Комунальний заклад

"Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека
ім. Ф. Потушняка"

Закарпатської обласної ради
UA EN 

   >     > 

Нові надходження

ВІДДІЛ КРАЄЗНАВСТВА

2024-02-09
811.161.2
В 26
Вегеш, Анастасія Іванівна. Українська літературно-художня ономастика : зб. ст. / А. І. Вегеш ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2023. – 510 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 475-509 та наприкінці ст.
 
До збірника увійшли статті А.І. Вегеш, що стосуються літературно-художньої ономастики, починаючи з 2011 року. Найбільше статей присвячено дослідженню потенційних можливостей літературно-художніх антропонімів, що функціонують у прозових текстах сучасних українських письменників: О. Ірванця, О. Ульяненка, В. Кожелянка, С. Жадана, В. Шкляра, М. Дочинця, В. Лиса, А. Кокотюхи та ін.
Літературно-художні антропоніми, що входять до ономастичного простору художнього твору, є важливим об’єктом наукових досліджень з ономастики. Саме в літературно-художній антропонім автори укладають величезний інформаційний заряд. Дослідження літературно-художніх антропонімів суттєво доповнюють загальні уявлення про антропоніми як базові складники онімної системи. Тому, вивчення власного імені героя потребує особливої уваги, а його ґрунтовний аналіз відкриває можливості для подальших узагальнень у царині відповідної лінгвостилістичної проблематики.
Подається опис найменувань літературних героїв, визначається їх функційно-стилістичне навантаження, виражальні можливості, роль у створенні образів. Розкривається етимологічне значення (внутрішня форма) літературно-художніх антропонімів, їх смислові та емоційні наповнення, що характеризують персонажа за різними ознаками. На вибір імені героя великий вплив має передовсім авторський задум. Джерелом творення літературно-художніх антропонімів сучасних українських письменників є традиційна українська антропонімія.
Серед величезної кількості назв персонажів виділяються реальні та авторські утворення, їх роль у тексті величезна: працюють на образ, на ідею, вказують на авторські уподобання.
Особлива увага зосереджена також на ролі заголовка, адже в ньому сконцентрована ідея твору.
Збірник розрахований на тих, хто цікавиться літературно-художньою ономастикою.
 
537
Д 25
IX Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-9 : 22-26 травня 2023, Ужгород, Україна : тези доп. = IX Ukrainian scientific conference on physics of semiconductors (USCPS-9) : abstracts / Нац. акад. наук України, М-во освіти та науки України, Ужгород. нац. ун-т [та ін.] ; редкол.: О. Є. Бєляєв, В. О. Кочелап [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2023. – 396 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці тез.
 
Конференція присвячена 120-річчю з дня народження акад. Лашкарьова В. Є. і 100-річчю з дня народження професора Чепура Д. В.
 
Дана збірка містить тези доповідей 9-ї Української наукової конференції з фізики напівпровідників (УНКФН-9) за участі зарубіжних науковців. Матеріали відображають зміст доповідей конференції, у яких викладені нові результати, стан і перспективи досліджень в області фізики напівпровідників за основними напрямками: нові фізичні явища в об'ємі та на поверхні напівпровідників, фізичні явища у низькорозмірних структурах, фізика напівпровідникових приладів, проблемні питання мікро- та наноелектроніки, сучасні фізико-технічні аспекти напівпровідникової сенсорики та оптоелектроніки, надвисокочастотна та терагерцова електроніка, матеріалознавство, технології та діагностика напівпровідникових матеріалів.
У збірці надруковані тези пленарних, запрошених, усних та стендових секційних доповідей. 
 
821.161.2(477.87)
Д 72
Драгун, Юлія Юріївна. Духовний хліб ніколи не черствіє : притчі, оповіді : [читачам серед. та ст. шк. віку] / Ю. Ю. Драгун ; вступ. сл. В. П. Густі ; післямова Д. М. Кешелі. – Ужгород : Карпати, 2023. – 98 с. : іл., портр.
 
Книга закарпатської письменниці Юлії Драгун з промовистою назвою «Духовний хліб ніколи не черствіє» об’єднала її нові твори, що мають виразне повчально-духовне наповнення і при цьому яскравий ненав’язливий характер. Тема війни і перемоги незламності духу нашого народу і його втілення у характер підростаючого покоління домінує у творах для дітей. Автори вступного слова і післямови відомі українські майстри прози Дмитро Кешеля і поезії Василь Густі підкреслюють, що духовні підвалини притч і оповідей колегині по мистецькому слову – народна мораль і Божі заповіді.
Саме ця життєдайна енергетика наповнює книгу Юлії Драгун, адресовану юним читачам середнього та старшого шкільного віку.
 
398(477.87)
З-80
Золота гора Івана Хланти : ст., розвідки, інтерв’ю, рец., відгуки / упоряд., підгот. текстів, прим. Л. Сливканич, упоряд., підгот. текстів, прим. В. Хланта, вступ. ст. М. Дмитренко. – Ужгород : Патент, 2023. – 850 с. : іл, портр, фото. кольор. – Бібліогр. наприкінці ст. 
 
