Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA RU EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА БІБЛІОГРАФІЇ

2021-10-04
025(477.411)
І-90
Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадского : довідник. – Вип. 1 : Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства ; наук. ред. Г. І. Ковальчук ; редкол.: Т. Д. Антонюк, Н. П. Бондар [та ін.]. – К. , 2020. – 2020. – 300 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – Імен. покажч.: с. 248-297.
Перший випуск довідника з історико-культурних фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського репрезентує колекційні фонди історичних бібліотек дореволюційних навчальних закладів Києва, а саме: фундаментальної бібліотеки Київського університету св. Володимира з усіма її складниками, Колегії Павла Галагана, Інституту шляхетних дівчат, Київського комерційного інституту, 1 -ї, 2-ї, 3-ї, 5-ї (Києво-Печерської) київських гімназій, Київського реального училища, Київського комерційного училища. В описових статтях подано інформацію про фондоутворювачів, дату та місце формування фонду, історичну довідку про книгозбірню, характеристику тематичного та мовного складу зібрання, кількісний склад, зовнішні ознаки колекції, її науково-довідковий апарат тощо.
Довідник розрахований нашироке коло користувачів, насамперед істориків, краєзнавців, бібліотекарів і бібліотекознавців.
 
 
025(477.411)
Ц 56
Ціборовська-Римарович, Ірина Олегівна. Видання друкарні Луцького домініканського монастиря (1787-1836) у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Книгознавче дослідження. Попримірниковий опис  : научное издание / І. О. Ціборовська-Римарович ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – К. , 2020. – 132 с. : іл. – Бібліогр.: с. 35-41, 114-117. – Покажч.: с. 105-113.
Видання присвячене історії та видавничій діяльності друкарні Луцького домініканського монастиря, яка була однією з двох друкарень католицьких монастирів на Правобережній Україні у XVIII ст. У книгознавчій статті, що передує каталогу, на джерельній базі в контексті історії монастирської друкарні подано книгознавчий аналіз репертуару її друків, висвітлено особливості їхнього художнього оформлення, приділено увагу атрибуції контрафактних видань, представлено інформацію про розповсюдження та побутування примірників її видань у другій половині XVIII–XIX століттях на примірниках, що зберігаються у фондах НБУВ. У каталозі бібліографічно відтворено репертуар друкарської продукції, за сучасною науковою методикою бібліографування стародруків і рідкісних видань подано науковий попримірниковий опис екземплярів луцьких видань, виявлених у фондах НБУВ. Робота містить багатий фактографічний матеріал, який може бути використаний при дослідженнях у різних галузях історичної науки.
Для книгознавців, істориків, мистецтвознавців, усіх, хто цікавиться історією книги і друкарства в Україні та Речі Посполитій.
 
 
001(477)"18/19"
Ш 24
Шаповал, Андрій Іванович. Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел : [монографія] / А. І. Шаповал ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. , 2020. – 596 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 465-570. – Імен. покажч.: с. 571-589.
У монографії на основі аналізу широкого комплексу архівних документів, передусім, епістолярної спадщини українських учених, а також бібліографічних джерел, відображена діяльність видатного філолога, історика давньої української літератури й театру, етнографа, джерело знавця, палеографа і бібліографа Володимира Миколайовича Перетца (1870–1935) з розвитку українознавства, дослідження української книжкової та рукописної спадщини та організації українського наукового життя. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією науки України і долею яскравих особистостей.
 
 
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [зб. наук. пр.]. – Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: Т. Добко, В. Горовий [та ін.] ; за заг. ред. В. Горовий. – К. , 2020. – 368 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання місця й ролі інформаційно-бібліотечних центрів у структурі соціальних комунікацій в Україні і світі. Розглянуто особливості інформаційної діяльності бібліотечних структур, виокремлено напрями оптимізації бібліотечної діяльності в умовах інформатизації, проаналізовано сучасні стратегії функціонування інформаційно-комунікаційних ресурсів. Особливу увагу приділено міжнародно-правовому аспекту діяльності бібліотечно-інформаційних центрів в українському і глобальному інформаційному просторі.
Видання орієнтоване на широке коло працівників бібліотечно-інформаційної сфери, науковців і практиків у сфері соціальн их комунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.
 
001(477)
Н 34
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [зб. наук. пр.]. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; редкол.: Т. Добко, В. Горовий [та ін.] ; відп. ред. О. Василенко. – К. , 2019. – 436 с. : рис., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких розглянуті різноаспектні питання науково-методичного та нормативного забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки. У статтях науковців НБУВ висвітлено результати проведеного Інститутом бібліотекознавства дослідження за темою «Розвиток нормативно-методичної бази діяльності наукових бібліотек відповідно до міжнародних стандартів». У публікаціях розкриті теоретичні та прикладні аспекти імплементації міжнародних стандартів у бібліотечній справі України та зарубіжних країн, розвитку і впровадження національних стандартів у практику бібліотек, зокрема, організація бібліотечної статистики інформаційних ресурсів та сфери бібліотечно-інформаційного обслуговування, методичні підходи щодо розвитку системи обліку фондів бібліотек, визначення якості та ефективності функціонування бібліотек. Окремий розділ присвячено питанням організації електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки в сучасному середовищі. Видання призначене для спеціалістів бібліотек, науковців, аспірантів і студентів вишів, які досліджують актуальні питання розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності.
 
Календар знаменних і пам’ятних дат : 2021, № 4, ІV кв. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. І. Федорова" ; уклад. О. Аврахова ; відп. ред. Н. В. Жданова. – К. : Кн. палата України, 2021. – 108 c. – Бібліогр. наприкінці ст.
 
Щоквартальне видання містить довідки про знаменні й пам’ятні дати наукового, суспільно-політичного та культурно-мистецького життя України і світу. Подано також рекомендаційні списки літератури до ювілейних і пам’ятних дат.  У цьому номері календаря наведено пам’ятні та знаменні дати подій, які відбувалися у жовтні-грудні різних років. Під час підготовки статей використано документи Державного архіву друку Книжкової палати України та інших джерел.
Адресовано науковцям, працівникам бібліотек, навчальних закладів, широкому загалу читачів.

 


Новини

2022-06-16

У неділю, 19 червня, в Україні відзначатимуть День батька – свято, покликане нагадати про важливість тата в житті кожної дитини. У нашій країні свято дуже молоде – офіційно його встановили лише у 2019 році. Згідно з Указом Президента України №274/2019 День батька відзначається в третю неділю червня кожного року. З нагоди цього свята пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "Батько - засновник родини".

2022-06-16

26 травня 2011 р. за рішенням Закарпатської обласної ради Комунальному закладу «Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека» Закарпатської обласної  ради присвоєно ім’я видатного письменника, краєзнавця, етнографа та археолога Федора Михайловича Потушняка.
26 лютого 2021 р. у нашій бібліотеці відбулася презентація унікальної колекції цінних та рідкісних видань з особистої бібліотеки Ф. Потушняка.
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку "З особистої колекції Федора Потушняка".