеної під час Другої світової війни. Публікуються виступи офіційних представників НАН України, Міністерства культури України, замміністра закордонних справ України, Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні, а також директора Інституту Східноєвропейських студій та краєзнавства Тюбінґенського університету Клауса Ґестви, членів Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей. У збірнику також публікуються матеріали наукового українсько-німецького колоквіуму за участю українських та німецьких вчених, присвяченому історії дослідження та поверненню грамоти, обговоренню питань реституційного процесу між нашими країнами в галузі культурної спадщини.
Розраховано на вчених, викладачів закладів вищої освіти, фахівців бібліотек, музеїв, архівів, а також широке коло дослідників.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".