У книзі подані статті, розвідки, інтерв’ю, рецензії, відгуки, ілюстративний матеріал про наукову, педагогічну і громадську діяльність видатного фольклориста, літературознавця, бібліографа, мистецтвознавця Івана Хланти, які майже всі були опубліковані у періодичних виданнях.
Стане в пригоді науковцям, учителям, учням, студентам, бібліотечним працівникам та широкому колу читачів.
 
57
М 34
Матеріали 77-ї підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ "УжНУ" : [збірник] / Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Біолог. ф-т ; редкол.: Я. С. Гасинець, Л. М. Фельбаба-Клушина [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 20?? –   
Т. 1 : Матеріали 77-ї підсумкової конференції професорсько-викладацького складу ДВНЗ "УжНУ". Серія "Біологія" ( 28 лютого 2023 р.). Т. 2 : Актуальні проблеми біологічних та агроекологічних досліджень у Карпатському регіоні : матеріали VII-ї міжнар. конф. молодих учених та студентів. – 2023. – 120 с.
 
Збірник містить наукові матеріали, які присвячені основним проблемам збереження флористичного та фауністичного біорізноманітгя Українських Карпат. Також розглядаються питання охорони навколишнього середовища, раціонального використання потенціалу агроекосистем. Висвітлено проблематику фізіологічних та мікробіологічних досліджень в екології та освітній діяльності в біології.
Наведені результати наукових досліджень можуть бути використані як фахівцями різних природничих напрямків, так і широким колом читачів, які цікавляться питаннями біології та екології.
 
75/76.071(477.87)"19"
М 47
Меленевська, Олена. Сім художників Закарпаття єврейського походження XX століття / О. Меленевська. – К. : Друкарський двір Олега Федорова, 2023. – 88 с. : іл.
 
Ця книга є першою із задуманої автором культурно-просвітницької серії про митців України єврейського походження та містить портретні нариси про сімку яскравих художників Закарпаття. Книга розрахована на широке коло читачів, які цікавляться мистецтвом й історією України. Автор — журналістка, режисерка та науковий співробітник Київського Музею Шолом-Алейхема Олена Меленевська буде вдячна за ваші відгуки та пропозиції, надіслані на електронну адресу: alev_ost@ ukr.net.
 
821(477.87)
М 58
Між Карпатами і Татрами : "Сонячний годинник" Яна Парандовського в укр. пер. Олександри Козоріз : [9 есеїв із автобіогр. повісті пол. письменника Я. Парандовського]. Вип. 39 / упоряд., вступ. сл. Т. В. Ліхтей, пер. укр., вступ. сл. О. Козоріз. – Ужгород : РІК-У, 2023. – 114 с. – Текст укр., пол. мовами.
 
Черговий, 39-ий, випуск серії «Між Карпатами і Татрами» містить дев'ять есеїв із автобіографічної повісті польського письменника Яна Парандовського (1895-1978) «Сонячний годинник» (Zegar sfoneczny) в українському перекладі Олександри Козоріз.
 
271.4(477.87)
Т 39
Тидір, Іван (протоієрей). Дорога до Бога від Різдва до П’ятидесятниці : вітання і проповіді / І. Тидір. – Ужгород : Патент, 2022. – 248 с. : іл.
 
Проповідь Божої Вістки – важливий відповідальний акт Богослужінь священника.
Розмірковуючи над Євангельськими персоналіями сивої давнини, стаємо реальними учасниками в пережитті тих подій, які відбувались в часи проповідництва Божого Сина.
Адресоване священникам, семінаристам, широкому загалу вірних.
 
271.4(477.87)
Т 39
Тидір, Іван (протоієрей). Тернистими шляхами за Христом : недільні та святкові проповіді / І. Тидір. – Ужгород : Патент, 2022. – 328 с. : іл.
 
Розмірковуючи над Священними подіями, які відбувалися сивої давнини на благословенній Святій Землі, мимоволі стаємо живими свідками незбагнених Євангельських реальностей, до яких Христос залучав як праведників, так і грішників, відновлюючи немічну і гріховну людську природу, обожнюючи її й направляючи до спасіння.
Отож не будьмо випадковими та сторонніми читачами даної збірки Благої Вістки, станемо правдивими та діяльними провідниками святості тернистими шляхами до Божого Царства.
Творчий доробок коротеньких Євангельських роздумів адресований священникам, семінаристам, які відчули в собі поклик до священничого стану, та широкому загалу благочестивих наших вірників. Слава Ісусу Христу!
 
821.161.2(477.87)
Т 51
Токар, Маріан Юрійович. Чорно-білі дні... : поет. триптих / М. Ю. Токар ; Студія "Вільний соціум". – Ужгород : РІК-У, 2023. – 200 с. : іл.
 
Поетична збірка вибраних творів "Чорно-білі дні..." увібрала віршовані роздуми-переживання у трьох символічних світах-вимірах автора - духовному ("1. Молитва..."), державницькому ("II. Україна..."), особистісному ("III. Я..."). Ці частини-простори й склали дебютний поетичний триптих Маріана Токаря, візуалізували його власне світобачення, погляд на життя у римованих рядках із вкрапленнями елементів історіософії.
У змісті першої одноосібної збірки віршів переплітаються проблеми людського існування в сучасному світі, пошуку істини, боротьби добра і зла тощо. Чільне місце займають і патріотичні мотиви, історичні паралелі, емоції від сучасної російсько-української війни...
Видання стане в нагоді всім, хто цікавиться поезією, сучасним віршованим стилем, філософією слова.
 
001.8(477.87)
У-33
Ужгородський національний університет.
Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. пр. / Ужгород. нац. ун-т, М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т"; редкол.: І. Є. Барчій, С. М. Сухарев [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 1996 –  . – ISSN 2414-0260
Серія : Хімія, Вип. № 1 (49) 2023. – 2023. – 82 с. : рис., табл. – Текст укр., англ. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст. 
 
Збірник наукових праць друкує статті, які містять теоретичні та практичні результати в галузі хімічних наук, охорони навколишнього природного середовища, а також методики викладання хімії та екології у вищій школі. Публікуються також огляди сучасного стану важливіших наукових проблем у галузі хімії та екології, огляди наукових конференцій, які відбулися в ДВНЗ "УжНУ", а також матеріали присвячені ювілеям.
 
94(477.87)
У-45
Українська гунґаристика : наук. період. вид. : [збірник]. Вип. 2 / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: З. Борбель, М. Волощук [та ін.] ; відп. за вип. О. Ферков. – Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2022. – 120 с. : іл. – Текст укр., угор. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст. 
 
У збірнику розглядаються актуальні питання угорської історії та історіографії від Середньовіччя і до XX століття, та окремі аспекти минулого Закарпаття часів його перебування у складі Угорщини. Авторами публікацій є провідні вітчизняні фахівці у галузі гунгаристики. Видання розраховане на науковців, студентів, учнів та усіх хто цікавиться історією.
 
911
Я 22
Яворський, Б. І. Ландшафтознавство. Практичний курс : навч.-метод. посіб. / Б. І. Яворський, М. М. Карабінюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка [та ін.]. – Ужгород : Говерла, 2023. – 104 с. : рис. – Бібліогр.: с. 84-93.
 
У навчально-методичному посібнику уміщено завдання та методичні рекомендації щодо виконання практичних та семінарських занять із курсу "Ландшафтознавство", який читають студентам стаціонарної і заочної форм навчання на географічних факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка й Ужгородського національного університету. Виконання студентами навчальної програми, передбаченої даним практикумом, є необхідною вимогою для проходження ландшафтознавчого розділу польової навчальної практики. Для укладання навчальних матеріалів використано результати польових досліджень авторів та досвід проведення польових практик на базі Чорногірського географічного стаціонару й у басейні річки Лазещина.
Навчально-методичний посібник може бути корисний студентам, аспірантам, викладачам географічних спеціальностей, а також науковцям і краєзнавцям, які працюють у цих околицях.
 

 


Новини

2024-05-29

30 травня 70-річчя від дня народження педагога, літературознавиці, докторки філологічних наук, професорки кафедри української літератури Ужогородського національного університету (2000–2021) Валентини Володимирівни Барчан. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Втілення мрії або шлях до щастя".

2024-05-27

Запрошуємо всіх, хто має бажання опанувати мову жестів на практичне заняття!

2024-05-23

27 травня виповнюється 95 років від дня народження відомого українського письменника Романа Іваничука. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Роман Іваничук - майстер українського роману".

2024-05-20
18 травня 2024 року виповнюється 80 років з моменту насильницької депортації кримських татар. Цього дня Україна і світ вшановують пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу. 18 травня 1944 року радянська влада почала операцію з депортації понад 200 тисяч кримських татар із Кримського півострова. За оцінками, протягом наступного року понад 30 тисяч із них загинули від голоду, хвороб і виснаження. З 2014-го року країна-терорист - росія незаконно окупувала Крим та продовжує скоювати злочини проти корінного населення Кримського півострова й нині. З цієї нагоди пропонуємо вам віртуальну виставку "Крим - дорога додому".
2024-05-17

Шановні користувачі, пропонуємо  вашій увазі нові надходження до Відділу краєзнавства.

 
footer-logo

"Фокстрот", ліхтар, колись була аптека...
Аж раптом - дві сосни. Бібліотека.

Відділ документів іноземними мовами:

Пн.-Пт.-з 09-19 год Нд.- з 10 до 17 год.
Вихідний день субота. Останній вівторок кожного місяця - санітарний день